تازه های آسمونی
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • طراحی سایت
 • تبلیغات در آسمونی
 • اسم های پسرانه کردی

  نام های زیر در آسمونی، اسم های پسرانه اصیل کردی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا مرتب نموده ایم

  اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید

  برای مشاهده نام های دخترانه کردی اینجا را  کلیک کنید

  حرف ئ :

  • ئابا
  • ئاراز (آراز: اَرَس)
  • ئاسو (افق)
  • ئاسوس
  • ئاکار
  • ئاکام (عاقبت، سرانجام)
  • ئاکو (قلهٔ کوه)
  • ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
  • ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)
  • ئاوات (امید)
  • ئارتین ( شعله و گرمای آتش)
  • ئارمین ( منسوب به آرام-پسر کیقباد)
  • ئازا ( دلاور، همریشه با آزاد)
  • ئەگید ( دلاور، اصل این واژه ترکی است)
  • ئەلەند ( تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
  • ئەردەلان ( اردلان)
  • ئەردەوان ( اردوان)
  • ئەژدەر ( اژدر)
  • ئەویندار ( عاشق)
  • ئاهورا

  –> حرف آ :

  • اروان
  • آران (ئاران – قشلاق)
  • آریوان: آتشه وان (آری: به معنی آتشه، وان: نام شهری در ترکیه)
  • آمانج (هدف، مقصد)
  • آمیار
  • آوات
  • افران
  • اورامان
  • اردلان
  • آرتین (حرارت آتش،گرمای آتش)
  • آرژین (آتش زندگی،گرمای زندگی)
  • آسو (افق)
  • آرشین (دوست داشتنی)
  • آکار (خلق و خو، اخلاق)
  • آکام (سرانجام،نتیجه کار)
  • آنیموس (بی نیاز – بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد)
  • آوات (امید و آرزو)

  –> حرف ب :

  • بریار (عهد و پیمان)
  • باگرو ( تندباد)
  • باهوز ( گردباد)
  • بەلین ( پیمان)
  • بەهیز ( نیرومند)
  • بەرزان ( بلندپایه)
  • بەرهەم ( ثمرە)
  • بەتین ( آتشین)
  • بهنوش (گوارا، بهترین نوش دارو)
  • بلیسه ( شعله، اخگر)
  • بلیمەت ( دلاور)
  • بروسک ( جرقه)
  • بروا ( ایمان)
  • بریار ( تصمیم)
  • بوران ( بوران)

  –> حرف پ :

  • پارسیا (اهالی پارس)
  • پەژار (افسردەدل)
  • پەشیو (هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان»)
  • پشتیوان (پشتیبان)
  • پشکو (شکوفە)
  • پیشەنگ

  > حرف ت :

  توفیق

  –> حرف ج:

  • جوانرو (زیبا رو)
  • جوتیکار

  –> حرف چ:

  • چیا (کوهستان بلند)

  –> حرف خ :

  • خوشناو (نامدار،نیک نام)

  –> حرف د :

  • داژیار (روزی ،قدرت)
  • داوین (دامنه کوه)
  • دالاهو (برگرفته از کوهی در کرمانشاه)
  • دانیار (بخشندە)
  • دارا
  • دەرسیم (برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه)
  • دیار (دیار، پیدا)
  • دیاری
  • دیاکو (بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود)
  • دیلمان (برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد)
  • دیمەن (چشم‌انداز)

  –> حرف ر :

  • راژور (جایی بالا،حاکم)
  • رامیار (اهل سیاست، سیاستمدار)
  • راویژ (تدبیر)
  • روژیار (آفتاب،زمانه)
  • روژمان (اندیشه نورانی،مانند روز)
  • روژهات (روزها)
  • راژان
  • راویژ (تدبیر)
  • روژند (نور خورشید)
  • رامان (در شگفت )
  • ریبوار (رهگذر)
  • ریوان (رهگذر)
  • ریباز (راه و شیوه)
  • ریناس (رهشناس)
  • ریبین (رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر)
  • ریبین (دورنگر، راهبین)
  • ریکەوت (کردی)
  • ریزان (وارد، ماهر)
  • رزگار (رستگار، آزاد)
  • روژان
  • روژهلات (شرق)
  • روهات

  –> حرف ز :

  • زاگروس (زاگرس اصل این واژه یونانی است.)
  • زال (حکمران، چیره)
  • زانا (دانا)
  • زانکو (دانشگاه)
  • زانیار (دانشور، دانا، دانشمد)
  • زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
  • زیلان (کردی)
  • زوران (تلاش، کشتی)
  • زوراب (کردی)
  • زریان (نام یک نوع باد، تندر، طوفان)
  • زیبار
  • زەردەشت

  –> حرف ژ :

  • ژاکان (پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است)
  • ژیار (زندگی شهرنشینی)
  • ژیکان (قطره ی باران)
  • ژیوار (زندگی)
  • ژاوەرو (ژاورود)
  • ژوان (گفتگوی عاشقانە)
  • ژیر (هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»)
  • ژیلوان (کوهنورد)
  • ژیلەمو (اخگر)
  • ژیوار (تمدن)
  • ژیوان (نگهبان زندگی)
  • ژیهات (کاردان، ماهر، شایسته، لایق)

  –> حرف س :

  • ساکو (کوه بدون گیاه،ساده و بی آلایش)
  • سامران (نامی محلی، بلند و سر فراز)
  • سایمان (مانند سایه)
  • سوران (نام یکی از منطقه های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی ؛نام یکی از لهجه های معروف در کردی)
  • سیپان (بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان)
  • سارو
  • ساکار (پاک و ساده)
  • سامال
  • سانیار (حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد)
  • سه یوان(کوهی در ایلام)
  • سامرەند
  • سەردار (سردار)
  • سەنگاو
  • سەرکەوت (پیروز)
  • سەرکو
  • سیامه ند
  • سیروان (نام رودی در منطقه هورامان تخت – کردستان)
  • سوران (نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی – کرد سوران)
  • سردشت (به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی)
  • سَیوان (هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر)
  • سیروان

  –> حرف ش :

  • شالیار (همدم شاه )
  • شاهو
  • شیروان
  • شمِال
  • شیرکو
  • شورش
  • شیوان
  • شوان
  • شڤان

  –> حرف ک :

  • کاردوخ (نامی برای قوم کرد)
  • کاروان
  • کاویار (مراد،آرزو)
  • کژوان (کوهنورد)

  –> حرف ل :

  • لاهور (یکتا)

   

  –> حرف م :

  • ماردین (نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه)
  • ماژان (بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند)

  –> حرف ن :

  • نیهاد (نهاد،هدف و مسیری)

  –> حرف و :

  • وانیار (باسواد)
  • وارو (رهگذر)
  • وفران (در زبان کوردی ایلامی به معنای برف)

  –> حرف ه :

  • هامون
  • هکار
  • هژار (بینوا، فقیر، تنگ دست)
  • هژیان (ارزنده، شایان ارزش)
  • هاوری ( همراه)
  • هاوراز (همراز)
  • هەلمەت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده واژه عربی حَمله)
  • هەژار (ندار و فقیر)
  • هەلکەوت (فراز-رونده، چیره)
  • هەلگورد
  • هەلو (آله، عقاب)
  • هەردی
  • هەورام (برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند)
  • هەوراز ( فراز و نشیب)
  • هیژا ( گرامی، محترم)
  • هیرش (یورش)
  • هورام (زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖهاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ)
  • هوزان (آوازەخوان)
  • هومەر
  • هیدی (آرام،ساکت)
  • هەندرین ( نام کوهستانی در کردستان)
  • هوگر ( علاقەمند)
  • هیرش (یورش، هجوم و حمله)
  • هیژا (گرامی، محترم)
  • هیوا (امید)
  • هیمن (آرام ، صبور ، متین، نجیب)

  –> حرف ی :

  یَل کورد : پهلوان کرد

  یَلکاک : برادر پهلوان

  – شما نیز اگر اسمهای پسرانه کردی میدانید که در این لیست قرار ندارند ، برایمان پیغام بگذارید

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (52 votes, average: 3٫21 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=57
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  لیست نام های شاهنامه برای دختر و پسر

  بسیاری از پدر و مادرها برای فرزندان خود اسامی اصیل ایرانی را انتخاب می کنند …

  227 دیدگاه

  1. اسم برای پسر فقط متین و پویا و محمد

  2. کاک مسلم

   یَل کورد : پهلوان کرد
   یَلکاک : برادر پهلوان

  3. ژیوان بعضى جاها به معنى پشیمان نوشته شده آیا معنى ژیوان پشیمان میشه یا نگهبان زندگى؟

  4. کا اسماعیل جانکی میلاسی بختیاری

   وقتتان خوش کار بسیار ارزشمندی است جادارد بشما گفت:خدا قوت زبان وگفتاروبرخی اسماعی با زبان بختیاری مشترکان ریشه ای دارد خوب میدانیم که اشتراک بر میگردد به زمان هخامنشیان ومادها،که در حقیت این دو نژاده از یک تخمه میباشند که دراین فضا ی معدود نمی توان مستندات تاریخی را یادآورشد یکی نامهای بختباری «بردی»است برد زبان بختیاری یعنی «سنگی» عبارت مفهوی بیانگر این است که این شخص مادرش درکنار صخره سنگی این شخص را زایمان کرده«به گویش بختیاری میشود: مار و وید:ونامی دیگر«اشا» یعنی مرد درستکار ،گر خدا نصرت دهد از میان این دو نژاده پاک مردانی فرهیخته با پژوهش های اساسی ریشه مشترک را از زیر خاک جهل وخاک فراموشی تاریخی آشکار کنند . روزگار تان شیرین باد

  5. سلام اسم پسر کردى میخوام که تو زبان انگلیسى هم تلفظش راحت باشه ممنون میشم اگه نظر بدین

  6. جعفرزاده

   سلام اسمه پسر کوردی میخام که به هنین بیاد

  7. سمانه سادات

   توفیق اسم پسر در کردستان است به معنی لطف و عنایت

  8. محمد ایلامی

   دالاهو بمعنای عقاب و آهو استعاره از .زیبایی بخصوص خوش اندامی نام کوهی در ایلام و کرمانشاه. مانشت نام پسر بمعنای جایگاه مادها نام کوه و منطقه ای جنگلی و سرد شمال شهر ایلام . هه ناس نام دختر در کردی ایلام معنای نفس.پروشکه دختر معنای اختر یا جرقه آتیش در ایلام. ویرا پسر معنا باهوش در کردی رسمی وریا.

  9. ماد وایرانی

   کارزان ،

  10. سلام دوستان یه اسم پسر باحرف کاف کردی باشه متشکرم.کسرا.وکیان دارم

  11. ژوان ، دیاکو ، کژوان ، زانیار پیشنهاهاى منه ، ممنون

  12. دیاکو اسم فوقالعاده ایه

  13. اسم دیاکو فوقالعاده زیباست..

  14. هیژا و هیرش و سوران

  15. هانیه صالحی

   روژان اسم دخترونه هست چرا توی قسمت پسرونه ها نوشتید

  16. دخترم اسمش کژین هست معنیش یعنی ابریشم لطافته:یه اسم پسرانه کوردی
   که به اسم دخترم بیاد ممنونم

  17. اسم دخترم آتنا ست.خواهش میکنم یه اسم پسر کردی که ر نداشته باشه پیشنهاد بدید.هیوا رو دوست دارم ولی اینجا اسم دختر هیوا زیاد دیدم!!بشتابید خواهش میکنم…

  18. کریم شفیعی

   اسم روژمان خیلی عالیه

  19. توی اسلامی اسم ها بنظر من هیوا_همین خوشگله. ایشالله اگه خدا بخواد اسم برادرزاده هام هیوا _ هیمنه.

  20. سلام من اسم پسر اولم امیرعلی,بنظر شما چه اسم کردی برا پسر در راهم بزارم؟

  21. سلام یه اسم جدید که با نوید ست بشه البته یه اسم پسرانه

  22. پارسیا زیباست

  23. من خودم اسمم اوات هست،خانمم اسمشون شه‌رمین میخوام اسم پسرمو بذارم مارتیا اسم دخترمم ماریا

  24. برای من یه اسم قشنگ پیدا کنید.پسر باشه با تشکر فراوان!!!!!!!

  25. سارو-سورنا- اراس

  26. سلام
   دانیار هیروش قشنگن

  27. سلام دوستان من دوتا اسمو خیلی دوس دارم یکیشون (ژوان)و دیگری (آژوان)

  28. سلام برای اسم پسر ابتین خیلی قشنگه یکی از پادشاهان کرد بوده

  29. میران اسم بسیار خوبیه

  30. سلام اسم منم ماریاس انشالله بچه تون سالم و قوی باشه اسمهای اهورا _آسو _شاهو خیلی زیبا و با معنی هستن انشالله اسمی انتخاب کنی که شایسته پسرت باشه

  31. راهین خیلی زیباس

  32. ساکو اسم زیبای هست

  33. اسم هژیر رو یادتون رفته!
   به نظرم آرشین محشره!!سایمان و دانیار هم قشنگه!!!ولی آرشین یه چیز دیگست!اها آرژین هم عالی…من خودم کردم و به کرد بودنم افتخار میکنم

  34. عشق م ولا کردی ملکشای،خیلی خاصیون، دسه تان خوش

  35. اسمها و گویش کردی زور جوانا.

  36. اسمی که به دیاکو بیاد واسه پسر دومم میخوام

  37. ژیکان، آرسام، آکام، خیلی قشنگن آژوان هم خیلی اسم زیباییه

  38. معنی نام سامران یعنی بلند و سر فراز

  39. salam xeliy az esma dorost many nashode..zemnan bazi az in esma male doxtarast na pesar..
   masaln midia k sarzamin madary manish mishe mala doxtarast..
   jhovan b mahele qerar do asheq ya hamon miad gah migan,,zemnan inam male doxtarast

   • --> آسمونی

    دوست گرامی ممنون از شما
    این صفحه برای ابهام زدایی در اسامی نیز میباشد که نظرات شما عزیزان نیز در آن تاثیر گذار است
    همچنین صفحه ای جداگانه برای اسامی دخترانه کردی وجود دارد

  40. دانیار خیلی قشنگه معنی خوبی هم داره:)

  41. اسم آکار . مارتیا . هاکان.مادیار

  42. مارتین خیلی قشنگه

  43. هژا خیلی قشنگه

  44. ماردین یا میدیا هم معنا دارن هم به اسم خودتون هم میان مبارکتون باشه.

  45. اسم سه رکو بسیار زیبا و اصیل کردی میباشد

  46. آزاد….قشنگ ترین اسم کردی پسرانه
   ارس
   آراز=همون ارس
   هیمن
   همه این اسما تلفظ های راحتی داره برای جایی غیر از ایران و مخفف هاشون هم قشنگه و اسم رو نابود نمی کنه

  47. سلام من ماریا هستم.ما تو یکی از ایالات امریکا زندگی میکنیم.من خودم کرد نیستم اما همسرم کرد ایرانه.چند وقت دیگه پسرم به دنیا میاد خیلی دوست دارم کمکم کنید که یه اسم کردی جدید برای پسرم انتخاب کنم.سپاس

  48. سلام.لطفا اسم پسر از الف بهم بگید ممنون…

  49. لتفن اسم لاهور هم اضافى کنید اسم بسرانیست بمعنى یکتاست

  50. سلام خانم شمیلا راست میگن اسم های قشنگی دارن مخصوصا سیروان وزانیار که نام دو خواننده خوبمون هم هست سیروان وزانیار خسروی ممنون از اطلاعاتتون

  51. اسم های کردی واقعا معرکه اند نوعی زیبایی خاصی دارند که معمولا تو اسم های دیگه دیده نمیشه…!
   و یه راهنمایی از دوستان داشتم مادر من یه پسر بارداره و براش دنبال یه اسم میگردیم که به اسم من که شمیلاس بخوره…پیشنهادی دارین؟!

  52. ی ایرانی

   سلام.خیلی ممنون از اسمایی ک قرار دادین.لطفا این اسم پسرونه رو هم اضافه کنین.زانکو.ب معنی دانشگاه

  53. اسم آمانج رااضافه کنیدمن برای پسرم ساکارراانتخاب کردم

  54. اسم روژهلات هم اضافه کنید
   به معنی شرق است

  55. سلام
   لطفاً اسم دیاکو هم اضافه کنید
   دیاکو کسی بود که بر سلسله ماد حکومت میکرد
   یک اسم کردی است

  56. با سلام معنای سامران چیست؟ خیلی ممنون اگر زود جواب بدین

  57. صلا ح الدین احمدنژاد

   اسم کردی برای کردها قشنگترین اسم است.اما یادمان نرود زمانی اسم کردی زیباست که همراه با
   اخلاق وغیرت کردی باشد یعنی ضمن دوست داشتن اسم کردی به اسمهای سایر زبانها نهایت احترام را داشته باشیم واین اوج اخلاق است که هر کردی باید مسلح به ان باشد.بانهایت تشکر از شما زحمتکشان دستتان را میبوسم.من یک دختر دارم اسمش الا و پسرم که در راهه اسمشو اسمی کردی خواهم گذاشت.

  58. اسم چیا رو هم اضافه کنید

  59. اسم zhyar به معنی تمدن میباشد نه به معنی…

  60. ممنون ازاطلاع رسانی که انجام میدهید نام ها ی کردی از بهترین نام های دنیاست

  61. من کرد هستم ودوست دارم اسم بچه هام هم کردى باشه
   اسم پسرم هیوا هستش و دنباله یه اسم پسر میگردم که به هیوا بیاد

  62. سلام مرسی از طراحی این سایت اسم جوانرو هم به لیست ج اظافه کنید

   • لطفااسم چیمن.چرو.چنور.ونوشه.سوزان رااضافه کنید

    • --> آسمونی

     ممنون دوست گرامی، البته 3 اسم اول دخترانه کردی هستند، که در بخش مربوطه قرار دارند
     و 2 اسم بعدی دخترانه ایرانی هستند

  63. سلام اسم روناک خیلی قشنگه.ضمنا ژینا هم از اسامی کردی قشنگ است.

  64. با سلام وسپاس از شما…من اسم ژینا را برای دخترم انتخاب کردم(به معنی زندگی نو و جدید).

  65. نام سامران را نیز لطفا وارد نام های دیگرکنید.

  66. دلنیا وعثمان

   ما اسم ساکاررو واسه پسرمون انتخاب کردیم مرسی ازراهنماییتون

  67. ممنون میشم یه اسم دختر قشنگ بهم بگید فردا میخوام اسم شو بزارم

  68. خوب بود ولی کمه بسیارسایت خوبیه باید فعالتر باشید زود به زود آپدیت کنید دستتون درد نکنه نام ادریس هم کوردی است اضافه کنید

  69. با سپاس
   آرژین هم در لیست نبود

  70. خوب بود استفاده کردیم ممنون من از اسم هیرش و زانیار استفاده کردم

  71. ابراهیم

   ژیلوان اسم پسره و به معنی کوهنورد است که در این لیست نبود.

  72. طراحی سایت

   بسیار عالی بود.استفاده کردیم

  73. Alisadeghi9912@yahoo.com

  74. ممنون ولی اسامی خیلی کمه انتظارداشتیم یه لیست بلندبالا باشه که حدود 5-6ساعت خوندنش طول بکشه

  75. خوب بود بد نیست اما واسه پسرم اسم خوشکلی پیدا نکردم فقط از آرشین خوشم اومد که یه جا دیگه تو اسم دخترونه دیدمش

  76. فک میکنم نیاشا هم کردی باشه اسم دخترکردی اوین هم قشنگه 💡

  77. شمزین / شیار/ شهباز/ شاه میر

  78. هیچ نبو

  79. esme dadashe mn ramyar e be nazaretoon esme ghashangie ❓ ❓ ❓ ❓

  80. ایول به مرامت بهار
   (زور سوپاس خوشکه کم)

  81. عالی هستن ممنون 😀

  82. شیرین هستم

   من کرد هستم میخام واسه دخترم اسم انتخاب کتم کمکم کنید 😛

  83. 😯 من اسم پسرمرو گذاشتم سیاوش به نضرتون خوبه ❓

  84. اسم دخترم گذاشتم هانا خودم کرد نیست ولی میخام زنای کرد شیر زن شه 😐 😐 😐

  85. خوب بود 😉 😉

  86. 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 👿 👿 👿 👿 👿 👿 👿 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉

  87. اسمها خیلی محدودن

  88. بستگی به محل زندگی
   داره بعضی جاها واقعا به سختی اسمهای کردی را تلفظ میکنن ولی در کل اسمهای قشنگیه اگه ممکنه یه اسم کردی که با س شروع میشه برام بفرستید

   • --> آسمونی

    سیوان

   • سه ر به رز
    sarbarz
    سربرز

   • کوردستان ( سنه دژ ) ایران

    سایمان
    من این اسم ها رو خیلی دوست دارم 😳 هر چند ک قدیمی هم باشن و بچه دار بشم و پسر بود اسمش رو میزارم ” ئه وین دار ” : ( عاشق ) و اگه دختر بود ” ئه وین ” : ( عشق )
    ممنون آسمونی جون واسه سایت بسیار زیبات 😉

  89. قشنگ بود اما یه سوال داشتم انیس اسم قدیمیه

  90. مجید امینیان شیروان

   آریوان: آتشه وان(آری: به معنی آتشه، وان: نام شهری در ترکیه)

  91. زورباش بون دستان خوش 😛 😛 😛

  92. فقط زاگرووووووووووووووووس 😛

  93. سیدمالک

   نامهای قشنگند اما حیف که دوران دوران زشتی است بطوری که نود درصد این نامها ازنگاه حاکمیت مردود وضد دینی- انقلابی ونامتعارفند هر چند معنی زیبا داشته باشند .متاسفانه

  94. ده ستتان خوش بی ناوهکان زورخاص بی.

  95. فقط ترکی!!

  96. اسمها خیلی قشنگ وزیبا بودممنون

  97. ن فقط از اسم های آرشین آمیار اورامان رزگار سایمان وانیار خوشم اومد

  98. جمال از سقز

   باتشکر فرآوان از شما عزیزم.خیلی عالین.زور سپاس

  99. به سلاو وریزه وه ده ستتان خوش به لام ناوه کان که م بون

  100. من اسم پسرم را گذاشتم اردلان نظرتون چیه

  101. زورسپاس به راستی ناوه کانی کوردی هموی خوشه به تایبه ت ناوی هیژا

  102. اسمهای جالب تری بذارین همش تکراریه. ممنون میشم اگه یه اسمی بذارین که به ارشیا بیاد (اسم پسر باشه)

  103. خووووووووووووووببببببببببببببببببببببببببب

  104. براستی نوکان خوش بون دستو نیشه مر30

  105. سلام اسمهای خیلی زیادی هست که نزاشتن مثله اروان کاروان

  106. یه ایرانی اصیل برای فرزندش نامهای اصیل ایرانی رو می ذاره و یه زنا زاده برای فرزندش نامهای کثیف عربی رو می ذاره من نام های اصیل ایرانی رو برای فرزندم می ذارم شما چطور؟

  107. ممممممممممممممسسسسسسسسسسسسخخخخخخخخخخخخخخخخررررررررررررره ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

  108. خوب اما فقط بعضی هاشون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! !

  109. خوب اما فقط بعضی هاشون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! !

  110. --> آسمونی

   دوست عزیز اگه شما یه جستجوی صحیح انجام میداید و نگاهی به نظرات سایت مینداختید، متوجه میشدید که اون لیست با لیست ما فرق میکنه
   نام های این صفحه با نظرات کاربران در حال تکمیل شدن است
   و ضمناً آسمونی وبسایت است نه وبلاگ (:

  111. هالان هم نامی کردی است برای دختران به معنای زیرک ، بازیگوش و شیطون

  112. slm, esm haye kordiye dige ham darima mesle kamyar,zanko,hazhar k makhsoosan kamyar kheyli khoshkele albate maanishono nemidoonam age emkanesh hast maasishono begid ba tashakor

  113. مگه بهنوش اسم دختر نیست .بی سواد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  114. من و سوشیان خواهریم ، خواهشا کمک کنین چون زیاد وقت نداریم ، جدید و قشنگ واسه پسر.

  115. خیلی قدیمی و مزخرفن ، ما یه اسم پسر کردی جدید و قشنگ میخوایم ، این اسمایی که شما گذاشتین واسه زمان پدربزرگم خوب بوده نه الان ، بابا یه کم اسمای جدید و به روز و قشنگ ، ما یه هفتته بیشتر وقت نداریم.خواهشا.

  116. خیلی قدیمی و مزخرفن ، ما یه اسم پسر کردی جدید و قشنگ میخوایم ، این اسمایی که شما گذاشتین واسه زمان پدربزرگم خوب بوده نه الان ، بابا یه کم اسمای جدید و به روز و قشنگ ، ما یه هفتته بیشتر وقت نداریم.خواهشا.

  117. اسم های خوبی ان .ثبت احوال شهر ما قبول نمیکنن !!!!!

  118. بد بود خیلی بد

  119. اسم هکارجوتیار کوان کاویاروپیدانکردم نوشته نشده

  120. دستتون درد نکنه

  121. محمدمی گه اسمها کم بود

  122. خوب بود ممنون زور سپاس دستان خوش به یا خوا

  123. خیلی باحال بود میرسی

  124. xyle ba hal bodan mamnon

  125. سلام
   دستون نى ژى

  126. زور خوش بون واقعا ده ست خوش

  127. دیان هم از اسمهای خوب کردی پسرانه است به معنی فرمان روا حاکم

  128. خیلی اسم های جالبین ولی 1 نکته خواستم بگم اونم اینه که سیروان اسم یک منطقه در شمال ایلام است که در گذشته به شیروان معروف بوده اما امروزه دیگر به سیروان معروف است .
   لطفا ذکر شود… باتشکر

  129. دستان خوش بلام ناوه کان زور جالب نبون

  130. باش بوبلام کم بووکمه کیش تکراری دستان خوش

  131. زورباش بودستان خوش به

  132. اسمها خیلی کمه.

  133. زور ممنون

  134. ناوه کان زور خوش بون به لام به داخه وه که م بوون. زور سپاس

  135. ناوی به الف زور کن تکایه

  136. تعداد اسم ها کم بود

  137. ناوی که به نون شروع بیت زورتر که ن لوطفا

  138. چه اسمهای قشنگی واقعا لذت بردم ..ممنون از زحمات شما

  139. اسمای بسیار زیبا هستند دست گلتون بی درد.

  140. ممنون دوست گرامی

   خیلی به دردم خورد

  141. به به چه زیبا هستن

  142. نامها با معنی و غیر تکراری هستند

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.