تازه های آسمونی
خانه > Tag Archives: شهرداری

Tag Archives: شهرداری

تهران؛ تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش آسمونی:قالیباف گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با حضور در پروژه‌های مختلف سازندگی، نشاط پیدا می‌کرد و خستگی از تنش بیرون می‌رفت. محمدباقر قالیباف در آیین تغییرنام بزرگراه نیایش به …

ادامه مطلب

منطقه ۱ تهران

اگر می خواهید با منطقه ۱ تهران بیشتر آشنا شوید این مقاله آسمونی را تا انتها مطالعه نمایید چرا که به معرفی کامل منطقه ۱ تهران و تاریخچه منطقه ۱ …

ادامه مطلب

منطقه ۲ تهران

منطقه ۲ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال خاوری میدان آزادی؛ از باختر تا شمال باختر تهران ادامه دارد. اگر می خواهید با منطقه ۲ …

ادامه مطلب

منطقه ۳ تهران

منطقه ۳ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در بخش شمال خاور شهر تهران قرار دارد. اگر می خواهید با منطقه ۳ تهران بیشتر آشنا شوید این …

ادامه مطلب

منطقه ۴ تهران

منطقه ۴ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال خاوری شهر تهران قرار دارد. اگر می خواهید با منطقه ۴ تهران بیشتر آشنا شوید این مقاله …

ادامه مطلب

منطقه ۵ تهران

منطقه ۵ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال غرب کلان‌شهر تهران واقع شده‌است. اگر می خواهید با منطقه ۵ تهران بیشتر آشنا شوید این مقاله …

ادامه مطلب

منطقه ۶ تهران

منطقه ۶ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در مرکز این شهر واقع است. اگر می خواهید با منطقه ۶ تهران بیشتر آشنا شوید این مقاله آسمونی …

ادامه مطلب

منطقه ۷ تهران

منطقه ۷ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در مرکز شهر تهران واقع شده است. اگر می خواهید با منطقه ۷ تهران بیشتر آشنا شوید این مقاله …

ادامه مطلب

منطقه ۸ تهران

منطقه ۸ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در شرق این شهر قرار دارد. اگر می خواهید با منطقه ۸ تهران بیشتر آشنا شوید این مقاله آسمونی …

ادامه مطلب

منطقه ۹ تهران

منطقه ۹ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در غرب شهر تهران قرار دارد. اگر می خواهید با منطقه ۹ تهران بیشتر آشنا شوید این مقاله آسمونی …

ادامه مطلب

منطقه ۱۰ تهران

منطقه ۱۰ شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است. این منطقه در مرکز شهر تهران قرار دارد. اگر می خواهید با منطقه ۱۰ تهران بیشتر آشنا شوید این مقاله …

ادامه مطلب