خانه > ورزشی > اخبار سایر ورزش ها > جدول مدال های المپیک ۲۰۱۶ ریو
تور اروپا - سرزمین میترا
املاک کوهک
تبلیغات اینترنتی

جدول مدال های المپیک ۲۰۱۶ ریو

Medal standings
 Country    
 
۱

United States
 ۳ ۵ ۴ ۱۲
 
۲

China
 ۳ ۲ ۳ ۸
 
۳

Australia
 ۳ ۰ ۳ ۶
 
۴

Italy
 ۲ ۳ ۲ ۷
 
۵

South Korea
 ۲ ۲ ۱ ۵
 
۶

Hungary
 ۲ ۰ ۰ ۲
 
۷

Russia
 ۱ ۲ ۲ ۵
 
۸

Great Britain
 ۱ ۱ ۰ ۲
 
۸

Sweden
 ۱ ۱ ۰ ۲
 
۱۰

Japan
 ۱ ۰ ۶ ۷
 
۱۱

Thailand
 ۱ ۰ ۱ ۲
 
۱۱

Chinese Taipei
 ۱ ۰ ۱ ۲
 
۱۳

Argentina
 ۱ ۰ ۰ ۱
 
۱۳

Belgium
 ۱ ۰ ۰ ۱
 
۱۳

Kosovo
 ۱ ۰ ۰ ۱
 
۱۳

Netherlands
 ۱ ۰ ۰ ۱
 
۱۳

Vietnam
 ۱ ۰ ۰ ۱
 
۱۸

Canada
 ۰ ۱ ۱ ۲
 
۱۸

Kazakhstan
 ۰ ۱ ۱ ۲
 
۲۰

Brazil
 ۰ ۱ ۰ ۱
 
۲۰

Denmark
 ۰ ۱ ۰ ۱
 
۲۰

France
 ۰ ۱ ۰ ۱
 
۲۰

Indonesia
 ۰ ۱ ۰ ۱
 
۲۰

New Zealand
 ۰ ۱ ۰ ۱
 
۲۰

Philippines
 ۰ ۱ ۰ ۱
 
۲۰

North Korea
 ۰ ۱ ۰ ۱
 
۲۰

South Africa
 ۰ ۱ ۰ ۱
 
۲۸

Uzbekistan
 ۰ ۰ ۲ ۲
 
۲۹

Spain
 ۰ ۰ ۱ ۱
 
۲۹

Greece
 ۰ ۰ ۱ ۱
 
۲۹

Poland
 ۰ ۰ ۱ ۱
 

Benin
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

American Samoa
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Afghanistan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Aruba
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Burkina Faso
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Andorra
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Belize
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Armenia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Mali
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Malaysia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Bangladesh
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Refugee Olympic Athletes
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

British Virgin Islands
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Brunei
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Kiribati
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Liberia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Papua New Guinea
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Seychelles
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Marshall Islands
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Somalia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Iraq
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Sierra Leone
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

South Sudan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Gambia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

United Arab Emirates
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

FYR Macedonia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Ghana
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Cameroon
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Congo
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Bhutan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Cook Islands
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Comoros
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Georgia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Guinea-Bissau
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Central African Republic
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Cape Verde
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Jordan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Equatorial Guinea
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Guinea
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Micronesia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

DR Congo
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Chad
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Guyana
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Cambodia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Malta
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Sao Tome & Principe
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Togo
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Haiti
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Samoa
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Tonga
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Mauritania
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Maldives
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Swaziland
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Libya
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Suriname
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Nicaragua
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Tuvalu
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Senegal
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Nepal
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Lebanon
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Madagascar
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Solomon Islands
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Vanuatu
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Pakistan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

St Vincent & the Grenadines
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Cayman Islands
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Niger
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Uruguay
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Palestine
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Hong Kong, China
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Malawi
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Syria
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Liechtenstein
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Monaco
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Mozambique
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Montenegro
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Sudan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Turkmenistan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Laos
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Honduras
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Rwanda
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Kyrgyzstan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Tanzania
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Palau
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Timor-Leste
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Yemen
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Independent Olympic Athletes
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Dominica
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Nauru
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Oman
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Guam
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Germany
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Ireland
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Belarus
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

India
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Serbia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Slovakia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Bulgaria
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Norway
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Portugal
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Cyprus
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Guatemala
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Singapore
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Tunisia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Croatia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Ukraine
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Lithuania
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Finland
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Turkey
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Slovenia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Estonia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Mexico
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Israel
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Switzerland
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Egypt
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Austria
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Colombia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Cuba
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Ecuador
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

El Salvador
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Dominican Republic
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Czech Republic
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

US Virgin Islands
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Iran
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Ethiopia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Qatar
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Bahamas
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

San Marino
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Angola
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Costa Rica
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Azerbaijan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Mongolia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Myanmar
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Kenya
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Moldova
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Morocco
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Venezuela
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Chile
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Peru
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Sri Lanka
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Puerto Rico
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Paraguay
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Romania
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Saint Kitts & Nevis
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Lesotho
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Eritrea
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Zimbabwe
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Botswana
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Jamaica
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Uganda
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Namibia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Bahrain
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Burundi
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Trinidad & Tobago
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Latvia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Bolivia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Nigeria
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Algeria
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Fiji
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Mauritius
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Iceland
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Zambia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Côte d’Ivoire
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Gabon
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Antigua & Barbuda
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Albania
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Djibouti
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Saudi Arabia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Panama
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Luxembourg
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Tajikistan
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Bosnia & Herzegovina
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Saint Lucia
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Grenada
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Barbados
 ۰ ۰ ۰ ۰
 

Bermuda
 ۰ ۰ ۰ ۰

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=188356
 • کانال تلگرام آسمونی
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • تبلیغات اینترنتی
 • اینم جالبه !

  برنامه ۴ هفته پایانی لیگ برتر فوتسال تغییر نمی‌کند

  سازمان لیگ برتر فوتسال در نامه‌ای به استان‌های فوتبال اعلام کرد که زمان مسابقات در …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.