آسمونی

تگ : دعا

دعا و ذکر

دعای مشلول

آسمونی
دعای مشلول دعایی بسیار عظیم الشأن است که خواص و رازهای بسیار زیادی دارد. آسمونی در این مقاله متن دعای مشلول به همراه ترجمه آن