آسمونی

تگ : تابستان

شعر تابستان

آسمونی
تابستان فرح بخش آمد …       شعر تابستان فصل تابستان است سایه ای می جویم سایه ای پر الفت کوچه ها گرم کلام