آسمونی

تگ : متن

دست نوشته

یه روز یه لره …

آسمونی
آسمونی در مقالات پیشین مجموعه جملاتی با موضوع یه روز یه ترکه، یه روز رشتیه و … منتشر کرده بود و این بار در این
دست نوشته

یه روز یه ترکه …

آسمونی
متاسفانه بعضی از افراد عادت دارند به واسطه جوک گفتن و خندیدن، اقوام هموطن ایرانی را مورد توهین قرار دهند. یکی از اقوامی که معمولا