تازه های آسمونی
خانه > خواندنی > شعر > زیباترین اشعار مولانا
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت

زیباترین اشعار مولانا

مولانا عارف و شاعر عظیم ایرانی و صاحب یکی از عظیم ترین آثار ادبیات فارسی یعنی مثنوی معنوی میباشد. مولانا از شاعران عظیم قرن هفتم میباشد که آثار بسیاری گران بها همچون مثنوی معنوی را از خویش به یادگار گذاشته میباشد که شهرتی جهانی دارند. در ادامه این مقاله آسمونی زیباترین اشعار مولانا و اشعار عاشقانه و عارفانه مولانا را برای شما کاربران عزیز آسمونی تهیه و تنظیم کرده ایم. پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزاریم.

The-most-beautiful-poems-of-Rumi

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد

از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد

کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده‌انـد

در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده‌انـد

سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق

تـــا بگـــویــم شـــرح درد اشتیـــــاق

هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش

بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش

مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم

جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم

هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من

از درون مـن نجســت اســـرار مــن

ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست

لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…

مولانا

*

ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا

پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا

در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل

وز آتـــــش ســودای دل ای وای دل ای وای مـــــا

مولانا

*

مــن غلام قمــرم ، غیـــر قمـــر هیــــچ مگو

پیش مـــن جــز سخن شمع و شکــر هیچ مگو

سخن رنج مگو ،جز سخن گنج مگو

ور از این بی خبری رنج مبر ، هیچ مگو

دوش دیوانه شدم ، عشق مرا دید و بگفت

آمـــدم ، نعـــره مــزن ، جامه مـــدر ،هیچ مگو

گفتــم :ای عشق مــن از چیز دگــر می ترســم

گــفت : آن چیـــز دگـــر نیست دگـر ، هیچ مگو

من به گــوش تـــو سخنهای نهان خواهم گفت

ســر بجنبـــان کـــه بلـــی ، جــــز که به سر هیچ مگو

قمـــری ، جـــــان صفتـــی در ره دل پیــــــدا شـــد

در ره دل چـــه لطیف اســت سفـــر هیـــچ مگــو

گفتم : ای دل چه مه است ایــن ؟ دل اشارت می کرد

کـــه نـــه اندازه توســت ایـــن بگـــذر هیچ مگو

گفتم : این روی فرشته ست عجب یا بشر است؟

گفت : این غیـــر فرشته ست و بشــر هیچ مگو

گفتم :این چیست ؟ بگو زیر و زبر خواهم شد

گــفت : می باش چنیــن زیرو زبر هیچ مگو

ای نشسته در این خانه پر نقش و خیال

خیز از این خانه برو،رخت ببر،هیچ مگو

گفتم:ای دل پدری کن،نه که این وصف خداست؟

گفت : این هست ولـــی جان پدر هیچ مگو

مولانا

*

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید

معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

گــر صـــورت بی‌صـــورت معشـــوق ببینیــد

هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید

ده بـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفتیــــد

یــک بـــار از ایـــن خانــه بــر این بام برآیید

آن خانــــه لطیفست نشان‌هـــاش بگفتیــد

از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد

یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت

یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید

با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد

افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

مولانا

*

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو

و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو

هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو

رو سینــه را چـون سینه ها هفت آب شو از کینه ها

و آنگـــه شراب عشــق را پیمانـــه شــــو پیمانــه شـو

باید کـــه جملــه جــان شــوی تا لایق جانان شوی

گـــر ســوی مستــان میــروی مستانه شـــو مستانه شو…

مولانا

*

هلـــه نومیـــد نباشی کـــه تـــو را یـــار بــراند

گـــرت امروز بـــراند نــه کـــه فـــردات بخواند

در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کـــن آن جا

ز پس صبر تـــو را او به ســـر صـــدر نشاند

و اگــر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرهــا

ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند…

مولانا

*

ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

مولانا

*

یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا

نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی

سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا

نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی

مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا

قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی

قنــد تـــویی زهـــر تــویی بیــــش میـــازار مرا

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

روضــه اومیــد تویـــی راه ده ای یــار مرا

روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی

آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا

دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی

پختـــه تویی خـــام تــویی خـــام بمگـــذار مرا

این تن اگـــر کـــم تــندی راه دلــم کــم زندی

راه شــدی تــا نبــدی ایـــن همـــه گـــفتار مرا

مولانا

*

 

عـــــالم همـــه دریــا شـــود دریـــا ز هیبت لا شـــود

آدم نماند و آدمی گــــر خــــویش بـــا آدم زند

دودی بـــرآید از فلک نــی خلق مـــاند نــی ملـــک

زان دود ناگــــه آتشی بر گــــنبد اعظم زند

بشکافد آن دم آسمان نی کون ماند نی مکان

شوری درافتد در جهــان وین سـور بر ماتم زند

گـــه آب را آتش بــرد گــه آب آتش را خــورد

گــه مــوج دریای عــدم بـــر اشــهب و ادهـــم زند

خورشیـد افتــد در کـــمی از نـــور جان آدمی

کـــم پـرس از نامحـــرمان آنجا کـــه محرم کـم زند…

مولانا

*

من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم

نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم

نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم

نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم

مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم

نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم

خـــرد پـــوره آدم چـــه خبـــر دارد از ایــن دم

کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم

مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن

که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم…

مولانا

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 votes, average: 3٫81 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=200173
loading...
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  سلام زمستان زیبا

  فصل زمستان آغاز شده است، این فصل برای بسیاری از افراد خاطره انگیز و زیبا …

  14 دیدگاه

  1. سلام به همه عزیزان و اون عزیزی که فرمود عشق مرز نداره.از دید بزرگان نفس ناطقه انسان متعلق به ملکوت است و ما به لحاظ بدن ایرانی،افغانستانی،اروپایی و…هستیم اما به لحاظ روح ما ز بالاییم و بالا میرویم.مولانا فراتر از مرزبندی ماست و هموست که فرمود هر کسی از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من.آنکه از نعمت عقل بهره مند شد از نزاع جست و آنکه در نزاعه گر چه از تن رشد کرده اما همان کودک دیروزیست که مال من و تو میکرد و بابای من و بابای تو داشت و از جنبه درک متاسفانه رشدی نداشته.

  2. سلام. مولانا افغانستانی است نه ایرانی یک سرچ کوچک بکنید در گوگل نام مولانارو درباره اش بخوانید در ویکی پدیا

  3. Rumi’s influence transcends national borders and ethnic divisions: Iranians, Tajiks, Turks, Greeks, Pashtuns, other Central Asian Muslims, and the Muslims of South Asia have greatly appreciated his spiritual legacy for the past seven centuries.[10] His poems have been widely translated into many of the world’s languages and transposed into various formats. Rumi has been described as the “most popular poet”[11] and the “best selling poet” in the United States.
   ویکی پدیای انگلیسی که مولانا رو ایرانی میدونه
   قابل توجه افغانی های متوهم!! :)))
   (و البته بسیار بی ادب!!)
   یذره خوندن تاریخ هم بدک نیست…واسه ضایع نشدن خودتون میگم…والا

   • افغانستان خودش جزئی از امپراطوری بزرگ ایرانه. بعدم اینکه مولانا بلخی بوده که بلخ هم جزو قلمرو سرزمین پارس بوده. برادر افغانی که دم از تاریخ میزنی شما اگه تاریخ میدونستی این حرفارو نمیزدی

  4. پریساکاظمی

   مولانا متعلق به همه اون آدماییه ک عشق واقعی و الهی و حقیقی رو درک و لمس میکنن و با چشم دلشون مولانارو نگاه میکنن و میخونن برای خود مولانا مهم نیست اهل کجاست پس برای ماهم فرقی نداره به جای این حرفا ک مال ماست و مال توعه با یه دید دیگه شعراشو بخونید

  5. بهرام گور

   سلام عزیران ادب دوست.
   مولانا متعلق به انسان است او از مرزها گذشته است او متعلق به نوع انسان است بگذار بگویند آمریکایی است مگر ما از سخنان زیبای گوته ی آلمانی مست نمیشویم گوته ایرانی است . جایی آدمها از تعلق به یک نقطه عبور می کنند تعصب مکان نکشید گوش کنید او چه گفته است.

  6. اشتباه نکنید هر چی را دیدید نگویید از ماست ای دزدان مولانا جلال الدین بلخی أفغانستانی است نه إیرانی

   • دانش تاریخ هم خوب چیزیست. بخوانید و ببینید باخ در زمان تولد مولانا به کدام مملکت تعلق میگرفته ای جاهلان.

  7. خواهش میکنم دیگر کوشیش نکنید از ایران بگویید چرا که از نامش پیداست مولانا جلاالدین بلخی، بلخ در کجاست؟ بلخ مربوط افغانستان است یا ایران ؟ افغان های زیادی در ایران مهاجر است چرا انها را ایرانی لقب نمیدهید؟

  8. مولانا جلاالدین بلخی از ولایت بلخ باستان مربوط کشور افغانستان است چطور شرم نمی شوی که ایرانی میگویی

   • افغانستان خودش جزو ایران بوده اینقد جوش نزن ماهم “کوشیش” نمی کنیم بگیم مال ایرانه…نیاز به کوشش نداره چون واقعا مال ایرانه
    چون اون افغان های مهاجر غیر از ضرر و نا امنی چیزی برای کشور من نیاوردن…

    • برادر عزیز بیا منطقی فکر کنیم حتی از لحاظ مذهب هم مولانا به افغانستان نزدیکتره تا به ایران چون سنی حنفیه در حالی که ما ایرانیها شیعه ی اثنا عشری هستیم پس این همه تعصب برای چیه؟؟؟؟؟؟

    • اگه افغانستان جزو ایرانه، پس چرا میگی مهاجرند و ناامنی آوردند؟
     مرزهای انگلیسی!

     • ما میگیم أفغانستان مال ایران بود میفهمی بود اون موقع کشوری با اسم افغانستان نبود .

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.