آسمونی
حقوق و قوانین

قانون تجارت چیست؟

ثبت نام لاتاری

قانون تجارت مهمترین مجموعه‌ی نگارشی قوانین و مقررات مربوط به امور بازرگانی در ایران است که تمام فعالیت‌ها و امور تجاری در کشور بر اساس آن شکل می‌گیرد. اگر می خواهید به طور مختصر و مفید بدانید که قانون تجارت چیست این بخش آسمونی را تا پایان دنبال نمایید.

قانون تجارت چیست؟

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.

به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی(که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

Business Law 2 قانون تجارت چیست؟

موضوعات قانون تجارت

در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود.

لایحه اصلاحی قانون تجارت

در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح شده و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.

تازه های مرتبط

قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

ندا رحیمی

مصوبه شماره 207 سازمان تنظیم مقررات

ندا رحیمی

کیفرخواست (ادعانامه دادستان) در چه مواردی صادر می شود

ندا رحیمی

حقوق طراح سایت و کپی رایت طراحی وب

ندا رحیمی

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ‌ای

ندا رحیمی

آشنایی با آتش نشانی و وظایف آن

ندا رحیمی

درج نظر