، آمریکایی ها مسیر قزاقستان را به خاطر بی ثباتی پاکستان انتخاب کرده اند.

پروتکل مربوطه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ در نیویورک به امضا رسید اما مذاکرات آمریکا و قزاقستان درباره امکان استفاده از بندر آق تاو در خزر به عنوان نقطه ترانزیتی برای حمل و نقل بارها در سال ۲۰۱۳ انجام شده بود.

منبع : خبرگزاری برنا