بندپايان چگونه جانورانی هستند؟

arthropods(5)

بندپايان 85 درصد گونه هاي شناخته شده جانوري را تشکيل مي دهند. آن ها بزرگ ترين شاخه سلسله جانوري هستند که از يک ميليارد سال پيش تاکنون روي کره زمين مي زيسته اند. واژه “آرتروپود” به معني بندپاست.در این بخش آسمونی با بندپایان آشنا خواهید شد.

خصوصيات کلي بندپايان:

– بدن بندبند دارند که پيوست هايي به هر بند متصل شده است.
– تقارن جانبي دارند.
– داراي اسکلت خارجي هستند که از کيتين(نوعي پلي ساکاريد نيتروژن دار) تشکيل شده است.
– قلب در قسمت شکمي بدن و سيستم عصبي در قسمت پشتي بدن قرار دارد.
– بندپايان هوازي با ناي تنفس مي کنند.
– سيستم گردش خون باز دارند. خون آن ها”همولنف” ناميده مي شود که داخل حفره عمومي بدن(هموسل) قرار دارد.

برخي از انواع بندپايان:

عنکبوتيان: عنکبوتيان پنج راسته دارند که سه تاي از آن ها يعني عقرب ها، عنکبوتيان و کنه ها و مايت ها از اهميت پزشکي برخوردارند. خصوصيات کلي عنکبوتيان: چهار جفت پا دارند، فاقد آنتن و بال هستند. بدن دو قسمتي دارند که شامل سر-سينه و شکم است.

arthropods(1)

هزار پايان: بعضي از گونه هاي هزارپايان مايع محرکي از خود ترشح مي کنند که ورم موضعي ايجاد مي کند، ولي هيچ بيماري اي را منتقل نمي کند. خصوصيات کلي هزارپايان: تعداد زيادي بند دارند که به هر بند دو جفت پا وصل است. آن ها بدن استوانه اي شکل دارند.

arthropods(2)

صدپايان: تفاوت صدپايان با هزار پايان اين است که به هر بندشان يک جفت پا متصل است. بدن از سطح پشتي و شکمي پهن شده است. صدپايان شکارچي هستند و اول با سمي که از غددشان ترشح مي کنند، شکار را مي کشند و بعد آن را مي خورند. اين سم ممکن است در انسان ورم و التهاب موضعي ايجاد کند ولي بيماري اي را منتقل نمي کند.

arthropods(3)

حشرات: 56 درصد گونه هاي جانوري شناخته شده را حشرات تشکيل مي دهند.

arthropods(4)

مشخصات کلي حشرات:

– بدن سه قسمتي دارند که شامل سر، سينه و شکم است.
– شکم از دو تا يازده قسمت تشکيل شده است.
– در قسمت جلوي سر يک آنتن چندبندي(قسمتي) دارند.
– در ناحيه سر يک سري قطعات دهاني دارند که بنا به نوع تغذيه حشره متفاوت است.
– سينه در حشرات سه قسمتي است که شامل پيش سينه، ميان سينه و پشت سينه است و به هريک از بندهاي سينه يک جفت پا متصل است. از ضمايم ديگر سينه معمولاً دو جفت بال است. بعضي از گونه ها مانند کک ها و شپش ها به طور کامل بالشان را از دست داده اند. “دو بالان” هم دو جفت بال دارند.
– سطح بدن حشرات هم مانند ساير بندپايان از کيتين پوشيده شده است که در بعضي از قسمت ها سخت شده و تشکيل اسکلت خارجي را مي دهد. روي اسکلت خارجي از موم پوشيده شده است تا از تبخير آب جلوگيري کند و موجب بقاي زياد شود.
– تنفس نايي دارند.

arthropods

حشرات به طرق مختلف روي سلامت انسان اثر مي گذارند:

– از طريق نيش يا گزش که ممکن است سمي باشد.
– از طريق واکنش هاي آلرژيکي که در انسان ايجاد مي کنند.
– بعضي از حشرات انگل واقعي هستند. مانند حشره اي که عامل مولد بيماري”گال” است.
– بعضي از بيماري ها مانند مالاريا، تب زرد و تب دانگ از طريق حشرات منتقل مي شوند. از بين ده بيماري مهم دنيا که مورد توجه سازمان بهداشت جهاني است، هفت تا از آن ها به وسيله حشرات منتقل مي شود. اين بيماري ها عبارتند از: بيماري خواب، تب دانگ، ليشمانيا، مالاريا،شاگاز، کوري رودخانه اي و پيل پايي.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید