زندگینامه حضرت عیسی (ع)

jesus7پیش از حضرت عیسی، حضرت یحیی بود، که مردم را بسوی خدا دعوت میکرد. یحیی مردم را تعمید داده و ملکوت خدا را نزدیک می­دانست. بنابراین، عده زیادی به او روی آوردند و در نتیجه یحیی دارای شاگردان و پیروان بسیاری گشت.

یحیی نیز همانند عیسی با گناه و مخالفت با شریعت خدا مبارزه می­کرد و شاید همین مساله هم سبب شهادت او شده باشد. بنا به گزارش متی، شهادت او به همین علت بوده است:

« در آن هنگام هیرودیس تِیترارخ چون شهرت عیسی را شنید به خادمان خود گفت: “این است یحیی تعمید‌ دهنده که از مردگان برخاسته است و از این جهت معجزات از او صادر می­گردد.” زیرا که هیرودیس یحیی را بخاطر هیرودیا زن برادر خود فیلپس، گرفته و در زندان انداخته بود، چون که یحیی بدو همی گفت: “نگاه داشتن وی بر تو حلال نیست.” و وقتی که قصد قتل او کرد از مردم ترسید؛ زیرا که او را نبی می‌دانستند. اما چون بزم میلاد هیرودیس را می‌آراستند دختر هیرودیا در مجلس رقص کرده هیرودیس را شاد نمود. از این رو قسم خورده وعده داد که آنچه می­خواهد بدو بدهد. و او از ترغیب مادر خود گفت که “سر یحیی تعمید ‌دهنده را الآن در طَبقی به من عنایت فرما.” آنگاه پادشاه برنجید لیکن بجهت پاس‌ِ قسم و خاطر همنشینان خود فرمود که بدهند. و فرستاده ای سر حضرت یحیی را در زندان از تن جدا کرد و سپس سر او را در طشتی گذارده به دختر تسلیم نمودند و او آنرا نزد مادر خود برد.
پس از این ماجرا شاگردان حضرت یحیی آمده جسد او را برداشته و به خاک سپردند و به پیش حضرت عیسی رفته و ماجرا را به وی اطلاع دادند.»

jesus33تولد عیسی

یاد کن آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را به کلمه‌ای از خود که نامش مسیح، عیسی بن مریم است، نوید می‌دهد

که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان (الهی) و با مردم در گهواره و در بزرگسالی سخن می‌گوید و از نیکان و شایستگان است.

و آنگاه که از کسانش در جایگاهی شرقی کناره گزید و میان خود و آنان پرده‌ ای کشید؛ پس ما روح خود را نزدش فرستادیم و برای او همچون انسانی درست اندام نمودار شد.

مریم گفت: من از تو به خدای رحمان پناه می‌برم، اگر پرهیزگار باشی.

(جبرئیل) گفت: همانا من فرستاده پروردگارت هستم تا تو را پسری پارسا و پاکیزه ببخشم.

مریم گفت: چگونه مرا پسری باشد و حال آنکه دست هیچ انسانی به من نرسیده و بدکاره هم نبوده ام؟

گفت: چنین است، پروردگار تو گفته که: این بر من آسان است و تا او را نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از سوی خویش کنیم؛ این کاری است حتمی و شدنی.

پس به او عیسی (ع) بار گرفت و با وی به مکانی دور بیرون رفت آنگاه درد زایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید؛ گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و به فراموشی سپرده شده بودم.

پس (کودک) از زیر او ندایش داد: غمگین مباش، پروردگار تو از زیر پایت جویی روان ساخت و خرما بن را به سوی خویش بجنبان تا بر تو خرمای تازه چیده فرو ریزد؛ بخور و بیاشام و چشم روشن دار و اگر از آدمیان کسی را دیدی، بگو: من برای خدای رحمان روزه (سکوت) نذر کرده‌ام و امروز مطلقا با هیچ انسانی سخن نمی گویم.jesus6

پس مریم او را برداشته، نزد کسانش آورد؛ گفتند: ای مریم، چیزی شگفت آورده‌ای. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره!

مریم به او اشاره نمود؛ گفتند: چگونه با کودکی خرد که در گهواره است، حرف بزنیم؟

(کودک) گفت: من بنده خدا هستم، به من کتاب داده و پیامبرم گردانیده است و مرا هر جا که باشم، با برکت ساخته و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش نموده و مرا به مادرم نیکوکار کرده و گردنکشی بد بخت نگردانیده است و درود بر من، روزی که زاده شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم.

و چون عیسی با نشانه‌ها و دلایل روشن آمد، گفت: همانا برای شما حکمت آورده ام (تا هدایت شوید) و تا برخی از آنچه را که درباره‌اش اختلاف می‌کنید، برایتان بیان کنم، پس از خدا بترسید و مرا پیروی کنید. همانا خدای یکتا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید، این است راه راست. [او «کلمه» خدا بود]

اما آن گروه‌ها (فرق مسیحی) میان خود اختلاف کردند؛ پس وای بر ستمکاران از عذاب روزی دردناک! آیا چشم به راه چیزی جز قیامت‌اند که ناگهان بدیشان فرا رسد در حالی که بی‌خبرند؟ در آن روز دوستان، برخی دشمن برخی دیگرند، مگر پرهیزگاران.

و چون عیسی کفر آنان را آشکارا دریافت، گفت: چه کسانی درراه خدا یاوران من اند؟

حواریان گفتند: ما یاوران خداییم به خدا ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم هستیم. پروردگارا، ‌به آنچه نازل کرده‌ای، ایمان آورده ایم و از این پیامبر پیروی کردیم، پس ما را در شمار گواهی دهندگان بنویس.

پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند. کسانی را که ایمان آوردند، بر دشمنانشان مدد کردیم تا چیره و پیروز شدند.jesus1متنی در گزارشی از بی­ایمانی مردم شهر ناصره می­گوید:

«و چون عیسی این مثَلها را به اتمام رسانید از آن موضع روانه شد. ۵۴ و چون به وطن خویش آمد ایشان را در کنیسه ایشان تعلیم داد به قسمی که متعجب شده گفتند:“از کجا این شخص چنین حکمت و معجزات را بهم رسانید؟ ۵۵آیا این پسر نجار نمی‌باشد؟ و آیا مادرش مریم نامی نیست؟ و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا؟ ۵۶ و همه خواهرانش نزد ما نمی‌باشند؟ پس این همه را از کجا بهم رسانید؟”‌ ۵۷ و درباره او لغزش خوردند. لیکن عیسی بدیشان گفت: “نبی بی‌حرمت نباشد مگر در وطن و خانه خویش.” ۵۸ و به سبب بی‌ایمانی ایشان معجزه بسیار در آنجا ظاهر نساخت.»

این موارد جدای از بهانه جویی­های شیوخ کاتب و فریسی یهودی بود که بخاطر حملات تند عیسی از او دلگیر بوده و مترصد فرصتی بودند تا او را از میان بردارند. متی برای نمونه در همین زمینه گزارشی را روایت می­کند:

« ۱۵ پس فریسیان رفته، شورا نمودند که چطور او را در گفتگو گرفتار سازند. ۱۶ و شاگردان خود را با هیرودیان نزد وی فرستاده گفتند: “استادا می­دانیم که صادق هستی و طریق خدا را به راستی تعلیم می‌نمایی و از کسی باک نداری؛ زیرا که به ظاهر خلق نمی‌نگری. ۱۷ پس به ما بگو رأی تو چیست. آیا جزیه دادن به قیصر رواست یا نه؟” ۱۸ عیسی شرارت ایشانرا درک کرده گفت: “ای ریاکاران چرا مرا تجربه می­کنید؟ ۱۹ سکه جزیه را به من بنمایید.” ایشان دیناری نزد وی آوردند. ۲۰ بدیشان گفت: “این صورت و رقم از آن کیست؟” ۲۱ بدو گفتند: “از آنِ قیصر.” بدیشان گفت: “مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا!” ۲۲ چون ایشان شنیدند متعجب شدند و او را واگذارده برفتند.»

دقیقا در ادامه همین روند و در همین راستاست که وقتی ناراحتی و اندوه عیسی به اوج می رسد در شکایتی می­گوید:« ۳۷ “ای اورشلیم قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود!چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه‌های خود را زیر بال خود جمع می­کند و نخواستید! ۳۸ اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می­شود. ۳۹ زیرا به شما می­گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام یَهُوَه می‌آید.”»

jesus4مسافرتهای تبلیغی مسیح

عیسی فعالیت خود را از جلیل آغاز کرد و پس از گردآوردن بیشتر حواریون به سمت دیگر شهرهای یهودیه روانه شد. با ورود به کفرناحوم و برای اثبات نبوت خویش دو معجزه از خود نشان داد و پس از خروج از کفرناحوم نیز در قایق معجزه دیگری به یاران خاص خود ارائه کرد.

او سپس به منطقه جدریان رفت و پس از ارائه معجزه­ای با قایق به شهر خود رفت. در آنجا عیسی با شفای یک مفلوج بر حیرت مردم افزود: آنگاه مفلوج را گفت: “برخیز و بستر خود را برخاسته به خانه خود روانه شو!” ۷ در حال برخاسته به خانه خود رفت! ۸ و آن گروه چون این عمل را دیدند متعجب شده خدایی را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود تمجید نمودند.
پس عیسی با قدرت تمام به انجام وظیفه­اش می­پرداخت؛ و عیسی در همة شهرها و دهات گشته در کنایس ایشان تعلیم داده‌ به بشارت ملکوت موعظه می‌نمود و هر مرض و رنج مردم را شفا میداد.

ورود عیسی پیامبر! به اورشلیم

تا زمانی که عیسی در جلیل -که از مرکز قدرت دینی و سیاسی فاصله داشت- زندگی می کرد، برای نیروهای حکومت و عمال دینی تهدید جدی به شمار نمی­رفت. اما با ورود به اورشلیم ماجرا به گونه­ای دیگر رقم خورد.

و چون نزدیک به اورشلیم رسیده وارد بیت فاجی نزد کوه زیتون شدند.آن گاه عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده بدیشان گفت: “در این قریه‌ای که پیش روی شما است بروید و در حال الاغی با کره‌ّ‌اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کرده نزد من آورید. و هرگاه کسی به شما سخنی گوید بگویید سرور بدین­ها احتیاج دارد که فی‌الفور آنها را خواهد فرستاد.”و این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است تمام شود که “دختر صهیون را گویید اینک پادشاه تو نزد تو می‌آید با فروتنی و سواره بر حمار و بر کر‌ّه الاغ.”پس شاگردان رفته‌ آنچه عیسی بدیشان امر فرموده بعمل آوردند والاغ را با کر‌ّه آورده رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد. و گروهی بسیار رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه‌ها بریده در راه می‌گستردند. و جمعی از پیش و پس او رفته فریادکنان می­گفتند:“هوشیعانا پسر داود! مبارک باد کسی که به اسم یَهُوَه می‌آید! هوشیعانا در اعلی‌علیین!” و چون وارد اورشلیم شد تمام شهر به آشوب آمده می‌گفتند:‌ “این کیست؟” آن گروه گفتند: این است عیسی نبی از ناصره جلیل.

البته نکته­ای که در این قسمت باید به آن اشاره شود ذکر این مطلب است که با توجه به این آیات وآیات آخر باب که تاکید بر مظلومیت “پیامبران” دارد تاکید مسیحیان بر الوهیت عیسی تامل برانگیزتر می­نماید!jesus5

همین آیات و آیات مشابه سبب شد تا اندیشمندان مسیحی در قرون و اعصار مختلف، الوهیت عیسی را منکر شوند و او را به عنوان بنده برگزیده خدا ستایش کنند.از این میان می­توان به بزرگانی چون اریگن، آریوس، سروتوس، ماخر و اندیشمندان و الهی­دانان پرشمار در کلیساهای گوناگون اشاره کرد.

در این بین شلایر ماخر بعنوان سازنده یک مکتب جدید در جهان مسیحیت می­گوید: نجات در بازیافت احساس توکل به خدا معرفی می­شود(نه قربانی شدن خدا). شلایر ماخر، عیسی را نه خدا بلکه انسانی معصوم می­دانست. نظر او این است: مسیح آن طور نیست که در اعتقادنامه­های کلیسای اولیه تحت تاثیر نظریه­های مابعدالطبیعی یونانی تصویر شده است. او اضافه می­کند: پس نجات دهنده از نظر ماهیت انسانی، شبیه تمام انسانهاست اما تفاوتی که با آنها دارد این است که همیشه احساس حضور خدا را دارد. به عبارت دیگر نباید مانند کلیساهای راست دین! عیسی را هم انسان واقعی و هم خدای واقعی، یعنی کلمه الهی که طبیعت انسانی به خود گرفت، بدانیم. عیسی انسانی است چنان نزدیک به خدا که می­توان گفت خدا در اوست… مسیح مجازات گناهان ما را متحمل نشد بلکه آمد تا معلم ما بشود.

توطئه برای قتل عیسی

با ورود عیسی به اورشلیم، در شهر آشوبی بپا شد که حتی سران حکومت روم را نیز اندکی نگران کرد. او از همان ابتدا به هیکل رفت و کسانی که از آنجا به عنوان مکانی برای داد و ستد بهره می­بردند را با ضرب و شتم بیرون راند و پس از آن نیز به موعظه­های کوبنده خود ادامه داد.

بنابراین همه چیز برای بدام انداختن او توسط علمای یهود فراهم شده بود.در نتیجه روسای کاهنان با یکی از حواریون بنام یهودای اسخریوطی توطئه چینی کردند و قرار شد یهودا، عیسی را به ایشان تسلیم کند.

در این زمان عیسی برای وداع با یاران خود آماده شد و آخرین شام خود را با ایشان در باغی بنام جتسیمانی صرف کرد؛ شامی که تاریخ مسیحیت از آن الگو گرفت و در آیین­های کلیسایی یاد آور گوشت و خون مسیح شد.

«… و چون ایشان غذا می­خوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت: “بگیرید و بخورید این است بدن من.” ۲۷ و پیاله را گرفته شکر نمود و بدیشان داده، گفت: “همه شما از این بنوشید ۲۸ زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته می­شود…»

jesus2مرگ یا حیات عیسی (ع)؟

آنها (برای کشتن عیسی) مکر کردند، خدا هم مکرکرد و خدا بهترین مکر کنندگان است، آنگاه که خدا گفت: ای عیسی، من تو را بر می گیرم و به سوی خود بالا می برم و از (آلایش) کافران پاکت می‌سازم و تا روز قیامت آنان را که از تو پیروی نمایند، فرادست کافران قرار می‌دهیم سپس بازگشتشان به سوی من است و من در آنچه اختلاف می‌کردید، میانتان حکم خواهم کرد….

و (خدا جهودان را) به سبب کفرشان و تهمت بزرگشان برمریم و این سخنشان که: ما مسیح – عیسی بن مریم، پیامبر خدا – را کشتیم.

و حال آنکه او را کشتند و نه بردار کردند، بلکه برایشان مشتبه شد و کسانی که درباره او اختلاف نمودند، بی گمان در تردیدتد؛ آنان را به حال او هیچ علمی نیست، تنها پیرو گمانند و به یقین او را نکشته‌اند، بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خدا پیروزمند و حکیم است هیچ یک از اهل کتاب نیست، مگر آنکه پیش از مرگش به او ایمان خواهد آورد و او در روز رستخیز بر (ایمان) آنان گواه خواهد بود.

پس به کیفر ستمی که یهودیان کردند، چیزهای پاکیزه‌ای را که برایشان حلال شده بود،‌ حرام کردیم و برای کافرانشان عذابی دردآور آماده کرده‌ایم؛‌ ولی راسخانشان در علم و آن مومنانی را که به آنچه بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان می‌آورند و همچنین برپا دارندگان نماز و دهندگان زکات و مومنان به خدا و روز واپسین را پاداش بزرگی خواهیم داد.

همانا داستان عیسی نزد خدا مانند داستان آدم است؛ او را از خاک آفرید، سپس گفت: «بشو» شد. حق از پروردگار توست؛ پس از شک‌ داران مباش.

3.8/5 ( 5 نظر )


دیدگاه های این مطلب

 1. نویسنده دیدگاه: اسماعیل
  26 مهر 1397

  با سلام و احترام: تلگرام دینیallahx و دانلود ترتیل کل قرآن با ترجمه آیه به آیه به صورت شمارش صفحه ها از تلگرام با نام allahxx

 2. نویسنده دیدگاه: عرفان دهقانی
  24 آبان 1395

  یییییییییییییییییییییییییییییییییععععععععععععععننننننننننننننننیییییییییی خیلی خیلی خوب

 3. نویسنده دیدگاه: سلیمانی
  20 مهر 1395

  با سلام،
  من فعلا یک مسلمان هستم ولی دینم به من ارث رسیده،پدرم همیشه به من تذکر میده که خودت از صفر شروع کن تحقیق و بررسی بر روی همه ی دین ها و تو عقل و شعور داری پس با اطلاعات کامل و صحیح از منابع مطمئن دینت رو انتخاب کن،تا الان زیاد درمورد دین های دیگه بسیار مطالعه کردم،ولی هنوز کامل نه،تا الان که از مسلمان بودنم خوشحالم و یقینا اگر خدا بخواهد راه درست رو انتخاب کنم،دین مسیحیت دین خوبیه ولی من دارم به اسلامی که میتونم بگم کامل ترینه باور پیدا می‌کنم…
  پیگیری شما از بابت انتخاب دین خیلی من رو خوشحال کرد که مثل خیلی ها بی تفاوت نیستید…ولی شک دارم که شما درمورد دین های اسلام و مسیحیت به درستی و کامل تحقیق کرده باشید،پیشنهاد می‌کنم کامل و صحیح بررسی کنید،مطمئناً نظرتان عوض خواهد شد…امیدوارم خداوند مهربان هممون رو به راه راست هدایت کنه…
  با تشکر فراوان

 4. نویسنده دیدگاه: کیانوش
  07 شهریور 1395

  ای مردم مسلمان تا کی می خواهید خدا را نشناسید وپسر خداوند را چرا طمع مکنید بیایید خدا را بشناسیم ازتون خواهش میکنم فیلم مسیح را ببینید و مردگان را نپرستید من خودم مسلمان بودم ولی گول خوردم انجیل را بخوانید وکلام خدا را گوش کنید

 5. نویسنده دیدگاه: دلنیا
  27 آذر 1394

  مشخصات خییییییلی کامل بود

 6. نویسنده دیدگاه: سید احمد رضا طباطبائی
  03 مهر 1394

  بهترین های قالبهای ماکت جسم در عدل خلقت روح از روی مکر الهی در دلخوشی معنوی است.
  نام دیگر حضرت مهدی (ع)حضرت محمٌد (ص) است . امام حسین به عنوان اولین رجعت کننده 14 سال پس از ظهور حضرت مهدی را غسل می دهد.
  روح القدس در قر آن هم به معنی جبرئیل(ع) وهم به معنی عیسی مسیح (ع)آمده است .
  پس راس بیشترین درصد هم عقل وهم هوش بیشترین درصد متافیزیکی بندگان هر سه هستند. .
  پس نتیجتاً بدل روی کار آمده

 7. نویسنده دیدگاه: طاهابزی
  24 فروردین 1394

  سلام حضرت عیسی(ع)چندسال پیامبری نمود
  باتشکر

 8. نویسنده دیدگاه: ازاد
  21 فروردین 1394

  اون چند معجزه که توی متن اشاره کردین کاش میگفتید چی بوده

 9. نویسنده دیدگاه: اسمونی در
  27 اسفند 1393

  لطفا دیگه پیام نفرستید

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   27 اسفند 1393

   ?

 10. نویسنده دیدگاه: کازرون
  27 اسفند 1393

  عالیه ممنون

 11. نویسنده دیدگاه: خیلی خوشگلم نه!!
  10 اسفند 1393

  بد نبود
  یعنیییی
  اصلا خوب نبود
  خخخخ شوخی کردم خب بود
  اهههه

  • نویسنده دیدگاه: محمد
   01 دی 1395

   اولا خب بود نه خوب بود دوما غلط کردی شوخی کردی

 12. نویسنده دیدگاه: خیلی خوشگلم نه!!
  10 اسفند 1393

  بد نبود
  خوبم نبودااااا

 13. نویسنده دیدگاه: خیلی خوشگلم نه!!
  10 اسفند 1393

  بد نبود

 14. نویسنده دیدگاه: پخ
  09 اسفند 1393

  عالی است خیلی ممنون

 15. نویسنده دیدگاه: سحر
  18 بهمن 1393

  عااااااااااالللللللی

 16. نویسنده دیدگاه: مهدی
  30 دی 1393

  خوببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب یعنی خیلی خوبببببببببببببببب

 17. نویسنده دیدگاه: میرا
  03 دی 1393

  مرسی خوب بود

 18. نویسنده دیدگاه: امیر
  24 آذر 1393

  بدککککککککککککک نبود

 19. نویسنده دیدگاه: سرور
  09 آذر 1393

  دمت گرم داداش خوب بود

 20. نویسنده دیدگاه: زهرا
  28 خرداد 1393

  ممنون ازمطالب قشنگتون خدانگهدار

  • نویسنده دیدگاه: مهدی
   30 دی 1393

   بسیار خوب بود

 21. نویسنده دیدگاه: امیرحسین
  12 بهمن 1392

  سلام محشر بود .

  فقط اینو خودت بخون:

  ورود عیسای پیامبر! به اورشلیم

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   12 بهمن 1392

   تصحیح شد، ممنون

 22. نویسنده دیدگاه: ارین
  05 آذر 1392

  ممنون

 23. نویسنده دیدگاه: ثنا
  28 آبان 1392

  من میخواهم چیز های زیادی در مورد حضرت عیسی (ع) بدانم

 24. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  07 آبان 1392

  8) 😯 ❗ 🙁 🙂 😕 😀 😛 😮 😡 😐 ❓ ➡ 😥 👿 💡 😆 :mrgreen: 😳 🙄 😈 😉

 25. نویسنده دیدگاه: maryyam
  03 آبان 1392

  مرسی خیلی خوب بود

 26. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  28 مهر 1392

  خوب بود ممنون از این همه اطلاعاتی که به من دادی

 27. نویسنده دیدگاه: پانیذ
  24 مهر 1392

  🙁 اونی که می خواستم نبود

 28. نویسنده دیدگاه: ربیعه باقرنژاد
  06 مهر 1392

  🙁 🙁 گریم گرفته شوخی کردم 😆 😉

 29. نویسنده دیدگاه: mahsaa
  10 شهریور 1392

  عالی بود مرسییییییییییییییییییییییییییییییییی

 30. نویسنده دیدگاه: التجا
  10 شهریور 1392

  تشکر بسیار زیبا و مختصر بود اما من میخواهم بدانم که در زمانی که حضرت عیسی این کار های را انجام میداند حضرت مریم هم بودند و اینکه میخواهم این سوالم را جواب بدهید که چرا حضرت عیسی اینقدر معجزات داشتن نسبت به دیګر ‍‍بیامبران

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   10 شهریور 1392

   بله حضور داشتند،
   پیرامون طول عمر حضرت مریم(ع) هم چند قول ذکر شده است، عده‏ای بر این باورند که 67 سال پس از عروج عیسی(ع) به آسمان زندگی کردند که این قول صحت ندارد و علامه مجلسی میگویند: قبل از عروج عیسی(ع) حضرت مریم درگذشتند و حضرت عیسی مادرشان را غسل و کفن کردند و بدن مادرشان را به بیت‏المقدس انتقال دادند و در آنجا به خاک سپردند.

   حضرت عیسی یکی از پنج پیامبر بزرگ خداوند است و به همین خاطر به جز این پنج پیامبر نسبت سایر پیامبران برتری دارند
   بسیاری از علمای اهل کتاب در اسناد هدایتی بشر دست برده و کلماتش را به دلخواه خود و مطابق منافعشان تغییر می دادند و آن را به خورد توده می دادند و بر خلاف آموزه های تورات و انجیل عمل می کردند و مردم را به نام دین فریب می دادند و گمراه می نمودند. آنان حتی عین مشخصات پیامبر اسلام را در تورات دیده بودند و ظهورش را انتظار می کشیدند اما بعد از بعثتش، همین که دیدند منافعشان در خطر است و این پیامبر با افکار قوم پرستی آنان همخوانی ندارد و همه انسانها را برابر می خواند و پیروانش را برادر یکدیگر معرفی می کند، قید تورات و آموزه های و حیانی را زدند و تکذیبش کردند و به سرسخت ترین دشمنان اسلام و مسلمین بدل شدند.

 31. نویسنده دیدگاه: پ
  11 مرداد 1392

  مقصد یکی است .ادمیان ونسلها و پراکندگی زیاد. مهم خالق است با هر کتاب وپیامبر چه بهتر با همه پیامبران وهمه کتب اگر مقصد مهم باشد اگر دنیا وپیامبر مهمتر از مقصد که هیچ

  • نویسنده دیدگاه: اپادان
   30 آبان 1392

   دیوانه

   • نویسنده دیدگاه: با
    07 تیر 1393

    خودتی

   • نویسنده دیدگاه: ارزو
    24 مهر 1397

    عاااااااااااااااااااااااااااللللللی من افتخار مکنم ارزو هستم

 32. نویسنده دیدگاه: غزال
  16 اردیبهشت 1392

  ای بدک نبود

 33. نویسنده دیدگاه: زهرا
  14 بهمن 1391

  واقعا جالب بود به من یکی واقا خوش گذشت

 34. نویسنده دیدگاه: سارا
  14 بهمن 1391

  خیلی خیلی خوب بود به من که خوش گذشت

 35. نویسنده دیدگاه: نازنين زهرا
  03 بهمن 1391

  هم انجيل وهم قرآن کريم کلام زيباي خداوندمهربان است مامسلمان هستيم وقرآن کريم راهنماوهدايت کننده ي براي قرب ورضايت خداوندمنان اطاعت ميکنيم پس درنتيجه تمام آيات واحاديث رانورچشمان دلهايمان قرارداديم وبراي رسيدبه سرچشمه ي کمال وخوبي هابااحترام گذاشتن به تمام اديان الهي براه خودادامه ميدهيم وهيچ وقت به مقدسات وائمه ي هيچ ديني بي احترامي نکرديمونخواهيم کردزيرااين ازدستورات قرآن کريم وپيامبراسلام (ص)است باآرزوي روشندل بودن خدانگهدار

 36. نویسنده دیدگاه: ناشناس
  19 دی 1391

  هر آنچه نوشته بودید متضاد با تعالیم انجیل یا همان عهد جدید مسیحیان است. سئوالی از شما دارم اگر شما بخواهید آب بنوشد ان را از چشمه مینوشید یا از 1 کلیومتر پائین تر از چشمه؟ اگر اطلاعاتی در مورد عیسی مسیح میخواهید داشته باشید باید آنرا از انجیل (چشمه) بخوانید و نه از قرآن که 600 سال بعد از انجیل نوشته شده است. اگر من بخواهم در مورد زندگی شکپیر اطلاعاتی بدست آورم باید آنرا از انگلیسی ها بپرسم و نه از مثلاً آلمانیها. در مورد زندگی فردوسی اگر از عربها بپرسم راه به خطا رفته ام. آیا شما دوست خواهید داشت که امروز یک نفر بگوید آنچه در قرآن نوشته تحریف حقیقت است و من در کتابی که چاپ کرده ام حقیقت محض را در مورد حضرت محمد نوشته ام . و در آن کتاب حضرت محمد را نه یک پیامبر بلکه یک کوزه گر معمولی معرفی کنم؟. فیض و برکت خداوند با شما باد

  • نویسنده دیدگاه: --> آسمونی
   01 بهمن 1391

   دوست گرامی مباحثی که در متن بالا آوردیم، غیر از واقعیت نبوده و سرگذشتی از حضرت عیسی می باشد، اگر در کتاب مقدس چیزی غیر از این می باشد برای ما بیان نمایید، سپاسگزاریم

  • نویسنده دیدگاه: رها
   03 آذر 1392

   چطوری می گی خوبه افتضاح بود

نظر خودتان را ارسال کنید