تازه های آسمونی
خانه > Tag Archives: مرتضی مطهری

Tag Archives: مرتضی مطهری

حقوق شهید مطهری در دانشگاه تهران چقدر بود؟

95/02/08   درسال ۱۳۳۳ازطرف دانشکده معقول ومنقول دانشگاه تهران استخدام یک نفردانشیار دررشته علوم معقول،درروزنامه آگهی شد.به دنبال این آگهی استاد مطهری فرصت راغنیمت شمردتاباتدریس دردانشگاه بهتروبیشتر بتواندنسل جوان جامعه …

ادامه مطلب