آسمونی

بخش : دین و اندیشه

اسلام

اعمال روز عرفه

آسمونی
روز عرفه، برای تقویت معرفت الهی و رابطه عمیق‌تر با حضرت حق و شناخت صفات جمال و جلال پروردگار، بسیار مناسب و مغتنم است. این