خانه > خواندنی > عاشقانه > چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت

چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

How does someone we loved her

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات سایت آسمونی را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

زیاد معاشرت کنید … سپس غیر قابل دسترس گردید

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمی کنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

کار دلپسندی برایش انجام ندهید … بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد

هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت : احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه: ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت. هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

به او نگاه کنید…

زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد : احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد.

زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

روی برنگردانید…

دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (85 votes, average: 3٫92 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=10667
loading...
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  عشق من

  در این بخش چند شعر عاشقانه دوستت دارم برای شما عزیزان آماده کرده ایم. پیشنهاد …

  518 دیدگاه

  1. من عاشق دختر دایمم و خیلی دوسش دارم ولی هرچی بهش تو تلگرام اس میدم بلاک میکنه و شمارمو گذاشته تو لیست تماس ردی چه کار کنم بیاد خودش منو دوس داشته باشه

  2. خواهش میکنم کمکم کنید
   من تو دانشگاه به یک دختری توی کلاس زبان عمومی علاقه پیدا کردم
   اما نمیدونم چجوری رفتار کنم تا از من خوشش بیاد
   شمارش رو یجور مرموزی پیدا کردم ولی نمیتونم بهش تو تلگرام پیام بدم چون میترسم فکر کنه مزاحمشم…اصلا نمیدونم چی بگم!!
   کلا ازین اخلاقای بچه گانه ندارم که اهل دختر بازی باشم اتفاقا خیلی خودمو جلوی دخترا میگیرم ولی این یکی خیلی به دلم نشسته و نمیدونم چیکار کنم…فقط میدونم روشو ندارم حضوری برم باش حرف بزنم چون هروقت میبینمش اصلا یه حالی میشم استرس میگیرم…خواهش میکنم کمکم کنید…آبجیا…داداشیا…بامراما?

  3. من یک پسر هستم و عاشق یک دختر شدم ولی نمی دانم چطوری به او بگم بامن دوست میشه یانه؟

  4. یعنی میگین اول با طرفم خوب باشم بعد ولش کنم تا وابستم شه و من کمتر بهش توجه کنم

  5. salam man 16 salame man asheghe dokhtar khalam hastam ke on 18 saleshe chkar konam

  6. سلام دختری هستم 16 ساله
   چون واقعا میخوام کمکم کنید همه چی رو میگم .مادر و پدرمن از هم جدا شدن بعد از سه سال دوباره باهم ازدواج کردن ولی دوباره از هم جداشدن .پدرم مرد سالمی نیست و هیچوقت این احساس رو بهم نداده که یه مردی هست به اسم پدر که بهم دلگرمی و عشق پدرانه بده.تویه فامیل مادریم هم پسر وجود نداره هم سن خودم که لااقل بتونم به جنس مخالف به چشم برادرم تویه فامیل نگاه کنم من تو سن پایین تنها همراهام دوستام بودم وهیچکس هیچوقت به من یادنداد ه چطوری یه دوست خوب انتخاب کنم.وقتی میدیدم دوستام تو این سن دوست پسر دارن با اینک اعتقاد داشتم تو این سن دوست شدن غلطه ولی خجالت میکشیدم و این باعث شد که شروع کنم با پسرهایی که اصلا نمیشناختم صحبت کنم هیچ دوستی جدی نبود ولی خب ضربه زیاد خوردم .الان هر پسری رو که میبینم که لبخند میزنه یا حتی موهاش و چهرش زیبا و مردونه هست یا حتی خوشتیپه عین ندید بدیدها لوده بازی هایی درمیارم که بعدا حالیم میشه چه گندی زدم .دیگه دارم از این قضیه خسته میشم چون هیچوقت نمیتونم از زندگیم لذت ببرم حتی وقتی که میرم بیرون هم فقط حواسم به ایه که کی داره نگاهم میکنه و… الان هم میدونم حتی اگر از کسی خوشم بیاد قصد دوستی تا زمان دانشگاه را نخواهم داشت اما همین موضوع هم اذیتم میکنه دیگه دارم نابود میشم دلم نمیخواد اینقدر عقده ی توجه جنس مخالف رو داشته باشم چیکار کنم از این قضیه خلاص بشم؟؟؟دیگه از خودم خسته شدم …میشه کمکم کنید؟؟؟

  7. سلام من الان نزدیک4 ساله که یکی از دخترهای فامیلمون که نسبت تقریبا دوری رو داره عاشقش شدم. چون دیر به دیر میبینمش نمیتونم اونو عاشق خودم کنم. تا همین چند ماه پیش که به هزار راه بالاخره شماره اش رو گیر آوردم وبهش ابراز علاقه کردم ولی موفقیت آمیز نبود. البته من رقیب هم دارم چون دوست پسر دارد.
   الان نمیدانم چی کار کنم.
   نمیدانم چجوری ایشون رو عاشق خودم کنم واقعا نمیدانم.
   ازتون خواهش میکنم جواب بدید خیلی داغونم.
   ازتون خواهش میکنم کمکم کنید.
   ممنونم ازتون.

  8. سلام
   من ۱۴ سالمه
   دختر دوستمون بهم علاقه داره منم اونو دوس دارم ولی نمیتونم اینو بهش اثبات کنم
   ۱۳یالشه اونم
   ولی اونم میدونه که دوسش دارم
   ولی پسر داییم سعی میکنه وسط من و اونو بزنه
   چیکار کنم؟؟؟؟؟

  9. سلام
   من یک دخترخانومی رو خیلی دوست دارم و چون فامیلمونه از ۱۳سالگی بهش علاقه پیدا کردم و یه روز به تشویق پسرخاله ام که از احساس من به او خبر داشت به دختر خانوم ابراز علاقه کردم اون موقع ۱۷ سالم بود و خیلی باهام گرم بودیم ولی بعد از اینکه بهش گفتم دوستت دارم رابطه ما خیلی بد شد و من رفته رفته از او فاصله بیشتری گرفتم و الانم که ۲سال میگذره هنوز هم دوباره باهم رابطه خوبی پیدا نکردیم و من تازگی ها متوجه شدم ایشون یه دوست پسر دارد که خیلی همدیگرو دوست دارند ومن در نظر اون جلوه نمی کنم اونها ۳ساله باهم دوست هستند و خیلی رابطه ی گرمی هم دارند
   و من الان نمی دونم دقیقا باید چیکار کنم!!!!
   ذهنم خیلی مشغوله
   لطفا کمکم کنین

  10. من 5 سال بود که عاشق یکی از پسرای فامیلمون بودم. واقعاً واقعاً دوستش داشتم. نمیدونم دوسم داشت یا نه ؟آدمی نیس که بفهمی چی تو ذهنش میگذره و خیلی خونسرد. من بعد 5 سال طاقت نیاوردمو بهش گفتم که دوسش دارم البته بهش پیام دادم. ولی جوابمو نداد و رد تماسم کرد. ولی تویه یه مهمونی گوشیمو ازم گرفت توش فوضولی کرد. ولی بعد از اون دیگه باهام حرف نزد، از هیچ طریقی هم جوابمو نمیده. دیگه واقعاً ازش ناامید شدم. فک میکنم یکی دیگرو دوست داره. لطفاً کمکم کنید لاقل بدونم دوستم داره یا نه؟

  11. سلام من 21 سالمه ، یه دوس دختر دارم20 سالشه، میگه عاشقتم و دوست دارم و ….
   منم دوسش دارم ها، ولی من بیشتر سعی میکنم دوست داشتنمو بهش نشون بدم و اونم هی ذوق مرگ میشه و میگه وااااااییییی، عاشقتم
   موقعی پیششم خیلی خیلی ارومه و قشنگ صحبت میکنه و قشنگ میخنده و نگاهش قشنگه….
   ولی اصن بلد نیس، دوست داشتنشو بهم نشون بده یا بلده این کارو نمیکنه، نمیدونم والا….
   ولی بیشتر وقتی چت میکنیم حسی ک بهم داره رو میگه.و اینجوری حس شو بهم منتقل میکنه،
   ولی من بازم احساس میکنم، هنوز اونقدی ک باید و شاید دوستم نداشته باشه و منم سعی کردم تا وقتی ک نفهمیدم واقعا دوستم و عاشقمه ، زیاد بهش وابسته نشم
   الانم اینو براتون نوشتم گفتم بهتون بگم ک الان باید چیکار کنم ک حسشو وقتی ک پیشمه بهم نشون بده…
   البته منم ک سعی میکنم حسمو بهش منتقل کنم، چه وقتی پیششم
   چ وقتی چت میکنیم، بیشتر سعی میکنم اونو بیشتر به خودم وابسته تر کنم
   اینم بگم ک دختره یه ذره خجالتی هم هس البته وقتی پیشمه …
   ولی موقعی ک چت میکنیم یه حرفایی میزنه ک ذوق میکنم?
   الان باید چیکار کنم ک وقتی میبینمش، بهم حرفایی ک تو دلشه رو بگه ممنون میشم اگ راهنماییم کنین

   ( موفق باشید )

  12. من یــــه ترنس f2mهستم ک الان عاشق یه دختریم ولی اون من و دوست نداره.چیکارکنم؟

   • داداش منم ترنسم و همین مشکلو دارم، سعی کن خودتو تو دلش جا کنی، اگه گفته که دوست نداره ولش کن

  13. اقای جوان الف

   خانم های عزیز عاشق اگر نظرم را میخواهید مردا همیشه به خوشگلی و حجاب دختر توجه قائل هستند من خودم تا حالا با عشقم حرف نزدم چون خجالت دارم ولی همیشه با زیباییش و حجابش و نگاهش منو دیوونه می کنه اگر میخواهید جذب عشقتون شوید نیازی نیست سپورت شوید پسرا همیشه ساده بودن رو دوست دارن با تشکر

  14. من از یه دختر خوشم اومده… چجوری بدون اینکه بهش بگم بهش ابراز علاقه کنم خیلی کم هم رو میبینم نکات رو بگین لطفا

  15. من یه دوست دختر دارم من را میگوید که دوستت دارم من چگونه او را به مسایل جنسی راضی سازم

  16. ما سه نفریم ٢دختر خاله و ١پسر خاله من ١۴سالمه دختر خالم ١۶و پسر خالم ١۵ سالشه من یه إحساسی نسبت به پسر خالم دارم ولی فکر میکنم اون منو دوست نداره چون اصولا خیلی علاقه ای به حرف زدن با من نداره و فقط وقتی دختر خالم پیش من هست اونم میاد پیش ما. خیلی کم با من حرف میزنه. دختر خالم واقعا از من زشت تره و اخلاقشم بد تره. ولی احساس میکنم که پسر خالم اونو بیشتر دوست داره لطفا بگید باید چطور رفتار کنم که پسر خالم ازم خوشش بیاد البته نمیدونم دوستم داره یا نه گاهی فکر میکنم دوستم داره گاهی هم نه ؟؟؟؟

   • سعی کن کارای خوب جلوش انجام بدی و در حین دیدار با اون به خودت برس تا جلب توجه پیدا کنی و نباید تو به اون بگی من دوست دارم بزار اون احساساتش رو بهت بگو ?منم مثل خودت در همین شرایط هستم و سر خاله ام وا دوست دارم تازه فاصله سنی ما إز هم زیاده من 15سالمه واون 22سالش ولی من همین رفتار هارو نشونش دادم و اون هم علاقش رو به من گفت?

  17. سلام دوستان
   ببینید به نظرم میاد نمیشه زیاد روی نگاه و این چیزها تمرکز کرد اصلا خوندن زبان بدن مردها مخصوصا چشمهاشون سخته نمیدونم شاید من مشکل دارم با این کار آخه منم وقتی می‌خوام طرفم رو ببینم خونسرد میشم تا لحظاتی قبل دلهره استرس تپش قلب ولی وقتی میرم پیش ایشون خونسرد میشم عجیب دوست دارمش زیاد پیشش آرامش میگیرم ولی چرا اینجوری میشم؟آخه ببینید طرف مقابل من پزشک هست حس خاصی داره باید برم پیششون بیمارشونم ایشون متوجه حضور من که داخل مطب میشه به سمت من نگاهش رو بر میگردونه چند ثانیه نگام می‌کنه قبل از اینکه برم داخل اتاق .انسان نجیبی هست داخل اتاقشونم میشم سرشون رو میندازن سرازیر نگام نمی‌کنه ولی از دور نگاه عمیقی می‌کنه .احوال پرسی می‌کنه خیلی حواسشون هست که هر طور راحتم همون جور داروهام رو تنظیم می‌کنه نمیزاره احساس ناراحتی کنم اعصابشم خرد باشه نه داد می‌زنه نه بلند حرف میزنه پشتیبانم هست حالا می فرمایید من چکار کنم فکرم به هم ریخته نمیتونم زبان بدنش رو بخونم.

   • پارساعبدی

    با سلام و احترام و پوزش پیشاپیش از صراحت لهجه

    و اما بعد

    بایستی عرض کنم که

    احتمالاً حضرتعالی اسکول تشریف داشته و جوگیر و دچار توهمات زنانه شده اید!

    :))

    و البته امکان این هم هست که آقای دکترمون از اینکه یک بار هم با شما بخوابد و بک مرتبه همذشما را مزه کند بدش نیاید… که در این مساله هم ما یکی از خیل بسیار!!

    :
    :))

    ولیکن جدای از مزاح و شوخی، این ها هیچ اشکالی نداشته و بستگی به خواست و انتظار شما دارد و اینکه هدفتان از رابطه چیست، زیرا اگر شما هم اگر در این مساله تفاهم و اشتراک نظر داشته باشید ، همه چیز بر وقف مراد طرفین است، و خوب و خوش و عالی.

    با تقدیم احترامات دوباره
    من الله توفیق

    🙂

   • some one like you

    این دیگه کامل گویا هست فقط مونده زبانی ابراز احساسات کنه

  18. اجیای گل ترانه و زهره اگه ممکنه کمک کنین منم کمکتون می کنم…..

  19. سلام من پسری ۱۶ساله تقریبا خوشکل و….به یکی از فامیلام۱۴سالشه علاقه من هستم …یه سری علائم هنگام روبه رو شدن ازش سر میزنه که حس می کنم اونم علاقه منده و از من خوشش میاد…اگه دختر هم سن این معشوقه ما هست یه کمک خواهرانه بکنه …[email protected]ایدی تلگراممه بیاین یه کمک کنین بعدم بلاک کنین منم تا جایی که میتونم کمکتون می کنم خیلی ممنون

  20. سلام به همه
   من امیرم در اردبیل زندگی میکنم یه بار که دختر خالم و دیدم برام عادی بود ولی یواش یواش بهش علاقه پیدا کردم دیدم اونم تو فکر مه و عاشق مه یه روزی خواب بده بودیم که دیدم دست شو آورد زد به دستمو هیچی دیگه همشو خالی بستم
   خالی بستم

  21. سلام الانم عاشق 1زنی هستم که خیلی خیلی دوستش دارم هرکاری میکنم دلش بدست بیارم درواقعامن 1اشتباه کردم.درواقع من عاشقشم شدم در ی نگاه ولی انموقع باهمسرش بودوجدانشده بود.ومن بخاطراینکه اونو داشته باشم ودرکاراون زندگی کنم باخواهرش دوست شدم که اونم چندسال قبل همسرش برحمت خدارفته بود.ولی خانواده من متوجه این رابطه شدن ومن مجبورشدم جداشم .ولی این خیلی جوان ترازاون والان جدا شده وبهیچ قیمتی مراتحویل نمیگیره حتی دراین فکرم هرزمان خواستم بمیرم تمام اموالم بنام اون کنم که بعدازمن درارامش زندگی کنه

  22. سلام من درجوانی معشوقه زیاد داشتم از14ساله تا32ساله داشتم فقط درحددوستی بودن وشطنت گاهی تا22تادرماه میرسید ولی تجربه به من میگه اونی که زیاد نگاه میکنه وخیره میشه اونم مثل توفکرمیکنه یعنی نترس برونظرخودت بگوجوری بگوکه ازت ناراحت نشه

  23. منم 14 سامه شاید باور نکنید حتی نامزدم از روستا یا داهات هم نیستم من تو تهران یه دنیا اومدم ولی تو مشهد زندگی میکنم

  24. سلام من خودم عاشق یه نفرم که دوسم داره ولی دوستم یه کسی رو دوست داره که عشق یه طرفست 8 سال اختلاف سنی دارن ممکن به هم برسن فرا بهش میگه

  25. سلام خسته نباشین
   من عاشق یه پسری هستم تو فامیل…ولی امکان نداره بهش برسم..چون خونواده اونا رفت و امد زیادی با ما ندارن و خوششون نمیاد از خونواده ی ما برا بچه ها شون نامزد کنن…
   نمیدونم اون به من علاقه داره یا نه..ممکنه تو سالش 2 بار همو ببینیم…من هر وقت میبینمش قلب خیلی خیلی تند میزنه و نمیفهمم دارم یکار میکنم و خیلی بهش نگا میکنم اونم متوجه نگاهم میشه ولی بعضی موقع ها بهم نگا میکنه احساس میکنم اون کسی رو دوست داره یا شایدم خجالتیه نمیدونم کدوم یکی از ایناست محمد 24 سالشه و من 16 سالمه و هر دومونم خیلی خیلی خجالتیم و نمیتونم تو صورت هم نگا کنیم و بهم نظرمون رو بگیم اخه اصلا توی خونواده ی ماها از این چیزا خوب نیست و ممکنه همه جا پخش بشه نمیدونم چیکار کنم خیلی ذهنمو مشغول کرده خواهش میکنم کمکم کنین احساس میکنم یکم مغروره چون خیلی توخودشه و اصن به دور و بریاش توجه نمیکنه
   بطور کلی گیج شدم خواهش مسکنم کمک کنین میخوام بدونم واقعا دوستم داره یا نه ”
   چجوری میتونم بفهمم اخه ما اصن زیاد همو نمیبینیم که بخوام از رو رفتارش اینو متوجه بشم:(

  26. من عاشق کسی هسم که میدونه دوسش دارم میدونه روانیشم و باهمم در ارتباطیم بیرون میریم ولی دارم جلوش وانمود میکنم که عاشق یکی دیگمو و بهش دیگ حسی ندارم تا ازم جدا نشع اخه اگه بفهمه میره و بدش میاد ازین ک دوسش داشته باشم ن من هر دختر دیگه ای الان یکسال هرشب دعا میکنم قران میخونم گریه میکنه زااار میزنم تا بهش برسم واقعا ب جنون رسیده دوست داشتنم هرکاری هر حرفی ک میزنه میگم فدای سرش براش دوست دختر جور میکنم با عشقش ح زدم تا باهم ح بزنن فقط چون طاقت دیدن اشکاشو ندارم چیکار کنم بهش برسم چیکار کنم حداقل دیگ عاشق نباشم دیوانه دارم میشم???

  27. سلام .
   من پسری هستم ۱۸ ساله
   من چهار سالم بود که عاشق یه زن متاهل شدم اون زن مادرم بود اون منو بزرگ کرد باهمه چیزم سوخت وساخت من هنوزم عاشقش هستم بهشت زیر پای مادرم گم شده اینقدر ک او مهربان است. این ک عاشق مادرمم باعث شده نتونم به هیچ دختری فک کنم چون عاشقشم اونم منو از ته دل دوست داره تا این عشق رو دارم دیگ عاشق هیچ چیز دیگه نیستم و همه سوره هارو برای سلامتیش میخونم .عاشقتم مادرم.

  28. بنده خدای عاشق

   من عاشق معلمم شدم چگونه بهش بگم

  29. سلام. من 14سالم هست الان میگید یه دختر 14ساله چی از عشق میفهمه ولی من به این عقیده معتقد هستم که عشق سن و سال نمیشناسه. مامانم یه دوستی داره که یه پسر داره پسرش 16سالشه من 3ساله که عاشقش شدم ولی میترسم که بگم بهش. میترسم به مامانش بگه. ولی دارم به این فکر میکنم که اگر اونم عاشقم باشه چی

   • ابراهیم

    عشق سن و سال حالیش نیست من ۱۳سالم بود عاشق شدم الان۲۷‌سالمه و هنوز تو اقیانوس عشق غلط میخورم .اول دعا میکنم هیچ وقت عاشق نشید،چون عشق خانمانسوزه،نابود میکنه،دیوانه میکنه،و اگر هم شدید عشقتون دوطرفه باشه که اون موقع میتونید دنیا رو با عشفتون عوض کنید.

   • فرق نمیکند بگو برش ولی به چشمانش نگاه کنی حتما نتیجه میدهد

   • من خودم ۱۶سالمه ..با اینکه دختره رو دوس دارم ولی هیچوقت باهاش حرف نزم و بش رو ندادمو اینا….تو این سن همه غرور دارن….از نظر من کم کم بش نزدیک شو اول با یه سلام علیک بعد گپ زدن و صحبت بعد بگو درساتو برات بگه کمکم میفهمی دوست داره یا نه نداشته باشه هم علاقه مند میشه اینو امتحان کن

  30. میشه لطفا بگید اون زمانی ک باید زیاد کنارش باشیم چقدره؟؟؟؟؟؟؟چند روز یا چند ماه؟؟؟؟؟ک بعدش یهو کمیاب بشیم

  31. هه عشق؟ اگه با عشق نجنگی از سرطان هم بدتره

  32. من چند وقتیه دارم به پسر دختر خاله ی مامانم فکر میکنم بعضی رفتاراش معلوم‌میکنه ک از من خوشش میاد به نظرتون من میتونم با اون دوست شم

  33. من عاشق به دختر خالم شدم از وقتی که بهش گفتم دوستت دارم تا حالا زیاد همدیگر رو میبینیم البته خونه اونا تو یه شهرستان دیگر هست و من ماهی یه بار آون رو میبینم ولی آون چند بار به یکی دیگره که بهش گفت داوود رو دوست داری آون گفت نه… حالا نمیدانم چکار کنم بعدش تو جماعت اصلا باهاما حرف نمیزنه ماه کلمه ای.. قبلا عاشق کسی دیگر ای بود ولی الان ازش متنفره.

  34. سلام
   من عاشق یک دختری که تو یه مغازه که وابسته به یک فروشگاه هست شدم.
   من قبل از آشناییش قصد ازدواج داشتم
   خیلی هم خاستگاری رفتیم و همیشه به یه دلایلی ردش میکردم
   جوری ک در نهایت به این نتیجه رسیدم ک زنم هیچی نداشته باشه فقط زیبایی داشته باشه
   چند بار رفتم مغازه اون دختره و باهاش حرفیدم خیلی ازش خوشم اومد
   بار سوم جوگیر شدم و ازش پرسیدم مجرده یا متاهل
   اونم درجواب بهم گفت اگه مجردم باشه قصد ازدواج نداره
   من خیلی ناراحت شدم
   بعد از سه هفته دیدم که کار من نیستو گند میزنم پدرمو فرستادم تحقیقاتش
   بازم گفت قصد ازدواج نداره
   به یه دلایلی سعی کرد قانعم کنه و با خانواده سعی کردن موضوعو عادی جلوه بدن و بهم قول دادن بهتر ازون برام پیدا کنن البته خیلیم خوشگل نیست
   متاسفانه یه هفته بعدش وقتی که هنوز عشق اون دختررو از یادم نبردم رفتیم به خواستگاری همسرم
   همسرم درست همونی بود که اون موقع میخواستم
   فقط زیبا
   قبولش کردم و بصورت کاملا سنتی ازدواج کردیم
   البته ازدواجمون بخاطر نساختن اخلاقمون به هم به دو ماه هم طول نکشید که همسرم رفت و پل های پشت سرشم خراب کرد
   بعدشم مهریشو گذاشت اجرا و هنوزم ک هنوزه شکایتش در جریانه
   جوری که تنفر عمیقی بهش دارم
   دیگه امیدی به برگشتن همسرم ندارم
   ولی هنوزم ک هنوزه اون دخترو دوس دارم خیلیم دوسش دارم
   جوری که بعد سه مه که از رفتن همسرم گذشت بازم رفتم مغازش برا خرید
   ایندفعه عشقم بهش بیشتر بود
   نمیدونم میدونه ک ازدواج کردم یا نه
   اوایل ک منو میدید خیلی سرد بود حتی سرد تر از اولین روزی که دیدتم
   ولی یواش یواش نسبت بهم مهربون تر شده
   البته سعی کردم دیگه مثل بار سومی ک ویدم گند نزنم
   خیلی سعی کردم خودمو بهش بچسبونم تا یه راهی پیدا کنم تا شمارشو بهم بده
   آخرشم به این فکر رسیدم که برای مغازم یه نرم افزار حسابداری بگیرم تا بتونم اینطوری باهاش در ارتباط بیشتر باشم
   جوری بود ک ازش خواستم در مورد یک نرم افزار تحقیق کنه و کرد
   بهش گفتم بهم کمک میکنه تا ی نرم افزار خوب پیدا کنم و کرد
   الآنم اون نرم افزارو با کمکش انتخاب کردم
   ولی وقتی بهش گفتم آی دی تلگرامشو بده تا بهتر بم کمک کنه گفت نه و بهم گفت که هرموقع سوال داره به مغازه زنگ بزنه تا بهم کمک کنه
   دارم دییونه میشم که فهمیده من عاشقشم هنوز یا نه ؟
   چیکار باید بکنم که بفهمه؟
   آیا براش ی هدیه بعنوان قدر دانی از کمکش بگیرم قبول میکنه یا نه؟
   نمیدونم احساسش نسبت به من چیه؟
   تروخدا بم کمک کنین

  35. سلام من به یه دختر که مدت زیادیه میشناسمش علاقه مند شدم و بعد ۱سال بالاخره بهش پیام دادم ولی جوابی نمیده هر کاری میکنم جواب نمیده بعد محیطمونم جوریه که نمیشه بیرون و رودررو کاری کرد ..الان کسی میتونه بم بگه مشکلش چیه و من چطوری ازش یچی بکشم بیرون؟

  36. من میگم عشق نرسیدنش قشنگه انتظار کشیدنش…اما وقتی داشته باشی واسه یه مدت تکراری میشه ….تو طول رابطه بعد چند سال سرد میشی

  37. سلام من فکر میکنم دختر‌ دختر خالم بهم علاقه پیدا کرده وفعلا هم گیجم بنظرتون عشق واقعیه؟هرکاری میکنم دوس داره خودشو بهم نزدیک کنه باهام حرف بزنه همیشه نیگام میکنه واقعا این عشقه؟؟؟؟

   • سلام به نظر من بله اون شمارو دوست داره و میخواد که شما اینو بفهمید و یه جورایی به صورت مستقیم بهش بفهمانید که شما فهمیدید که اون دوستتون داره و باید بهش بفهمانید که شما هم دوستش دارید
    آخه خودمم به یکی همین احساسی رو دارم اما اون درست بهم نمیفهمونه که فهمیدهدوسش دارم یا نه و نمیدونم احساس اون نصبت به من چیه و این منو آزار میده

  38. خاک بر سرتون کنن عشق فقط بخور وبخواب مگه نه؟

  39. علی احمدی

   خیلی مطلب جالبی بود حتما از اون استفاده خواهم کرد

  40. سعیدخااان

   سلام..
   چ جوری میشه قلب دختری رو سنگ شده و عشقشو از دست داده بدست اورد لطفا راهنمایی ام کنید .ممنون

  41. سلام..لطفا بهم کمک کنید من عاشق دختری ام ک دوسال ازم بزرگتره ولی خیلی دوسم داره و خاستگاری هم کردم اما خانوادش رد کردن باید چکار کنم لطفا بهم بگید ما دوتا خیلی بهم وابسته ایم الان نزدیک یکسالی میشه

  42. سلام من یکیو دوس دارم که هیچ جوره قبول نمیکنه آدم سنگ دلی نیستا ولی خداوکیلی خیلی زود تحت تاثیر دوستاش قرار میگیره میخواد بهم ثابت کنه که آدم سنگدلیه و براش مهم نیستم ولی میدونم که براش مهمم میدونم دوسم داره چون از خودش بیشتر میشناسمش چیکار کنم که از پسش بر بیام که دیگ واقعا به زبون بیاره دوسم داره ???

  43. یگانه خانوم

   من عاشق استادم شدم و بهش گفتم ، الان بهم فرصت داده عشقمو ثابت کنم و دلشو بدست بیارم ، از عشقش دارم نابود میشم چیییییییییکار کنم ، توروخدا راهنماییم کنید….

   • منم همین مشکلو دارم ولی شهامت گفتنشو ندارم ایشون هم بی میل نیست ولی فوق العاده مغروووره

  44. سلام.منو عشقم همکلاسی هستیم.هردوتامون هم سن ودانشجوی ارشددانشگاه تهرانیم.مهندس هم هستیم.دوسال باهمیم..من عاشقش هستم.اونم میگه عاشقمه.موقعی که از ازدواج حرف میزنیم میگه صبرکن برم سرکار.ازطرفی هم همش به من میگه مجردی خوبه.متاهل چه فایده.میخواستم بدونم ازدواج بااین پسر چه سرنوشتی داره به نظرتون.

  45. ابوالفضل

   من ب همتون ی پیشنهاد میکنم دوستان
   ب نظر بنده حقیر عشق چیزی نیس ک بتونه تو هفتاد هشتاد ساله ادم خلاصه بشه
   عشق باید ابدی و بی نهایت باشه
   انسان ب عشق خداست ک زندس و حیات داره هرچند خودش بی خبر باشه
   منم ی نصیحت بهتون دارم و اونم اینه که عشقای زمینیتونو ب زمین محدود نکنین
   اگه برای ازدواج مخصوصا خاستین کسیو انتخاب کنین باش ی زندگیه ابدیو هم انتخاب کنین ک عشقتون ابدی بشه
   خلاصه کلام وقتی هدفتون خدایی باشه خداهم کمکتون میکنه و شیرینیه زندگیو هم تو این دنیا هم تو اون دنیا میچشید
   حق یارتون

  46. سلام
   من یه پسر 14 ساله دارم که عاشق دختر عمه اش شده و خیلی خجالتی است و نمیتونه با دختر عمه اش ارتباط برقرار کنه
   من از شماها کمک میخوام که بهم بگین چیکار کنم؟؟؟

  47. سلام آرش هستم ۱۷ سالمه خیلی وقته عاشق دختر خالم شدم بار ها تونستم بهش به طور غیر مستقیم بگم دوسش دارم ولی اون قبول نمیکنه ازتون کمک میخوام که چجوری میتونم دلشو به دست بیارم لطفا راهنمابی کنین

  48. خیلی ممنون عالی بود حتما امتحان میکنم

  49. من عاشق استادمم میدونم براش عزیزم و خاص ولی عاشقم نیست. فال گرفتم گفت تا تو سیگنال نفرستی اونم چیزی نمیگه. چکار کنم؟ چجوری سیگنال بفرستم که حیام حفط بشه و اونم بیاد جلو. دیگه هم باهاش کلاس ندارم.

  50. امیرمسلم

   درود بی کران به مردمان نیک روزگار…
   یکساله عاشق یه خانوم مسیحی شدم..ازم سنش بیشتره اما سن برای من معیار نیست..خودش میدونه خیلی دوسش دارم… تو این مدت سه بار خواستم برگردم کشورم پیش خانواده م اما بخاطر اون موندم…نمیدونم چطور عشقمو بهش ثابت کنم…نفسمه.روحمه.عمرمه.تار و پود زندگیمه….اوایل فکر میکردم خونه اون جاییه که مادرت هست اما الان میگم خونه جاییه که عشقت هست.این روزا شده تمام فکر و ذکرم…درحال نوشتن یه دفترم به سه زبان دانمارکی.انگلیسی و فارسی .. “من شما رو دوست دارم”…نمیدونم چطور عشقمو بهش ثابت کنم..خداوند بهم یاری برسون..الان که این متنو مینویسم…سه روز خواب و خوراک ندارم…

  51. سلام من عاشق دختری یک سال بزرگتر از خودم شدم اولین باره تا حالا از همه دخترا بدم میومد ولی این یکی فرق میکنه چیکار کنم بفهمه و عاشقم بشه در ضمن اشکالی که نداره یک سال ازم بزرگتره؟

  52. من عاشق یه مرد خارجی هستم اونم منو دوست داره ولی حرفی از ازدواج نزده. میخوام بهش برسم خدایااا کمکم کن بدجور عاشقش شدم. دارم دیوونه میشم. غیر اون نمیتونم به کسی فک کنم.

  53. سلام
   وخسته نباشید من عاشق دختری شودم که هر هفته میبینمش ولی چون تو جمع زیادی از دوستان وآشنایان میبینمش نمیونم بهش بفهمونم که دوستشش دارم یعنی فرستی نمیشه وحتی چون همه باهمیم نمیتونم توچشماش نگاه کنم نه تنها از اینکه کسی بفهمه نه بلکه از چشماش میترسم چون هر بار به مدت 1ثانیه نگاه میکنم دلم به تند تندزدن میفته و از همه مهم تر بابش دوست بابام میترسم باباش بفهمه از ترس دعوا نه از ابروم میترسم میشه کمکم کنید تا بطونم بهش بفهمونم که دوستش دارم

  54. پارسا عبدی

   هه..
   یک عده سعی میکنن که‌ دیگران رو یجوری عاشق خودشون کنم و از وقتی یادمه همیشه دیگران عاشق ما شدن… و هی جون میکنیم مه از شر این ها خلاص شویم و ولیکن (کنه) موجودیت نفهم!
   :))
   این حس رو درک نمی‌کنم که‌ برای عاشق کردن کسی تلاش خاصی انجام بشه…

   چی بگم والا..
   عاقلان دانند !!

  55. سلام٠سنم٢٧قدم ١٨٠ وخوشم ازدختری اومده ک قدش تقریبا بین ١۶۵ تا ١٧٠ سنشم هم سن خودم .کاملا ازلحاظ قیافه وقد بهم میخوریم .یعنی دوست نداشتم دنبال دختری باشم ک قیافش ازمن سرتریابلعکس پایین ترباشه ودختره مطلقه س ٠منم یه ازدواج ناموفق داشتم .خیلی سرنوشتمون مشابه واما این دلیل بر انتخابم نمیشه ٠ من عاشقش نیستم اما خیلی دوسش دارم تا الانم چندباربیشترهموندیدیم. اتفاقا همم نگاه کردیم ولی من روم نشده هی نگاش کنم گفتم یموقع نگه چه ادم چشم چرانیه .اما یکی دوباری ک نگاهش کردم ازنگاهش معلوم بود ناراحت نشدازاینکه نگاهش کردم .اماتشخیص دادن خیلی سخته ک ازنگاهش بفهمم دوستم داره نفهمیدم یه مسئله منودرگیرکرده نمیدونم ک دوستم داره یانه یاشایدم بی تفاوت باشه اما تاوقتی ک مطمعن نباشم دوستم داره خواستگاری ازش نمیکنم چون نمیخام بخاطراینکه مطلقه س وشرایط ازدواجش محدودترازقبله فقط بخاد شوهری کنه اینونمیخام ٠میخام قبل ازازدواج ازته دل دوستم داشته باشه ونمیدونم چطوربایدبفهمم٠

  56. سلام
   من 15 سال دارم و عاشق یک دختر 12 ساله یه اسم پریسا شده ادم که هردوتا مون توی یک اپارتمانی زندگی میکنیم.
   من میخوام بدونم که چگونه اونو عاشق خود کنم اینو هم بگه ما در بلوک 3 و اونا در بلوک5 زندگی میکننو یه سال پیش خانواده یما با اونا دوست صمیمی بودند و رفت و امدمان هم خوب بود ولی به دلایل شخصی مامان من و اون دعوا کردند الانم باهم قهرن و هنگامی که خانواده ما دوستان صمیمی بودن با اون دختر دوست خوبی بودین(البته نه عاشق همدیگر)ولی الان اون میخوام شما هر کاری بگین من اونو میکنم یعنی شجاعت اونو دارم لطفا کمکم کنین تا اونو عاشق خودکنم(مادرو پدرم به این موضوع ها حساسن لطفا توری کمک کنین که خانواده ام توی این نقشه نباشن ممنون)براتون ایمیل لمو میفرستم لطفا جواب هرچه زود تر به اون بفرستین

   • پارسا عبدی

    کوچولو برو مسواکتو بزنم و به مامان شب بخیر بگو و لالا!
    آآآباریک الله گل پسرم.. بددددددوووو

   • کوچولو مشقاتو نوشتی؟؟؟؟؟؟
    میخوای بهت دیکته بگم؟؟؟؟؟؟

   • سلام علی جان کامنت دوستان روی تو عزیز تاثیر منفی نذاره تویه سنی هستی روز بروز پنجره های زبادی بروت باز میشه اون دختری که بهش علاقه مندشدی سنش خیلی کمه برای درک عشق باید صبور باشی تا به سنی برسه که از عشق درکی پیدا کنه بعد شما تلاش کنی برای عشق ورزیدن .

  57. من بیست سالمه.تازگی متوجه شدم ک یه نفر از من خاستگاری کرده اما خانوادم بخاطر درس و کنکور ردش کردن.پسر خوبیه و منم میشناسمش و دلمم باهاشه.ازوقتی ک فهمیدم اونم ب من یه حسایی داره خیلی خوشحال شدم.تقریبا هرروز می بینمش و اونم بمن خیره میشه اما پاپیش نمیزاره بخودم بگه.من واقعا میخام فقط یبار دیگه بیاد سمتم.اخه اون فک میکنه من از جریان خاستگاری باخبر هستمو من جواب رد دادم.درصورتی ک من چن وقته ک فهمیدم.واقعا نمیدونم چیکار کنم

  58. سلام
   به همه من هم کسی را دوست دارم اما اظهار کرده نمیتوانم وبیشتر از چهار سال میشود ………
   من هم بیست سال دارم

  59. خب سلام.من الان چهارساله که عاشق ینفرم .الان بیست سالمه.واقعا حس میکنم وقتی میخنده براش میمیرم.میخوام ببینم چطور باید بهش بفهمونم که دوستش دارم؟

  60. سلام تو هر سایتی میرم همه دم از عشق و عاشقی میزنن و وقتی میشینم فک میکنم هی میگم ینی منم مث خیلیا عاشقم یا زودگذره اصلا عشقه؟توی زندگیم بدترین چیزی که تجربه کردم بلاتکلیفیه سخته ندونی باید بمونی یا بری ندونی چی هستی کی هستی اصلا مهمی من ۲۰ سالمه یه دختر شاد و سرحال با وجود سختی هایی که دارم بازم میخندم چون خودمم به خندیدن نیاز نداشته باشم خونواده م دارن با یه پسری آشنا شدم که بعد چن روز فهمیدم از آشناهامونه نترسیدم چون نمیدونم چجوری بود که از خودم بیشتر بهش اعتماد داشتم از تقریبا ۶ یا ۷ ماهه حرف میزنیم فقط از طریق تلگرام و اس یه بارم نشده به صورت تلفنی بحرفیم چون هیچکدوممون دلیلی برای اینکار نمیبینیم بهترین دوران عمرشو با دختری بوده که ولش کرده چن سال باهم دوس بودن و قصدشونم ازدواج بوده ولی دختره رفته و بعد مدتی با یکی دیگه دوس شده اینم رفته دنبالش ولی اون نخواسته تو این مدت زیاد هرکاری از دستم برمیومد واسش کردم تا به زندگیه شادش برگرده تا به اون فک نکنه نه اینکه روحیه بدما نه چون اصلا از روحیه دادن خوشم نمیاد زیبایی ها و واقعیتای زندگیشو میگم که بدونه زندگیش شاید همین خونواده شه زندگیش سالم بودنشه نه دختری که لیاقتشو نداشت خیلی ناامیده درکش میکنم گذشته ش آزارش میده نمیزاره زندگی کنه تو این مدت بهش وابسته شدم وقتی از این حسم خبردار شدم چن روزی ازش فاصله گرفتم و پی ام ندادم ولی اون خودش داد نمیتونستم بهش چیزی بگم اولش بهم گفته بود بهم وابسته نشو خندیدمو سرم اومد آدمیه که اگه احساسی داشته باشه بروز نمیده غرورش مهمتره گروه که میرفتم بهم گیر میداد میگف همین الان لفت میدی پسری پیام میداد میگف اصلا از اولش بیخود کردی جوابشو دادی بهش دیر جواب میدادم ناراحت میشد میگف با کی حرف میزنی واسم کادو خرید میگن کادو خیلی مهمه ولی اون همه خوشحالیمو با یه جمله خراب کرد ” تو هم عین خواهرمی ”
   منم شدم مث خودش بی حوصله جواب میدادم میگف چیشده تازگیا یه سوالی ازم پرسید که داغونم کرد پرسید اگه من دوس دختر پیدا کنم تو ناراحت میشی ؟منم فقط در جواب گفتم نه ولی خدا شاهده چقدر گریه کردم دیگه نمیخندیدم واقعا نمیدونم من واسش چیم یه بار بهم گف واسش بهترین دوست مجازیم خراب شه مجازی یه بار گف خواهرشم واقعا چیم احساس میکنم یه جورایی مزاحمشم سربارش هستم بهم نمیگه برو چون ناراحت میشم نمیخواد ناراحتم کنه ولی بعضی چیزا باعث میشن که بگم شاید اونم همچین حسی داره ولی نمیخوام به خودم الکی امید بدم همیشه هم بهم میگه خیلی دختر خوبی هستی پاکی مهربونی بهم میگه یا منو انتخاب کن یا پسرای دیگه رو این حرفش ینی چی من به حساب چی بزارم دوستان توروخدا کمکم کنین نمیتونم بهش بگم دوسش دارم چون از دستش میدم ولی اگه با کسی دوس بشه دق میکنم منم مث خودش بعضی وقتا مغرورم

   • منک میخام بهت کمک کنم دقیقابرعکستوقراربودی پسری کمکم کنه و بهشم گفتم نبایدوابسته وعاشق بشیم چون من بعد۳ماه واس همیشه ازپیشت میرم پس تواین س ماه منودخترندون فرض کن پسرم وحتی عزیزمم بهم نگوبهم کمک کرددوهفته مونده بودب س ماه گذاشتم هرطورک میخادباهام حرف بزنه تواون دوهفته فهمیدیم چقدرعاشق همیم امامنطق میگف ک من بایدبخاطرخودمونم شده سه ماه ک تموم شه بایدبرم دوهفته ت شدازش خدافظی کردم خ گف نرووخ دلم میخاست نرم ولی عقلم یچی دیگ میگف،الان۶ماه گذشته خ دلتنگشم شمارشم دارم اماهمه چیزاحساس نیس،من جای توبودم ب حرف عقلم گوش میکردم وبهش میگفتم رابطه ی مای رابطه بی سروتهیه نمیدونیم ازهم چی میخایم بهتره هرکس بره دنبال زندگیش،اگ براش مهم باشی نمیذاره بری حتی اگ مغرورباشه

   • ‌از زندگیش برو بیرون اینجور پسرا ضربه ای بهت میزنن که خودتم توش میمونی…..قشنگ مشخصه لایق تونیست

    • چرا بد بینی اخه
     من سی سالمه رو دوست داشتنم بالای ۴٠میلیون تاوان دادم اخرش منو ول کرد الان ۴ساله بخدا تنهام
     بعضی دوستام دوست دختر دارن میگین مثلا دوست بیتا ازت خوشش اومده بیا اشنات کنم دلم نمیشنه بدبینم میگیم اینم مثل فاطی
     اما میخام خانمی اشنا بشم که خوب وبشناسیم همدیگرو و هدفم زندگی مشترکه اکه شرایطشو خانمی داره میتونه اعتماد کنه از خودم مطمنم

   • دوست دارم خانم زندگیم مغرور باشه مثل خودمی
    منم به کسی اعتمادکردم بد خوردم
    باورت میشه دلم بهت روشنه
    بیا بهم اعتمادکنیم فرصت اشنایی بدیم شماره نتم بزنی تلگرام بیای خوشحال میشم

  61. استارلایت

   سلام اگه امکانش هست میشه یکی که تو این روابط موفقه کمکم کنه و یکم راهنماییم کنه؟۲۴سالمه و یک سال و نیمه ک با یکی هستم ک چندماه ازم بزرگتره.خیلی بهش علاقه دارم عاشقشم، اونم همین حس رو داشت و شاااایدم داره، ولی اردیبهشت پارسال کات کردیم و مهرماه دوباره باهم آشتی کردیم تا یک هفته پیش.ولی باز کات کردیم ،نمیشه گفت دقیقا کات کردیم چون من بهش گفتم یکم خودتو عوض کن و فکراتو بکن و بهم پیام بده،ولی الان بیشتراز یه هفتس ک خبری ازش نیست.مشکلی باهم نداشتیم، ولی فهمیدم ازین مدل پسراس ک میخواد با رفیقاش همه جا بره خوش بگذرونه ولی من باید تو خونه بشینمو کاری نکنم.قصدمونم ازدواج بود ولی سراین قضیه بحثمون شد.خودشم میدونه ک این مشکلشه ولی نمیتونه و نمیخواد عوض شه،من بخاطرش خودمو تغییردادم اخلاقای بدمو کنارگذاشتم،حداقل انتظارم اینکه اونم بخاطرمن یکم کوتاه بیاد.خیلی کارا کردو بخشیدمش چون عاشقشم،ولی اون هنوز خودشو ثابت نکرده وفقط با کادو و حرفای عاشقونه میخواد عشقشو نشون بده ک اینابرام مهم نیست، موقعی ک ازش دلخورم میخوام خودشو بهم ثابت کنه ولی نکرد و کات کرد.حالا باید چکار کنم ک رابطمون دوباره شکل بگیره؟

  62. تيام خانوم

   ناموسا کسی عاشق من نیست؟؟
   یا دارین مسخره بازی در میارین???

  63. سلام. داداشا ابجیای گلم.من 25 سالمه الان
   راستش ما هم چهارده پونزده بودیم. اولا اینا ک زیر 20 سالن توهین نمیکنم ولی نگن ما عاشقیم و….منم سنم کمتر بود میگفتم. ولی یه روز سنتون میره بالای بیست به این روزا میخندید.
   عادت کردن به کسی ، خوشتون اومدن، بخاطر پول یا ظاهر خواستن و …….. خیلی باهم فرق دارن.
   به نظر من اگ وقتی عاشقی که ندونی چرا طرف مقابلتو دوس داری .
   اگ بخاطر چیزی دوسش داری عاشقش نیستی. طولانیش نمیکنم. مرسی . موفق باشید

  64. زهراااا

   عاشق این بچه مدرسه ایها و سن بلوغیا شدم توهم عشق دارن بابا فقط دوس دختر دوس پسر میخاین جم کنین مسخره بازیارو
   دوتا ادم بزرگ توتون نیس

  65. من 5 ساله عاشق ی پسرم که اسمش امیرحسن که دو یا سه سال پیش که فهمیدم دوستم نداره. سعی کردم عاشق یکی دیگه بشم و یکی که اسمش امیر عباس منو عاشق خودش کرد.یعنی فکر میکردم عاشقشم در حالی که همزمان با اون که فک میکردم امیرعباس رو دوست دارم به امیرحسن فک میکردم وقتی میدیدم هم مثل قبل نبود حسم اما از امیرعباس زود سرد شدم و عاشق دوست بچگیام علی که اونم دوسم داشت شدم اما باز هم امیرحسین رو دوست داشتم طوری که الان میدونم فقط امیرحسین رو دوست دارم اما وقتی هنوز سری اول عشقم به امیرحسین بود با دوستم قهرکردیم سر همین امیرحسین اما دوستم رفت به امیرحسین لو داد منو عشقمو. اما امیرحسین وضعیت مالیشون خوبه ولی وضعیت مالی ما متوسطه و امیرحسین ی پسره پول دوست و دنبال دخترای پولدار دخترایی که وضع مالیشون خیلی خوب و بالا باشه ولی من نمیتونم ولش کنم از اونایی که علی منو خیلی دوست داره موندم که میتونم ترکش کنم عشق امیرحسین رو یا نه و خیلیا هستن که منو دوست دارن حدود پانزده شانزده نفر رو مطمئنم و بقیه رو مطمین نیستم و بعضیا رو هم نمیشناسمش. و این هم بگم که امیرحسین عشق اولیه نمیتونم ولش کنم نمیتونم از یادش دست بکشم واقعا دوسش دارم خیلی خیلی زیاد اون چشماش. غرورش و حتی اخلاق بدش که مربوط به پول دوستی‌های. اینکه دوسم نداره واقعا اذیتم میکنه

  66. سلام کسی ک دوسش دارم بم قول ازدواج داد اما بعد 2 سال بم خیانت کرد الان 7 ساله ب پاش نشستم نتونستم کسیو بیارم تو قلبم…تا از طرفتون مطمعن نشدین عاشق نشین شکست عشقی خیلی سخته

  67. اخه اون اقا پسرایی که 15. 16 سالتونه میگین عاشق شدین اقا بخدا این عشق نیس .فقط تاثیر رشدتونه .شما که الان نمیتونین ازدواج کنین پس دختر مردمم وابسته خودتون نکنین برین درستونو بخونین کار کنین به وقتش ی دختر خوب پیدا کنین .البته روی صحبتم فقط با اقا پسرا نیس .دخترخانوما هم پسر مردمو وابسته نکنن درحالی که تصلا سن ازدواجشون نیس .عشق اونیه که بهش برسی ارامششو فراهم کنی

  68. سلام
   من قبلا عاشق بودم اما یک طرفه بود بعد اینکه نشد تصمیم گرفتم کسی رو همسرم انتخاب کنم که من رو دوست داشته باشه و من رو ازون دور ببره خوب نامزد شدم و کم کم بهش دلبسته و عاشقش شدم اما همیش رفتارش با من سرد بود یه جور احساس میکردم یه روز فهمیدم که این اقام عاشق بوده و نمیتونه جای اون کسی رو بیاره الان حیرانم چکار کنم ؟؟؟؟؟میشه راه حلی برام نشان بدهید

  69. بنده خدا

   سلام.من عاشق یه دختری شدم پسر عمومم عاشقش شده من به دختره گفتم پسر عموم عاشقش شده اونم گفت پیش ببام میگم با کمر بند سیاهت می کنه من هم ترسیدم بهش بگم لطفا کمکم کنید بهش ابراز علاقه کنم یک هفته فقط وقط ذارم

   • A unknown person

    سلام بچه ها
    من نمیگم چن سالمه ولی بدونید از ۱۸ چن سال کم تره .من چن ماه پیش به یه پسر علاقه مند شدم ولی خیلی مغرورم حتی بمیرم هم بهش نمیگم! ما بنا به شرایطی شش ماه همو میدیدیم ولی به علت درسی . خودشم کوچک ترین سوتی هم ندادم که متوجهم بشه.خلاصه بعده شش ماه دیگه ندیدمش و دو ماه گذشت و کلا حس هامو بهش از دست دادم .من فکر نمی کردم یه هوس باشه چون واقعا در نظرم عاشقش بودم ولی این دوماه همه چیو شست و برد.بعد یه چن روز پیش بنا به دلایلی با یه پسر که از من شاید ده سال یا بیشتر هم بزرگتره یه جا قرار گرفتیم شرایط طوری بود که چشاش جلو چشام بود من به چشاش اصلا نگاه نمی کردم چون می ترسیدم باز هوس کنم! آقا با این حال خونه که اومدم جوری بغض کردم که نگید! من که دختری شبیه مردا هستم کلی گریه کردم… الانم چن روزه بدون فکر کردن به اون مرده نمی تونم نفس بکشم و مطمئنم عشق نیس و هوسه ! نمی دونم چیکار کنم تا از شدت علاقه ام کاسته بشه!!!!! لطفا کمک کنید فرهاد و شیرین های ایرانی! 🙂 ممنون میشم

  70. ینیامین

   سلام…من 16 سالمه عاشق ی دختری شدم ک 1ساله تقریبا باهمیم…ی چیزی ک هس مایکم باهم رو درواسی داریم یعنی بطور دیگه نمیتونیم حرف دلمونو بهم بزنیم….بنظرتون چیکار کنم ک این رو درواسی از بین بره؟؟؟ی سوال دیگه ای هم ک دارم اینه ک یکم دوست دخترم اخلاقش خشکه ک این منو خیلی آذار میده…لطفا راهنمایی کنید…ممنون میشم

  71. زهراااااا

   من زهرام 15سالمه یه پسره رو دوس دارم اسمش محمده
   من بهش گفتم که دوست دارم اما اون هیچوقت به من چیزی نمی گه از این طرفم خانوادم با این کارا گیرن
   ممنوون میشم راهنمایی کنید

  72. ینفرازاقوام دورمون یکسال پیش منوتومجلسی برااولین باردید،توی تون مجلس احساس کردم خ نگاه میکنه،بعدازون فقط یباردیگ دیدمش بعدازچندماه فهمیدم که رفته ببقیه گفته منواون باهم دوستیم!!!من اصن تاحالاحرفم نزدم باهاش،حالام ازون موقع منوهروقت میبینه ب دوستای خلترازخودش نشون میده دوستاشم حتی شده راهوبرمیگردن دنبالم میگردن ک فقط بخندن بعدبرن!اصن معلوم نی ب چیم میخندن!من بخاطرچرتوپرتایی ک گفته بودازم بخشیدمش ولی این کاراش عذابم میده،میشه بگین بنظرتون این چشه؟یبارم دیدمش بیرون دیگ اعصابم خردشدهمونطورک خودش زل زده بودمنم بهش زل زدم بازم ادم نشد انقدتابلوبازی درمیاره ک هروقت بیرون باشم اونم بیرون باشه میفهمم!هرچندخودش فک میکنه ک من نمیدونم یاندیدمش بیرون،ممنون میشم کمک کنیدک چشهه

  73. سلام من ١٨سالمه سال چهارم دبیرستان هستم
   یه پسری که دانشجوی سال اول پزشکی هس به من ابراز علاقه کرده از طرفی منم بدم نمیاد ازش موقعیتش خوبه ایمان و اخلاقشم خوبه
   الان نمیدونم چجوری جوابشو بدم ک از دست ندمش
   لطفا راهنمایی کنید

   • مریم جان منک اون فردرونمیشناسم ک بدونم چطوریه خب ولی اگربهت پیشنهادداده وموقعیت ازدواج دارین وتوکاملاروش شناخت داری چ بهترک بجای اینک ی رابطه عاشقانه بی سروتهواغازکنید زندگیتونواغازکنید،هرچندک ازونجایی ک هردوتاتون توی سن خاصی هستیداین عشقه ممکنه انقدم پایدارنباشع و ازدواج هم مناسب نباشه،شایدمن اگرجای توبودم بهش میگفتم من میتونم درحدی دوست عادی برای توباشم تابعدک بهترشناختمش بهترفکراموبکنم وسعی کن زیادوابستشم نشی تعادلوحفظ کن ک فرداکوروکرنشی بدی هاشونبینی عزیزم

  74. سلام دوستان عزیزحدود۱۷سالمه عاشق دخترهمسایمون شدم چندسالی بودکه ازش جداشدم ازسال ۱۳۹۳تا۱۳۹۵ازش دوربودم وهمین که رفتم حرف دلموبهش زدم وخیلی ازخوشخالی میمردم وی بعدچندروزمیخواستم بهش کادوبدهم ایاکارم درست هست خواهشازودترجواب بدین باتشکرفراوان

  75. سلام . من ۱۷سالمه عاشق دختر خالم هستم ولی نمیدونم چطور بهش بگم اصلا ادم کم رویی هم نیستم با دختر خالم هم خیلی راحتم ولی اون منو داداش صدا میکنه منم نمیتونم حرفموبهش بزنم لطفا کمکم کنید ممنون

   • اسونترین راه اینه ک ایندفعه ک دیدیش ازش بپرسی تومنوب چشم داداشت میبینی فقط؟سوال شماخیلی چیزهاروبرااون مشخص میکنه وپاسخ اون خیلی چیزهاروبرای شما،ممکنه پاسخش بهتون جرئت گفتن حرف دلتونوبده،شایدم اصن بیفایده بودحالایباربپرسین

   • علی جان شما که با دختر خالت راحتی باید تو این مساله هم راحت باشین شاید اون هم همین حس رو به شما داشته باشه و نکته بعدی این که باید به جای کاغذ تو قلبت با خودت امضا ببندی که هیچ وقت ترکش نکنی و هیچی دختر دیگه ای رو به اندازه ی اون دوست نداشته باشی و به عشقت پایبند باشی
    اینو بدون دختر ها از جنس لطافت هستند و نرم و شکننده مراقب باش
    امیدوارم به عشقت برسی برات ارزوی موفقیت میکنم
    خدانگهدارت

  76. آخه این بازی ها چیه؟ خب اینجوری یه نفر رو میذاریم تو منگنه که زیاد بهمون فک کنه. خب بعدش که چی؟
   به نظرم بهترین کار اینه که آدم خوبی باشیم و بعد با هم روراست باشیم…نتیجه ی خوبی هم می گیریم این همه دغدغه ی ابلهانه هم نداریم!
   والسلام

  77. من یه پسر نوجوان 15 ساله هست. من تا اینجا عاشق 4 تا دختر شدم که اولی خیلی خوب نبود یعنی دقیقا هم سن من بود.دومی که کلا قلبم بود خیلی خیلی دوسش داشتم و اسمش هم هانیه بود.او با نگاهش منو شیفته ی خودش کرد.تازه اون هم منو دوس داشت ولی به عشقش پایبند نشد و بهانه اورد که من ازش دل بکنم اون به مامانش گفت که اون میخاد هر وقت که من میخام از اونجا رد بشم هی به من نگاه کنه .منم از وقتی که اونو شنیدم که به مامانش گفته دیگه ازش متنفرم.سومی هم که اسمش مریم بود اون خیلی خوشگل بود اونم بخدا با نگاهش منو عاشق خودش کرد ولی اونم مثله هانیه شیفته خودش کرد و بعد منو نخواست و من هم دیدم که با نگاه من هیچ عکس العملی نشون نمیده دیگه ولش کردم.چهارمی هم که عشق الانم هست خیلی خیلی خیلی خوشگله کلا از تمام دختر هایی که تا اینجا خواستمش خوشگل تر و ناز تر هست.به جون مادرم چشم هایی داره که مثله چشای فرشته میمونه.این هسم اسمش مهدیه هست عمویش شهید شده و ببینیم این چجور از اب در میاد.ولی قسم خوردم که دیگه اینو ولش نکنم و تا اخرعمر عاشق و شیفته اش باشم.

   • خسته نباشی من هم سن تو بودم دق دقم این بود که خانواده وقتی خیار پوست میکنن پوستاشو بدن به من تا با نمک بخورم تو چهارتا دوست دختر عوض کردی

   • سلام علی جان.اگه نظر منو میخوای همین روشهایی که نوشته مخصوصا اون قسمتی که گفته بود وقتی بهش نگاه میکنی لبخند بزن و سریع روتو بر نگردون همینطور بهش عاشقانه خیره شو
    مطالب بالا خیلی بدرد بخوره واقعا معجزه میکنه
    من خودم همرو امتحان کردم خییییییییلی خوب بود

   • یه نگاه به چشم های منم بکن شاید توفیق کرد

   • ماشاء…چقدر فعالیا از این سن ۴بار عاشق شدی؟!
    فکر نکنم عشق باشه چون اگه عشق بود به ۴نفر نمی رسید شما هوس خاله بازی کردی عروسک کم داری .

  78. فرزانه خدایی این جه وضشه اه پیام که نمیتونم بدم میگی درس داری دنبالتم گفتی نیام اخه دیگه جرا بلاک کردی دارم میمیرم اه فردا میام ببینمت همینه. که. هس خخخ

  79. سلام
   من یه پسر 15 ساله هستم از یکی از دخترای محلمون خوشم میاد وعاشقش هستم ولی خجالت میکشم که بهش بگم دوسش دارم دوستای من و اون هم سعی دارن عشق من رو به اون ثابت کنند ولی من خجالت می کشم توجمع به اون بگم عاشقشم

   لطفا بهم بگید چیکار کنم که خجالتم از بین ببرم

   • من ۱۸ساله هستم
    من یک کس را دوست دارم اما برش نمیتوانم گفته که دوستت دارم .
    میشه همرایمان همرایی کنید .

   • سلام چقد قشنگه انسان همیشه میسلامد تو هم سلام کن که در خانه را با لگد دراندندی

   • عزیزم من هم تو شرایط توقرار گرفتم نگفتم نگفتم شش سال شد حالا پشیمانم بگو‌بخدا ضرر میکنی

   • شما ها چی کار مَی کنید با خودتون دوستون رو بخونین آخه فرق شیر پاستوریزه وشبر دیگه رو هنوز نمی دونید حرف از عشق مَی زنید.

  80. تازه کار

   سلام به همه.
   من یه پسر خوب هستم جدید میگم..
   حقیقت ش تا به امروز هیچ دوست دختری نداشتم !
   حالا میخوام یه کمکی کنید ممنون میشم :
   همین که پیشنهاد دادم قبول کرد شخص مورد نظرم …
   چی بگم اول آشنای چی بپرسم چطور جواب بدم چطور سوال کنم چطور جواب بدم ؟؟؟
   روز اول چی بپرسم تا چه حدی سوال کنم یا جواب بدم
   روز دوم سوم چهاروم همین طور تا موقعی که کامل آشنا شدیم .
   ممنون میشم بگید چی بگم .

   • فرزاننننههههههههه عاشقققققققتممممممممم خخخخخخ بیا شهرک مردم از دلتنگییییی

    • اق ایمان

     باید فکرکنی??

     • سلام
      من 18 سالم هست اسم من شهاب است
      من یکی را دوست دارم عاشقش استم اونم خیلی من را خیلی دوست دآرد همیشه عشق خود صدا مزنه همیشه من ار
      میگه شهاب اگر تو بمیری منم میمیرم همیشه زندگی خود صدا مزنه من را…
      یک سال میشه باهم خیلی خوب رفتار میکردیم
      حالا نمفهمم حواسش حمرایم فرق کرده همیشه گپ های جدای میزنه میگه من حالا ازت خسته شدم میگه مرا فراموش کن خیلی بد رفتاری میکند من را خیلی رنج میته همرای ازین گپایش
      اما باز خودش میگه بعذ وقتا خیلی دوستت دارم بع وقتا خیلی بدم میاد بازم میگه
      میگه هم ازت خسته شودم هم دل کنده نمیتوانم نموفا چرا فرق کرده بامن
      اما من تاقطره ای خونم تا زنده هستم همرایش هستم…
      لطفا کمکم کنید
      چه قیسم رفتار همرایش کنم که مثل اولی حواسش با من باشه تا آخر عمر همرایم باشه لطفا کمکم کنید

  81. اینه نحوه پاسخ دادنت انسان؟
   برای هر کسی ممکنه پیش بیاد
   چرا نمیتونید منطقی جواب بدید و اشکال کارشو بهش گوشزد کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  82. من یک هم کلاسی دارم می خوام با هاش دوست صمیمی بشم لطفاکمکم کنید

  83. من در حد راهنمایی کردن نیستم
   بیست سالمه
   اما انصافا یکم بیشتر دقت کن تو خواهرم یا برادرم که داری میخونی
   اول برو برای خودت یه تعریف از عشق پیدا کن
   یکم که دقت کنی میفهمیش
   مثلا مادرت
   من که شخصا جونمو براش میدم
   بنظرت حاظری برای کسی که میگی عاشقشی اینکارو بکنی؟
   من پیاماتونو تا حدودی دیدم
   اکثرا که بچه اید و اکثرتونم میگید خوشگله و ……
   ایا عشق اینه؟
   نیست بخدا نیست قسم میخورم که نیست
   بازم مثال میزنم
   مثلا مادرت
   ایا برات مهمه که مادرت بلند قد باشه یا کوتاه زشت باشه یا قشنگ؟
   میبینی که
   بی چون و چرا دوستش داری
   یه چیزی درون مادرت هست که عاشق اون شدی

   پس بازم برادر جان یا خواهر جان
   با ظاهر عاشق نشو با کلام عاشق نشو با .،،…….عاشق نشو
   البته اگه اینی که میگی عشق باشه
   پس مبادا کاری کنی که بعدا به خودت بگی ای دل غافل

   عاشقی درد است یک افسانه نیست
   بازیچه دیوانه نیست
   انکه که عشق را آفرید دیوانه نیست

   تعجیل در ظهور احمد صاحب الزمان صلوات

   و لطف میکنی همین الان برای من درمانده هم دعا کنی

   فی امان الله

  84. یه مدتیه تو کلاسمون وابسته یه دختری شدم که خیلی برام خاصه اما …. خدا بزرگه فقط ته دلتون از خدا بخواینش

  85. سلام
   من ٢ساله پسر خالمم و دوسش دارم و خوانواده ما با خوانواده اونا زیادی رفت و امد داریم من از بچگی پیش اینا بزرگ شدم یه پسر دارن
   من خیییلی دوسش دارم بخاطرش دوبار دست به خودکشی زدم
   تا یکسال همه میگفتن دوسم داره از فامیل تا دوستام نگاهاش خاص بود
   پسر خالم ک تازه نامزد کرده اون مرقع میگفت ک اونم تورو دوس داره من از نگاهاش تشخیص میدم بعد رفتاراش واقعا مث ادمای عاشق بود هم خیره نگام میکرد و تا نگاش میکردم سرش و مینداخت پایین
   خیلی بام کل کل میکرد
   در کل رفتاراش مثل عاشقا بود
   همه حتی مامان بزرگ بابا بزرگشم میگفتن تو و اون مال همین
   اما تا اول خرداد ک فهمید دوسش دارم رفتارش نسبت به قبل تغیر کرد البته بازم مهربون بود اما از ماه رمضان تا الان رفتارش خیلی بد شده
   دوست صمیمیش به پسر عمم ک منو دوس داره گفته ک این عاشق یه دختر دیگس و از این حرفا نمیدونم پسر عمم رأست میگه یا اینجوری میگه ک من ازش متنفر بشم و مال خودش بشم
   دوس صمیمیم ک میگه این اینجوری میکنه تا تو از عشقت بیزار بشی اما عشقم استاتوس و پروفایلاش همش درباره عشق دو طرفست
   دوستم میگه یه درصد احتمال بده اون دختر تو باشی
   لطفا کمکم کنید چیکار کنم
   من واقعا دوسش دارم
   شب و روز برام نمونده لطفا کمکم کنید و بگید چیکار کنم

  86. منم عاشق دختر داییم هستم واونم عاشقمه چه طوری بهش بگم

  87. من عاشق فامیلمونم چگونه بهش بگم

  88. واااای خدای من چقدر شما بچه هستین آخه پسر 13, 15یا17 ساله چه به عشق و عاشقی

   بچه از دوران بچگیت لذت ببر زوده برات,

  89. سلام من یکیو دوس دارم که اونم دوستم داشت ولی بعد 8سال رفت با یکی دیگه بعد 1 سال پشیمونه به دستو پام افتاده میگه ولم نکن منم هنوز دوسش دارم موندم ببخشمش یا نه کمک کنید لطفا

   • سلام دلت براش بسوزه دنیامیگذره این عشق شماس ک میمونه پس ببخشش

   • نه ، به هیچ عنوان حماقت نکن با احساساتت تصمیم نگیر ، با عقلت تصمیم بگیر ، اون یه حرزه است من چون تجربه دارم بهت میگم ، اشتباه نکن یه دختر خوبو پیدا کن

  90. من 17 سالمه عاشق پسر داییم شدم اونم 20 سالشه نمیدونم چ حسی ب من داره اون الان دانشجوی پزشکیه. فک میکنم اگه ب خاطر شغلش که شده حتی نگاهم بهم نمکین تورو خدا ی راهی بذارین جلو روم.

  91. ما بد بختیم من عاشق پسر معلم زبانم هستم ولی دیگه اون رو نمی بینم الان افسردگی گرفتم و دارم میمیرم

  92. من یه پسر ۱۶ ساله ام و عاشق دختر دایمم خیلی دوسش دارم خیلی ولی نمی تونم بهش بگم نمی دونم تو ذهن اون در باره من چی میگذره احساس می کنم اونم دوسم داره ولی نمی تونیم بیان کنیم کمک کنید

  93. من یه پسر 15 سالم و عاشق دختری به اسم محدثه شدم که اونم 15 ساشه خونه اونا 3 کوچه با خونه ما فاصله داره و من هر روز به خاطرش میرم کوچشون نمیدونم چیکار کنم که بفهمه خوشم میاد ازش اون یه دخترخاصه چون برخلاف همه دخترا که دوست دارن تو چشم باشن محدثه همیشه پنهانه نمیدونم چیکار کنم یه پسر خاله کله گنده داره که فکر کنم از محدثه خوشش میاد نمیدونم چیکار کنم که از پسرخالش بزنم جلو توروخدا یه راهی به من بگین که من چجوری خودمو واسه محدثه ثابت کنم توروخدا من کسی رو ندارم که بهم بگه چیکار کنم توروخدا شمابگین.

  94. محمدرضا

   سلام بر دوستان گلم.من یه پسر 13 ساله هستم عاشق دختر همسایمون شدم.یه سالی ازم بزرگ تره.اسمش شیوا هس.من خدایی با جدیت میگم که چهره خیلی خشگلی دارم که فکر میکنم چشم بعضی از دخترا دنبالمه.ولی من اونارو نمیخوام.ولی من دیوانه این شیوا شدم.ولی اون خیلی با من سرد رفتار میکنه وحسی فکر نمیکنم به من داشته باشه.کمکم کنید عزیزان که دارم در دریای عشقش غرق میشوم .و دارم میسوزم.لطفا پاسخ بدید که چجور خودمو بهش نزدیک کنم.ولی اونو عاشق خودم کنم.کمکم کنید عزیزان که چه کنم.منتظر پاسخ هاتونم.❤❤❤

  95. منم عاشق به نفر شدم اسمش ساحله هم کلاس زبانیمه چیکار کنم میخوام حرف بزنم خجالتم میاد?

  96. سلام من عاشق راننده سرویسم شدم اون 23 سالشه و من 17 سالم به نظرتون چیکار کنم؟؟؟

  97. سلام دوستان
   من دختر 17 ساله هستم ی پسر عمو دارم 19 سالشه از 10 سالگی دوسش داشتم لامصب نمیدونم از کجا عشقم ظهور کرد؟؟؟؟؟؟؟؟ولی خوب الانم دوسش دارم درسم عالیه و ب درسم بیشتر فک میکنم خواستگار هم دارم بهتر از اون ولی خوب جوابم همیشه منفیه بخاطر اون و بخاطر درسام……………….حتی شده شبا گریه هم کردم بخاطرش….من و اون ناتنی هستشم ینی پدر رامون از مادر یکی هستن و از پدر جدا…………….یکی از دوستام بهم گفت ک بهش بگم دوسش دارم ولی یکیش گفت ک بیخیال گفتن شو اگه بگه ن غرور تو میشکنه……منم دختری هستم ک غرورمو با هیچ چیز عوض نمیکنم…………امسال میره دانشگاه میترسم ک عاشق یکی بشه……از طرفی دختر دوست زن عموم زیاد با اینا رفت و امد داره از من ی سال بزرگتره از اون دختره متنفرم و میترسم ک پسر عموم عاشقش بشه ………………حالا چیکار کنم تو را خدا جوابمو بدید…اسم من محدثه هست و اسم پسر عموم احمد رضا

   • جاوید نوری

    به نظر من هرچی زودتر بگن بهتره >>>>

   • بهش بگو ، کم کم ، بهت نه نمیگه ولی اگه نخوادت خودت میفهمی از رفتارش ، اگه دیدی مرام داره و پات میمونه باهم ازدوااااجج کنید ، البته با گوشی یکی از دوستات چندماه بعد آزمایشش کن

  98. سلام من عاشق معلم زبانم شدم و هر وقت میرم کلاس زبان خیلى بیشتر بهش علاقه مند میشم من 17 سالمه اون 21 سالش بنظرتون چىکار کنم که اونم عاشقم بشه؟؟

  99. ♥من 13 سالمه وعاشق یه پسر 15 ساله شدم که فامیلمونه ولی نمیدونم اونم دوسم داره یا ن اون واقعا خشگله من اون تو عروسیه عموش دیدم که خیلی ناز شده بود اما ما که چن روز موندیم تو خونه پدر بزرگش اون اصلا نمیومد اونجا فقط سه بار دیدمش اونم منو میدید نگاشو گم میکرد از اون محل میرفت . نمیدونم دوسم داره یا ن اما به نظرم دختر عموش ایدامیدونه که من دوسش دارم اینجا یه چیز ذهنمو مشغول کره او ی دختر عمو داره که اسمش زهراست ی سال از من کوچیکتره من فک میکنم وقتی بزرگ بشه با اون ازدواج کنه اما بازم نمیدونم میخوام بدونه دوسش دارم اما اون باباش قبلا که بچه بودیم بهم گفت تو عروسه منی اما شوخی میکرد من نمیدونم چطور شد عاشقش شدم اما اگه اون با دختر عموش ازدواج کنه دلم میشکنه البته به احتمال میگم چون تو یه ساختمونن شک دارم بازم خدا میدونه چی میشه کمکم کنید که ایا بهش بفهمونم یا ن

  100. سیدمحمد

   منم عااااشقه دختر داییمم2سال از خودم بزرگتره من15اون17سالشه اونم دوسم داره میدونم اما نمیدونم چجوری بهش بگم

   • ببین اینکارو انجام بده:
    ۱:برو کم کم سمتش و بگو میشه باهات صحبت کنم؟
    ۲:اون جوابش مثبته شک نکن و میگه مثلا چرا که نه!
    ۳:اول یه احوالپرسی خاص و گرمی بکن ازش
    ۴:بگو میخوام بگم ولی میترسم ناراحت بشی و قیافتو یکم ناراحت نشون بده
    ۵:بهت میگه بگو ببینم چی میخوای بگی مثلا!
    ۶:بگو باشه میگم
    ۷:بگو من یه علاقه خاصی بهت پیدا کردم و اوایل فقط حس می کردم که دوست دارم اما الان میدونم و مطمئنم که خیلی دوست دارم.
    بعدش دیگه کم کم راه میوفتین.
    به شرط اینکه قصدت خوب و مثبت باشه داداش گلم
    انشاالله موفق میشی.
    زیاد عجله نداشته باش ?

    • سلام
     من عاشق پسر خالم شدم ک تا یکسال قبل همه میگفتن دوسم داره رفتاراش واقعا مث ادمای عاشق بود نگاش خاص بود
     پسر خاله اونیکیم ک نامزد کرده بم گفته بود ک شما دوتا عاشق همید من میدونم گفتم ک ن اون منو دوس نداره اون میگف من از نگاش تشخیص میدم همه حتی خواهراش هم میگفتن عاشقته اما اول تابستون ک فهمید دوسش دارم تا ماه رمضون رفتارش خوب بود ولی ن مثل قبل ولی الان همش بم بی محلی میکنه البته منم محلش نمیدم پسر عمم به یکی ک عاشقمه گفته ک اون عاشق به دختر دیگس نمیدونم اینی ک دوسم داره رأست میگه یا میخواد اینجوری کنه ک من ازش متنفر بشم
     تو پروفایلاش و استاتوساش هم چیزای عاشقانه میزاره درباره عشق دو طرفه خواهش میکنم کمکم کنید روز و شب برام نمونده

     • هنوز دوست داره بهت دروغ میگن حالا که فهمیده تو دوسش داری جای اینکه تو ناز کنی اون ناز میکنه یه بار بکشش کنار باهاش حرف بزن تو اینقدر دوسش داری مطمئنم اونم دنبال فرصته

  101. سلام من 17 سالمه و پسر عموی من 19 سالشه پدر من با پدر اون از مادر یکی هستن ولی از پدر نه زن عموم میدونه من پسر عمومو میخوام بخاطر همین هر کاری میکنه تا ازش دور باشم رابطه خانوادگی خوبی هم نداریم بخاطر عواملی………. خیلی دارم زجر میکشم من خیلی دوسش دارم یکی از دوستام گفت بهش بگوو ولی یکی گفت اگه بگی غرورت خورد میشه البته اگه قبول نکنه ولی بنظر خودم هم اشتباهه بهش بگم هر کاری میکنم ک جلبش کنم ……..خب تو مهمونی نگاهم میکنه ولی متاسفانه ………..دوریم از هم………عااااشقشششمممممم نمیتونم ب کسی فک کنم خواستگار هم دارم خیلی ولی جواب منفی میدم البته بخاطر اینکه هم درس میخونم هم اینکه پسر عموم دوس دارم ……….ی سری تو مهمونی بهم اونقد زل زد ک زن عموم اول ب اون نگاه کرد بعدش ب من اونم روشو برگردونند ب خاطر خجالت ….تو را خدا کمکم کنیددد خیلی ممنونم …………………امیدوارم شما هم ب اونی ک میخوایید برسید………

   • اااخی فدات شم بیخیال پسرر عموت اگه اون میخواست میومد و میگفت بهت اون ارزش عشق تو رو نداره

  102. سلام من یکم شرایطم فرق داره من یکی رو دوس دارم که فامیله ولی دوره امیدوارم اونم بفهمه دوسش دارم الانم دوتا خونه با ما فاصله داره
   از خدا واسش یه دنیا عشق رو ارزو دارم

  103. سلام من پانزده سالمه و در شهرستانی که در توابع کاشان هستش زندگی میکنم دیشب توی تالار فرهنگ نمایش بچگونه بود ک بچه های تقریبا سیزده تا پانزده سال بازی میکردن و به محض وارد شدن به اونجا نگاهی ب یکی از همین دخترا کردم که چشممو گرفت و به حدس خودم اون تقریبا چهارده ساله و واقعا عاشقش شدم اون خیلی ناز و خوشگل بود و من خودم تیپ و قیافه‌ی معمولی دارم چیکار کنم که باهاش دوست شم تروخدا کمکم کنید خیلی ممنون

  104. سلام من عاشق دختری شدم که سه سال از خودم بزرگتره… تنها مشکلی که دارم اینه که اون با کوچیکتر بودنم مشکل داره… نمیدونم چیکار کنم که اونم منو بخواد بدون اینکه به تفاوت سنیمون فکر کنه… لطفا راهنمایی کنید

   • عزیز اشتباهه محضه ..دور اون دخترو خط بکش بعد ازدواج ک یکم بگذره مشکلاتتون شروع میشه ..از من ب تو نصیحت

  105. سلام من الان حدود چند ماهی هست عاشق پسر فامیل همسایمون شدم خیلی همدیگه رو نگاه میکنیم من بعضی اوقات میرم توی کوچه تا ببینمش اما چون دوستام باهام هستن روم نیست باهاش نگاه 0کنم فقط اطلاعات کمی ازش دارم من با اون 13 سالمونه

  106. عشق یعنی خانواده

  107. من عاشق دختری هستم نمیدونم چجوری بهش بفهمونم دوسش دارم

   • منم همینجوریم عاشق یه دختری ام که نمیتونم بهش احساسمو بگم اما ترس هم دارم میترسم به باباش بگه شر شه همسایمونه اما فک کنم اونم از من خوشش میاد اما روش نمیشه بگه

  108. من عاشق یه پسریم که جونمو واسش میدم و این حسم اصلا زووود گذر نیس، میگه خداوکیلی خیلی هم دوست دارم ولی من میدونم مثه یه فامیل فقط، چی کار کنم قبولم کنه؟ توروخدااااااااااا، به خدااااااا به قرآن اگه بهش نرسم میمیرم، اگه جسمم نمیره روحم که لت و پار میشه

  109. من عاشق یکی هستم،هی خودشو لوس میکنه.بهم کم اهمیت میده.چیکارش کنم؟

  110. واقعا درسته

   • سلام به شما من عاشق یکی از خیشاوندان خود هستم میدونم که او هم مرا دوست دارد ولی بهش گفته نمی تونم من او را خیلی دوست دارم شب ها و روز ها در فکر او هستم اولین بار که دیدم عاشق او شدم و دومین بار در عروسی پسر عمو من اومده بود و به طرف فقت می دید و مه به طرف او می دیدم بار سوم هم او را دیدم آن وقت به طرفم خندید و می دید کاملان مثلی عاشقا من در آنجا خیلی ایجانی شده بودم وقتی به طرف موتر رفتم او هم اومد در موتر خود به طرف می دید آن وقت فامیدم که دوستم دارد من جانم را فدای او میکنم دوستا دعا کنید که ما به هم برسیم خواهش می کنم دعا کنید من به شما هم میکنم با تشکر

  111. من 13 سالمه وعاشق پسر عمه ام هستم اونم 20 سالشه من دوسش دارم اونم با نگاش منو می خوره حس سومم به من می گه دوسم داره حتی اطرافیان از نگاش حدس هایی زدن که شاید منو دوست داشته باشه

   • سلام من ۱۴ سالمه و مثل تو پسر عممو دوست دارم و اونم ۲۰ سالشه، اما نمی دونم چی کار کنم….بگم بش، نگم؟
    شاید اون یکی دیگه رو دوس داشته باشه ولی رفتاراش طوریه که انگار دوسم داره…چی کار کنم؟

   • منم ۱۳ سالمه و عاشق پسر عمه ام که۱۷ سالشه شدم. اما اون بین من و یه نفر دیگه گیر کرده نمیدونه کدو ممون را انتخاب کنه لطفا راهنما یی. کنید که چه کار کنم منو انتخاب کنه

  112. مهران مدیری

   ببینید دوستان پونزده تا هفده سال توجه کنن درسن شما دوستان عزیز عشق زیاده خیلی زود عاشق میشید خیلی زود سرد میشید گرم میشید ولی بزرگ که بشید به این کارتون میخندین پس به این عشق ها محل ندین تنهایی تا هجده سال باعث حفظ ابروتون میشه چون کارایی که برای عشقتون انجام میدین سوپرمن انجام نداده پس اروم باشید این عشق ها زود گزره به زندگی ادامه بدین وبهش توجهی نکنیدوسعی کنیدکه عاشق نشین این نصیحتوازمن که مثله یک برادردلسوز هستم براتون بپذیرید دوستان دوستار شما مهران مدیری

   • به به چه حرف زیبایی از شما شنیدم.پس شمام اینکاره بودی

   • سلام. من ۱۵ سالمه. واین چیزی رو که میگین و این حس عاشقی که به ادم دست میده رو تجربه داشتم. اون هم دوبار. بار اول که خیلی دل اشوبی داشتم و یه مدت خیلی تو خودم بودم. و حتی به درسم هم لطمه زد. و دنباله این بودم که یه راهه ارتباطی با اون شخص پیدا کنم.بعد از یه مدت درست شدم. بار دومم که الانه هی یه حسه بدی و ناامیدی بهم دس میده و به خودم میگم زندگی بدونه اون چه فایده داره. همش اون شخص رو کنار خودم فرض میکنمو تو دلم باهاش حرف میزنم… ولی از یه طرف دیگه هم به خودم میگم ولش کن بزار زمان بگذره درست میشه.(اون دفه هم در اثر گذشت زمان خوب شدم). مدرسه داره شروع میشه و من. امیدوارم از این حالو هوا بیام بیرون.

  113. سلام من عاشق یکی از پسرای فامیلمون شدم من ۱۴ سالمه و خودش ۱۸ سالشه اولین باری که دیدمش و عاشقش شدم سیزده بدر بود خودش خیلی نگاهم میکرد تا من نگاهش کردم سرشو انداخت پایین
   بعد چند دقیقه متوجه شدم که ایشون خیلی خیلی داشت نگاهم میکرد من هم بار دوم که نگاهش کردم دیدم که ایشون غرق شده بود از نگاه کردن من اینجاشو ترسیدم که کسی من را ببینه دارم نگاهش میکنم زود سرمو انداختم پایین خیلی دوسش دارم فعلا ۵ ماه و ۷ روزمون شده لطفا بگید چه جوری بهش بفهمونم که دوستش دارم و چطوری بفهمم که خودش منو دوست داره یانه کلا من ۴ بار دیدمش

  114. من پسر عموم دوست دارم ولی چطور بهش بگم نمیفهمه خیلی مذهبیه

  115. من عاشق همکلاسیه بازیگریم شدم یعنی هر وقت میبینمش احساس میکنم تنم داغ شده و ضربان قلبم تند شده هروقت یه نیم نگاهی بهش میندازم میبینم داشته به من نگاه میکرده و یههو تا من میبینمش سرش رو بر میگردونه این یعنی دوسم داره؟

  116. محمدمهدی

   سلام من عاشق دختر همسایمونم
   اونقدر که بخاطرش دیگه دعوا نمیکنم
   مدتی که فکروذکرم شده اون حتی خوابشو میبینم
   یبار که یه موتور سوار رفت رو چاله آب و آب گلیشم رومن پاشید من دادزدم:هوش….
   فوش خیلی زشتی دادم همون لحظه بود که اون فرشته برگشت پشت سرشو نگا کرد ببینه چیشده و تا چشمش به من خورد یک لحظه کوتاه که برای من مثل یک عمر بود نگاهم کرد و یک لبخند زیبا زدو رفت از اون موقع عاشقش شدم ولی من سن کمی دارم تنها ۱۵سالمه اونم هیمین طور ولی اون نمیدونه که من چقد دوسش دارم نمیدونم چطور باهاش روبرو شم البته اون شاهد پرخاشگری من بوده چند بار اسلحه بدست من دیده چون همه در محل اطلاع دارن که من به اسلحه گرم علاقه دارم چند بارهم دیده که من با چاقو به طرف کسی حمله کنم وکلی کار زشت دیگه هم انجام دادم ولی حاظرم بخاژر اون همشونو کنار بزارم چیکار کنم که بفهمه دوسش دارم خیلی سخته بهش بگم یبارم که خواست نگام کنه ازحال رفتم هیچ وقت از سه متری بیشتر بهش نزدیک نشدم
   محتاج کمکم جوابمو بدین

   • محمد مگه قاچاقچی هستی بخاطر اون هم که شده این کاراتو بزار کنار بجای اینکه از 1متریش رد بشی یبار که تو کوچه تنهاست بهش بگو که دوسش داری جلو مامان دختره با ادب باش که مامانش هم علاوه بر خودش از تو خوشش بیاد از حرفات فهمیدم میخوای دست از کارات برداری از ما گفتن بود

  117. محمدمهدی

   سلام٬جالب بودن من تنها۱۵ سال سن دارم ولی عاشقم عاشق دختری که از هیچ چیزش خبرندارم جز اسمشبچه محل است تازه اورا دیده ام٬اما… در همان نگاه اول رو به من خندید ومن عاشقش شدم چندروزیست که در فکر و ذهن من است و حتی گاهی خوابش را میبینم لطفا بگویید در ملاقات اول چطور رفتار کنم تا با من دوست شود من تا قبل از دیدن این فرشته فکروذکرم سلاح گرم بود اما حالا دیگر فکرم مشغول این فرشته است لطفا کمکم کنید که به اوبرسم ولی متاسفانه او یک بار مرا در دعوا دیده است و شاهد وحشیگری من بوده چون طرف را روانه بیمارستان کردم من در محل به مهدی جنی معروفم و افراد زیر ۱۸سال برای خریدن ترقه دستساز ٬چاقو٬بگده و هر ابزار ناپسند دیگری پیش من می آمدند برای همین وحشت دارم
   از ملاقات اول وحشت دارم اگر جوابش نه باشد چکنم؟
   من بشدت محتاج راهنمایی شما هستم او حتی من را دیده که به سمت یک موتورسوار تیر اندازی کردم فقط دو گلوله
   البته در منطقه ما همه یا جانی اند یا قاچاق چی و پدرش در قاچاق است راننده شرکتی که دارو قاچاق میکنند حال بنظر شما من چه کنم؟
   عاجزانه درخواست دارم به من پاسخ دهید

   • مهران مدیری

    شما به یک پلیس مراجعه کن بهتره چون اینجوری که شما میگی شما یک زوج داعم الزندانی خواهید بود

  118. من واقعاخیلی عاشق دوس پسرم هستم امانمیدونم اونم اینقدک من دوسش دارم دوسم داره یا نه؟؟

  119. اگه دوسش داری ی جوری بهش بفهمون

  120. من عاشق پسر دایی زنداداشم شدم بخاطر اون همه رو رد کردم نمیدونم اونم منو دوست داره یا نه ولی من خیلی دوسش دارم 2ساله که دوسش دارم چیکار کنم که اونم منو دوس داشته باشه؟؟؟

  121. من ۱۸ساله عاشقم،به خاطر اونی که دوسش داشتم ازدواج نکردم ولی اون ازدواج کرد و الان یه پسر و دختر ۱۰ و ۱۲ساله داره و من حتی یکبار هم بهش نگفتم دوست دارم و الانم پشیمونم،ما گذشتیم و کذشت آنچه تو با ما کردی

  122. عشق عذاب نیست یه موهبت الهیه که نصیب هر کسی نمیشه،پس قدرشو بدونید و صبر ،از خودگذشتگی،تواضع و خیلی چیزای دیگه رو با عشقتون بدست بیارید

  123. سلام من عاشق همسایه ی دختر عموم شدم من خیای دوسش دارم یه ماه با هم حرف زدیم ولی دیدم اون منودوس نداره من خیلی دوسش دارم چیکار کنم براشکه اونم منو دوس داشته باشه

  124. رویا 18 ساله

   سلام من فکر میکنم وقتی کسی بهتون محبت کنه شما هم همینطور معنای عشق میفهمین بابا خیلی ب عشق فک نکنین

  125. خوب همتون عشق رویایی داشتین
   مخصوصا اون که پسر دایی شو دوس داشت و خانومی که معلم پیانو شو میخواست
   امیدوارم همه یروز به اونی که دوسش دارن برسن
   منکه تا حالا کسیو دوس نداشتم
   نمیخوامم گرفتار کسی بشم
   درسته عشق عذابه قشنگیه
   اما خوبه که اونو به مسخره نگیریم عشق یه احساس مقدسه
   عشق من اون بالایی همون که ههمونو میبینه
   خودش عشق خالصه
   اما یه دختره هست که خیلی دوسم داره وحشتناک
   شهرامون هم خیلی دوره
   نمیخوام اسیرش کنم
   ناخواسته عاشقم شد
   تو تلگرام
   چطوری بهش بگم نه که ناراحت نشه اخه
   پوفففففف

   • دو راه حل:۱)بهتره که به صورت مستقیم نگی.خب یه کارایی کنی که دختره به مرور زمان احساس کنه تو اون فردی نیستی که عاشقش شده.بهش بیشعوریتو اثبات کن. مثلا با حالت مسخره بگو تو دوازدهمین دختری هستی که عاشقم شدی خخخخ! این طوری از چشمش می افتی
    ۲) درسته که خدا تنها عشق واقعیه ولی بهتره یه بار هم تو عاشق بشی. مزه عشق رو بچشی. تو نمی تونی که شبا به چشمایه خدا فک کنی بخوابی. نمی تونی که با لبخند خدا بخندی. خدا عشقیه که تو قلبته نه جلو چشات.

   • ببخشیدخب بهش بگیددیگه مرگ یه بارشیونم یه باردیگه اینقدالاف خودتون نکنیدش باشه

  126. من عاشق دختری هستم که داخل باشگاه ورزشی با هم هستیم نمی دونم چگونه جذاب باشم براش

  127. بابا ول بدید این جنگولک بازی ها رو اگه کسی رو دوس دارید برید خاستگار فووووقش میگه نه بالاخره تکلیفتون مشخص میشه که…..من دختر حتی اگه دیونه یه پسرم باشم هیچ وقت بهش نمیگم پس به امید دخترا نشینین که به سمتتون بیان

  128. من 23 سال سن از خدا گرفتم تا الان هیچ وقت عاشق نشدم روزی صد تا دختر ازکنار و محل کار و”””میبینم ولی هیچ حسی ندارم دلیلش چیه اگه گفتید چون (خودم دوست ندارم عاشق شم) همه با هم تکرار کنید چی
   البته عاشق از جنس شریک زندگی اگر نه عاشق خیلی چیزها هستم که ابدی هستند

  129. من پسر داییم رو دوست دارم و عاشقشم و دوست دارم که اون تو فامیل فقط به من نگاه کنه و فقط به من توجه کنه لطفا کمک کنید که فقط شبا با فکر کردن به اون خوابم میبره

  130. محمدرضا

   سلام رفیق من عاشق یه نفرم بچه که بودیم یه روز با هم آشنا شدیم گفتیم و خندیدیم چندین سال گذشت و من دوباره اون رو که هم سنهبهش بگم میترسم منه و با هم رشد قدی داشتیم رو دیدم نمیدونم اون منو دیده یا نه ولی من خیلی دوستش دارم و نمیتونم بهش بگم خیلی میترسم ازم ناراحت شه الانم خیلی داغونمو نمیدونم از فکرش درام چیکار کنم کمکم کنید که عاشقی بد دردیه

  131. من 14سالمه عاشق استاد کلاس پیانو خود شدم استادم مرده و25تا27سال سن داره کمک کنید لطفا

  132. بدترین حالت اینه غرورت نزاره بگی دوسش داری اینطوری نمیفهمی باید چکار بکنی اصلا حس اون چیه میشی گیجو سردرگم ،مثل من

  133. سلام من عاشق یه دختری هستم،ولی مشکل اینکه اون منو نمیشناسه ولی من کاملا اونو میشناسم فقط میترسم برم بهش بگم که دوسش دارم و بیشتر از این میترسم که ازم استقبال نکنه خدایا خودت بگو چه غلطی بکنم.

   • مشکل هم اینه دیگه، پسرا میترسن بگن… خب حق هم دارن ولی خیلی وقتا پیش میاد که دختره میفهمه دوسش داری و اعتراف می کنه اونم تو رو دوس داشته ولی نتونسته بگه. درضمن من متنفرم که یکی بیاد یهویی بگه دوست دارم و ترجیح میدم با کاراش بفهمم.مثلا تو یه جمع فقط به من نگا کنه و به هیچ وجه به دخترایه دیگه نگا نکنه همچنین هر وقت من بهش نیگا می کنم زود چشاشو ازم بدزده! اونوقت اصلا واسم مهم نیس که خوشتیپ هس یا نیس! در هر حال برام جذاب میشه.

  134. عشقواقعا عذابه من 4 ساله عاشق یه فامیلم ولی نمیتونم بهش بگم

   یا نمدونم دوستم داره یا نه کمکم کنید بزور می خوابم

   تر خدا

  135. عشقواقعا عذابه من 4 ساله عاشق یه فامیلم ولی نمیتونم بهش بگم

   یا نمدونم دوستم داره یا نه کمکم کنید بزور می خوابم

  136. منم عاشق یه دخترشدم که اونم منو نمیخواد

  137. نازنین عبدل پور

   منم عاشق یکی از هم کلاسیه نمایشم شدم و احساس شما را میفهمم چون عشق یک عذابه

  138. سلام به دوستان من عاشقه یکی ازهمکلاسی هایه خواهرم شدوم وخیلی دوسش دارم ووقتی بهش گفتم زیاداستقبالم نکرد میشه کمکم کنین تااونم عاشقش کنم

  139. من عاشق دختر داییم شدم و بهش گفتم و با استقبال او روبرو شد و بعد از در میان گذاشتن بین خانوادهه،حرف از دوست نداشتن و علاقه به کسی دیگری میزند ولی به طور غیره مستقیم.
   این اتفاقات کمتر از یک ماه افتاد.میتونید کمکم کنید؟؟

  140. سلام من یه افغانم ایرانی رو درست بلد نیستم اما عاشق یکی از دختر ایرونی شدم خیلی دوسش دارم اونقدری که واسی اون از جونم میگزرم اسمش زهرا اس توی شرکت که دارم کار میکنم اونجاه خاله اش کار میکونه اون هفته سه روز میاد تو شرکت منم باهربار دیدن اون بیشتر شیفته اون میشم و نمیتونم احساسم رو به اون بیان کنم چون راهی ندارم که بااون حفر بزنم لطفا کمکم کونید یه راهی برام نشون بدید

  141. عاشق یه پسری شدم همسن خودم ،اموزشگاه داریم میاد اموزشگامون نمیدونم چیکار کنم کمکم کنید تو رو خدا

   همیشه تو فکرشم نمیدونم چیکار کنم خسته شدم

   اگه بهش بگم کوچیک میشم چون اموزشگاه داریم میترسم سبک بشم

   میترسم بگه عاشقت نیستم

   میترسم پیش خودش بگه دختر خرابیه نمیدونم
   ای خداااااا??????

  142. سلام من عاشق دختر عموم شدم ولی مشکل اینجاس که همیشه فکر میکنم اون من دوست نداره چیکار کنم که علاقش به من نشون بره

  143. سلام من ،۱۱ سالمه میدونم یکم برام زود ولی عشق عشقه دیگه اسم اون رامین و افغانی هست ولی من نه من میخواهم اون عاشق من بشه ترخدا یکی کمکم کنه دارم میمیرم

  144. عاشق تنها

   سلام منم عاشق یکی از فامیلام شدم اما افسوس که بهم توج نمی کنه . ای نامرد

  145. سلام من اسمم عامر و14سالمه وقتی هفت سالم بود یک دختری را خیلی دوست داشتم و چند سال فراموشش کردم الانم که دیدمش خیلی داغون شدم… و از درد عاشقی میمردم. یه روز رفتیم خونشون. و همه خاطراتو بهش گفتم و اونم دوستم داشته بود. و هروقت میومدم دست خواهرش که 10سالشه نامه میدادم که بده به خواهر دیگش و نامه بازی میکردیم که یک بار اصلا نمیدونم که چیشد جواب نامه همو نداد ولی اون خیلی دوستم داره… من الان چند ماه که نامه ندادم و خونشون نرفتم الان به نظرتون چه نامه ای بدم . قبلا هم نامه دادم بهش که چرا جوابمو نمیدی بازم هیچی نگفت به نظرت دوباره نامه بدم چی بنویسم تو نامه کمکم کنید…

  146. اگه داخل تلگرام عاشق یکسی بشی وزایاد در ارتباط باشی باید چیکار کنی

  147. سلام من22سالمه عاشق یه دختر ی شدم وهر روز از کنار خونشون رد میشم اما اون هیچ واکنشی نسبت به من نشان نمی ده نمی دونم چیکار کنم اخرین بار هم بهش یه چشمک زدم دیگه ندیدمش وقتی که می بینمش روشو می کنه اون ور نمی دونم چی کار کنم خواهشا کمکم کنیید تو را خدااااا…….

  148. سلام عاشق یکی شدم فامیلمون من خیلی دوسش دارم دارمش تو تلگرام باش صحبتم میکنم باشم رو درو حرف زدم ن اونجوری در مورد مسا/ل درسی یه بار بش گفتم عاشقتم گفت ن ن ن من ناراحت شدم گفت من عاشق یکی دیگم اسمشم متین اونو دوست دارم تو رو ن ما دوس نخواهیم شد چیکار کنم میدونم دروغ میگه

   • oخوب منظورش اینه که بهش بگی بعدش با یه کم صبر وتحمل جواب میده فقط بیخیالش نشووو دداش من از تو بدترم من چی کار کنم

  149. چرت وپرت نگو خواهشا ادمیزاد بارفتار صحیح وپسندیده میتواند خودش را به دیگران ثابت کند یا دیگران را مجذوب خود کند

  150. من 22سالمه عاشق یکی ازفامیلامون شدم.مشکل اینجاست که.متاهله منم شدیدمیخوامش نمیدونم چیکارکنم کمکم کنید

  151. دختر اهواز

   عاشق یه نفر شدم اون نمیدونه ولی خانوادش خیلی منو میخوان خیلی هم با خودش چشم تو چشم میشیم ولی حرکتی نمیکنه همین طور مثه عنی زول میزنه به آدم چکار کنم بفهمه آخه خودش نفهمه

  152. سلام..من ۱۷سالمه نامزد دارم..چند ساله پیش عاشق یه پسر شدم بخاطره غرورش و خودخاهیش منو ب سمت خودش کشوند تا سال قبل من هنوز عاشقش بودم فامیله نزدیکمونه ..ولی من یه دختر لوس و نونور بودم و خجالتی که روم نمیشد بهش علاقمو بگم..بعده مدتی گذشت یکی از اقواممون اومد خاستگاریم چون پول داشت بابام بهم بزور دادش درحالیکه هیچ حسی ندارم بهش…تااینکه نتونسم طاقت بیارم رفتمو تلفنی ب پسری که عاشقش بودم گفتم گفتم که میخامش و عاشقشم .باورتون نمیشه گفت منم عاشقتم ..دنیام داشت خراب میشد کاش زودتر گفته بودم شبوروز گریه کردم..بعده مدتی پسره دیگه منو میذید محل نمیذاشت بعد فهمیدم حق داره چون من بهش گفته بودم ازدواج کردمو دیگه فراموشم کن..الان یکساله نیمه من عقدم و الان واقعا عاشق همرمم چون اون از قبل عاشق منبود و واقعا ثابت کرد در موقع عصبانیت من ارومم کردو بعم ففهموند که میخام..الان ۵ماهه عاشق شوهرم شدم.ولی متاسفانه سال اخر که خاستم دیپلم بگیرم معلمم اومد روی کار اون عاشقه منه حرفاش جلوی دخترا عذابم میده همش دنبالمه من خیلی مغرورم حتی نمیذارم موهای جلومو ببینه..خیلی بی محلی بهش میکنم طوریکه دوستم گفت درسته اینطور بهت دل بسته ولی احترام معلم واجبه..جوونه ولی زن داره..و من نمیدونم چیکار کنم ولم کنه ؟؟کمکم کنید

  153. سلام.امیرعلی هستم.۱۶ سالمه. من با یه دختر خانومی در شرف دوستی هستم.بعضی وقتا این خانوم به چند تا پسر نگاه معنی داری میکنه…منم خیلی از این قضیه ناراحت میشم…می خواستم بدونم که ایا این نگرانی های من بی مورده یا اینکه نه…خیلی ممنون میشم جواب بدین.

  154. سلام دوستت دارم (زهرا حاصلی)، خیییییلی زیاد

   عاشقتم

  155. سلام من 20 سالمه دانشجو ام تو دانشگاه عاشق یک نفر شدم ولی آون اصلا نسبت من توجهی نداره هر وقت سعی میکنم به به بهانه ای باهاش هم کلام بشم خیلی کوتاه صحبت میکنیم و تمام میشه خیلی واسم سخته گاهی وقتآمیزنه بسرم که خودکشی کنم نمیدن دارم دیوونه میشم شما به من بگین چکار کنم????????

  156. سلام خیلی دلم گرفتست 26سالمه بایکی دوستم که فامیله خیلی دوسش دارم نزدیک1ساله ،اون خیلی نسبت بهم سرده سنگین تا میکنه ولی دربعضی مواقع وقتی بهش اس نمیدم ازم دلخورمیشه حالا نمیدونم واقعا منو دوست داره یانه ،حتی بخاطرش موقعیت های خوبی رو ازدست دادم،نمیدونم چیکارکنم قبلا بخاطر سردبودنش دوستیمونا پایان دادم دوباره خودش اومدسمتم ….

  157. داداش گل همیشه کسی که از موضو ع بیرون خیلی راحت تر میتونه کمکت کنه..اول باید بفهمی اون ک باهاش دوست واقعا عاشقشه یا نه ..2 اگه واقعا عاشق هم دیگه هستن باید حتما کنار بکشی مرد باشی….3 در صورت که اون دوسپسرش عوضی باشه باید بهش ثابت کنی که اون چ ادمیه با مدرک دلیل بعد عشق خودتو بهش ثابت کنی ..تو این حالت کارت یکم اسونتره از بقیه مردهاست چون راه داری ..فقط مطمعن باید باشی و هر سه حالت ..

  158. سلام
   من 17سالمه و یک ساله ک عاشق دختر داییم شدم و خیلی ازش خوشم میاد ولی تا حالا هیچی باهم حرف نزدیم ولی مطمنم ک دوستم داره ولی چیزی ک هست من نمیدونم چطوری باهاش صحبت بکنم و بهش بگم ک دوسش دارم خواهش میکنم یکی به من بگه ک باید چیکار کنم

  159. سلام دوستا من 16 سالمه یکیو خیییییلی دوس دارم از4 سال پیش اونم میگه منو دوس داره ولی نمیتونم باور کنم فک میکنم منو برا دو روزش میخواد با اینکه الان 4 ساله با همیم ولی هنوزم فک میکنم فک میکنم به خاطر اینکه اطرافیاش بهش میگن اینو ول کن ولم کنه دارم از این فکرا میمیرم وقتیم اینو بهش میگم میگه من اگه میخواستم برم تا حالا رفته بودم ولی الان تو داری کاری میکنی که من برم ولی من هنوزم شک دارم نمیدونم چیکار کنم. کممممممک میخوام رانماییم کنین

   • سلام عشقم اینقد بهش نگو که اگه تو بری میمیرم واین حرفا خب راس میگه اگه میخواست بره نا الان رفته بود اگه زیاد تکرارش کنی به ضرر خودته

   • 4سال باید شناخته باشی تاحالا که دوست داره یا نه ..اید بفهمی که چرا فکر میکنی که تو رو واسه دوروز میخواد شکت از چیه واقعا …ب حرف مردم گوش نکن ب حرف دلت گوش کن

  160. سهیل سعادتی

   من سهیل سعادتی ۱۶سالمه و عاشق یکی از فامیلامون شدم و عشقم به نام مهسا زحمتکش ۱۵سالشه ومن حاظرم بخواطرش هر کاری کنم ولی اون دوس پسر داره ولی من هس میکنپ مقداری منو دوس داره چه کار کنم جان مادراتون کمکم کنید

   • خب داداشی بهش بگو دوسش داری خودتو راحت کن در ضمن سنتو هنوز خیلی کمه

   • دعای ناد علی رو شب جمعه ١۴ مرتبه به اسم اون بخوان و بعدش صدمرتبه صلوات بفرست، التماس دعا ایوب

  161. من که ب عشقم رسیدم امیدوارم همه به عشقشون برسن نمیدانین چه حالی داره وقتی به عشقتون برسین بعد بهش بگین چه کشیدین

  162. سلام من 15 سالمه یه ساله که عاشق شدم عاشقه یکی از دختر همسایمون شدم من باهاش خیلی صمیمی بودم انقدر صمیمی که با او دست تو دست هم گذاشتیم و همیشه با او حرف میزدم حرف های عاشقونه اما یروز او به من گفت که می خواد بغلم کنه ولی من نذاشتم خلاصه چند وقتی گذشت بعد او از من جداشد ومن الان هم عاشق او هستم ولی نمیدونم او منو دوست داره یانه ومی خوام دوباره بامن دوست بشه چون من خیلی او رو دوست دارم خواهش میکنم به من بگید چیکار کنم تا دلشو بدست بیارم دارم میمیرم شبا خواب ندارم فقط به او فکر می کنم جواب بدید خواهش میکنم چی کار کنم ممنون

   • دوست عزیز فکر کن داداش بزرگتر داره اینو بهت میگه پس اگه اجازهبی باهم صمیمی بشیم.
    اول اینکه بین دوست داشتن و عاشق شدن خیلی فرق هست کوچکترینش اینه که شما خیلی کسا میان تو زندگیت که دوسشون داری ولی این یادت باشه که فقط عاشق یه نفر میشی یعنی شما به خیلی کسا میتونی بگی دوست دارم ولی فقط به یه نفر باید بگی عاشقتم حالا ببین دختر همسایتونو دوست داری یا عاشقشی ؟ اگه اولی باشه که این شب بیدار موندنا زیاد دوام نداره و فراموش میشه ولی اگه دومی باشه خوب حالا شدی داداش خودم پس بهت میگم
    خره این که کاری نداره برو دستشو بگیر تو چشاش نگاه کن انقدر محکم بهش بگو که عاشقشی که تمام بدنش سر بشه لازم هم نیست بهش بگی چه حالی داری هیچ وقت نزار کسی دلش واسه تو بسوزه درظمن پسر مگه تو دیوانه ای که نمیزاری دخترا بغلت کنه ؟؟؟؟

  163. یه ادم خاص

   سلام…
   من سه ساله که عاشق یه نفر از فامیلمون شدم اون هم از اخلاقش حس میکنم منو دوس داره ولی بعضی اوقات اخلاقش از ایت رو به اون رو میشه …
   یعنی چه من نفهمیدم…
   تازه رومم غیرت داره به یکی گفته که به من بگه تو کوچه با دوستات نخند …
   من باید چیکار کنم خودم 15 سالمه وعشقم 16…

   • خوب اینکه عشقت از چه جور ادمی هست و که ما نمیدونیم که بگیم خوبه یا بد ولی در کل همین که آخرش نوشتی خودم 15 سالمه و عشقم 16 دیگه فرقی نداره ما چی میگیم اخه عزیزم شما game over شدی وقتی میگی عشقم خوب من الان بگم ولش کن به درد هم نمیخورین آیا ولش میکنی ؟ خانم شما دیگه دلو باختی من که هیچ خدا هم بیاد بگه نه شما اخر کار خودتو میکنی البته اصلشم همینه به قول یه بابایی میگفت حق با شماست ولی من راست میگم
    ولی در کل الان که زود چون اونی که میخواد تکیه گاهت بشه تازه میخواد جوش غرور بزنه ببین بعد این جوشا اگه بهت گیر داد و بازم بهت گفت عشقم شما هم به فکر این که چیکار کنی باش واین نکته هم در نظر بگیر که فاصله سنی شما خیلی کمه اونم اگه خواستی بعدا میگم بهت چرا
    موفق و پیروز باشی

  164. سلام من 18 سالمه ی مشاور تحصیلی دارم خیلی دوسش دارم فک میکنم اونم منو دوس داره اما شک دارم اون خیلی با من راحت حرف میزنه خیلی درمورد اتفاقاتش برام تعریف میکنه و حتی میاد پیامای دانش اموزاش ک دوسش دارنو بم نشون میده وقتیم ک باش کلاس دارم خیلی حواسش بم هست و یواشکی نگا میکنه یعنی دوستم داره؟؟؟؟

   • به خودت نگیر ولی همین رفتارو سال قبل با کس دیگه ای داشته وهین طور سال بعد با کس دیگه ای داره شما هم همچین که دیپلم گرفتی و از اون مدرسه رفتی بسلامتی دانشگاه به خوردن یه لیوان آب فراموش میکنی پس همه تمرکز خودتو بزار روی کنکوری که در پیش داری چون اصل فرصتتهایی که قرار به دست بیاری از اینجا به بعد هستش .
    بهت قول میدم به مون سرعتی که گفتم فراموش میکنی حالا پاشو یه لیوان اب بخور و به کنکور فکر کن مهم خودتی همین

  165. من عاشق یه نفرم٬یه مدتی هم باهم دوست بودیم بهم میگفت عاشقمه ولی بعد اون دو روز با دوستم حرف زد بهم زنگ زده بود میگفت از کجا میدونی دوست ندارم الانم بعضی وقتا بهم زنگ میزنه ولی من میدونم صداشو بشنوم درجا احساس من گل میکنه اون فکر میکنه من دروغ میگم که عاشقشم.
   من چیکار کنم زندگیم شده اون بی معرفت؟؟؟؟؟

  166. سلام من عاشق یه نفری هم که شوهر کرده ام سنش کمه 17 سالشه منم دیوانش شدم راهی نشونم بدین که اونم عاشقم بشه یا من چطور بهش بگم راستشو بخواین خیلی دوستش دارم میخواهم به راهی نشونم بدین لطفا

   • به نظر من کسی که به زن مردم چشم داره فقط یه بیمار که به مرغ های خونه خودشونم محررم نیست شما به فکر درمان بیماری خودت باش خیلی هم حالت بده

  167. خواستگاری داشتم که با خانوادش اومدن خواستگاری، همه چی داشت به خوبی پیش میرفت، 4مرتبه خانواده ها همدیگرو دیدن بیش از 10بار منو پسر باهم رفتیم بیرون برای آشنایی بیشتر اما تو این مدت که باهم میرفتیم بیرون من به پسر علاقه مند شدم، اونم همینطور، جوری بود که پسر روزی 2،3بار بهم زنگ میزد، همش با پیام سراغمو میگرفت، همه چیزو تموم شده دیدیم، آخرین بار که خانوادش اومدن خونمون حرف بزنن، اومدن اما حرفی نزدن، فرداش پسر به من زنگ زد که بابام مخالفت کرده و این موضوع باید تموم شه،، الآن یک هفتست که خوراکم شده گریه، دارم میمیرم، دلم عجیب براش تنگ شده؛ توروخدا بگین چیکار کنم؟ بهش زنگ بزنم یا نه؟؟

   • اگه واقعا دوسش داری اونو واس خودش میخوای
    بهش زنگ بزن از حالش با خبر شو

   • خواهرم کسی که انقدر ضعیف که نمیتونه بهت بگه مشکلش چی هستش و پشت باباش پنهان میشه و کسی که انقدر راحت میاد با احساسات یه دختر بازی میکنه و به سادگی همچی رو زیر پا میزاره به نظر خودت واسش فرقی هم میکنه اگه شما بهش زنگ بزنی به خدا اگه خم به ابرو بیاره درظمن اون اگه میخواست!! بابا که هیچ کل دنیا بهش میگفتن نه اون باید کار خودشو انجام میداد پس بدون نمیخواد بازم خود دانی هر کاری که دلت میگه رو انجام بده چون بعدا تو دلت نمونه بگی ای کاش این کارو میکردم و ..
    ایشالا درست میشه بعدا یه شیرینی هم بدهکار میشی

  168. من اسمم حسام مال مازندرانم 14سالمه از یه دختر خوشم اومده ولی نمیدونم چطور بهش بگم دوسش دارم من رامسری هستم

   • اگر دختره اشناست بهتره نگی لما اگر غریبه است با یه گل ویه کارت که توش نوشته دوست دارم بهش بگو

   • قابل توجه مینا خانم شما اگه با دقت به سن دوستمون توجه کنید میفهمید که عدد 14 نوشته البته جسارت به آقا حسام نباشه ولی حسام جان فعلا برو عشقو حالتو بکن حالا بعدا عاشق میشی……..
    چشمو چال مایی داش حسام

  169. من عاشق یه نفرم که بعضی اوقات واقعا عشقم نسبت بهش زیادی میشه…اما نمیدونم اونم منو دوست داره یا نه…ولی برخوردایی که تا به حال با هم دیگه داشتیم که میگه دوسم داره…ولی من با اینکه خیلی دوسش دارم ولی دلم میخواد فراموشش کنم… تا به حال حتی تلفنی هم حرف نزدیم شاید در حد یک دقیقه تو کل این چن وقت رو در رو حرف زدیم…من اهدافی دارم که اگه اونو دوست داشته باشم شاید نتونم بشون برسم و اگر هم بدون اون و با عشق اون بهشون برسم ضربه روحی بهم وارد شه…لطفا برام دعا کنید که یک بار واقعا بهم ثابت شه که دوسم داره و اگه قراره بهش برسم اونطور باشه که خودم دلم میخواد نه اونطور که منو از اهدافم دور کنه…..لطفا دعا کنید که بهش اونطوری که دلم میخواد برسم…مرسی☺

   • دوست عزیز شما بجای اینکه بگی عاشق یه نفر شدم بگو از یه نفر خوشم اومده چون وقتی عاشق کسی بشی دیگه ماشین حساب بر نمیداری حساب کنی ببینی با اون چند تا خوبه چندتا بده به نظر من که شما به آینده بهتر فکر کنی راحت تری تا اینکه ……
    بازم ببخشید اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی

  170. آگه به نفر یکی رو دوست داشته باشه که اون به نفر جلوش مغرور و از خود راضی باشه و حسودی کنه و یک جور رفتار کنه که انگار ازتو بدش میاد ولی گاهی حس کنی که دوست داره و تو هم دقیقا این رفتارهارو جلوشما انجام بدی مغرور و حسود و…نسبت به اون باشی و حس کنی دوستش داری یعنی اونم منو دوست داره یا نه آگه اون یه نفر پسر باشه و کلا مغرور باشه جلو همه نه تنها من دوستم داره ؟

  171. معلم حسابان من دوست داره اما بروز نمیده چکار کنم

  172. معلم ریاضی من دوست داره اما بروز نمیده چکار کنم

  173. یه شهروند

   پس باهاش دوست بشو

  174. سلام من14 سالمه وتوی مدرسه عاشق یکی از دوستام شدم نمیدونم چجوری بهش بگم دوسش دام لطفا کمکم کنید
   ممنون

  175. عشقم داره میره مسافرت..عین روز واسم روشنه که تا بیاد من میمیرم..توروخدا دعا کنید تا میاد من دق نکنم

   • هرچقدر سختی بکشی حالش بیشتره خودتو ول کن ولی دعا میکنم که ایشالا سلامت برگرده این مهمتره مگه نه ؟

  176. من عاشق یک دختر شدم حالا من نمی دانم که چطور با او بگم.

  177. ده سال یا بیشتر میشه که عاشق دختر عمم هستم بعد از اینهمه وقت الان تونستم باهاش حرف بزنم اون خارج از ایرانه الان هرشب باهم تصویری حرف میزنیم ولی هرچی بهش میگم خیلی عاشقتم میگه اصلا تو دلم نیستی و نمیشه زنت شم میگه من میخوام شوهرم عرب باشه پوالدار باشه من چطور میتونم اونو عاشق خودم کنم توروخدا کمکم کنید

  178. سلام.ممنونم از مطالب عالی و سایت بسیار خوبتون.از مطالب دقیق و گویا شما.امید وارم منم یه روز به تونم با این روش ها علاقه خودم رو به اونی که دوستش دارم ابراز کنم.

  179. سلام من 5.6ماه هستش عاشق پسری شدم بینهایت دوسش دارم. ماازهم دوریم اوخارج ازکشوره. ولی باهم درارتباطیم.اونم منومیخواد اما یذره شک دارم میشه بگیدک چطورمتوجه بشم که اونم عاشق منه؟

   • سلام بهم نمی رسین به نظرمن بیا منو شما باهم باشیم

   • پاییز جان شما یه نگاه به حال خودت بکن ببین اونم اگه حال شما رو داره بدون اونم عاشقت
    یه جور دیگه میشه فهمید یه چیزی ازش بپرس که حاظری …… کارو انجام بدی ؟ اگه فکر نکرد زود جواب داد بدون درسته ولی اگه هر چقدر بیشتر فکر کرد تا جواب شما رو بده به میزان وقتی که فکر کرداز عشقش کم کن ینی هرچی زودتر جواب داد بدون عاشقتره.البته چیزی که میخوایی یا میپرسی منطقی باشهاااااا

  180. یه مدت عاشق معلم ریا ضی ام شده بودم و خیلی با اون صحبت می کردم ولی بعد علاقه ام نسبت به اون کمتر شده ولی الان اون منو دوست داره کاملا از رفتارش مشخصه و تمام دوستام هم فه میدن

  181. من عاشق ی پسری شدم ک احساس میکنم جدیدا دلش پیش ی دختردیگس

  182. سلام من یکی ر وخیلی دوس دارم، همه فکروذهنمودرگیرخودش کرده ومن همچنان منتظرش هستم من الآنم خواستگارا یه زیادی هم دارم ولی به هیچکی نمیتونم فکرکنم جزاون اونم منودوس داره میدونه من دوسش دارم اون یه پسره معصوم ولی درعینه حال مغروره ، اول آشنایی میومد باهام حرف میزد درموردمسایل درسی وازاینجورحرفافابعدکم کم بهم نگاه میکردلبخندمیزدبرام همیشه سلام احوال پرسی باهام میکرد هرجامیرفتم میومد بهم سلام میکرد سرکلاس باهام حرف میزد بعدکم کم میخواست خواستگاری کنه من نمیزاشتم حرف بزنه ازشدت خجالت درمورده چیزی دیگه باهاش حرف میزدم چندباراومد نزاشتم حال خیلی پشیمونم خواهش میکنم راهنماییم کنید باتشکر

  183. من یکی رودوست دارم که اونم منو دوست داره ولی مامانش مخالفه،..
   ب نظرتون چیکارکنم؟؟؟

  184. من عاشق خواهر استادم شدم

  185. فاطمه ♧

   سلام من یکی رو دوس دارم اون یکیم تو دانشگا مونه اونم منو دوست داره الان باهم دوستیم اون همش ب میگ ک تو منو دوست نداریی نمیدونم چ جوریی بهش ثابت کنم ک دوسش دارم تورو خدا ازتون خاهش میکنم کمکم کنید مم واقعا عاشقشم

  186. من یکیو دوست دارم.اونم منو دوست داره.ولی خیلی بها ک بش بدم.ازم فاصله میگیره و وقتی کم محلی بش میکنم عاشقم میشه.ی مدت نمیتونستم عشقمو ابراز نکنم.ولی الان همه سعیم اینه ک خودمو کنترل کنم.از من میشنوین اگه فهمیدین کسی دوستتون داره باید بش کم محلی کنین تا این دوست داشتنش ادامه داشته باشه.

  187. سلام من یه دختر 17 ساله هستم و عاشق پسر عمه خودمم که 24 ساله هستش من حدود سه ساله دوسش دارم و اون از این موضوع خبر داره راستی روانشناسی هم میخونه
   این عشق من سال پیش خیلی باهام بد رفتار میکرد و بهم میگف دوسم نداره ولی امسال باهام خیلی خوب رفتار میکنه و بهم میگه مث دختر داییش دوسم داره ولی برا من کافی نیس میخوام عاشقم بشه چیکار کنم؟

  188. بچه ها چقدر خوبه که عاشقید، هیچ وقت یادتون نره که عشق قشنگ ترین و زیباترین احساسیه که به آدم شور زندگی میده، پس بهتره از خدا بخواید همیشه عاشق بمونید حتی اگه به عشقتون نرسیدید

  189. سلام من عاشق پسریم ک حتی باهاش خوابیدم رابطه هم داشتیم ولی اصلا من دوس نداره یعنی وقتی پیششم تو بغلشم عالی ولی وقتی جدا میشیم اون میره بعدش خیلی بی تفاوت میشه تا دیدار بعدی ک باز همدیگرو ببینیم خیلی سرده چکار کنم چجوری اونو عاشق خودم کنم تورو خدا جوابش برام بفرستین

   • رهااااا

    توروخدا ازش جدا شو قطعااااا دوستت نداره وفقط میخواد ازت سواستفاده کنه تا دیر نشده این رابطه رو تموم کن بهت قول میدم این رابطه تا وقتی باهاش بخوابی ادامه داره

   • دختر خوب:-)

    بیچاره اون فقط دنبال همخوابه ،جنباعالی ام که تأمینش میکنی!!!!
    مث روز روشنه که داره ازت سواستفاده میکنه…بعدم ببخشیدا مث چیز…تف ات میکنه
    شما حکم دستمال کاغذی داری براش…
    انقد حرص میخورم اسم این کثافت کاریا رو میذارید عشق!!!!!
    من انقد مغرور ام که هیچ پسری جرأت نداره بهم نزدیک شه حتی به اس عشق و عاشقی!
    ارزش قائل باش برا خودت ،من اگه تمام دنیا رو هم بهم بدن حاضر نیستم با کسی ارتباط نامشروع داشته باشم،پاک بودن انقد حس خوبیه که با هیچی قابل قیاس نیست…چه با افتخارم میگه رابطه داشتم،متااااآسسسسفم

  190. سلام من ۱۶ سالمه ازیکی ازدوستان خوشم میاد یه جورایی عاشقشم امانمیدونم اونم منومیخواد یانه چندباراقدام کردم که بهش بگم امانگفتم یکم فضوله ومنم ازمامانش خیلی میترسم لطفا کمکم کنید…

  191. من دنباله یه دوست هستم واسه اینده

  192. آقا کمکم کنید من یه دخترم چند وقت پیش ها با دو ستم که اونم دختره دعوامون شده اونم قهر کرد الانم هیچ خبری ازش ندارم چکار کنم؟

  193. سلام من یکی رو دوست دارم و اونم منو هر جا میبینه زیرنظر داره ولی نمیدونم دوستم داره یا نه؟؟

  194. من متاهلم ولی یکی رو دوست دارم که اونم متاهله چکار کنم

  195. مطلبتون خیلی خوب بود من دختر عمومو دوست دارم ولی نمیدونم اون دوستم داره یا نه. به وسیله اون یکی دختر عموم فهمیده که دوستش دارم چه کار کنم

  196. من یه نفرو دوست دارم خیلی به ازدواج با اون فکر می کنم ولی اصلا موقعیت ابجین رو ندارم که بخوام حتی باهاش صحبت کنم. چه برسه ابربز علاقه!!!!!!تمام حرف هایی که باهم تابهحال رد و بدل کردی سلام و خداحافظی بوده.

  197. سلام ممنون از مطالبتون خیلی عالیه راستش من دختری هستم ک اصلن عاشق کسی نمیشدم اصلن با پسرای زیادی دوست بودم ولی فقط دوست معمولی بودیم نه عشق و عاشقی و این حرفا من تازه با یه پسری آشنا شدم اول اون پیشنهاد دوستی داد منم قبول کردم یکم چت کردیم و بیرون رفتیم بعد گفت ک من میخوام آبجیم باشی !منم قبول کردم چون حسی نداشتم بهش
   ولی الان احساس میکنم دارم عاشقش میشم نمیدونم چیکار کنم آخه هم نمیخوام ب کسی وابسته بشم هم میخوام اون بگه دوستم داره لطفا بهم بگین چیکار کنم الان گیجم واقعا!

  198. بی حسسسس

   8چرا من عاشق نمیشم؟
   تو عمرم یه بار که به یه روزم نکشید طعمشو چشیدم… اما دیگه تجربش نکردم
   اون حس بی نظیره..میخخخخوام…چرا عاشق نمیشم؟جنس این قلب لللعنتی گور به گور شدم چیه؟زندگی بدون عشق هیچه هیییچ…
   چیکار کنم؟

  199. من نمیدونم چرا تا وقتی کسی را که دوستش داریمو بهش نرسیدیم.انقدر بی تابو آشفته ایم و از خدا دلگیریم که چرا ما را بهم نمیرسونه.اما وقتی بهم میرسیم.فقط مدتی بهترین هستیم.کم کم همه چی عادی میشه.راحت ناراحتش میکنی یا ناراحتت میکنه چون میدونه دیگه تو مال خودشی.یاهم میدونی.و خیلی چیزهای دیگه.این مطلب را اصولا کسانی میتونن درک کنن و روش بحث کنن که به عشقشون رسیدن.چون تا به این مرحله نرسی نمیتونی نظر بدی.تا قبلش من هم مثل مجردا میگفتم نه من با بقیه فرق دارم .عشقمون هم فرق میکنه با بقیه.خوبش را بخواهیم به نظر من عشقی خوبه که وصال نداشته باشه.عشق یعنی تپیدن و دستپاچه شدن دل و دست و پاهات.یعنی نبینیش توی دلت آشوب به پا بشه.انقدر بی قرارش بشی که ثانیه ها سالها طول بکشه.عشق یعنی دیوونگی ، عشق خیلی چیزهاس که میتونم بگم قبل از وصال شیرین ترین اما بعد از وصال میفهمی به خاطر مزدوج شدن خواه ناخواه حرمتها شکسته میشه سر یک سری مشکلات و مسائل.اون شرمو حیا خیلی بخواهی حفظش کنی کمرنگ میشه.اینجاست که با خودت میگی یعنی عشق همینه ؟؟؟؟؟! یا من عاشق نبودم و فکر میکردم عاشقم ؟! هر چقدر سعی کنی نمیتونی جوابتو بگیری چون چیزهایی از خودت و رابطتت میدونی که هیچکس نمیتونه قضاوت کنه و درک کنه.بهترین قاضی خودتی برای خودت. من کسی هستم که عاشق عاشق شدنم اما زندگی رویی را بهم نشون داد که با صلابت و جرات میگم عشق به وصال نیست.خوشا انان که به عشقشون نرسیدن و تا آخر عمر شیرینی اون عشق به دهنشون همیشه تازه اومد.
   یه خواهشی دارم و یه نصیحت از بنده ی حقیر ، کسانی که میخوان با عشقشون یا حتی به روش سنتی ازدواج کنن.از همون ابتدا مراقب حریم ها باشیم. دور حریم هامون خط قرمز بوشیم تا کسی بهش تجاوز نکنه حتی عشقمون.و اینو باید بدونیم که این خط قرمز دو طرفس.ما هم نباید از خط قرمز عشقمون عبور کنیم.مراقب فاصله ها و ارتباطاتمون با خانواده های همدیگه باشیم. و مراقب خیلی مسائل کوچک پیش پا افتاده حتی
   برای تک تکتون بهترین ها را آرزومندم از یگانه خالق هستی ( الله )

  200. سلام من دختر 13 ساله ای هستم در کلاسی عاشق پسری هم سن خودم شدم بعد از طریق اسم با هم صحبت میکردیم و بلاخره گفتیم دوست داریم هم دیگر رو ولی بعد که دیدم احساس کردم سرد شده نسبت به من
   به نظرتون چرا این جور شده

  201. فکر کردم فقط من خدا زده ام اینجا که اومدم دیدم نه بابا همه مث همیم …دلم میسوزه برا هممون

  202. خخخخخخ میدونم دوستان چی میکشین منم تواین حال هستم

  203. سلام
   من با یکی عقد کردم که اون از اول منو میخواست و همه جا پیچیده بود. ولی من اصلا نمیخواستمش . خلاصه از سر اصرار زنش شدم. هنوزم هیچ علاقه ای بهش ندارم هییییییچ.
   اونم بیشتر از پیش, عاشق و وابسته شده. در صورتی که میدونه دوسش ندارم اصلا. چ کار کنم که علاقش از بین بره. از من بدش بیاد و ولم کنه؟؟؟
   واقعا چکار کنم.7

  204. من کسی رو دوست دارم که نمی توانم به او بگویم نه به خا طر این که میترسم ,به خاطر اینکه اگه بگویم ممکن است از من دور تر شود حالا هم منتظر یه زمانی هستم که بش بگم ??♥

   • نگو
    یواش یواش خودتو بهش نزدیک کن
    یه کاری کن اون بهت پا بده
    مثلا مواظبش باش
    غیرتی شو
    حواست همیشه بهش باشه
    کمکش کن
    طرفداریشو بکن
    بعد که دیدی ازت خوشش اومده بهش پیشنهاد بده

   • سلام دنی .شوهر منم عاشق منه تو دوران جوانی مون هم رو دیدیم واون عاشقم شد اون با نگاهش بهم فهموند عاشقمه بعد به دفعه ازم دور شد منم دلتنگش شدم بعد از اوج دلتنگی بهم گفت عاشقمه بعد از دو سال دوستی پاک با هم ازدواج کردیم الان پنج سال میگذرد و ما هنوز عاشقیم

   • منم عین تو هستم.یه پسری رو دوس دارم ولی بهش نگفتم و نمیگم.

   • اقا دانیال به نظر من بهش ثابت کنید که دوستش دارید و از هیچی‌هراس نداشته باشید

   • داداش من خب باید بدونه اگه بگی خوشحال هم بشه شاید باید بگی

  205. الان زمونه جوری شده اگه بخوایعشقتوبه کسی ثابت کنی بایدتنتوعریان کنی
   تاخدابنده نوازاست به خلق بی ارزشش چه نیازیست
   میکشم ناز کسی تابه همه نازکنم خداجونم دوست دارم عشمی

  206. عالیه اما اون که دوسش دارم نمیخواد بامن حرف بزنه امروز دعوا کردیم باهاش حرف میزنم تو شهر خودمونه اما نمیدونم چرا اینکارو میکنه خیلی دلم باهاشه اون نمیدونه من رنگ مورد علاقه اش رو میدونم هیچی رو نمیدونه یه دوستش دوست پسر دختر خالمه از اون میپرسم اونم میگه به خاطر دختر خالم میگه خیلی برام مهمه یه راه خوب نشون بده تازه الان فهمیدم خجالتی ولی دوسش دارم

  207. سلام من یکی رو دوست دارم ، و از طریق مبایل خیلی باهم صحبت میکنیم ، شاید هر باری که باهاش تماس میگیرم حدوداً یه ساعت یا بیشتر از آن با هم حرف بزنیم ، و همینطور مسج بازی بیش از حد نیز داریم ، اما قصه های ما عادی است نه عاشقانه ، وقتی میپرسم مرا دوست داری؟
   و پیشنهاد ازدواج میدهم میگه اختیار من نزد فامیلیم است به جواب شما نه بلی گفته میتوانیم و نه هم نخیر…
   من از این چی برداشت کنم آیا مرا دوست دارد؟
   لطفاً دوستان کمکم کنید ممنون میشم 🙂

  208. من از استادمون خوشم اومده من یه دختر 16 سالم 8 سال باهاش اختلاف سنی دارم نمیدونم چیکار کنم که ازم خوشش بیاد لطفا کمکم کنین

  209. سلام ممنون ازگفته هاتون من یک نفررودوست دارم البته اونم منوولی بابیخیالیاش کلافم میکنه منم گلایه که چرابیادم نیستی اونم هربارمیگه درست میشم ونمیشه قصدازدواجیم مشکلش اینه ک کارنداره هردواصلونصب هم رومیشناسیم یه بارم امدخانه یمان وباپدرم درموردیه مسعله شخصی صحبت کردالبته چیزی غیرازمسعله خودمون راستش گاهی تفکرات منفی دارم اینکه بهم نرسیم یااگه خانوادش موافق نباشن چی چون همش رفتارای سردش گاهی منوبه این فکرمیاندازه ک اونقدراعاشق نیس ک وقتی بهش میگم بیشتریادم کن براحرفوخواستم ارزش قایل باشه اونوقت چطورمیخوادمحکم بگه منومیخوادنگرانیم بیشتربه اینه ک من معتقدم ولی به نیت ازدواج باعث شده فقط به اون فکرکنم ودستدادنش بامن و…منظورم اینه ک حتی اگه بتونم پارواحساسم بذارم این مسعله شدیداازارم میده وازلحاظ روحی درشرایط بدیم بااینک میدونم این فردی یه انتخاب عقلانی هم هست هموخانوادهامون روهمشناخت دارن هم گرچه نه همه مواردبلکهدرکل ایده ال منه اخلاق و…..وهم میدونم پدرم میپسندش ولی درموردنظرات خانواده ی اون بجزحدسای متناقض چیزی نمیدونم بااینک گفته انتخاب خودش مهمه ولی میترسم چون ازلحاظ مادی شایداونابالاترباشن ضمن اینک محل زندگی اونامرکزاستانه وماشهرستا ن لطفن میشه کمکم کنیدتادرمورداین افکاربه نتیجه برسم؟

  210. اخه دیونه اون اصفهانه ولی من دوسش دارم نمیدونم چیکار کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دیونه شدم

  211. من یکی و دوست دارم بعد طرف باکسی دیگه دوسته الان من با پسر دوست شدم میگه بیا خونه دختر که من اونجام دلمو بدست بیار چجوری ؟

  212. آفتاب میگه : در مورد مطلب دوسم داری ؟ جواب نه محاله , در مورد چطور یک رابطه عاشقانه رو پایان بدیم ؟ جواب اینکه رابطه عاشقانه نبوده یا جاده یطرفه
   بهترین پایان دهنده این رابطه وصل برق هزار ولت به طرفین هر دو برن که نصیب
   گرگ بیابون بشن نه آدمای دیگه , در مورد عشق حقیقی هم که عرض شد ,
   صلاح خویش خسروان دانند. آمن وای به حالت نظراتمو ارسال کنی نمیام توسایت
   نرنجی ازم . ایام به کام 8

  213. آفتاب میگه: 1- نظردهنده اولین عزیز زندگی گفتی آمیخته از آموزش و یادگرفت ها , دل دادن و دل بستن نه و محبته پس چرا عشق رو کنار گذاشتی ؟ یکی گفته هنوز داریم درس میخوونیم, عزیز دیگه گفته من برای ابراز احساسم دیر جنبیدم واز دستش دادم ( این باشه درس عبرت که دیر جنبدن هم حدی داره حالا میگفتی خدا
   نکرده جونت بالا که نمی اومد ,می اومد ؟ جون اون عزیزت بالا اومد قشنگه ؟
   شنیدم عاشقم شده !!! (شنیدن کی بود مانند دیدن ) اگه عشقی که عقل و احساس قبولش نداشته باشه کنار بزاریم چی می مونه ؟ ول دان , عشق حقیقی که مطلب آول اومده بود راستش اینجا یه جورایی درهم برهم شده,
   اما چیزی که مسلمه شناخت واقعی ازهم با خوبیها یا بدی های قابل تحمل و
   تغییر البته , به عشق میرسه والا کار این همه شاعر و ترانه سرا و ..و..کساد
   اندر کساد بود و راستی چرا از عشق نگیم ؟ درستش البته اونقدر نظرات زیاده
   که آفتاب برا همه اشون جواب تو آستیانش داره ولی وقتش نه باید مسیر تابششو عوض کنه … من آرزو میکنم همه آقایون و خانمای گل به عشق خوب
   وواقعی اشون برسن با خوشبختی و عاقبت به خیری انشاءالله .خود آفتاب اهل
   ازدواج دراینجا نیس حالا ….

   • آقا اوایل همه چیز شیرینه مثل عسل اما بعدش که خیال جفتمون از تصاحب هم دیگه راحت میشه شیرینی عشقمون هم میشه در حد نوبر هندوانه کم شیرین کم شیرین اگه از اون اول هم توقعات رو جور تنظیم میکردیم که جنبه ی اعتدال رعایت میشد الان اوضاع یه چیز دیگه بود.جوری برین جلو که بعد چند وقت پی نقاب برای چهرتون نباشید واسه اینکه طرفتون راضی باشه.

  214. من عاشق کسی شدم که میدونم اونم عاشقممه ولی انقدر غرور ش بیشنر از عشقشه که چن بار مزدیک بوده دس روم بلند کنه ولی ولی چن بارم انقدر به خاطر من غیرتی شده که نزدیک بوده خودشو به کشتن بده ی بارم ماشین یکم مالید بهم خوردم زمین بد بخت راننده زنم بود منم از ترس زیاد عصبام حرکت ممیکرد به ختطر همین هم رانندرو هم خودشو داش به کشتن میداد

  215. من خودم هنوز نمی دونم عاشق شدنم کی هست .هر دفعه عاشق اخری میشم .

  216. من نظری ندارم اما من خودم ب ى پسر وابسته شدم .اما نمیدونم چکار کنم پسره هی بهم دروغ میگه خیلی دوسش دارم نمیدونم چکار کنم که دوسم داشته باشه

  217. واقعا از مطلتون استفاده کردم تا حالا از نظر دادن در سایتا بیزار بودم اما الان اینقد مطلبتون قشنگ بود که جذبش شدم

  218. منم یکی رو دوست دارم اما اون یکی دیگرو دوست داره

  219. سلامتی همه عاشقا
   انشالله همه ی عاشقا به عشقشون برسن …
   فقط اینو بگم که برای ابراز عشق به طرف مقابلتون دست دست نکنین و خیلی محکم ظاهر بشین چون در صورت مثبت بودن این ابراز ؛یه خاطره خوب در آینده از جلسه خواستگاری تون خواهید داشت و خدای نکرده درصورت منفی بودن هم ، از بلاتکلیفی در میاین و در هر صورت این قاطعیت براتون مفیدتر خواهد بود
   دل رو بزنین به دریا و به خدا توکل کنین
   یا علی

  220. زندگی تشکیل شده برای اموختن و زتدگی کردن و یادگار گذاشتن وحتی محبت کردن. ما انسان ها به وجود نیامدیم که بخواییم دل بدیم و دل ببنیدیم. نه اینکه عاشقی حال خوبی نیست ولی باید هر طور شده فراموشش کنیم اگر البته قضیه ازدواجی نباشه . این نظر منه

  221. من عاشق کسی شدم که نمی دونم دوستم داره یانه……………………..

   • اگر واقعا عشقت خدایی است برو ابراز کن اگر نه شنیدی نمیخواد عجله کنی اخه دست روی دست گذاشتن هم فایده نداره…بیا به وبلاگم نظر بده کمکت میکنم چون من هم عاشق بودم

  222. منم عاشق ی دختری هستم که با زبونش گاهی میگه دوستم داره گاهی میگه دوستم نداره اما با رفتارش بیشتر میگه دوستم داره،،آیا دوستم داره؟؟؟؟ کمکم کنین بخدا الآن دو ساله حیران ماندم،،اینم بگم حاضرم جونمو واسش بدم*

   • سلام کاکای عاشقم
    اگر عشقت خدایی است حتما بهش بگو اخه دست هم روی دست گذاشتن فایده نداره بیا به وبلاگم تو قسمت نظرات تا کمکت کنم

  223. بابا یکی ام ما رو دوست داشته باشه

  224. سلام من یه نفرو دوست دارم خانوادش 2بار تاحلا که منو دیدن در گوش هم در مورد من حرف زدن یکی از خواهراش زن پسر عموم می خواستم ببینم چه جوری خودمو به خواهرش نزدیک کنم اگه خودش رو دیدم چه جوری خودمو جذبش کنم

  225. من قاشق ی نفرم حاظرم جونمو بهش بدم

  226. من کسی رو دوست دارم و حاظرم به خاطرش هر کاری بکنم

  227. منم کسی دوست دارم

  228. منم عاشق یه نفر هستم
   به حدی که میمیرم براش

  229. من هم یکی رو دوست دارم اسمش شهلا س
   انقد عاشقشم که حاضر براش بمیرم

  230. من یکی رو دوست دارم که هم سنه خودمه دوتامون ده سالمونه انم دوسیتم داره ولی چگونه بدانم چقدر دوسم دتره

  231. اگر دخترین, هرگز برای شروع یک رابطه عاشقانه پیش قدم نشید.
   این تجربه ی منه, شیش سال با خودم کلنجار رفتم تا حسمو به زبون آوردم و همین کارم باعث شد عزیزم ازم رو بگیره.
   کاش نگفته بودم
   فقط غرور و نجابتتون رو حفظ کنین
   همین

  232. شادی شهسوار

   منم عاشق ی پسریم ک نمیدونم اینا روش تاثیر میزاره یا نه

   • سلام خواهر گلم
    من هم عاشق یه دختر هستم الان هزار بار بهش گفتم حتی تمام خانواده اش هم میدونند اما غرورش چنان بالاست که همین باعث میشه بهم نرسیم اما بیا به وبلاگم تا کمکت کنم

  233. منم پسر خالم دوست دارم اون از من دو،سه سال بزرگتره انقدر دوست دارم بهش بگم دوست دارم ولی خجالت میکشم.

  234. سلام من عاشق پسر عمه ام هستم و 6 سال از من بزرگتره این کارا رو حتما می کنم
   امیدوارم جواب بده

  235. من یکی را دوست دارم نمیشه گفت بهش کمکم کنید

   • لعنت بر غرور بیجای دختری که یه پسر شدیدا عاشقش است اگر عشق براش مهمه باید غرور را کنار بگذاره
    من خودم چنان عاشق یه دخترم که به خود دختره هزار بار گفتم به مادرش از صمیم قلبم صحبت کردم اما چی حاصل شده فقط غرور بیجا
    از من به تو نصیحت اگر یه نفر از صمیم قلب دوست داره اینجا غرور معنی نمیده خودت هم اگر دوستش داری ابراز کن چون عشق یه حس زیباست که اگر با عشق خدایی همراه بشه خیلی زیبا میشه

  236. سلام من ده سالمه شوهر عمم میشه دایی سینا یعنی کسی که من و دوست داره و من او را دوست دارم همسنه خودم کلاس سوم است امسال میریم باهم چهاروم سینا خودش به دختر عموم گفته من هلیا رو دوست دارم یک بارم به دوستش گفت من شنیدم اینم از ماجرای من

  237. منم فاملمون رودوس دارم حالا این کارارو میکنم ببینم چی میشه

  238. من کسی رو دوست دارم از من ۶سال بزرگ است نمی دونم منو دوست دارد یا نه چگونه بهیش بگم دوست دارم

  239. من عاشق یکیم و اون با من خیلی شوخی میکنه اون من و دوست داره؟سریع جواب بدین

  240. من پسری 15ساله ام که عاشق یه دختر13ساله شدم که خدایی خیلی خیلی خوشگله من و این دختر همدیگرو میشناسیم و هرروز به هم اس میدیم اما متاسفانه اون یک دوس پسر داره وحاضر نیس اونو بخاطر من رها کنه اما خودش میدونه که من عاشقشم…خواهش میکنم به من کمک کنید ک چگونه این دخترو عاشق خود کنم تورو خدا منو راهنمایی کنید این دخترو خیلی دددددددددددددددددددوووووووووووووووووووووووسسسسسسسسسسسس

  241. من عاشق ی دختر خیلی خوشگل هستم اما اون دوس پسر داره.همدیگرو میشناسیم و هروز به هم اس میدیم و اون میدونه که من عاشقشم اما حاضر نیست به خاطر من اون دوس پسرشو رها کنه خواهش میکنم به من کمک کنید که چگونه میتونم اونو عاشق خود کنم؟تورو خدا منو راهنمایی کنید خیلی این دخترو دددددددددددددددووووووووووووووووسسسسسسسسسس دارم.

  242. من یکی را دوست دارم بهم گفته که دوست دارم گفت من خیلی دوست دارم عشقم ولی نمیدونم باور کنم که ان منا واقعا دوست داره یا نه به نظر شما چی کار کنم

  243. چطوری بفهمم کسی دوسش دارم عاشقم هست یا نه

  244. از کجا بفهمم کسی که دوسش دارم عاشقم هست یا نه

  245. من عاشق یه پسرم تازه باهاش رابطه هم دارم اونم میگه دوسم داره … اما نمیدونم چرا من فکر میکنم اون دوسم نداره… یعنی میتونه حسم درست باشه.؟… اما میدونم بخواطر من هر کاری میکنه چون امتحانش کردم… شما چی میگید دوسم داره یا نه؟

   • پسرا مثل دخترا لوس نیستن مطمئن باش که دوستت داره

   • هیچ کی نمیتونه درمورده طرفت بهت نظر بده هیچ کی اون حس و ک خودت میفهمی نمیتونه بفهمه پس فقط خودت میتونی تشخیص بدی دوس داشتنشو

  246. من یه نفرودوست دارم ولی اون منو دوست نداره یعنی اون یه پسر خیلی بدیه اما من میخوام اونو عاشق خودم کنم میشه شما کمکم کنین

  247. منم عاشق شوهرمم ولی او خیلی به من خیانت میکنه طوری که خیلی ازم دور شده

  248. ببخشید من ی سوال داشتم
   من عاشق یه پسری شدم که حتی ندیدمش ولی همدیگرو میشناسم ولی میخام واقعا بدونم که دوسم داره یا نه اخه هردفعه که بهش میگم من دوست دارمو یه حسی بهت دارم و اینا اونم میگه دوست دارم و برام مهمی و ا این حرفا و اینکه من 500هزارتومن بهش دادم و بعد که میخاست بهم بده گفتم نه نمیخادو اونم بیخی شد به نظرتون با اینکه ندیدمش ولی اینقد بهم نزدیکیم اون منو دوس داره یانه؟و اینکه الان اون پول رو لازم دارم و میخام ازش بگیرم به نظرتون باعث نمیشه رابطمون سر بشه؟خودش بهم گفت هرموقع پول یا هرچیزی لازم داشتی بهم بگو
   تروخدا جواب بدید ایمیلمو دارید.منتظرم PLZZ

   • سلام
    پیشنهاد میکنم درخواست کنید پولتون رو لازم دارید
    اگه علاقمند به شما باشه حتما جواب صحیح میده

   • بگو بهش

    • بهش گفتم پول لازم دارم گف باشه اخر ماه رمضون میدم بهت.روز بعدش اومد گف ی خبر نمیگیری منم گفتم خو تو بگیر گف شارژ نداشتم منم گفتم حالا ک ب من رسید نداری دعوا شد رف تموم شد همه چی.قید پولمو هم زدم حس کردم صدقه دادم بیخیالش شدم.

  249. خیلی خیلی ممنون کمک کننده بود 🙂

  250. منم دختری به اسم ندا رو دوست دارم ولی اون بی اهمیته ٠٠٠٠٠٠٠

  251. سام امیدوارم همه ی عاشقها به عشقشون برسن اگه به نظر من باید یه
   پیام بدی ببینم نظراون چیه اگه گفت اره که مبارک باشه.اما اگه گفت نه یه ایمیل بده تا راهنماییت کنم [email protected]

  252. سلام من یکی رودارم واون هم میدونه ازکجابفهمم دوسم داره یانه.ممنون

  253. مطالب باحال و جالبی بود.مرسی

  254. سلام دوستان من یک دختری را دوست دارم که در همرای من یک جا است اون نمی فهمد که من او را دوست دارم و تا حال هیچ کدام حرکتی از او ندیدم که نشان بدهد که او هم من را دوست دارد اما من او را جانم هم بیشتر دوست من عاشق اون شدم
   لطفا یک راه حل برای بگوید که چه کار کنم

  255. من دختر عمو یمو دوس دارم یه ساله ده تلاشه شم که دلشو به دست بیارم میگه به خاطر مادرمه بفهمه میکشتم چکار کنم

  256. من یکی از نزدیکای شوهر خالمو دوست دارم،مدتی باهاش حرف میزدم ولی نه برای رابطه ی ازدواج،ولی الان بهش گفتم،و اونم به من حس خوبی داره،فقط۳ماه از من کوچیکتره ،من هم دیپلم دارم ولی اون لیسانس داره،ولی حس خوبی ب هم داریم ینی میتونیم ما زندگی خوبی داشته باشیم،البته به باباش خبر دادیم واسه نداشتن کارم،یکم ناراضیه کمک کنید منو

  257. چیزی که شما گفتین درسته ام. وقتی میخاهی. به کسی که از خودت بزرگتر ابراز عشق نمای ولی نتونی در مقابلش قرار بگیری
   در این حالت چی بای کنیم
   البته عاشقشم……،…..،……

  258. من پسرخاله ام رو دوس دارم ولی نمیدونم اون هم منو دوس داره یا نه من حالا چی کار کنم حاضر بخاطر اون هرکاری رو بکنم حتی حاضر بخاطر او جانم رو بدم

   • راستش اگر چهره زیبا داشته باشی
    برو یک کیس از ش بگیر…
    متمعینم. قبول میکنه….

   • عزیزم سعی کن زیاد بهش نشون ندی که دوسش داری واسش یه آدم مغرور و دست نیافتنی باش سعی کن همیشه جلوش خوشگل و زیبا باشی

   • من ازطریق چت یکی بایه پسرکوچکترازخودم آشناشدم عاشقش شدم اون هم بامادرش درموردمن صحبت کردامامادرش قبول نکرده منوبه عنوان عروسش قبول کنه پسره هم ازکارکردن بدش میادازاون ورهم میترسه که بازبه خانوادش بگه بازمخالفت کنندکه بامن ازدواج کنه البته اون میگه که فکرنکنم امیدی باشه مابه هم برسیم ولی من تواین مدت واقعابهش وابسته شدم نمی تونم ترکش کنم واقعابرام سخته میشه راهنماییم کنیدکه بایدچکارکنم ممنون میشم

   • اگه میخوای شانس به دست اوردنش داشته باشی،نباید پسر خالتون بفهمه که در این حد دوسش دارین.اگه بفهمه دیگه کارتون سخته….

   • ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻭ ﺭا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺒﻴﻦ

   • گولش بزن عاشقش کن تا بفهمی گلم که دوست داره یا نه ببین باهات خوش صحباه یا نه؟!

   • به نظر من به اون کم کم احساس خوت ربکن

   • بهش بگو : از من بدت میاد؟
    جواب اون در واقع جواب سوال تویه
    خودم امتحان کردم

   • باید بهش احترام بگزاری اگر می خواهی اونم به تووو علاقه نشوون بده سعی بکن هر بار که می بینیش یکی دو بار زیر چشمی نگاهش کن شاید به خاطر فامیل بودنتوون یکم مغرور بشه نگاهت نکنه ولی مطمئن باش توو درونش فقط به توو فک می کنه که چرا نگاه کرده و…

  259. سلام من 15سالمه اما از نظر عقلی همه میگن انگار20سالمه بیشتر از سنم میفهمم دختریم چادری مهربون که عاشق پسرخاله ام شدم واقعا نمیدونم اصلا الان شب و روز ندارم اونم پسر خوبیه و تقریبا مومنه دختر باز نیست اون تو یه شهر دیگس خیلی بد جوری نگام میکنه زیر چشی یواشکی زل میرنه تو صورتم هر از گاخی متلک میندازه ولی رفتارش عجیبه نمیدونم دوستم داره یا نه اگرم دوستم داشته باشه میدونم که نمیگه چون خیلی خجالتیه …دوست دارم حرف دلشو بگه من الان خواب و خوراک ندارم اونم 20سالشه

  260. سلام من دختری20ساله ام که عاشق استادم شدم 10سالی تفاوت سنی داریم
   احساس میکنم استاد از من بدش نمیاد و توجه داره بهم ولی نمیدونم چه طوری میتونم عاشق خودم بکنم استاد رو؟!
   آرزوی دیدار دوبارشو میکنم وقتی نمی بینمش
   من باید چیکار کنم با این دل عاشق

  261. بابا همه ی پسر ها چرتن ااااااااااااااااااااااااااه

  262. سلام دوستان من19سال دارم عاشق یه نفرشدم 14سالشه حاظرم زندگیمو بدم ولی اون منو دوس ندار ه کمکم کنید چیکار کنم دوسم داشته باشه.مرسی

  263. ب همه عزیزان باید بگم عشق تا ۳۰سالگی بچه بازی و هوسه تموم شد و رفت..من خودم ۱۸سالمه دنبال این بچه بازی و این مسخره بازیا نمیرم چون میدونم جوونیم خراب میشه..برین با هم جنساتون حال کنید باو چیه تو نخ همدیگه هسین

  264. من عاشق دختری هستم و میخواهم با او ازدواج کنم چکارکنم که او هم منا دوست داشته باشه

  265. احساس میکنم پسر خاله ی مادر که من خیلی باهاش صحبت نمیکنم در حد یه سلام و علیک
   بااین که رفت تو آمدم خیلی زیاده بهم علاقمنده خودمم بهش علاقه دارم نمیدونم اقدام کنم که بهش بفهمونم دوستش دارم یا منتظر بمونم خودش اقدام کنه
   لطفا کمکم کنید
   تو خونواده نمیتونم از کسی کمک بخوام
   نگاهاش با بقیه فرق داره
   تقریبا اگه تو یه محیط شلوغ مثل عروسی باشیم سعی میکنه بهم نزدیک شه
   اطرافیانم میگن داره نگاهم میکنه وقتی من نگاهش میکنم سرشو برم گردونه
   ولی معمولا نگاهش روم قفل میشه
   وقتی می ایستد بدنش به سمت من اشاره داره لطفا بهم بگین این یه فریب یا واقعا دوستم داره یا یه حس معمولی

  266. من یه پسر ۱۶ ساله ام،یکی رو دوست دارم ولی نمیدونم چه جوری بهش بگم که زیاد رسمی نباشه چون از رسمی صحبت کردن خوشش نمیاد.

  267. سلام خوبید میگما من چند روزیه که عاشق کسی شدم ترو خدا کمکم کنید چهکار کنم نامه بنویسم چه کار کنم کمکم کنید ترو خد…..

  268. سلام من چند روز یه که عاشق یک پسر شدم خیلی خوشگله نمی دونم چه کار کنم نامه براش نویسم نمیدونم لطفا کمکم کنین ترو خدا….

  269. سلام به همگی ازتون کمک میخوام من 6ماه ازدواج کردم که باشوهرموخونوادش بدجورمشکل دارم حتی کارمون به دادگاه طلاق کشیدشوهرم خیلی بی احساسه بهم ثابت شده که دوستم نداره ولی خودش اینوقبول نداره بخاطرمن دورهمه روخط کشیدحالامنم میخوام کاری کنم اینقدعاشقم بشه که نتونه ازم دوربشه بهمه ثابت کنم منواون خوشبختیم ولی راهشویادندارم کمک کنیدراهشوبهم یادبدید

   • شهرام پور رحیم دکتر فوق تخصص قلب و عروق

    سلام خانوم محترم اولا باید با همسرت مهربون خوش رفتار حرف بزنی خودت را از اون کوچکتر بدونی و لباسی که شوهرت خوشش میاد بپوشی و روابط جنسی داشته باشین بیشتر روابط جنسی هست که تو اوج خوشبختی تاثیر داره و تو اخلاق شوهرت را هم میدونی که اون در چه حالی است باید راه روش او جلو بروی انشالله به پای هم پیر میشی موفق موید باشید یاعلی خداحافظ.(با احترام دکتر شهرام پوررحیم)

  270. سلام دوستان منم ی مشکلی دارم تقریبا ۱۵ سالمه احساس میکنم پسر خالمو خیلی دوس دارم یا بهتره بگم عاشقشم از بچگی باهم بزرگ شدیم واقعا نمیدونم چرا ..اخه ما بچه بودیم از هم متنفر بودیم و خیلی هم دیگرو اذیت میکردیم اما الان چند سالیه که احترام خاصی به هم میذاریم و زیاد دعوا نمی کنیم من برای فراموش کردنش هرکاری کردم اما نشد چون من واقعا نمیدونم اونم من رو دوست داره یا نه اما بعضی وقتا ی جورایی نگاه میکنه که تا من متوجه میشم نگاش رو از من میگیره و روشو می کنه اونور البته این اتفاق برا خودمم پیش اومده .. من هیچ وقت احساسمو بهش نگفتم اونم چیزی نگفته الان چند وقتیه که زیاد باهم حرف نمیزنین و اون خیلی سرد شده ولی هنوز اون نگاش ادامه داره و راستی یک سال از من بزرگ تره خواهش میکنم کمکم کنید ممنون میشم .،

  271. پارمیدا

   سلام من عاشقه شدم ولی طرفم عاشق نیس چیکارکنم چطوری عاشقش کنم

  272. سلام ببخشید من پانزده سالمه و عاشق پسر داییمم که هفده سالشه خیلی دوسش دارم و واقعا بدون اون نمیتونم زندگی کنم،با پیام بهش گفتم که دوسش دارم قبل از اینکه بدونه دوسش دارم خیلی رفتارش باهام خوب بود و باهام راحت بود ولی از اون وقتی که بهش پیام دادم دیگه باهام راحت نیست و حتی وقتی بهش پیام دادم جواب پیامم رو نداد
   خواهش میکنم کمکم کنید من واقعا دوسش دارم

  273. به نظرم اخرش طلاق میگیرید از هم بچتون هم انگل جامعه میشه

  274. عزیزایه من عشق و عاشقی و بی خیال….اول خدا و بعد خودتونو دوست داشته باشین ازش هیجی درنمیاد قدر لحظه هاتونو بدونید و خوشحال باشین بی هیج دلیلی ما دخترا باید خیلی هوایه خودمونو داشته باشیم الکی به جنس مذکر دل نبندین اونا فقط فقط به فکر هوسشونن

  275. پسرای گل بی ادب نشین لاشی بودن ربطی به جنسیت نداره!!!! حالااز اینا گذشته من ۲۱سالمه اینو میدونم که دخترا احساساتی اند پس گول ما پسرارو زود میخورن!! به جان خودم ما پسرا عاسق زنمونم نمیشیم !!!!!چه برسه دوس دخترمون به قول مامان بزرکم مردا عاشقخودشونو مامانشونن!!!!من پزشکی میخونم واینو باتوجه به مقالات علمی میگم:مردا باید هر۲هفته یه بار حد اقلش ارضا جنسی بشن!!بعکس خانوما اونا تاآخرعمرم مبیتونن همینطوری با خودشون کنار بیان وفقط دنبال عشقن!!خواهرای گلم درس بخونید آقا و سرور خودتون باشین!!!موفق باشین

   • حرفت درسته هیچ مردی عاشق نمیشه

   • سیده مریم

    آفرین بر شما آقا عدنان برادر عزیزم …دمت گرم حرف خوب را شما زدید من داداشم پزشکی میخونه دقیقا همین نظر رو داره که شما گفتین…خوشحالم ایقده فهمیده هستید…خوشبخت باشید انشاالله

  276. سلام منم یه مشکلی دارم!! گفتم شاید یکی پیدابشه کمکم کنه! من کلا ازپسرا زیاد خوشم نمیاد حالابنابه دلایلیکه خودم دارم!۱۹سالمه و از پسرعموم مدت هاست خوشم اومده اولش فکر میکردم چون باهاش راحتموبه قول مامان بابام مثه داداش نداشتمه!!!!!دوسش دارم!امابعدهادیدم باهرباردیدنش قلبم اونقدرتندمیزنه و دستام عرق میکنه و دهنم خشک میشه و….که میخوام پس بیوفتم تاحالاهم باهیچ پسری نبودم!امااین حس لعنتی از۵ساله پیش شروع شد.بارهاوبارها برای مدت طولانی خودمو ازش دورنگه میداشتم تا ازیادببرمش سعی هم میکردم اما دریغ از فراموشی!!!میدونم مامان بابام هم اصلا ازاین اتفاق خوششون نمیاد اصلا!براهمین منم تاالان دم نزدم!نمیتونم هم بگم!حتی تابه حال پسرموم یه بارم چیزی نگفته بهم امایه نگاهایی میکنه یه احترامای خاصی میذاره ومنو برتر از بقیه میکنه و همش کنارمه ومدام تونخمه!حالانمیدونم چیکاکنم ازیادببرمش یانه??ازکجامطمین بمشم دوسم داره یانه?من زیاد بهش محل نمیدم!اصن نمیدونم از روی هوس این کارارو میکنه یامثه من علاقه منده!ازش بیش از۷سالکوچیک ترم!اصلنم خوشگل نیس!راسی بگم که نگاهاش خیره توچشامه اصن اونورتر نمیره هرازچندگاهی هم لبام!چشام خیلی قشنگن لبام هم خوبن ای!هیکلم هم حرف نداره !تعریف نیس میخوام بونم هوسه?دامه?الکیه?کمممممممممک لطفا دعاتون میکنم

   • فک کنم عاشقت شده ولی بهش بگو از یه جایی حرفاتو شروع کن

   • به نظرمن خودتو اسیر نگاه مسخره وهوش آمیز پسرانکن ازر پسرعمو ت واقعا دوست داشته باشه مطمئن باش اون ازتو طاقتش کمتره به هیچ عنوان بهش نگو دوسش داری که خیالش راحت نشه وخودش بیاد جلو

    • محمد حسین

     من هم مثل شما عاشقم من 15 ساله هستم من به دختر عمه دختر خاله ام عاشق شده ام نمی دونم او من را دوست دارد

   • اگه دوست داشتی به من زنگ بزن تا برات قشنگ شرح بدم من تا الان چهار تا زن داشتم سه سال در مورد مرد ها و دوسال در مورد زن ها تحقیق کردم حالا اگه دوست داشتی زنگ بزن تا راهنماییت بکنم

   • اگه واقعآ از پسرا خوشت نمیاد پ واسه چی خودتو درست میکنی.ب خودت میرسی کلی بصورتت ب قول معروف سفید کننده . روژلب و… میزنی.برو بابا دختر از خود راضی ..

  277. سلام.من 16سالمه.حدود یک سالی هست که یه احساس علاقه خاصی به یکی دارم.چن وقت پیش دیگه نتونستم طاقت بیارم.گوشیرو برداشتم و بهش زنگ زدم و گفتم.(اون دو سال از من بزرگتره و کنکور داره.)جوری جوابمو داد ک خودم نفهمیدم واقعا اونم منو دوست داره یا نه.بهم گفت چون براش مهم هستم بهتره ک درسمو بخونم تا تو کنکور موفق باشم.از اون روز خیلی گرفته ام.حتی یه روز به خاطر همین گریه کردم.ب نظرتون دوباره بعد از کنکورش بهش بگم یا نه؟آخه میترسم از دست ح بدمش.چون ممکنه برن کانادا.حاضرم تمام دنیامو ب پاش بریزم.تورو خدا کمکم کنین.دوستش دارم.

   • سلام دوست عزیز.یادت باشه هیچ گاه زندگیو بر اساس سیاست و از روی جزوه و کتاب پیش نبر.خود خودت باش و اون کاری که فکر میکنی درسته با تدبیر انجامش بده.و یقین داشته باش شمایی که باخودت صاف و صادقی قهرمان و پیروز میدانی.شک نکن

   • تو دخترچته برو بهش بگو دیوونه ای اگه بهش نگفتی ببخشد هااااا

  278. mano oon asheghe ham boodim sang andakhtan jolo pamoon …..donya yek bare ro saram kharab shood hanooz bade 5sal divoone bar mi khamesh……..baram dooaakonin……!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  279. سلام من 15 سالم است عاشق دختری هستم و نمی دونم چطوری بهش بفهمونم که عاشقش هستم ولی فکر کرده که بهش دروغ میگم لطقا راهنمایی کنید

  280. من عاشق یکی هستم توی یه شهر دیگه ست و خبر نداره قراره چند روز دیگه بریم مهمون خونه شون کاش اونم عاشقم شه

  281. manam ashegheam.am a inghad badbakhtam k mama no babam razi nemishan.harkar mikonim badtar mishan.3 sale hamo mikhaym,babam in akhari khast bendazatesh zendan,gala ham rafte azash khabar nadarm .man bayad chikar on am akhe.daram jonon migiram

  282. میدونید من اینو با اشگ میگم من عاشقم اونم عاشق اما نمیزار مابهم برسیم دیوونه شدم دارم میمیرم ملیکا دوست دارم علی

  283. سلام منم شش ساله بایکی آشناشدم همدیگروهم دوس داریم من به خاطراون تموم موقعیتاموازدست دارم میدم وبهش گفتم ولی نمیدونم اون چرااصلاخیالش نیست بهم میگه برودنبال زندگیت خوشبخت باشی ولی بعدش دوباره میزنگه ومیگه دلم برات تنگ شده نه واسه همیشه میره نه میادمن این وسط خیلی عذاب میکشم بهم کمک کنیدچطوری حالیش کنم چی بهش بگم؟

   • داره میپیچوندت!!!!!! به خدا راس میگم !!!مریضن اینا منم شبیهشو دیدم!!!گول نخور مواظب باش

  284. عاشقه دختر عمم شدم خیلی باهام خوبه انقد ک من خجالت میکشم ک جلو بقیه زیاد برم پیشش چون زیاد قربون صدقم میره نمیدونم چیکار کنم بهش بگم ینی؟ دارم دیوونه میشم یکی کمک کنه

  285. معصومه جوووون

   سلام خسته نباشید♥خوب بود اما هر کاری هم برایه پسرا بکنی اونا دنبال بهترشن پس بیخیال عشقو عاشقی بابا

  286. سلام.عشق یعنی کشکـــــــــــــــــــــــــــــــ
   بای…

  287. سلام منم یروز عین شما بودم اما بد یسال فهمیدم واقعا لیاقت منو نداره وقتی فهمیدم ک دیره مواظب خودتون باشین عاشق هر کسی نشین هرکس لیاقت شمارو نداره…..

  288. به عشقم گفتم عشقتو ثابت کن ولی چطوری باید ثابت کنه؟؟؟؟؟

  289. من نیدونم چ دیدگاهی دارم و عاشق کسی نیسم ولی کسی هس ک عاشقمه منم تقریبا ازش خوشم میاد ولی اصن نمیتونم این کارا رو انجام بدم

  290. .سلام بچها شما که میگید 14یا 13سالتونه خیلی هنوز بچه اید مخصوصا دخترا که تو این زمونه البته ببخشید خیلی پسرا دنبال نیاز جنسین راحت گولتون میزنن…فعلا به عشق فکر نکید درستونو بخونید

  291. نمیخواد منو

  292. سلام.من 14 سالمه و6ساله عاشق پسر عموی پدرم شدم.قبلا تهران بودن و به خودم میفهموندم که خیلی از من دوره و هیچ کار نمیشه کرد.اما حالا امدن شیراز و خیلی تو فکرشم.نمی دونم چیکار کنم.فقط میخوام بفهمم دوسم داره یا نه.تو مهمونی بعضی مواقع زیر چشمی نگام میکنه.یک شب هم توجمع کنارش نشسته بودم داشت آهنگ عاشقانه گوش میداد نگاه من میکرد و میخوند.نمی دونم منظوری داشت یا نه؟خواهش میکنم زود جوابم رو بدین.

  293. یه سال و نیم عاشق یه پسری بودم که از رفتارش معلوم بود که اونم دوسم داره بعد از یه سال باهم دوس شدیم اما اخلاقمون اصلا جور نبود نمیدونم چرا همش حرفایی که میزدیم به هم دیگه برمیخورد و ناراحت میشدیم هر روزم بحثمون میشد ولی خب قهرنمیکردیم ولی دوستی ما همش یه هفته طول کشید یعنی بعد یه هفته که دوس بودیم سر یه چیز الکی بحثمون شد بعد منم بهش گفتم که کلا کات کنیم چون آصی شده بودم و عصبانی بودم ولی حالا پشیمونم میخوامش میخوام که دوباره باهاش باشم هربارم که میبینمش شدید بهم میریزم چیکار کنم که دوباره خودش بیاد سراغم….

  294. خیلی سخته خیلی منم یکیودوس داشتم مامانش ازمن گرفتش بچه ها دعا کنین

  295. ابوالفضل

   هر کی میگه عشق دروغ غلت کرده

   ولی دختر جماعت لاشی می باشد

  296. بیشتر عشق ها با یه سوتفاهم و یا ذهنیت اشتباه از بین رفته پس نشینیدن غصه بخورید
   برین دنبال عشقتون و ندارین از بین بره
   ندارین بعدا یه عمر پشیمون شین

  297. یکی دیگه

   یکی رو الان 4ساله دوس دارم اما یه بار هم به روش نیاوردم الان دیگه صبرم سر اومده باید چیکار کنم؟ چه جوری به روش بیارم غرور دخترانه اجازه نمیده ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦راه حل راه حل********

  298. vaghan kasio ke dosesh dariii o besh naresi naboooodet mikone

  299. eshgh baraye zere 18 viran konaaaaaaaandas

  300. منم یک سال است یه پسردوست دارم امااومنو فریب داددوستم ندارد چی کنم که اوفراموش کنم کمکم کنید شب تاصبح بخاطرش اشک میریزم اما اوازداج کرده بادختر خاله اش

  301. سلام به ابوالفضل . نبودن ببین ابوالفضل اصلا تو با خودت درگیری هر چیزی را که اسمشا عشق نمیگذارن تو امکان داره بعد از این هم عاشق 10 نفر دیگه بشی که به احتمال زیاد 9 تاش شکست میخوره عزیز من تو اول به من بگو از چی یه دختر خوشت میاد از اندامش حرف زدنش تیکه کلامش چهرش بعد بگو عاشقم برو فعلا دنبال دوست دختر بگرد نه عشق تو اول باید رابطه دوستی دخترانه را مثل دوستی پسرانه درک کنی بعد عاشق بشی و اما نبودن تو هم اصلا درکت نمیکنم ضمیر تو نشانه وابستگی یا احترام نیست اون طرف یه آدم کاملا باجنبه بوده که طرز فکرش مثل یه آدم خارجی بوده و تو کاملا پسر ندیده که بایک اس دلباخته اون شدی تو و برداشت تو از طرز فکر اون غلطه
   عشقی هم درکار نبوده که حالا داری گریه میکنی

  302. من عاشق پسر عمم شدم 15 سالشه و اونم میدونه دوسش دارم ولی وتی باهاش حرف میزنم ی جوری صحبت میکنه میگه دوست دااارم ولی بعضی موقع هااااا دییونه میشه میگه دوسم نداری یا ازش حرف میپرسم تفره میره لطفااا کمکم کنید

  303. عاشقی بد دردیه

  304. امیر حسین

   سلام
   من13 سالم و عاشق یه دختری شدم ولی اون رابطه ی سردی را نسبت به من نشان میده لطفا کمکم کنید
   باتشکر

  305. سلام من با دوست پسرم بعد 3 ماه که خیلی باهم خوب بودیم الان اون نسبت به من سرد شده باید چیکار کنم که اونم عاشقم بشه؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید … ممنون

  306. عاشق دلباخته دلباخته

   سلام.من حدود ۲ ساله که عاشق همکلاسیم شدمه تو دانشگاه ولی جرات گفتن بهش رو ندارم.چی کار کنم؟به نظرتون تنها گیرش بیارم و بهش بگم یا راه دیگه ای مد نظرتون است؟
   از کجا بفهمم که اونم عاشقمه یا نه؟

   لطفا راهنماییم کنین
   ممنون
   عشق=علاقه شدید قلبی

  307. سلام من یه دختر 14 سالم تازگی ها تو کلاس زبان عاشق یه پسر شدم. پسر خیلی خوبیه نمیدونم چه جوری باهاش شروع کنم.لطفا راهنمایی کنید.

   • دخترم فعلا برو خاله بازی کن تو کوچه و تو عید هم حتما پیک شادی رو هم حل کنی بعد بیا صحبت میکنیید.
    واااای خدا چه دوره زمونه اییی شده

  308. از عاشق بودن زیباتر چیزی نیست

  309. عاشقش بودم با هم ارتباط داشتیم ولی اون منو ابجی صدا میکرد اون یکی دیگه را دوست داشت هنوزم باهاش در ارتباطم بهش با گریه اشک گفتم عاشقتم اونم اشکای منو پاک کرد با بغض گفت منم اونو دوست دارم ابجی

  310. سلام چیکار کنم عاشق عشقم هستم چگونه به اون بگم یا بهش بفهمون خیلی دوستش دارم

  311. تنها ترین تنها

   من فقط اسمشو میدونم عاشقم عاشق دارم نابود میشم یه راه حلی بگید دوستان تروخدا نابودم کرد خیلی دوسش دارم خودم فهمیدم اونم منو دوس داره نمیدونم چیکار کنم باش دوس شم یا نه

  312. به من میگه بگو دوسم نداری.! آخه دوسش دارم! باشم گفتم،خسته شده ازم!

  313. به نظرمن عاشقی اتفاق است میوفتد.عاشق شدن فرمولی نداره عشق رو نمیتوان تحت هیچ چهارچوبی قرار داد.آدمی عاشق بدی معشوقشم برای قشنگ حتی جفاشم دوست داره عشق واقعی یعنی از خویشتن فارغ شدن.حتی اگه کنارتون نبود همیشه دعای خیرتون بدرقه راهش باش.براتون مهم نباشه پیش یکی دیگه است براتون فقط بودنش مهم باشه.

   • اگه مهم نبود پیش کس دیگه ایی باشه غیرت معنی نمیداد. و در ضمن آدم وقنی کسی رو دوست داره یا چیزی رو دوست داره اونو فقط برا خودش میخواد و نمیزاره کس دیگه ایی ازش استفاده کنه .

  314. 😉 😈 🙄 😳 :mrgreen: 😆 💡 👿 😥 ➡ ❓ 😐 😡 😮 😛 😀 😕 🙂 🙁 ❗ 😯 8)

   – منبع: آسمونی : چگونه کسی را عاشق خود کنیم؟ http://www.asemooni.com/human/romance/how-can-anyone-love-her#ixzz2jEOmAudf

  315. منم خیلی دلتنگ عشقم هستم اما حیف ک قول دادم فراموشش کنم چ کنم با این دل با همه عشقی ک بهش داشتم اما دریغ از … 😥 ممنون آسمونی جون عالی بود 😉

   • ابوالفضل

    سلام نفس جان من تو عشق همش شکست خوردم عاشق یه دختر شدم بعدش فهمیدم با یکی دیگه است بعد از چند سال عاشق یه دختری شدم که فقط تلفنی باهاش حرف زدم حتی اونو ندیدم که بعد از چند ماه ترکم کرد به نظر تو اشتباه از من بود،الان دانشجو رشته ی برق هستم با یه دختر آشنا شدم اما نمیدونم حسش به من چیه به نظر تو چی کار کنم؟

  316. نبودن ...

   نگید اینا رو نگید…
   نگید و دل من رو خون نکنید 8 سال عاشقونه دوستش داشتم اما رفت ؛ نه بی احترامی ای بود نه … همیشه حتی ضمیرمون شما بود … رفت دنبال خوشبختیش با یکی که دوستش نداشت! گفت باید منطقی بود، با احساس نمی شه زندگی کرد !
   می دونست چقدر غصه می خورم اما مودبانه خدا حافظی کرد و رفت پی منطق!!!!
   و حالا من دارم جای خالیش و پر می کنم با اشک …. با یادش با خاطراتش دعام کنید بتونم دووم بیارم .خدایا ..

  317. خوش قولی خیلی مهمه / ادب داشتن مهمه / خیلی چیزها هست

   • منم عاشقه یکی شدم.ااون روزای اول خیلی دوسم داشت.اما بعد از چن ماه سرد شد.بعدشم تنهام گذاشت.من باید چیکار کنم؟تورو خدا راهنماییم کنید

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.