تازه های آسمونی
خانه > خواندنی > سخنان بزرگان > سخنانی از پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)
 • طراحی سایت
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • loading...

  سخنانی از پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)

  Speaking-of-Prophet-Muhammad

   

  ۱- هر چه فرزند آدم پیرتر می‌شود، دو صفت در او جوانتر می‌گردد: حرص و آرزو

  ۲- دو گروه از امت من هستند که اگر اصلاح یابند، امت من اصلاح می‌یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد می‌شود: علما و حکّام

  ۳- شما همه، شبان و مسئول نگاهبانی یکدیگرید.

  ۴- نمیتوان همه را به مال راضی کرد اما به حسن خلق میتوان.

  ۵- ناداری بلاست، از آن بدتر و دشوارتر بیماری دل است.

  ۶- مؤمن همواره در جستجوی حکمت است.

  ۷- از نشر دانش نمیتوان جلوگیری کرد.

  ۸- دل انسانی همچو پریست که در بیابان به شاخه‌ی درختی آویزان باشد، از وزش بادها دائم در انقلابست و زیر و رو می‌شود.

  ۹- مسلمان آنست که مسلمان از دست و زبان او در آسایش باشند.

  ۱۰- رهنمای بکار نیک، خود کننده‌ی آن کار است.

  ۱۱- هر دل سوخته‌ای را عاقبت پاداشی است.

  ۱۲- بهشت زیر قدمهای مادران است.

  ۱۳- در رفتار با زنان از خدا بترسید و آنچه درباره‌ی آنان شاید، از نیکی دریغ ننمائید.

  ۱۴- پروردگار همه یکی است و پدر همه یکی همه فرزند آدمید و آدم از خاک است. گرامی ترین شما نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست.

  ۱۵- از لجاج بپرهیزید که انگیزه‌ی آن، نادانی و حاصل آن پشیمانی است.

  ۱۶- بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر کسی است که مردم از گزند او در امان و به نیکی او امیدوار نباشند.

  ۱۷- خشم مگیر و اگر گرفتی، لختی در قدرت کردگار بیندیش.

  ۱۸- چون تو را ستایش کنند، بگو ای خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند باز و آنچه را از من نمیدانند، بر من ببخش و بالاتر از آنچه می‌گویند قرار بده.

  ۱۹- بصورت متملّقین، خاک بپاشید.

  ۲۰- اگر خدا خیر بند‌ه‌ای را اراده کند، نفس او را واعظ و رهبر او قرار می‌دهد.

  ۲۱- صبح و شامی بر مؤمن منیگذرد مگر اینکه بر خود گمان خطا می‌برد.

  ۲۲- سختترین دشمن تو همانا نفس‌ اماره است که در میان دو پهلوی تو جا دارد.

  ۲۳- دلاورترین مردم آنست که بر هوای نفس غالب آید.

  ۲۴- با هوای نفس خود نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید.

  ۲۵- خوشا بحال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد.

  ۲۶- راستی، به دل آرامش می‌بخشد و از دروغ، شک و پریشانی میزاید.

  ۲۷- مؤمن آسان انس میگیرد و مأنوس دیگران می‌شود.

  ۲۸- مؤمن همچو اجزاءِ یک بنا، همدیگر را نگاه میدارد.

  ۲۹- مَثَل مؤمنین در دوستی و علقه به یکدیگر، مَثَل پیکری است که چون از آن بدرد آید، باقی اعضاء به تب و بی‌خوابی دچار شوند.

  ۳۰- مردم مانند دانه‌های شانه با هم برابرند.

  ۳۱- تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است.

  ۳۲- فقری سختتر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی بالاتر از تفکر نیست.

  ۳۳- از گهواره تا گور دانش بجوئید.

  ۳۴- دانش بجوئید گرچه به چین باشد.

  ۳۵- شرافت مؤمن در شب زنده‌داری و عزّت او در بی‌نیازی از دیگران است.

  ۳۶- دانشمندان، تشنه‌ی آموختنند.

  ۳۷- دل‌باختگی ( انسان را) کر و کور می‌کند.

  ۳۸- دست خدا با جماعت است.

  ۳۹- پرهیزکاری جان و تن را آسایش می‌بخشد.

  ۴۰- هرکس چهل روز بخاطر خدا زندگی کند، چشمه حکمت از دلش به زبان جاری خواهد شد.

  ۴۱- با خانواده خود به سربردن از گوشه مسجد گرفتن، نزد خدا پسندیده‌تر است.

  ۴۲- بهترین دوست شما آنست که معایب شما را به شما منماید.

  ۴۳- دانش را به بند نوشتن در آورید.

  ۴۴- تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد، و تا زبان درست نشود، دل درست نخواهد شد.

  ۴۵- تا عقل کسی را نیازموده‌اید، به اسلام آوردن او وقعی نگذارید.

  ۴۶- تنها به عقل می‌توان به نیکی‌ها رسید، آنکه عقل ندارد از دین تهی است.

  ۴۷- زبان نادان، بیش از ضرری است که تبهکاران به دین می‌رسانند.

  ۴۸- هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است: گوش دادن به علم بخاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن.

  ۴۹- مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

  ۵۰- من برای امت خود، از بی‌تدبیری بیم دارم نه از فقر.

  ۵۱- خداوند زیباست و زیبائی را دوست میدارد.

  ۵۲- خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

  ۵۳- تملّق خوی مؤمن نیست.

  ۵۴- نیرومندی به زور بازو نیست، نیرومند کسی است که بر خشم خود غالب آید.

  ۵۵- بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگران است.

  ۵۶- بهترین خانه‌ی شما آنستکه یتیمی در آن به عزّت زندگی کند.

  ۵۷- چه خوبست ثروت حلال در دست مرد نیک.

  ۵۸- رشته‌ی عمل به مرگ بریده می‌شود مگر به سه وسیله : خیراتی که مستمر باشد، علمی که همواره منفعت برساند، فرزند صالحی که برای والدین دعای خیر کند.

  ۵۹- پرستش‌کنندگان خدا سه گروهند: یکی آنان که از ترس عبادت می‌کنند و این عبادت بردگان است، دیگر آنان که به طمع پاداش عبادت می‌کنند و این عبادت مزدوران است. گروه سوم آنان که به خاطر عشق و محبت عبادت می‌کنند و این عبادت آزادگان است.

  ۶۰- سه چیز نشانه‌ی ایمان است: دستگیری با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگری گذشتن، به دانشجو علم آموختن.

  ۶۱- علاقه‌ات را به دوست خود ظاهر کن تا رشته‌ی محبت محکمتر شود.

  ۶۲- آفت دین سه چیز است: فقیه بدکار، پیشوای ظالم، مقدّس نادان.

  ۶۳- مردم را از دوستانشان بشناسید چه انسان همخوی خود را به دوستی می‌گیرد.

  ۶۴- گناه پنهان به صاحب گناه زیان می‌رساند، گناه آشکار به جامعه.

  ۶۵- در بهبودی کار دنیا بکوشید اما در کار آخرت چنان کنید که گوئی فردا رفتنی هستید.

  ۶۶- روزی را در قعر زمین بجوئید.

  ۶۷- چه بسا از خودستائی، از قدر خود میکاهند و از فروتنی، بر مقام خود می‌افزایند.

  ۶۸- خدایا، فراخ‌ترین روزی مرا در پیری و پایان زندگی کرامت فرما.

  ۶۹- از جمله‌ی حقوق فرزند بر پدر این است : نام نیکو بر او بگذارند و نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد، برای او همسر انتخاب کند.

  ۷۰- صاحب قدرت، آنرا به نفع خود بکار می‌برد.

  ۷۱- سنگین‌ترین چیزی که در ترازوی اعمال گذارده می‌شود خوشخوئی است.

  ۷۲- سه امر، شایسته توجه خردمند است: بهبود زندگانی، توشه آخرت، روزی حلال.

  ۷۳- خوشا بحال کسی که زیادی مال را به دیگران ببخشد و زیادی سخن را برای خود نگاهدارد.

  ۷۴- مرگ، ما را از هر ناصحی بی‌نیاز می‌کند.

  ۷۵- اینهمه حرص حکومت و ریاست و اینهمه رنج و پشیمانی در عاقبت!

  ۷۶- عالم فاسد، بدترین مردم است.

  ۷۷- هر جا که بدکاران حکمروا باشند و نابخردان را گرامی بدارند، باید منتظر بلائی بود.

  ۷۸- نفرین باد بر کسی که بار خود را بدوش دیگران بگذارد.

  ۷۹- زیبائی شخص در گفتار اوست.

  ۸۰- عبادت، هفت گونه است که از همه والاتر، طلب روزی حلال است.

  ۸۱- نشانه‌ی خوشنودی خدا از مردم، ارزانی قیمتها و عدالت حکومت آنهاست.

  ۸۲- هر قومی، شایسته‌ی حکومتی است که دارد.

  ۸۳- از ناسزا گفتن، بجز کینه‌ی مردم، سودی نمی‌بری.

  ۸۴- پس از بت پرستیدن، آنچه به من نهی کرده‌اند، ستیزه جوئی با مردم است.

  ۸۵- کاری که نسنجیده انجام شود، بسا که احتمال زیان دارد.

  ۸۶- آنکه از نعمت سازش با مردم محروم است، از نیکیها یکسره محروم خواهد بود.

  ۸۷- از دیگران چیزی نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد.

  ۸۸- خداوند دوست ندارد بنده‌ای را بین یارانش با امتیاز ببیند.

  ۸۹- مؤمن، خنده‌رو و شوخ است و منافق، عبوس و خشمناک.

  ۹۰- اگر فال بد زدی، بکار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردی، فراموش کن و اگر حسود شدی، خوددار باش.

  ۹۱- دست یکدیگر را بدوستی بفشارد که کینه را از دل می‌برد.

  ۹۲- هر که صبح کند و به فکر اصلاح کار مسلمانا نباشد، مسلمان نیست.

  ۹۳- خوشروئی کینه را از دل می‌برد.

  ۹۴- مبادا که ترس از مردم، شما را از گفتن حقیقت باز دارد.

  ۹۵- در یک سطح زندگی کنید تا دلهای شما در یک سطح قرار بگیرد. با یکدیگر در تماس باشید تا به هم مهربان شوید.

  ۹۶- خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر مدارا کند.

  ۹۷- هنگام مرگ، مردمان می پرسند از ثروت چه باقی گذاشته؟ فرشتگان می‌پرسند از عمل نیک چه پیش فرستاده؟

  ۹۸- منفورترین حلالها نزد خداوند، طلاق است.

  ۹۹- بهترین کار خیر، اصلاح بین مردم است.

  ۱۰۰- خدایا مرا بدنش، توانگر ساز و به بردباری، زینت بخش و به پرهیزکاری، گرامی بدار و به تندرستی، زیبائی ده.

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2٫33 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=49403
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  سخنان کوروش بزرگ در مورد زن

  بسیاری از بزرگان در مورد زن و مقام زن سخنانی گفته اند. از جمله کوروش …

  نظرات

  1. سخنان جالبی بود این نشون میده که پیامبر ما علاوه بر پیامبر بودن یه دانشمند هم بوده

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.