تلگرام آسمونی
ورود به کانال 👉
تازه های آسمونی
صفحه اصلی > خواندنی > دست نوشته > نکته های کوچک زندگی
سامانه متقاضی - بازار ثبت تقاضای رایگان,آگهی رایگان,نیازمندیها

نکته های کوچک زندگی

Small point of life نکته های کوچک زندگی

با آسمونی همراه باشید…

  – درکارها هرگز نظر یک وکیل یا حسابدار را نپرس. آن ها طوری تعلیم دیده ا ند که به دنبال مشکل بگردند، نه راه حل.

  – هر روز با به کار بردن کلمات خوب، نوازش کردن و ملاحظه کاری درباره آنها، به خانواده ات نشان بده که چقدر دوستشان داری.

  – غیبت نکن ، غر نزن، قمار نکن.

  – چه وسعت برسد و چه نرسد، خانواده را به سفر تعطیلات ببر. خاطراتش قیمت ندارد.

  – درباره میزان دستمزد بحث نکن.

  – از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد بترس.

  – به پشت دراز بکش و به ستاره ها نگاه کن.

  – اتومبیل روشن را به حال خود رها نکن.

  – سر کارت زود حاضر شو و تا بعد از ساعت پایان کار بمان.

  – هنگام مواجهه با کار سخت، طوری عمل کن که انگار شکست غیر ممکن است . اگر به دنبال صید نهنگ هستی، سس مخصوص طبخ ماهی را همراه ببر.

  – ستون مربوط به تحسین و تمجید از کسانی را که می شناسی، از جراید ببر و همراه یک یادداشت تبریک برایشان پست کن.

  – هر چیز را در شرایطی بهتر از زمان یافتن اش رها کن.

  – یادت باشد که موفقیت یک شبه، معمولأ پانزده سال طول میکشد.

  – هر سه ماه یک بار فیلتر هوای موتور اتومبیلت را تعویض کن.

  – مشتری دکان های محله ات باش، حتی اگرکمی گران تر بفروشند. 

  – یک خیاط خوب برای خودت پیدا کن.

  – باک بنزینت را پیش از آن که به کمتر از یک چهارم برسد، پر کن.

  – توقع نداشته باش پول برایت خوشبختی بیاورد.

  – هرگز برای جلب توجه دیگران بشکن نزن مؤدبانه نیست

  – شرایط هر قدر هم وخیم باشد، خونسردیت را حفظ کن.

  – هنگام پرداخت های نقدی درخواست تخفیف کن.

  – در ملاء عام از خلال دندان استفاده نکن.

  – همدلی کن سعی کن از دریچه چشم دیگران به چیزها نگاه کنی.

  – هرگز توان خودت را در تغییر دادن خویش، دست کم نگیر

  – هرگز توان خودت را در تغییر دادن دیگران، دست بالا نگیر.

  – اگر وعده بزرگ می دهی، آن را همان طور تحویل بده.

  – خود را ملزم به صرفه جویی کن . این کار برای موفقیت امری اساسی است.

  – تناسب اندامت را به دست آور و حفظ آن برای اثبات مردانگی ات.

  – راهی به جز شلیک کردن به حیوانات و پرندگان بی دفاع پیدا کن.

  – یادت باشدکه تا چک از بانک نقد نشده، معامله انجام نشده.

  – انتظاراتت را بالا نگه دار.

  – هزینه های جانبی را پایین نگه دار.

  – خودت را به راحتی زیر دست و پا نینداز .

  – یاد بگیر که کوتاه و مؤدبانه « نه » بگویی.

  – مشکلات را همچون فرصت هایی برای رشد و احاطه بر خود ببین.

  – پل های پشت سرت را خراب نکن متعجب خواهی شد اگر بدانی که بارها ناچار خواهی بود از همان رودخانه عبور کنی.

  – یادت باشد که ازدواج موفق به دو چیز بستگی دارد: 1) زوج مناسب یافتن و 2) زوج مناسب بودن.

  – درد و استیصال را همچون جزئی از زندگی بپذیر.

  – وقتی کسی از تو می خواهد که با او صادق باشی، حرف هایش را باور نکن.

  – از زندگی توقع بی طرفی نداشته باش.

  – در سامان دهی وقت خبره باش.

  – در اتومبیلت را قفل کن، حتی اگر جلوی خانه خودت باشد.

  – هرگز تا ظرف های کثیف را نشسته ای، به رختخواب نرو.

  – کار کردن با اره دستی و چکش را یاد بگیر.

  – موفقیت خود را به نسبت آرامش، سلامت و عشقی که احساس می کنی بسنج.

  – بعد از ظهر روز تعطیل چرتی بزن.

  – وقتی برای صرف غذا به خانه کسی دعوت شده ای، حتماً از غذا تعریف کن.

  – پنج درصد از درآمدت را صرف امور خیریه کن.

  – اگر شب را در خانه کسی ماندی، حتماً صبح رختخوابت را مرتب کن.

  – هرگز قدرت بخشش را دست کم نگیر ، هرگز قدرت محبت را دست کم نگیر.

  – هر وقت وسوسه شدی از والدین، همسر یا فرزندانت عیبجویی کنی، زبانت را گاز بگیر.

  – با بیان مشکلاتت دیگران را خسته نکن اگر از تو پرسیدند حالت چه طور است بگو: «خیلی خوبم بهتر از این نمی شود » و اگر پرسیدندکسب و کار چه طور است بگو «عالی است، روز به روز هم بهتر میشود».

  – ابراز مخالفت توأم با خوشرویی را یاد بگیر.

  – مردمدار باش . هرگز کسی را عمداً از خودت نرنجان.

  – پیش از قضاوت، حرف های هر دو طرف را گوش  کن.

  – از حسادت بپرهیز که منشأ بسیاری از فلاکت ها همین حسادت است.

  – با همه کس مؤدب باش.

  – برای مادرانی که همراه فرزندانشان از خط عابر پیاده می گذرند، دست تکان بده.

  – وقتی برای انجام همه کارها وقت کافی نداری، به اولویت ها بپرداز.

  – نگو وقت نداری تو دقیقاً همان تعداد ساعت در روز را در اختیار داری که پاستور، میکل آنژ،مادر ترزا، هلن کلر، لئوناردو داوینچی، توماس جفرسون و آلبرت اینشتین در اختیار داشتند.

  – عمل کردن به یک ایده خوب را به تعویق نینداز. دیگران هم به این فرصت ها فکر کرده اند اما موفقیت سراغ کسی می آید که پیش از دیگران دست به عمل بزند.

  – جسور و شجاع باش وقتی به گذشته نگاه کنی، از آن چیزها که نکرده ای بیشتر از آن چیزها که کرده ای متأسف خو اهی شد.

  – هر قدر می توانی از شانست کار بکش.

  – به یاد داشته باش برنده ها کاری را انجام می دهند که بازنده ها دلشان نمی خواهد انجام دهند.

  – اول صبح که سرکار حاضر میشوی، بگذاراولین حرفی که به زبان می آوری روز همه را روشن کند.

  – به دنبال فرصت باش، نه امنیت. جای قایق در بندرگاه امن است، اما به مرور زمان کف اش خواهد پوسید.

  – هنگام مسافرت، در کیف بغلت کارتی بگذار که روی آن نام، شماره تلفن، تلفن یکی از خویشاوندان و اطلاعات ضروری راجع به خودت نوشته باشد.

  – به جای استفاده از عبارت » اگر … شده بود «، عبارت » دفعه دیگر … « را به کار ببر.

  – شعله دوستی های قدیمی را افروخته نگه دار.

  – مراقب کسانی باش که ادعا می کنند بسیار صادقند.

  – زندگی ات را همچون یک شگفتی بزی ، نه یک توجیه.

  – به جای استفاده از کلمه « مشکل »، کلمه« فرصت » را به کار ببر.

  – اگر خواستی حیوانی در خانه نگه داری، آن را از انجمن حمایت از حیوانات بگیر.

  – کتاب مورد علاقه ات را از نو بخوان.

  – طوری زندگی کن که بتوانند روی سنگ قبرت بنویسند « متأسف نبود » .

  – هرگز در میانه دعوا با همسرت، اتاق را ترک نکن.

  – فکر نکن قیمت بالاتر، همواره نشانه کیفیت بهتر است.

  – فریب نخور اگر چیزی ظاهراً بهتر از آن است که حقیقت داشته باشد، احتمالاً حقیقت دارد.

  – اگر می خواهی اتومبیلی را برای چند روز اجاره کنی، ولخرجی کن و یک اتومبیل درست و حسابی اجاره کن.

  – در خصوص اثاثیه منزل و لباس، اگر خیال داری پنج سال یا بیشتر از آن ها استفاده کنی، بهترین جنسی را بخر که وسعت می رسد.

  – هیچ فرصتی را برای ابراز محبت از دست نده.

  – در خانه ات دستگاه افشای حریق نصب کن.

  – یک فرهنگ لغت خوب برای خودت داشته باش و به آن مراجعه کن.

  – یک فرهنگ واژه های هم معنا و مترادف برای خودت داشته باش.

  – هنگام خرید خانه به سه نکته بسیار مهم توجه کن: محله ، محله ، محله .

  – اوراق بهادارت را در یک صندوق بانکی نگهداری کن.

  – محض تفریح، در یک شهر کوچک در جشن روز ملی شرکت کن.

  – به سراغ عکس های قدیمی ات برو . ده تای آن ها را انتخاب کن و به کابینت آشپزخانه ات بچسبان . هر ده روز یک بار هم عوض شان کن

  – در توضیح به هم خوردن یک رابطه عاشقانه به سادگی بگو « تقصیر من بود » .

  – خود را با معیارهای خودت بسنج، نه با معیارهای دیگران.

  – قاطع باش ، حتی اگر گاهی اشتباه کنی.

  – هنگامی که دیگران به تو نیاز دارند، دردسترس باش.

  – بگذار نمایندگانت در مجلس بدانند تو چه فکر میکنی شماره تلفنشان را بگیر و تلفنچی تو را به قسمت درست ارتباط خواهد داد.

  – نگذار کسی تو را با بحث، از دستیابی به ایده ای که به نظرت بزرگ است، منصرف کند.

  – سخت بکوش تا در فرزندانت خویشتن بینی خوبی نسبت به خودشان به وجود بیاوری . این مهم ترین کاری است که می توانی در جهت موفقیت آتی آن ها انجام دهی.

  – هرگز آخرین قطعه شیرینی را نخور.

  – بدان که چه وقت لازم است سکوت کنی.

  – بدان که چه وقت لازم است حرف بزنی.

  – هر از گاهی آماده باختن باش.

  – هر روز به دنبال راهکار جزئی تازه ای برای بهبود بخشیدن به اوضاع کاری ات باش.

  – به خاطر داشته باش که هیچ کس چیزی را به تنهای به دست نمی آورد.

  – قلبی سپاسگزار داشته باش و در قدردانی از کسانی که به توکمک کرده اند، تعجیل کن.

  – چیزها را به روش قدیم صاحب شو :برای به دست آوردنشان پس انداز کن و قیمتشان را نقد بپرداز.

  – با دستت سیفون را نکش . برای این کار از آرنجت استفاده کن.

  – با کسانی معامله کن که با تو معامله می کنند.

  – بهترین کالاها و خدماتت را به مشتریانت عرضه کن.

  – فقط برای این که بدانی چه مزه ای دارد، ظرف بیست و چهار ساعت آینده از هیچ چیز و هیچ کس انتقاد نکن.

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4٫50 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=182209
loading...
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • کانال تلگرام آسمونی
 • تبلیغات اینترنتی
 • افزایش فالوراینستاگرام
 • تبلیغات اینترنتی
 • اینم جالبه !

  راستی شما تابستان من را ندیدید؟

  آیا تا به حال داستان « راستی شما تابستان من را ندیدید؟» را خوانده اید؟ …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  تبلیغات اینترنتی