7 مهر ، روز بزرگداشت شمس

7 مهر ، روز بزرگداشت شمس

7 مهر ، روز بزرگداشت شمس

هفت مهرماه به عنوان روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم رسمی کشور نامگذاری شد.  براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 751، هفت مهر ماه به عنوان روز بزرگداشت شمس در تقویم رسمی کشور نامگذاری شد؛ دکتر روحانی رئیس جمهور نیزبه عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این مصوبه را امضا و تأیید نموده است.

علی محبوبی مسئول هماهنگی و اجرایی ثبت روز شمس در تقویم کشوری  اظهار کرد: ایده کار و درج روز شمس در تقویم رسمی کشوری را از چندین سال پیش که مسئولیت پیوند فرهنگی مفاخری چون مقبره شمس تبریزی در خوی با مولانا(قونیه)، حافظ(شیراز) وعطار(نیشابور) را بر عهده داشتم در ذهنم بود؛ مفاخری مانند حافظ، عطار، مولانا، سعدی، فردوسی چون دارای یک روزبنام خودشان در تقویم کشوری بودند، از این لحاظ احساس می کردم که باید روز شمس نیز در تقویم کشوری درج شود.

محبوبی با بیان اینکه ایده انجام کار را چندین سال پیش با مسئولین کشوری مطرح کردم اظهار کرد: به علت نبود فضای فرهنگی مناسب از اجرایی کردن آن صرف نظر کردم؛ پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و بوجود آمدن فضای فرهنگی مناسب در کشور دوباره این پروژه را پیگیری کردم و نامه ای در خصوص اهمیت درج روز شمس در تقویم کشوری خطاب به شورای فرهنگی عمومی کشور نوشتم که با موافقت دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور فرمهای مخصوص برای این مهم را تحویل گرفته و به همراه درخواست نماینده مردم خوی تحویل مسئولان مربوطه دادم.

وی افزود: حجت الااسلام شکوری امام جمعه و رییس شورای فرهنگی شهرستان خوی کمال همکاری و حسن نیت را در این پروژه مهم فرهنگی انجام دادند. محبوبی ادامه داد: فرماندار خوی نیز مصوبه شورای عمومی فرهنگی خوی را سریعا به مسئولان مربوطه در تهران ارسال کردند؛ مجموعه اسناد و مدارک مبنی بر اهمیت درج روز شمس در تقویم کشور به پیوست مدارک تحویل معاونت فرهنگی شورای فرهنگی عمومی کشور داده شد.

محبوبی با بیان اینکه رایزنی های خوب و مفیدی با اعضای شورای فرهنگی عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفت تصریح کرد: اعضای شورای فرهنگی عمومی کشور پس از مطالعه اسناد و مدارک ثبت 7 مهرماه به نام روز بزرگداشت شمس در تقویم کشوری را تأیید و مدارک به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد و در آنجا نیز اعضای شورای انقلاب فرهنگی پس از مطالعه و بررسی مساعدت موضوع را تأیید کردند تا اینکه دکتر روحانی به عنوان ریاست شواری انقلاب فرهنگی 7 مهرماه را به عنوان روز بزرگداشت شمس برای درج در تقویم سال 94 را امضا کرد. وی افزود:بعلت اینکه هشتم مهرماه بعنوان روز مولانا در تقویم نامگذاری شده بود هفتم مهر ماه نیز بهنوان روز بزگداشت شمس در تقویم نامگذاری شد.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : آسمونی

نظر خودتان را ارسال کنید