تازه های آسمونی
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت
تبلیغات اینترنتی

اسم های پسرانه کردی

نام های زیر در آسمونی، اسم های پسرانه اصیل کردی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا مرتب نموده ایم

اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید

برای مشاهده نام های دخترانه کردی اینجا را  کلیک کنید

حرف ئ :

 • ئابا
 • ئاراز (آراز: اَرَس)
 • ئاسو (افق)
 • ئاسوس
 • ئاکار
 • ئاکام (عاقبت، سرانجام)
 • ئاکو (قلهٔ کوه)
 • ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
 • ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاوات (امید)
 • ئارتین ( شعله و گرمای آتش)
 • ئارمین ( منسوب به آرام-پسر کیقباد)
 • ئازا ( دلاور، همریشه با آزاد)
 • ئەگید ( دلاور، اصل این واژه ترکی است)
 • ئەلەند ( تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
 • ئەردەلان ( اردلان)
 • ئەردەوان ( اردوان)
 • ئەژدەر ( اژدر)
 • ئەویندار ( عاشق)
 • ئاهورا

–> حرف آ :

 • اروان
 • آران (ئاران – قشلاق)
 • آریوان: آتشه وان (آری: به معنی آتشه، وان: نام شهری در ترکیه)
 • آمانج (هدف، مقصد)
 • آمیار
 • آوات
 • افران
 • اورامان
 • اردلان
 • آرتین (حرارت آتش،گرمای آتش)
 • آرژین (آتش زندگی،گرمای زندگی)
 • آسو (افق)
 • آرشین (دوست داشتنی)
 • آکار (خلق و خو، اخلاق)
 • آکام (سرانجام،نتیجه کار)
 • آنیموس (بی نیاز – بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد)
 • آوات (امید و آرزو)

–> حرف ب :

 • بریار (عهد و پیمان)
 • باگرو ( تندباد)
 • باهوز ( گردباد)
 • بەلین ( پیمان)
 • بەهیز ( نیرومند)
 • بەرزان ( بلندپایه)
 • بەرهەم ( ثمرە)
 • بەتین ( آتشین)
 • بهنوش (گوارا، بهترین نوش دارو)
 • بلیسه ( شعله، اخگر)
 • بلیمەت ( دلاور)
 • بروسک ( جرقه)
 • بروا ( ایمان)
 • بریار ( تصمیم)
 • بوران ( بوران)

–> حرف پ :

 • پارسیا (اهالی پارس)
 • پەژار (افسردەدل)
 • پەشیو (هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان»)
 • پشتیوان (پشتیبان)
 • پشکو (شکوفە)
 • پیشەنگ

> حرف ت :

توفیق

–> حرف ج:

 • جوانرو (زیبا رو)
 • جوتیکار

–> حرف چ:

 • چیا (کوهستان بلند)

–> حرف خ :

 • خوشناو (نامدار،نیک نام)

–> حرف د :

 • داژیار (روزی ،قدرت)
 • داوین (دامنه کوه)
 • دالاهو (برگرفته از کوهی در کرمانشاه)
 • دانیار (بخشندە)
 • دارا
 • دەرسیم (برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه)
 • دیار (دیار، پیدا)
 • دیاری
 • دیاکو (بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود)
 • دیلمان (برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد)
 • دیمەن (چشم‌انداز)

–> حرف ر :

 • راژور (جایی بالا،حاکم)
 • رامیار (اهل سیاست، سیاستمدار)
 • راویژ (تدبیر)
 • روژیار (آفتاب،زمانه)
 • روژمان (اندیشه نورانی،مانند روز)
 • روژهات (روزها)
 • راژان
 • راویژ (تدبیر)
 • روژند (نور خورشید)
 • رامان (در شگفت )
 • ریبوار (رهگذر)
 • ریوان (رهگذر)
 • ریباز (راه و شیوه)
 • ریناس (رهشناس)
 • ریبین (رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر)
 • ریبین (دورنگر، راهبین)
 • ریکەوت (کردی)
 • ریزان (وارد، ماهر)
 • رزگار (رستگار، آزاد)
 • روژان
 • روژهلات (شرق)
 • روهات

–> حرف ز :

 • زاگروس (زاگرس اصل این واژه یونانی است.)
 • زال (حکمران، چیره)
 • زانا (دانا)
 • زانکو (دانشگاه)
 • زانیار (دانشور، دانا، دانشمد)
 • زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
 • زیلان (کردی)
 • زوران (تلاش، کشتی)
 • زوراب (کردی)
 • زریان (نام یک نوع باد، تندر، طوفان)
 • زیبار
 • زەردەشت

–> حرف ژ :

 • ژاکان (پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است)
 • ژیار (زندگی شهرنشینی)
 • ژیکان (قطره ی باران)
 • ژیوار (زندگی)
 • ژاوەرو (ژاورود)
 • ژوان (گفتگوی عاشقانە)
 • ژیر (هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»)
 • ژیلوان (کوهنورد)
 • ژیلەمو (اخگر)
 • ژیوار (تمدن)
 • ژیوان (نگهبان زندگی)
 • ژیهات (کاردان، ماهر، شایسته، لایق)

–> حرف س :

 • ساکو (کوه بدون گیاه،ساده و بی آلایش)
 • سامران (نامی محلی، بلند و سر فراز)
 • سایمان (مانند سایه)
 • سوران (نام یکی از منطقه های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی ؛نام یکی از لهجه های معروف در کردی)
 • سیپان (بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان)
 • سارو
 • ساکار (پاک و ساده)
 • سامال
 • سانیار (حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد)
 • سه یوان(کوهی در ایلام)
 • سامرەند
 • سەردار (سردار)
 • سەنگاو
 • سەرکەوت (پیروز)
 • سەرکو
 • سیامه ند
 • سیروان (نام رودی در منطقه هورامان تخت – کردستان)
 • سوران (نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی – کرد سوران)
 • سردشت (به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی)
 • سَیوان (هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر)
 • سیروان

–> حرف ش :

 • شالیار (همدم شاه )
 • شاهو
 • شیروان
 • شمِال
 • شیرکو
 • شورش
 • شیوان
 • شوان
 • شڤان

–> حرف ک :

 • کاردوخ (نامی برای قوم کرد)
 • کاروان
 • کاویار (مراد،آرزو)
 • کژوان (کوهنورد)

–> حرف ل :

 • لاهور (یکتا)

 

–> حرف م :

 • ماردین (نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه)
 • ماژان (بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند)

–> حرف ن :

 • نیهاد (نهاد،هدف و مسیری)

–> حرف و :

 • وانیار (باسواد)
 • وارو (رهگذر)
 • وفران (در زبان کوردی ایلامی به معنای برف)

–> حرف ه :

 • هامون
 • هکار
 • هژار (بینوا، فقیر، تنگ دست)
 • هژیان (ارزنده، شایان ارزش)
 • هاوری ( همراه)
 • هاوراز (همراز)
 • هەلمەت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده واژه عربی حَمله)
 • هەژار (ندار و فقیر)
 • هەلکەوت (فراز-رونده، چیره)
 • هەلگورد
 • هەلو (آله، عقاب)
 • هەردی
 • هەورام (برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند)
 • هەوراز ( فراز و نشیب)
 • هیژا ( گرامی، محترم)
 • هیرش (یورش)
 • هورام (زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖهاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ)
 • هوزان (آوازەخوان)
 • هومەر
 • هیدی (آرام،ساکت)
 • هەندرین ( نام کوهستانی در کردستان)
 • هوگر ( علاقەمند)
 • هیرش (یورش، هجوم و حمله)
 • هیژا (گرامی، محترم)
 • هیوا (امید)
 • هیمن (آرام ، صبور ، متین، نجیب)

–> حرف ی :

یَل کورد : پهلوان کرد

یَلکاک : برادر پهلوان

– شما نیز اگر اسمهای پسرانه کردی میدانید که در این لیست قرار ندارند ، برایمان پیغام بگذارید

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (48 votes, average: 3٫19 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=57
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  لیست نام های شاهنامه برای دختر و پسر

  بسیاری از پدر و مادرها برای فرزندان خود اسامی اصیل ایرانی را انتخاب می کنند …

  ۲۲۷ دیدگاه

  1. اسم برای پسر فقط متین و پویا و محمد

  2. یَل کورد : پهلوان کرد
   یَلکاک : برادر پهلوان

  3. ژیوان بعضى جاها به معنى پشیمان نوشته شده آیا معنى ژیوان پشیمان میشه یا نگهبان زندگى؟

  4. کا اسماعیل جانکی میلاسی بختیاری

   وقتتان خوش کار بسیار ارزشمندی است جادارد بشما گفت:خدا قوت زبان وگفتاروبرخی اسماعی با زبان بختیاری مشترکان ریشه ای دارد خوب میدانیم که اشتراک بر میگردد به زمان هخامنشیان ومادها،که در حقیت این دو نژاده از یک تخمه میباشند که دراین فضا ی معدود نمی توان مستندات تاریخی را یادآورشد یکی نامهای بختباری «بردی»است برد زبان بختیاری یعنی «سنگی» عبارت مفهوی بیانگر این است که این شخص مادرش درکنار صخره سنگی این شخص را زایمان کرده«به گویش بختیاری میشود: مار و وید:ونامی دیگر«اشا» یعنی مرد درستکار ،گر خدا نصرت دهد از میان این دو نژاده پاک مردانی فرهیخته با پژوهش های اساسی ریشه مشترک را از زیر خاک جهل وخاک فراموشی تاریخی آشکار کنند . روزگار تان شیرین باد

  5. سلام اسم پسر کردى میخوام که تو زبان انگلیسى هم تلفظش راحت باشه ممنون میشم اگه نظر بدین

  6. سلام اسمه پسر کوردی میخام که به هنین بیاد

  7. توفیق اسم پسر در کردستان است به معنی لطف و عنایت

  8. دالاهو بمعنای عقاب و آهو استعاره از .زیبایی بخصوص خوش اندامی نام کوهی در ایلام و کرمانشاه. مانشت نام پسر بمعنای جایگاه مادها نام کوه و منطقه ای جنگلی و سرد شمال شهر ایلام . هه ناس نام دختر در کردی ایلام معنای نفس.پروشکه دختر معنای اختر یا جرقه آتیش در ایلام. ویرا پسر معنا باهوش در کردی رسمی وریا.

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.