پست سحر جعفری جوزانی در صفحه شخصی خود

10

 

 

 

تا انارى تَرَكى بر مى داشت،دست فواره خواهش مى شد.تا چلويى مى خواند،سينه از شوق شنيدن مى سوخت.گاه تنهايى،صورتش را به پس پنجره مى چسبانيد.شوق مى آمد دست در گردن حس مى انداخت.فكر،بازى مى كرد….بار خود را بستم،رفتم از شهر خيالات سبك بيرون….من به مهمانى دنيا رفتم .

( سهراب سپهرى )

 

 

 

 

 

 

 

” سلفی زیبا بروفه “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید