آسمونی

تگ : حکم حبس

اخبار سیاسی

مدیرعامل «ثامن الحجج» به 15 سال حبس محکوم شد

به گزارش آسمونی:مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج بر اساس رأی دادگاه کیفری یک به ۱۵ سال حبس تعزیزی محکوم و متهمان ردیف دوم