آسمونی

بخش : پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه

گل حسرت

آسمونی
سورنجان یا گل حسرت (نام‌های دیگر: پیاز سگ، پیاز حضرتی یا گل حضرتی نام یک سرده از راسته سوسن‌سانان، تیره گل‌حسرتیان Colchicaceae است. سورنجان سرده‌ای است علفی