آسمونی
فرزندداری

نکات روانشناسی ، مهدکودک بردن کودک

جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

به نام یگانه عالم

اگر کودک شما در مهد بی قراری کرد یا مدیر مهد گفت بگذارش و برو این کار را انجام ندهید زیرا چنین عواقبی در پیش دارد:

  • همیشه خاطره بدی از محیط آموزشی در کوله بار خود خواهد داشت.
  • به آنجا یا هر محیط دیگر حاضر نیست برود.
  • این بزرگترین آسیب را به کودک وارد می کند زیرا کودک با خود می گوید این مادرم بود و من را گذاشت پیش این غریبه ها و رفت.
  • دچار پرخاشگری و اضطراب می گردد.
  • سرخورده می شود.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های مرتبط

یک روش یا بازی ساده جهت جرأت مندی کودکان

روانشناسی ، مدیریت زمان

میزان رشد کودک 1 تا 6 سال

روانشناسی ، مشکلات فرزندان

تربیت فرزندان ، خبرچینی

رفتار صحیح با دانش آموزان بیش فعال

ندا رحیمی

درج نظر