تلگرام آسمونی
ورود به کانال
صفحه اصلی > خواندنی > سخنان بزرگان > سخنانی از پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)
سامانه متقاضی - بازار ثبت تقاضای رایگان,آگهی رایگان,نیازمندیها

سخنانی از پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)

Speaking of Prophet Muhammad سخنانی از پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)

 

۱- هر چه فرزند آدم پیرتر می‌شود، دو صفت در او جوانتر می‌گردد: حرص و آرزو

۲- دو گروه از امت من هستند که اگر اصلاح یابند، امت من اصلاح می‌یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد می‌شود: علما و حکّام

۳- شما همه، شبان و مسئول نگاهبانی یکدیگرید.

۴- نمیتوان همه را به مال راضی کرد اما به حسن خلق میتوان.

۵- ناداری بلاست، از آن بدتر و دشوارتر بیماری دل است.

۶- مؤمن همواره در جستجوی حکمت است.

۷- از نشر دانش نمیتوان جلوگیری کرد.

۸- دل انسانی همچو پریست که در بیابان به شاخه‌ی درختی آویزان باشد، از وزش بادها دائم در انقلابست و زیر و رو می‌شود.

۹- مسلمان آنست که مسلمان از دست و زبان او در آسایش باشند.

۱۰- رهنمای بکار نیک، خود کننده‌ی آن کار است.

۱۱- هر دل سوخته‌ای را عاقبت پاداشی است.

۱۲- بهشت زیر قدمهای مادران است.

۱۳- در رفتار با زنان از خدا بترسید و آنچه درباره‌ی آنان شاید، از نیکی دریغ ننمائید.

۱۴- پروردگار همه یکی است و پدر همه یکی همه فرزند آدمید و آدم از خاک است. گرامی ترین شما نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست.

۱۵- از لجاج بپرهیزید که انگیزه‌ی آن، نادانی و حاصل آن پشیمانی است.

۱۶- بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر کسی است که مردم از گزند او در امان و به نیکی او امیدوار نباشند.

۱۷- خشم مگیر و اگر گرفتی، لختی در قدرت کردگار بیندیش.

۱۸- چون تو را ستایش کنند، بگو ای خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند باز و آنچه را از من نمیدانند، بر من ببخش و بالاتر از آنچه می‌گویند قرار بده.

۱۹- بصورت متملّقین، خاک بپاشید.

۲۰- اگر خدا خیر بند‌ه‌ای را اراده کند، نفس او را واعظ و رهبر او قرار می‌دهد.

۲۱- صبح و شامی بر مؤمن منیگذرد مگر اینکه بر خود گمان خطا می‌برد.

۲۲- سختترین دشمن تو همانا نفس‌ اماره است که در میان دو پهلوی تو جا دارد.

۲۳- دلاورترین مردم آنست که بر هوای نفس غالب آید.

۲۴- با هوای نفس خود نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید.

۲۵- خوشا بحال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد.

۲۶- راستی، به دل آرامش می‌بخشد و از دروغ، شک و پریشانی میزاید.

۲۷- مؤمن آسان انس میگیرد و مأنوس دیگران می‌شود.

۲۸- مؤمن همچو اجزاءِ یک بنا، همدیگر را نگاه میدارد.

۲۹- مَثَل مؤمنین در دوستی و علقه به یکدیگر، مَثَل پیکری است که چون از آن بدرد آید، باقی اعضاء به تب و بی‌خوابی دچار شوند.

۳۰- مردم مانند دانه‌های شانه با هم برابرند.

۳۱- تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است.

۳۲- فقری سختتر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی بالاتر از تفکر نیست.

۳۳- از گهواره تا گور دانش بجوئید.

۳۴- دانش بجوئید گرچه به چین باشد.

۳۵- شرافت مؤمن در شب زنده‌داری و عزّت او در بی‌نیازی از دیگران است.

۳۶- دانشمندان، تشنه‌ی آموختنند.

۳۷- دل‌باختگی ( انسان را) کر و کور می‌کند.

۳۸- دست خدا با جماعت است.

۳۹- پرهیزکاری جان و تن را آسایش می‌بخشد.

۴۰- هرکس چهل روز بخاطر خدا زندگی کند، چشمه حکمت از دلش به زبان جاری خواهد شد.

۴۱- با خانواده خود به سربردن از گوشه مسجد گرفتن، نزد خدا پسندیده‌تر است.

۴۲- بهترین دوست شما آنست که معایب شما را به شما منماید.

۴۳- دانش را به بند نوشتن در آورید.

۴۴- تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد، و تا زبان درست نشود، دل درست نخواهد شد.

۴۵- تا عقل کسی را نیازموده‌اید، به اسلام آوردن او وقعی نگذارید.

۴۶- تنها به عقل می‌توان به نیکی‌ها رسید، آنکه عقل ندارد از دین تهی است.

۴۷- زبان نادان، بیش از ضرری است که تبهکاران به دین می‌رسانند.

۴۸- هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است: گوش دادن به علم بخاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن.

۴۹- مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

۵۰- من برای امت خود، از بی‌تدبیری بیم دارم نه از فقر.

۵۱- خداوند زیباست و زیبائی را دوست میدارد.

۵۲- خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

۵۳- تملّق خوی مؤمن نیست.

۵۴- نیرومندی به زور بازو نیست، نیرومند کسی است که بر خشم خود غالب آید.

۵۵- بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگران است.

۵۶- بهترین خانه‌ی شما آنستکه یتیمی در آن به عزّت زندگی کند.

۵۷- چه خوبست ثروت حلال در دست مرد نیک.

۵۸- رشته‌ی عمل به مرگ بریده می‌شود مگر به سه وسیله : خیراتی که مستمر باشد، علمی که همواره منفعت برساند، فرزند صالحی که برای والدین دعای خیر کند.

۵۹- پرستش‌کنندگان خدا سه گروهند: یکی آنان که از ترس عبادت می‌کنند و این عبادت بردگان است، دیگر آنان که به طمع پاداش عبادت می‌کنند و این عبادت مزدوران است. گروه سوم آنان که به خاطر عشق و محبت عبادت می‌کنند و این عبادت آزادگان است.

۶۰- سه چیز نشانه‌ی ایمان است: دستگیری با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگری گذشتن، به دانشجو علم آموختن.

۶۱- علاقه‌ات را به دوست خود ظاهر کن تا رشته‌ی محبت محکمتر شود.

۶۲- آفت دین سه چیز است: فقیه بدکار، پیشوای ظالم، مقدّس نادان.

۶۳- مردم را از دوستانشان بشناسید چه انسان همخوی خود را به دوستی می‌گیرد.

۶۴- گناه پنهان به صاحب گناه زیان می‌رساند، گناه آشکار به جامعه.

۶۵- در بهبودی کار دنیا بکوشید اما در کار آخرت چنان کنید که گوئی فردا رفتنی هستید.

۶۶- روزی را در قعر زمین بجوئید.

۶۷- چه بسا از خودستائی، از قدر خود میکاهند و از فروتنی، بر مقام خود می‌افزایند.

۶۸- خدایا، فراخ‌ترین روزی مرا در پیری و پایان زندگی کرامت فرما.

۶۹- از جمله‌ی حقوق فرزند بر پدر این است : نام نیکو بر او بگذارند و نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد، برای او همسر انتخاب کند.

۷۰- صاحب قدرت، آنرا به نفع خود بکار می‌برد.

۷۱- سنگین‌ترین چیزی که در ترازوی اعمال گذارده می‌شود خوشخوئی است.

۷۲- سه امر، شایسته توجه خردمند است: بهبود زندگانی، توشه آخرت، روزی حلال.

۷۳- خوشا بحال کسی که زیادی مال را به دیگران ببخشد و زیادی سخن را برای خود نگاهدارد.

۷۴- مرگ، ما را از هر ناصحی بی‌نیاز می‌کند.

۷۵- اینهمه حرص حکومت و ریاست و اینهمه رنج و پشیمانی در عاقبت!

۷۶- عالم فاسد، بدترین مردم است.

۷۷- هر جا که بدکاران حکمروا باشند و نابخردان را گرامی بدارند، باید منتظر بلائی بود.

۷۸- نفرین باد بر کسی که بار خود را بدوش دیگران بگذارد.

۷۹- زیبائی شخص در گفتار اوست.

۸۰- عبادت، هفت گونه است که از همه والاتر، طلب روزی حلال است.

۸۱- نشانه‌ی خوشنودی خدا از مردم، ارزانی قیمتها و عدالت حکومت آنهاست.

۸۲- هر قومی، شایسته‌ی حکومتی است که دارد.

۸۳- از ناسزا گفتن، بجز کینه‌ی مردم، سودی نمی‌بری.

۸۴- پس از بت پرستیدن، آنچه به من نهی کرده‌اند، ستیزه جوئی با مردم است.

۸۵- کاری که نسنجیده انجام شود، بسا که احتمال زیان دارد.

۸۶- آنکه از نعمت سازش با مردم محروم است، از نیکیها یکسره محروم خواهد بود.

۸۷- از دیگران چیزی نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد.

۸۸- خداوند دوست ندارد بنده‌ای را بین یارانش با امتیاز ببیند.

۸۹- مؤمن، خنده‌رو و شوخ است و منافق، عبوس و خشمناک.

۹۰- اگر فال بد زدی، بکار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردی، فراموش کن و اگر حسود شدی، خوددار باش.

۹۱- دست یکدیگر را بدوستی بفشارد که کینه را از دل می‌برد.

۹۲- هر که صبح کند و به فکر اصلاح کار مسلمانا نباشد، مسلمان نیست.

۹۳- خوشروئی کینه را از دل می‌برد.

۹۴- مبادا که ترس از مردم، شما را از گفتن حقیقت باز دارد.

۹۵- در یک سطح زندگی کنید تا دلهای شما در یک سطح قرار بگیرد. با یکدیگر در تماس باشید تا به هم مهربان شوید.

۹۶- خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر مدارا کند.

۹۷- هنگام مرگ، مردمان می پرسند از ثروت چه باقی گذاشته؟ فرشتگان می‌پرسند از عمل نیک چه پیش فرستاده؟

۹۸- منفورترین حلالها نزد خداوند، طلاق است.

۹۹- بهترین کار خیر، اصلاح بین مردم است.

۱۰۰- خدایا مرا بدنش، توانگر ساز و به بردباری، زینت بخش و به پرهیزکاری، گرامی بدار و به تندرستی، زیبائی ده.

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=49403
loading...
 • تبلیغات اینترنتی
 • محصولات ارگانیک
 • افزایش فالوراینستاگرام
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • اینم جالبه !

  سخنان ناب و کوتاه از بزرگان

  در این مقاله از آسمونی برای شما عزیزان و آن دسته از کسانی که به …

  % دیدگاه، نظر شما چیست؟

  1. سخنان جالبی بود این نشون میده که پیامبر ما علاوه بر پیامبر بودن یه دانشمند هم بوده

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  تبلیغات اینترنتی