آسمونی
شعر

پنجشنبه ها بوی دلتنگی دارد

ثبت نام لاتاری

Thursday smells of nostalgia 1 پنجشنبه ها بوی دلتنگی دارد

معمولا همه ایرانیان روزهای پنجشنبه برای اموات و درگذشتگان خیرات می کنند و فاتحه می خوانند. شاید همین موضوع یکی از دلایلی باشد که پنجشنبه ها برای ایرانیان با روزهای دیگر فرق دارد. آسمونی در این بخش چند شعر در مورد پنجشنبه ها که بسیار زیبا هستند را منتشر می کند.

پنجشنبه ها بوی دلتنگی دارد

یک سبد پنج شنبه

امروز

پنج شنبه

نهم شهریور

هشتاد وپنج بهار

از هزاروسیصد ……

قرار ما

بر بالهای هما

مرغ اسطوره شده

همان افسانه ترین مرغ جهان….

ای غزل ترین شاعر شهر :

عقربه سیاه

با دلتنگی

خط قرمز را گذشت

چشمانم به در خشکید

اما تو نیامدی

تو نیامدی…

رز سپید

هدیه من

در دست سردم زرد شد

اما تو نیامدی….

یک ساعت گذشت

از تنهایی من

عکسی گرفت کودک پیر…

اگر امدی

که حتما نمی ایی …!

سر میز رزو شده

گل زرد

عکس و چند قطره اشک

یک فنجان چای سرد

ویک سبد پنجشنبه

به یادگار مانده است….!؟

کرامت یزدانی ( اشک) نهم شهریور 85 شیراز هتل هما ساعت شش ونیم عصر

Thursday smells of nostalgia 2 پنجشنبه ها بوی دلتنگی دارد

سکوت پنجشنبه

تمام شهر پر از سکوت میشود

پنجشنبه

و تمام دلم پر از هجوم بغض!

دلم نمیخواست که تمام شوی

دلم نمیخواست که تمام شوم

تمام کنم …

خاطرات سالیان دور را

ولی همیشه یکنفر درون من

نشسته است

و انتظار میکشد سکوت را !

در این هجوم بغض

من سکوت را شکسته ام

و باید آخرین هجوم را

تمام ..

تمام میکنم!!

*********

پنجشنبه های گیج

راه به راه می روم

در راهروهای عصری منقلب

بازمانده از هجوم رویاهایی

که در ویرانی ام

ارتفاع می گیرند

با روزهایی دیوانه

که در پاهایم

میلرزنداین دست ها

که به سطرهای تو بیمار است

وادامه ام

اندام مغموم مردی در مرداد را

می ماند

که در خطوط خیس گام هایش

زنی می روید

که روسری اش

آبستن ازبارانی ست

که از پنجشنبه های گیج

می آید

تازه های مرتبط

اشعاری ماندگار از حافظ شیرازی

ندا رحیمی

اشعاری بمناسبت شهادت امام سجاد

ندا رحیمی

کاش چون پائیز بودم (فروغ فرخزاد)

طاهره رضایی

باز آمد بوی ماه مدرسه

ندا رحیمی

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

طاهره رضایی

بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

طاهره رضایی

درج نظر