طراحی کارت ویزیت,طراحی لوگو,طراحی ست اداری


استان خوزستان

پیش شماره خطوط موبایل خوزستان

Asemooni.com  

mobile lines in khuzestan پیش شماره خطوط موبایل خوزستان

 

لیست زیر پیش شماره تلفن های همراه استان خوزستان به ترتیب حروف الفبا و اعداد میباشد این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. 

 

خطوط موبایل آبادان :

۰۹۱۶۱۳۰

۰۹۱۶۱۳۱

۰۹۱۶۱۳۲

۰۹۱۶۱۳۳

۰۹۱۶۳۳۰

۰۹۱۶۳۳۱

۰۹۱۶۳۳۲

۰۹۱۶۳۳۳

۰۹۱۶۳۳۴

۰۹۱۶۳۳۵

۰۹۱۶۶۳۰

۰۹۱۶۶۳۱

۰۹۱۶۶۳۲

۰۹۱۶۶۳۳

۰۹۱۶۶۳۴

۰۹۱۶۶۳۵

۰۹۱۶۹۲۸

۰۹۱۶۹۲۹

۰۹۱۶۹۳۰

۰۹۱۶۹۳۱

۰۹۱۶۹۳۱

۰۹۱۶۹۳۲

۰۹۱۶۹۳۳

۰۹۱۶۹۳۴

۰۹۱۶۹۳۵

۰۹۱۶۹۳۶

۰۹۱۶۹۳۷

 

 

خطوط موبایل اهواز :

۰۹۱۶۱۱

۰۹۱۶۲۰۰

۰۹۱۶۳۰

۰۹۱۶۳۱

۰۹۱۶۳۲۰

۰۹۱۶۳۲۱

۰۹۱۶۳۲۲

۰۹۱۶۳۲۳

۰۹۱۶۶۰۷

۰۹۱۶۶۱۰

۰۹۱۶۶۱۱

۰۹۱۶۶۱۲

۰۹۱۶۶۲۰

۰۹۱۶۶۲۱

۰۹۱۶۶۲۲

۰۹۱۶۶۲۳

۰۹۱۶۷۱۴

۰۹۱۶۹۱

۰۹۱۶۹۰

۰۹۱۶۹۲۰

۰۹۱۶۹۲۱

۰۹۱۶۹۲۲

۰۹۱۶۹۲۳

۰۹۱۶۹۲۴

۰۹۱۶۹۲۵

۰۹۱۶۹۲۶

۰۹۳۲۷۳۴

۰۹۳۲۷۳۵

 

 

خطوط موبایل بهبهان :

۰۹۱۶۱۷۱

۰۹۱۶۱۷۲

۰۹۱۶۳۷۱

۰۹۱۶۳۷۲

۰۹۱۶۳۷۳

۰۹۱۶۶۷۱

۰۹۱۶۶۷۲

۰۹۱۶۶۷۳

۰۹۱۶۶۷۴

۰۹۱۶۹۷۱

۰۹۱۶۹۷۲

۰۹۱۶۹۷۳

 

 

خطوط موبایل دزفول :

۰۹۱۶۱۴۰

۰۹۱۶۱۴۱

۰۹۱۶۱۴۲

۰۹۱۶۱۴۳

۰۹۱۶۳۴۰

۰۹۱۶۳۴۱

۰۹۱۶۳۴۲

۰۹۱۶۳۴۳

۰۹۱۶۳۴۴

۰۹۱۶۳۴۵

۰۹۱۶۳۴۶

۰۹۱۶۳۴۷

۰۹۱۶۶۴۰

۰۹۱۶۶۴۱

۰۹۱۶۶۴۲

۰۹۱۶۶۴۳

۰۹۱۶۶۴۴

۰۹۱۶۶۴۵

۰۹۱۶۶۴۶

۰۹۱۶۶۴۷

۰۹۱۶۹۴۰

۰۹۱۶۹۴۱

۰۹۱۶۹۴۲

۰۹۱۶۹۴۳

۰۹۱۶۹۴۴

۰۹۱۶۹۴۵

۰۹۱۶۹۴۶

۰۹۱۶۹۴۷

۰۹۱۶۹۴۸

۰۹۱۶۹۳۸

۰۹۱۶۹۳۹

 

 

خطوط موبایل رامهرمز :

۰۹۱۶۱۹۰

۰۹۱۶۱۹۱

۰۹۱۶۱۹۲

۰۹۱۶۱۹۳

۰۹۱۶۳۹۰

۰۹۱۶۳۹۱

۰۹۱۶۳۹۲

۰۹۱۶۶۹۰

۰۹۱۶۶۹۱

۰۹۱۶۶۹۲

۰۹۱۶۶۹۳

۰۹۱۶۹۹۰

۰۹۱۶۹۹۱

۰۹۱۶۹۹۲

۰۹۱۶۹۹۳

 

 

خطوط موبایل مسجد سلیمان :

۰۹۱۶۱۸۱

۰۹۱۶۱۸۲

۰۹۱۶۳۸۰

۰۹۱۶۳۸۱

۰۹۱۶۳۸۲

۰۹۱۶۶۸۰

۰۹۱۶۶۸۱

۰۹۱۶۶۸۲

۰۹۱۶۹۸۱

۰۹۱۶۹۸۲

 

 

خطوط موبایل شوشتر :

۰۹۱۶۱۱۲

۰۹۱۶۳۰۰

۰۹۱۶۳۲۲

۰۹۱۶۶۱۶

 

کاربر گرامی اگر شما در استان خوزستان ساکن هستید و پیش شماره موبایل خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

 

 

- سایت آسمونی Asemooni.com


صفحه اصلی آسمونی خانه   بازگشت به ابتدای صفحه رفتن به بالا    ارسال به دوستان چاپ این مطلبچاپ مطلب   عضویت در مطالب آسمونی

tag 

22 دیدگاه در ”پیش شماره خطوط موبایل خوزستان

  1. با سلام : سال نو مبارک بعضی از پیش شماره های شهرستان شوشتر ۹۱۶۱۱۲ و ۹۱۶۳۰۰ و ۹۱۶۳۲۲و ۹۱۶۶۱۶

نظر شما چیست؟

نظرتان را به زبان پارسی نوشته و گفتار اخلاقی را لحاظ نمایید.