تازه های آسمونی
خانه > دین و اندیشه > دین پژوهی و ادیان > نشانه های ظهور پایان دنیا (قیامت)
 • طراحی سایت
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • loading...

  نشانه های ظهور پایان دنیا (قیامت)

  signs-of-the-end-of-the-world

  1- ظهور دود (گاز) در آسمان:

  یکی از نشانه های قیامت، ظهور دود و گاز در آسمان دانسته شده است: «فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین».(8) برخی از مفسران این آیه را ناظر به یکی از نشانه های رستاخیز دانسته و گفته اند: «منظور از «دخان مبین» همان دود غلیظی است که در پایان جهان و در آستانه قیامت، صفحه آسمان را می پوشاند و سرآغاز عذاب دردناک الهی برای ستمگران است. 
  در حدیثی از رسول خدا(ص) در مورد آیه فوق آمده است: این دود میان مشرق و مغرب را پر می کند و 04 شبانه روز باقی می ماند و بر اثر آن حالتی شبیه زکام به مومن دست می دهد، ولی کافر شبیه افراد مست شده و دود از بینی و گوش ها و پشت او بیرون می آید. 

  2- دمیده شدن صور:

  یکی از نشانه های رستاخیز، نفخه مرگ است که با وقوع آن جانداران آسمان ها و زمین می میرند چنان که قرآن به همین مساله اشاره کرده و می فرماید: «و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الارض…»(9) از ظاهر آیه «فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده¤ و حملت الارض والجبال فدکتا دکه واحده» (10) چنین برمی آید که دمیده شدن در صور پیش از درهم کوبیده شدن زمین و کوه هاست. برخی آیه «و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات و من فی الارض…»، روزی که در صور دمیده شود اهل آسمان و زمین را فزع دربرمی گیرد، را نیز در مورد نفخه مرگ یا اعم از آن و یا زنده ساختن آن ها دانسته اند. 

  3- تاریک شدن خورشید، ماه و ستارگان:

  قرآن از تاریک شدن خورشید به «تکویر» (جمع شدن و پیچیده شدن مانند پیچیده شدن عمامه بر سر) یاد کرده است. «اذا الشمس کورت». در آیه ای دیگر به جمع شدن خورشید و ماه و به هم پیوستن آن دو که به گفته برخی به معنای تاریک شدن آنهاست اشاره شده است. «و جمع الشمس والقمر»، هم چنین از تاریک شدن ستارگان با واژه هایی هم چون «انکدار» (تاریکی): «واذا النجوم انکدرت»، «طمس» (ناپدید شدن): «فاذا النجوم طمست» و «انتثار» (پراکنده شدن و فرو ریختن): «و اذا الکواکب انتثرت» سخن به میان آورده است. دستاوردهای دانش بشری گرچه از تعیین زمان تاریک شدن ستارگان ناتوان است، اما تایید می کند که در هر لحظه با گذشت زمان، از انرژی آنها کاسته شده و سرانجام به خاموشی خواهد گرایید.(11) پس از آن گاه که خورشید و ماه و ستارگان تاریک گشتند، زمین با نور پروردگار روشن می شود: «واشرقت الارض بنور ربها». برخی گفته اند: بعید نیست مراد از روشن شدن زمین به نور پروردگار، کنار رفتن پرده و حجاب و ظهور حقیقت اشیا و آشکار شدن کارهای خیر و شر برای ناظران باشد.

  4- شکافتن کرات:

  در شماری از آیات، از شکافتن آسمان پیش از قیامت، سخن به میان آمده است. مراد از آسمان در این آیات، کرات آسمانی است. 

  قرآن مجید از دگرگون شدن نظام کواکب و شکافته شدن کرات آسمانی با تعبیرهای مختلفی یاد کرده است. 

  الف) حرکت شدید و دورانی:

  «یوم تمور السماء مورا». «مور» گاه به معنای حرکت شدید، و گاه به معنای حرکت دورانی است. از این رو به گرد و غباری که با حرکت باد به هر سوی پراکنده می گردد «مور» گفته می شد. آوردن واژه «مورا» به صورت مصدر، تاکیدی بر شدت این حرکت و گردش است. 

  ب) گداخته شدن:

  «یوم تکون السماء کالمهل». تولید انرژی و گرما بر اثر حرکت اشیا از دستاوردهای علمی است، بنابراین، شاید گداخته شدن آسمان نتیجه حرکت و چرخش شدید آن باشد. 

  ج) سستی و پراکندگی:

  «وانشقت السماء فهی یومئذ واهیه». در آن هنگام آسمان ها از هم شکافته، سست گردیده و فرو می ریزند. «واهیه» به معنای سستی و از هم وارفتگی است.

  د) شکافته شدن:

  این رخداد با واژه هایی همچون «انشقاق»: «اذاالسماء انشقت»، «تشقق»: «و یوم تشقق السماء بالغمم»، «انفطار»:«اذا السماء انفطرت»، «فرج»: «اذا السماء فرجت» و «فتح»: «و فتحت السماء فکانت ابوبا» «کشط»: «واذا السماء کشطت»، آمده است.

  برخی گفته اند:

  بعید نیست این گونه آیات کنایه از آن باشد که ابر جهل و نادانی کنار می رود و عالم آسمان که عالمی غیبی است آشکار می شود و ساکنان آن (فرشتگان) ظاهر گشته، به زمین که جایگاه انسان است نازل می شوند. 
  از دیگر رخدادهایی که قرآن درباره آن تصریح می کند انشقاق و دو پاره شدن ماه است: «اقتربت الساعه وانشق القمر». بخش اول آیه به نزدیک شدن قیامت اشاره دارد و به نظر برخی بخش دوم آیه (انشق القمر) به دلیل عطف آن بر «اقتربت الساعه » به یکی از اشراط الساعه و نشانه های نزدیک شدن قیامت اشاره دارد.

   از نظر این گروه، اگرچه این حادثه هنوز واقع نشده است؛ اما از آنجا که تحقق آن در آینده قطعی است، قرآن با لفظ ماضی از آن یاد کرده است؛ اما به اتفاق مسلمانان برپایه شأن نزول و روایات وارده ذیل آیه مورد بحث، این رویداد حادثه ای تاریخی و از معجزاتی است که در پی درخواست مشرکان و با فرمان رسول خدا(ص) به وقوع پیوسته است. چنان که آیه بعد که برخورد مشرکان با این پدیده را بیان کرده و می گوید: آنها انشقاق قمر را سحر پنداشته اند: «… و یقولوا سحر مستمر» نظر پیشین را رد و تحقق این حادثه درگذشته را تایید می کند.

  برخی در وجه ارتباط دو بخش آیه «اقتربت الساعه و انشق القمر»؛ گفته اند: شکافته شدن ماه از نشانه های نبوت پیامبر(ص) است و بعثت آن حضرت نیز یکی از اشراط الساعه می باشد.
  هـ درهم پیچیدن: «یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب»، تعبیر «طی السجل للکتب» به این معناست که هرگاه صفحه ای پیچیده شود، الفاظ موجود در آن نیز پیچیده می شود و از تشبیه مذکور در آیه درهم پیچیده شدن کامل نظام آسمان استفاده می شود. برخی گفته اند: مراد از این آیه آن است که آسمان از غیرخدا غایب گشته، از آن عین و اثری ظاهر نمی شود و از آنجا که آسمان مانند دیگر اشیا از مفاتح و خزائن غیب نازل شده مراد از پیچیده شدن آسمان، بازگشتن آن به همان خزائن است. (13)

  5) زلزله شدید:

  پیش از وقوع قیامت زلزله ای سخت سراسر زمین را فرا می گیرد؛ به گونه ای که همه محتویات خود از جمله اجساد مردگان را به بیرون می افکند: «اذا زلزلت الارض زلزالها¤ واخرجت الارض اثقالها» و چنان از هم شکافته می شود که اجساد به سرعت از آن جدا شوند: «یوم تشقق الارض عنهم سراعا». قرآن این زلزله را «عظیم» وصف کرده و بیان داشته که با وقوع آن، هر شیردهنده ای از فرزند شیرخوارش غافل می شود و هر آبستنی بار خود را فرو می نهد و همه مردم چون مستان به نظر می آیند: «ان زلزله الساعه شیء عظیم¤ یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکری و ما هم بسکری ولکن عذاب الله شدید» از زلزله زمین در آیاتی دیگر با واژه های «رجف» و «رج» به معنای لرزش و حرکت شدید یاد شده است؛ مانند: «ترجف الراجفه، و ترجف الارض والجبال»؛ و «اذا رجت الارض رجا».

  6-فروپاشی کوه ها:

  فروپاشی کوه هایی که به طور طبیعی بر اثر زلزله شدید زمین حاصل می شود، خود طی مراحلی انجام می پذیرد.
  الف. زمین و کوه ها به شدت می لرزد: «یوم ترجف الارض و الجبال».
  ب. از جا کنده می شود: «و حملت الارض والجبال» برخی مراد از حمل زمین و کوه ها را احاطه قدرت بر آنها دانسته اند که در قیامت ظهور می یابد.
  ج. به حرکت درمی آید: «و تسیر الجبال سیرا»؛ چنان که برخی از مفسران «بس» در آیه «وبست الجبال بسا» را نیز به معنای به حرکت درآوردن آنها دانسته اند.
  د. درهم کوبیده می شود: «فدکتا دکه وحده».
  هـ. به صورت توده ای از شن های متراکم درمی آید: «و کانت الجبال کثیبا مهیلا».
  و. پس از متراکم شدن، به ذرات کوچکتری تبدیل شده، به صورت گردوغباری پراکنده می شود: «وبست الجبال بسا¤ فکانت هباء منبثا». گفته شده: «هباء» غباری است که در ستونی از نور خورشید که از منفذی تابیده شود قابل رؤیت است. این امر نشان نهایت

  خردشدن و ریزشدن سنگ های عظیم کوه هاست. برخی گفته اند: کوه ها در اصل اجزایی متفرق مانند ذرات منتشر در هوا بودند که برخی از فرشتگان الهی آنها را جمع کرده و به صورت کوه درآوردند و باوقوع قیامت دوباره به صورت اصلی خویش باز می گردد؛ زیرا در قیامت هر چیزی به اصل خویش باز می گردد.
  ز. غبارهای پراکنده به شکل پشم های حلاجی شده که با تندباد حرکت کند و تنها رنگی از آنها در آسمان دیده شود درمی آید: «و تکون الجبال کالعهن المنفوش.»
  ح. سرانجام از کوه ها شبح یک سراب در بیابان خشک باقی می ماند: «و سیرت الجبال فکانت سرابا» و با از بین رفتن کامل کوه ها ناهمواریهای زمین از بین می رود: «فیذرها قاعا صفصفا¤ لا تری فیها عوجا و لا امتا.» برخی گفته اند: مراد از تبدیل شدن کوه ها به سراب، انعدام کوه ها و باطل شدن حقیقت آنهاست. به این ترتیب آن کوه های محکم و استوار که حقایقی دارای جرمی بس بزرگ و نیرومند بودند و طوفانها نمی توانست آنها را حرکت دهد، به سرابی باطل تبدیل می شوند که هیچ حقیقتی ندارد.

  7- دگرگونی دریاها:

  دگرگونی دریاها در قرآن با دو واژه «تسجیر»: (برافروخته شدن) «و اذا البحار سجرت» و «تفجیر» (منفجرشدن): «و اذا البحار فجرت» بیان شده است. در معنای این دو واژه نظرات گوناگونی ارائه شده است؛ مانند: به هم پیوستن آبهای زمین و پرشدن و یکی شدن دریاها، خشک شدن دریاها و برافروخته شدن و آتش گرفتن دریاها. برخی گفته اند: دریاها با متلاشی شدن کوه ها در میان آنها پر می شود و آب سراسر خشکی را فرا می گیرد. برخی دیگر احتمال داده اند که بر اثر زمین لرزه و آتشفشان ها آب دریاها با مواد مذاب زمین که در حال غلیان و جوشش است برخورد کرده، دچار برافروختگی شود. یا به واسطه سقوط پاره های ستارگان آسمان که هنوز خاموش نشده و افتادن آنها، دریاها به حالت غلیان و جوشش درآید. پاره ای از مفسران برافروختن و سوختن آب دریاها را به سبب تجزیه شدن دو عنصر آب، یعنی اکسیژن و هیدروژن و سوختن آنها دانسته و با این دیدگاه به دنبال ارائه تفسیری علمی از این رخداد برآمده اند.

  بدین ترتیب با فروپاشی کامل نظام طبیعی، آسمان و زمین ساختاری نوین پیدا می کند: «یوم تبدل الارض غیرالارض و السموت.» همچنین گفته شده است «با تدبر کافی در آیات مربوط به تبدیل زمین و آسمان می توان فهمید که مراد از این «تبدیل» آن معنایی که معمولا به ذهن می رسد نیست، بلکه مراد این است که نظام دنیا کاملا از بین رفته و نظامی دیگر با شئونی دیگر غیر از آنچه ما تصور می کنیم پدید می آید.»

  برخی در توضیح چگونگی تبدیل آسمانها و زمین گفته اند: اهل بصیرت، پیش از وقوع قیامت امور و احوال آخرت را با چشم اخروی می بینند و برای مشاهده روز قیامت، به مرگ طبیعی نیازی ندارند؛ زیرا با تبدیل نشئه دنیوی آنها به نشئه اخروی و تبدیل گوش ها و چشم ها و حواس آنها به گوش ها و چشم ها و حواس اخروی، همه موجودات آسمان و زمین نیز نزد آنان تبدیل می گردند؛ زیرا هریک از موجودات طبیعی دارای دو نشئه است که نشئه دنیوی آنها با حواس دنیوی و نشئه اخروی آنها با بدل شدن این حواس به حواسی اخروی قابل مشاهده است و آیه 48 ابراهیم به این تبدیل اشاره دارد  و بیشتر اهل بهشت هم اکنون در بهشت اند؛ چنان که بیشتر اهل جهنم نیز هم اکنون در جهنم اند؛ ولی به سبب نداشتن حواس اخروی آن را درک نمی کنند و آخرت با از بین رفتن حجاب ها و ظهور حقایق و زوال تعینات و تمیز حق از باطل، حاصل می شود. 

  از آیه 22ق نیز استفاده می شود که هرچه انسان در قیامت مشاهده می کند، در دنیا موجود بوده و برای وی مهیا گشته است؛ ولی او از آنها غافل است و ویژگی روز قیامت آن است که در آن روز پرده کنار رفته و آنچه پشت آن است دیده می شود. پس حقیقت معاد ظهور حقیقت اشیا پس از خفای آن است و بیشترین صفاتی که در قرآن برای قیامت ذکر شده به آن روز اختصاص ندارد؛ بلکه این صفات در روز قیامت کاملا آشکار می شود. 

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 3٫55 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=38104
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  آیا همه 124 هزار پیامبر مشخص می باشند؟

  آیا همه 124 هزار پیامبر مشخص می باشند؟ اگر می خواهید پاسخ این سوال را …

  67 دیدگاه

  1. پیامی از یه جهنمی:

   هرکاری میخواین بکنین ما جا نداریم رو دیوار نشستیم…

   _________________________________________________

   ولی امیدوارم همه بریم بهشت جوری که رو درو دیوار بشینیم.

   الهی آمین.

  2. سلام.فقط شیعه ها به بهشت نمیرن بلکه همه ی مسلمانان میرن ب بهشت اینجوری نیست ک احل سنت یا مسیحی ها برن جهنم.

  3. وای نه مگه 2025 9 سال دیگه نیست پس یعنی 9 سال دیگه قیامته چون جنگ اب که بشه همه ی دنیا میمیرن و وقتی بمیرن دیگه انسانی نست قشنگ 10 سال دیگه قیامت شروع شده من مطمانم

  4. واااییی ای خدااااا ای مهربان و بخشنده ی من ای عزیزترینو زیباترینم به فریادمان برس در این روز سخخخختتت ای خدااااا ..ای بهترین و مهربانترینم ب بزرگی و رحمت خودت گناهان مارو ببخش ..خدایاکمکون کن بتونیم بنده های خوبی برات باشیم خدایا سفر اخرت و قیامت را بر ما اسان بگردان … خدایا موقه رد شدن از پل صراط هوای ماروداشته باش من خیلی میترسم من از اتش جهنم از دنیای پس از مرگ از شب اول قبرو اون دوتافرشته ی بدهیبت از قیامت میییییترسم خدایا خودت کمکمون کن …یاالله عاشقتم و بخاطر مهربانیت تورا هزاران بار سپاس میگویم…خدایاچنان کن سرانجام کار توخشنودباشی و ما رستگار…

  5. روز قیامت برای مومنان و نیکوکاران مانند اجرای مراسم جشن ودادن هدیه است و برای آن دسته از ظالمان و بدکارانی که تماما به فکر دنیا بوده اند بسیار ترسناک است.

  6. فقط شیعیان و اهل سنت سنت به بعشت نمیرن یهود و مسیحیت هم دین الهی هستند وگرنه جهنم که دیگه جانداره

  7. یعنی تو این عالم فقط شیعه ها ادم خوبن و بقیه کافر؟
   بعضی از شیعه ها هستن که از صدتا کافر بدترن.

  8. خدایا خودت مارو ببخش 🙁
   ببخش اگه گاهی به اون دنیامون فکرنمیکنیمو گناه میکنیم
   ای خدا بیامرز مارو

  9. هم چنین اهل سنت…آمین

  10. روز به روز دنیا داره تموم میشه پس منتظر قیامت باشی

  11. یک سوال
   آیا اتفاقاتی که در قرآن از روز قیامت ذکر شده قبل از نفخ صور اول است یا بعد که همه زنده شدند این اتفاقات میافتد

  12. ای خدای مهربان شفاعت این دنیا و آخرت را از خودت طلب میکنیم
   من به قیامت و همه وعده هایی که تو قران ذکر شده اعتقاد کامل دارم

  13. یاروروباش انگارفقط شیعه هاروزمین زندگى مى کنن.بقیه کافرازدنیامى رن.مسخره

  14. اخه قیامت نشده از کجا میدونن که این کار هاصورت میگیره
   ودرضمن اگه هم از قران تفسیر کنن ازیه خط قرانی چطور چند خط تفسیر میشه تو وسط هاشم اضافه از خودشون میذارن

  15. خدایا یعنی اون روز من دارم چیکار میکنم

  16. خدا خودش از غفلت ما تو این دنیا بگذره ان شاالله…..

  17. تمام مطالبی ک تو قران اومده کاملا درسته ولی برای خودم متاسفم ک چرا واقعا بعضی اوقات اینقدرمشغول زندگیه دنیاییم ک هدف افرینشمو فراموش میکنم .به اومید اینک خدا مارو ببخشه….

   • خواهرم,,فکر میکنی میدونی هدف از افرینشت چی بوده؟ اگه میدونی,به ماهم بگو تا بدونیم,,

    با امید به بخشایندگی و بخشندگی خدا…

  18. سلام. خیلی ممنون

  19. واقعا اتمینان دارم

  20. ابراهیم زارع

   امیدوارم تمام شیعیان بتونن لیاقت شیعه رو ثابت کنن وهیچ شیعه ای عذاب قیامت نبینه ……. رستگاریتون رو ازخدای منان خاستارم

  21. به بنده خدایی

   سلام مطالبتان خوب بود ولی جا داشت بهتر باشه همین

  22. ممنون خیلی خوبن.

  23. نباید از روز قیامت بترسیم آخر که می رسه مهم این که چه جوری ببریم استقبالش خوب یا بد

  24. ممنون از مطلبتون واقعا نیاز مند این مطلب بودم.

  25. واقعا انسان اون روز باید خدا پشتش باشه…تا راحت باشه

  26. محمد قاسمی

   عالی بود

  27. درسته فکر کنم یادتون بیاد اون روزی رو که در تهران و اصفهان ابری قهوه ای وتیره با غبار و دود امد . چند روز پیش توی اخبار نشون داد که چگونه اب سواحل استرالیا روی شهر ریخته بود . و در بیشتر نقاط جهان توفان و زلزله های شدید می اید.

  28. با سلام
   نشانه های قیامت که در عاشورا اتفاق افتاد کدام است؟
   با تشکر

  29. خدایاقدمم رابرصراط ثابت بدار روزی که قدمهابر بل صراط میلغزد.و سعیم رادر راهی قرار بده که در ان رضایتت از من باشد ای صاحب جلال واکرام…..دعاهنگام شستن باها از امیر المومنین مولا علی.ع……..

  30. سلام به همگیتون دوستان قیامت فقط برای گناه کارای حرفه ای این جوریه برای کافران برای شمایی که خوب هستید قیامت ساده تره عزیزان خدا مهربونه خدا خیلی مهربونه.

  31. با سلام و خسته نباشید
   در قرآن انذار و تبشیر با هم آمده یعنی هم آگاهی داده و از عواقب کار ترسانده و هم بشارت و خبر خوش داده به آنها که نیکو کارند و ایندو را نباید از هم جدا کرد.

  32. فریده طحامی

   بیدار باشید! گناه نکنید! به فکر روز قیامت باشید!

  33. آله هم انی اوذو بک من عذاب جهنم من عذاب قبر و من فتنه محیاو ممات و من شر فتنه مسیح دجال این رو تو نماز بعد از تحیلات بخوانید خوبه

  34. توبه کنید .از خدا بترسید. قیامت نزدیکه نشانه های قیامت داره رو میکنه .فتنه بزرگ دجال نزدیکه .الله اکبر لا الله آله لله

  35. 😐
   الله و اکبر
   توبه کنیم همه باهم

  36. واقعاکه برای همه جوونای ایران متاسفم که اینجوری سرشون کلاه رفته!پاشین ایران روبسازین این حرفا چیه نشستین میزنین اگه قراره قیامت بشه میشه نذارین بااین حرفا مشغولتون کنن

  37. قلبم اومد تو دهنم کم مونده بود از حال یرم

  38. امیرحسین

   راس میگه بکس اینا واقعیته
   هرکی خواس مومن باشه
   خدا خودش میدونه چه پاداشی براش داره…منم تو وبلاگم مطالب کامل تر از اینا رو زدم
   مثل:نشانه های روز قیامت از زبان پیامبر نزدیک به 62تاست
   و:نشانه های ظهور امام زمان یه 40 تاییی هست

  39. خیلی وحشتناک بود من خیلی حال کردم.

  40. بابا ادم رو نذارین تو امپاس ما رو میخواین جوون مرگ کنین؟با این مطالب ترسناکتون؟

   • --> آسمونی

    نه اصلاً ، واقعیته (:

    • آهای آسمونی!!!

     چرا حرف درمیاری؟من کی گفتم دروغه؟چرا میخوای دعوا را بندازی؟با من چه مشکلی داری؟من فقط گفتم از الان نترسونین!!!!!خودمم چادری ام و خیلی خیلی مسلمون!

     یه بار دیگه از این حرفا بزنی بد میبینی ها!

     • محمد همراهی

      سلام ریحانه خانوم ازتون میخوام که نسبت به این مسائل حساس نباشین ، چون باتوجه به شخصیت شما این طبیعیه که شما با شنیدن این حرفا خوف برتون داره !!! ناسلامتی شما دختر محجبه و مسلمونی هستین و این ترس بطور غریزی تو وجود کسانیکه خدایی هستن بوجود میاد!!!!
      پس یه ذره واقع بین باش ونسبت به گفته های دیگران که از روی دوستیه و دشمنی نیست قشنگ فک کن وهیچ وقت انقد زود قضاوت نکن!!!!
      امیدوارم که در تمامی مراحل زندگیت موفق باشی و راه راست همیشه هدف اولت در زندگیت باشه و بهشت سرانجام کارای مثبتی که انجام میدی باشه انشالله. 🙂 🙂

     • محمد همراهی

      بنظر من هرچه خداوند بزرگ در قران کریم آورده چیزی جز واقعیت نیست و ما انسانها چه بخواهیم چه نخواهیم باید تابع دستورات الهی باشیم!!!!!
      این که پایان دنیا چگونه خواهد بود خواست خداست و ترس برای کسانیست که در راه خدا هیچ عمل خوبی نداشته اند و غیر از قوانین الهی را در پیش گرفته اند!!!!
      پس کسانیکه راستکییند نگران نباشند و کسانیکه چپکییند وای به حالشان!!!

     • سلام ریحانه جوون ترس باعث میشه به خدا نزدیکتر بشیم من منتظرم قیامت بشه و ببینم جزو کدوم دسته ام فکر میکنم زندگی میکنم واسه این روز بخصوص زمانی که خوب و بد اشکار میشه

     • عزیزمن اسم این ترس نیست،لوس بازیه!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.