تازه های آسمونی
صفحه اصلی > Tag Archives: سهراب سپهری

Tag Archives: سهراب سپهری

تابستان آمد…

Summer came

ظهر تابستان  دشت هایی چه فراخ کوه هایی چه بلنددر گلستانه چه بوی علفی می آمد؟من دراین آبادی پی چیزی می گشتمپی خوابی شایدپی نوری ، ریگی ، لبخندیپشت تبریزی هاغفلت …

مشاهده کامل
تبلیغات اینترنتی