خرید کارت شارژ
استان خوزستان

پیش شماره خطوط موبایل خوزستان

Asemooni.com

mobile-lines-in-khuzestan

 

لیست زیر در آسمونی پیش شماره تلفن های همراه استان خوزستان به ترتیب حروف الفبا و اعداد میباشد این بخش با کمک بازدیدکنندگان آسمونی به روز می شود. 

 

خطوط موبایل آبادان :

۰۹۱۶۱۳۰

۰۹۱۶۱۳۱

۰۹۱۶۱۳۲

۰۹۱۶۱۳۳

۰۹۱۶۳۳۰

۰۹۱۶۳۳۱

۰۹۱۶۳۳۲

۰۹۱۶۳۳۳

۰۹۱۶۳۳۴

۰۹۱۶۳۳۵

۰۹۱۶۶۳۰

۰۹۱۶۶۳۱

۰۹۱۶۶۳۲

۰۹۱۶۶۳۳

۰۹۱۶۶۳۴

۰۹۱۶۶۳۵

۰۹۱۶۹۲۸

۰۹۱۶۹۲۹

۰۹۱۶۹۳۰

۰۹۱۶۹۳۱

۰۹۱۶۹۳۱

۰۹۱۶۹۳۲

۰۹۱۶۹۳۳

۰۹۱۶۹۳۴

۰۹۱۶۹۳۵

۰۹۱۶۹۳۶

۰۹۱۶۹۳۷

 

 

خطوط موبایل اهواز :

۰۹۱۶۱۱۰

۰۹۱۶۱۱۱

۰۹۱۶۱۱۲

۰۹۱۶۱۱۳

۰۹۱۶۱۱۴

۰۹۱۶۱۱۵

۰۹۱۶۱۱۶

۰۹۱۶۱۱۷

۰۹۱۶۱۱۸

۰۹۱۶۱۱۹

۰۹۱۶۲۰۰

۰۹۱۶۳۰۰

۰۹۱۶۳۰۱

۰۹۱۶۳۰۲

۰۹۱۶۳۰۳

۰۹۱۶۳۰۴

۰۹۱۶۳۰۵

۰۹۱۶۳۰۶

۰۹۱۶۳۰۷

۰۹۱۶۳۰۸

۰۹۱۶۳۰۹

۰۹۱۶۳۱۰

۰۹۱۶۳۱۱

۰۹۱۶۳۱۲

۰۹۱۶۳۱۳

۰۹۱۶۳۱۴

۰۹۱۶۳۱۵

۰۹۱۶۳۱۶

۰۹۱۶۳۱۷

۰۹۱۶۳۱۸

۰۹۱۶۳۱۹

۰۹۱۶۳۲۰

۰۹۱۶۳۲۱

۰۹۱۶۳۲۲

۰۹۱۶۳۲۳

۰۹۱۶۶۰۷

۰۹۱۶۶۱۰

۰۹۱۶۶۱۱

۰۹۱۶۶۱۲

۰۹۱۶۶۲۰

۰۹۱۶۶۲۱

۰۹۱۶۶۲۲

۰۹۱۶۶۲۳

۰۹۱۶۷۱۴

۰۹۱۶۹۰۰

۰۹۱۶۹۰۱

۰۹۱۶۹۰۲

۰۹۱۶۹۰۳

۰۹۱۶۹۰۴

۰۹۱۶۹۰۵

۰۹۱۶۹۰۶

۰۹۱۶۹۰۷

۰۹۱۶۹۰۸

۰۹۱۶۹۰۹

۰۹۱۶۹۱۰

۰۹۱۶۹۱۱

۰۹۱۶۹۱۲

۰۹۱۶۹۱۳

۰۹۱۶۹۱۴

۰۹۱۶۹۱۵

۰۹۱۶۹۱۶

۰۹۱۶۹۱۷

۰۹۱۶۹۱۸

۰۹۱۶۹۱۹

۰۹۱۶۹۲۰

۰۹۱۶۹۲۱

۰۹۱۶۹۲۲

۰۹۱۶۹۲۳

۰۹۱۶۹۲۴

۰۹۱۶۹۲۵

۰۹۱۶۹۲۶

 

۰۹۳۲۷۳۴

۰۹۳۲۷۳۵

 

 

خطوط موبایل بهبهان :

۰۹۱۶۱۷۱

۰۹۱۶۱۷۲

۰۹۱۶۳۷۱

۰۹۱۶۳۷۲

۰۹۱۶۳۷۳

۰۹۱۶۶۷۱

۰۹۱۶۶۷۲

۰۹۱۶۶۷۳

۰۹۱۶۶۷۴

۰۹۱۶۹۷۱

۰۹۱۶۹۷۲

۰۹۱۶۹۷۳

 

 

خطوط موبایل دزفول :

۰۹۱۶۱۴۰

۰۹۱۶۱۴۱

۰۹۱۶۱۴۲

۰۹۱۶۱۴۳

۰۹۱۶۳۴۰

۰۹۱۶۳۴۱

۰۹۱۶۳۴۲

۰۹۱۶۳۴۳

۰۹۱۶۳۴۴

۰۹۱۶۳۴۵

۰۹۱۶۳۴۶

۰۹۱۶۳۴۷

۰۹۱۶۶۴۰

۰۹۱۶۶۴۱

۰۹۱۶۶۴۲

۰۹۱۶۶۴۳

۰۹۱۶۶۴۴

۰۹۱۶۶۴۵

۰۹۱۶۶۴۶

۰۹۱۶۶۴۷

۰۹۱۶۹۴۰

۰۹۱۶۹۴۱

۰۹۱۶۹۴۲

۰۹۱۶۹۴۳

۰۹۱۶۹۴۴

۰۹۱۶۹۴۵

۰۹۱۶۹۴۶

۰۹۱۶۹۴۷

۰۹۱۶۹۴۸

۰۹۱۶۹۳۸

۰۹۱۶۹۳۹

 

 

خطوط موبایل رامهرمز :

۰۹۱۶۱۹۰

۰۹۱۶۱۹۱

۰۹۱۶۱۹۲

۰۹۱۶۱۹۳

۰۹۱۶۳۹۰

۰۹۱۶۳۹۱

۰۹۱۶۳۹۲

۰۹۱۶۶۹۰

۰۹۱۶۶۹۱

۰۹۱۶۶۹۲

۰۹۱۶۶۹۳

۰۹۱۶۹۹۰

۰۹۱۶۹۹۱

۰۹۱۶۹۹۲

۰۹۱۶۹۹۳

 

 

خطوط موبایل مسجد سلیمان :

۰۹۱۶۱۸۱

۰۹۱۶۱۸۲

۰۹۱۶۳۸۰

۰۹۱۶۳۸۱

۰۹۱۶۳۸۲

۰۹۱۶۶۸۰

۰۹۱۶۶۸۱

۰۹۱۶۶۸۲

۰۹۱۶۹۸۱

۰۹۱۶۹۸۲

 

 

خطوط موبایل شوشتر :

۰۹۱۶۱۱۲

۰۹۱۶۳۰۰

۰۹۱۶۳۲۲

۰۹۱۶۶۱۶

 

کاربر گرامی اگر شما در استان خوزستان ساکن هستید و پیش شماره موبایل خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

 

 

- پورتال آسمونی Asemooni.com

6 پسندیدم - Like

صفحه اصلی آسمونی خانه   بازگشت به ابتدای صفحه رفتن به بالا   ارسال به دوستان چاپ این مطلبچاپ مطلب   عضویت در مطالب آسمونی

tag 

42 دیدگاه در ”پیش شماره خطوط موبایل خوزستان


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


+ 9 = 10