تازه های آسمونی

دانستنی

ویدیو چیست؟

ویدیو فناوری الکترونیکی دریافت، ضبط، پردازش، ذخیره، انتقال و بازسازی تصاویر نامتحرک است که صحنه‌های متحرک را نمایش می‌دهد. آسمونی در این بخش به معرفی کامل ویدیو می پردازد و …

ادامه مطلب