آسمونی

بخش : اختراعات و تاریخچه

اکتشافات,کشف,اکتشاف,نوآوری,کشفیات علمی,مخترع,اختراع,کشفیات جدید علمی,اختراعات,کاشفان,کاشفین,یافته ها,کشف های تاریخی,آخرین کشفیات,مهمترین کشفیات,سازنده,یابنده

اختراعات و تاریخچه

تاریخچه کشف ساختار DNA

آسمونی
در میان یافته‌های علمی زیست‌شناسی، به کم‌تر یافته‌ای بر می‌خوریم که به اندازه‌ی یافته‌ی جیمز واتسون و فرانسیس کریک، یعنی کشف ساختمان سه بعدی DNA