تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > خدمات شهروندی

خدمات شهروندی

مرکز سپاس ، سامانه ارتباط با مشتریان سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سامانه رسیدگی به شکایات (مرکز سپاس) سامانه ارتباط با مشتریان سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که آسمونی در این بخش به معرفی کامل این سامانه می …

ادامه مطلب