تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > حقوق و قوانین > وکالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
 • آآبی پیک - دانلود فایل لایه باز
 • مشاورین املاک کوهک
 • وکالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال

  blazl forms of r…n and revocation وکالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال

  وکالت بلاعزل چیست ؟

  امروزه شاهد آن هستیم که مردم برای انجام معاملات زمین یا اتومبیل، آپارتمان و… مبادرت به تنظیم عقد بیع و معاملات خود در قالب عقد وکالت بلاعزل می‌کنند. بدون آن که بخواهیم به مسایل تخصصی و فنی این موضوع بپردازیم تلاش می‌کنیم. نکات مهم و آثاری که این نوع قراردادها دارند و در آینده ممکن است مشکلاتی برای طرفین به وجود آورد را در این مطلب آسمونی بررسی کنیم.

  ۱ـ وکالت عقدی است جایز یعنی عقدی است که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد. برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند. حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.

  ۲ـ برابر قانون عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست. پس اگر شخصی آپارتمانی را با آقای (ب) با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب آقای فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسماً آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما در این هنگام فروشنده فوت کند برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند آن موقع خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است. لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.

  ۳ـ برابر قانون موکل هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل کند اما طرفین می‌توانند بلاعزل بودن وکیل را در قرارداد شرط کنند حال این سئوال پیش می‌آید آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا این که این حق فقط منحصر به وکیل است که در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.

  خرید و فروش به هنگام داشتن وکالت

  انجام مورد وکالت وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله به خودش باشد ولی فروشنده که در این جا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. از اینرو، هنگامی که می‌گوئیم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلا اشکال است به موضوعاتی بر می‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد.

   شرط وکالت پس از فوت یا جنون 

   فرض کنیم کسی در بانک مسکن وام سپرده‌گذاری می‌کند تا پس از مدتی از مزایای وام برخوردار شود هنگام سررسید وام شرایط مالی او به نحوی است که دیگر نیازی به آن مبلغ ندارد و یا این که به لحاظ نیاز به وجه نقد، می‌خواهد این امتیاز خود را بفروشد. اصولاً بانکها کسی را که صاحب امتیاز است می‌شناسند و وام به او تعلق می‌گیرد نه خریدار وام. از اینرو می‌بینیم که فروشنده وام با خریدار سند وکالت نیز تنظیم می‌کند تا پس از مستهلک شدن وام و پرداخت اصل و سود آن خریدار دچار مشکل نشود و یا این که شخصی خانه‌ای را که دارای وام مسکن است خریداری می‌کند و چون سند به نام بانک در رهن است، و از طرفی اقساط تماماً‌ پرداخت نشده خریدار از فروشنده وکالت بلاعزل می‌گیرد حال سئوال اینجاست که با توجه به قوانین ما که وکالت بلاعزل با فوت وکیل یا موکل از بین می‌رود می‌توان شرط کرد که وکالت پس از فوت باقی بماند؟ در این خصوص باید گفت که وکالت یا عدم عزل وکیل اگر ضمن عقد لازمی شرط شود اثر آن پایبندی وکیل و موکل به عقد وکالت یا از بین بردن حق فسخ آنان است. طبیعت وکالت همان طور که گفتیم آن است که با فوت طرفین منحل می‌شود (عقدجایز) و این طبیعت ماهیت عقد غیرقابل تغییر است حتی اگر طرفین چنین شرطی را در عقد بیاورند که عقد وکالت با فوت طرفین منحل نشود. لذا با فوت هر یک از طرفین عقد وکالت از بین خواهد رفت حتی اگر شرط شود که وکالت پس از فوت از بین نمی‌رود. 

  blazl forms of r…n and revocation 1 وکالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال

  ابطال وکالت بلاعزل 

  آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اداشته است؟جرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضورداشته باشد

  از جمله عباراتی که در وکالتنامه بلاعزل ذکر می شود به شرح ذیل است:

  موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت …. سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد – موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

  ماده ۶۷۹ قانون مدنی – موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد

  طبق ماده فوق عقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم بر آن مترتب میشود : 

  الف -وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم میکند ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانکها

  ب-عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار میگیرد ولازم الاتباع خواهد بود اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست :

  ۱- فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است

  در اینصورت وکالت موضوع شق الف همراه باعقد منحل ومنتفی شده ونیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست ولی در وکالت موضوع شق ب با انحلال عقد لازم ،فقط شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی است جایز برگشته و در این حالت موکل میتواند آنرا فسخ کند.

  ۲- اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است

  ۳- از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی

  اما انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد چگونه است :

  ۱- اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین میتوان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت.

  ۲- اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود وادامه طبق بند یک طرق انحلال

  ۳- عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث )  میتواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند

  Blazl forms of representation and revocation2 وکالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
  اما درخصوص موارد ذکر شده در متن اسناد : 

  ۱- اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را ازخود سلب وساقط نمود) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست واگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده وماده ۱۰ قانون مدنی این شرط را نیز لازم الوفاء میدانند اما این نظر در مراجع قضائی ورسمی وفقهی پذیرفته نشده است لذا این عزل وکیل از سوی موکل  بدون مراجعه به مراجع قضائی امکان پذیر است ودر صورت اعتراض وکیل ،وی بایستی به مراجع قضائی مراجعه کرده وثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .

  ۲- اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت .

  ۳- اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره ،عقدوکالت خود بخود منتفی میگردد .

  ۴- در خصوص ضم امین ، طبق مقررات وقواعد فقهی عقد وکالت ،وکیل خود امین موکل است لذا ضم ایمن معنی ندارد.

  ۵- در خصوص شرط عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد :

  عده ای این شروط را به استناد ماده ۹۵۹ قانون مدنی نافذنمی دانند ولی بعضی دیگر استدلال میکنند چون این شرط ، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است شامل حکم ماده فوق نمی گردد وطرفین بر اساس اراده آزاد طرفین و ماده ۱۰ قانون مدنی میتوانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد نمایند و بطورکلی به عقیده این عده هر حقی را که قابل انتقال یا اسقاط باشد میتوان حق تمتع یا اجراء آن را از خود سلب نمود

  در پایان راحت ترین طریق انتفای وکالت بلاعزل استفاده از ماده ۶۸۳ قانون مدنی است ودر صورت اعتراض وکیل ، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضائی به عهده وکیل خواهد بود .

   

  • همچنین بخش قوانین و حقوق را ببینید:

  قوانین و حقوق

  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • طراحی 
سایت
 • ویزای کانادا
 • اینم جالبه !

  حقوق بشر آمریکایی چیست؟

  حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و به …

  ۶۷ دیدگاه

  1. آیا با وکالت بلاعزل می توان طلاق گرفت؟

  2. اقیانوس امور مالی و رهن محدود

   آیا شما نیاز به یک وام؟ اگر بله! تماس با اقیانوس امور مالی و رهن محدود ®for مقدار وام های کوچک و بزرگ است. ما را از وام با نرخ بهره ۲٪. تماس با ما امروز از طریق ایمیل در oceanfinance459@gmail.com ما نیز خارج از. £ ۵ هزار پوند به ۱۰۰ میلیون پوند برای افراد و شرکت، اعتبار به روی همه باز است، صرف نظر از ملیت.

  3. پدرم به پسر بزرگش وکالت بلاعزل زمین کشاورزی داده که این زمین را یک سال قبل بین کل پسرهایش به صورت لفظی تقسیم کرده بود ما میتوانیم زمینیان را بگیریم

  4. آیا شما نیاز به تامین مالی؟

   آیا شما نیاز به یک وام برای کسب و کار و یا شخصی نیاز دارد؟

   شرکت ما این است که در ایالات متحده واقع شده است.

   پیشنهاد ما وام برای هر شخص یا شرکت با نرخ بهره ۳٪ در سال است.

   برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل آدرس: fastaccessfinance@outlook.com

   کپی رایت ۲۰۱۷ USA®

   توجه داشته باشید: تماس با ما از طریق این addressonly ایمیل شما: fastaccessfinance@outlook.com

   اسکایپ: fastaccessfinance

  5. من از مادرم وکالت فروش دارم ولی بلا عزل نیست مادرم قصد فروش دارد و هردو باهم در محضر حاضر شده ایم محضر دار می فرماید هیچ یک نه من نه مادر نمی توانید بفروشید فقط باید وکالت عزل شده سپس مادر بفروشد

  6. سلام من میخوام به یک نفر وکالت بدم که کارهای نمایندگی شرکتی رو برای من انجام بده، به نظر شما چه نوع وکالتی بدم بهتره؟ بنده در کار پخش بستنی هستم و قراره نمایندگی شرکت بستنی بگیرم!!

  7. سلام قطعه ای زمین مشاع که مالک ان را به فرزند خود به صورت وکالت بلاعزل تحویل داده است فرزند ایشان مقداری از ان را به اسم خود کرد به طور مثال ۱۵هکتار بعد پدر از پسر تقاضای مقداری زمین از همان پلاک کرد که وکالت بلاعزل به فرزند خود داده بود فرزند هم ۵هکتار را به پدر برگرداند ایا وکالت بلاعزل باز هم شامل این ۵هکتار میشود؟زیرا زمین به صورت مشاع و پلاک همان پلاک میباشد.

  8. باسلام ما میخواییم یه خونه بخریم که مالککش ور شکست شده وبه خواهرش وکالت فروش داده حالا ما از کجا بفهمیم به کسان دیگری وکالت فروش نداده راهی برای اطمینان داریم

  9. پرویز مهران نژاد

   سلام وکالت سندمنزل دایی ام راگرفتم جهت گرفتن وام الان وامم راگرفتم آیا دوباره بایدوکالت را ابطالش کنم یا تحویل خودش بدم که ازبین ببردیاپاره کند ممنون میشم جواب بدید

  10. باسلام.من چند ساله پیش وکالت نامه کاملی که به همسرم دادم را درسال(۹۱) باطل نمودم.وبعد از یکسال از ابطال از ایشون جدا شدم.
   ایشون امسال باهمون وکالت نامه دو خط موبایل منو در امور مشترکین بنام دو فرزند پسرم که یکی ۶ و یکی ۳ و هر دو به زور در حضانت خودش هستند تغییرنام داده و استفاده میکنه.میتونم به چه جرمی ازش شکایت کنم

  11. با سلام
   بنده خانه ام را در بنگاه معاملاتی با قولنامه فروخته ام به یک نفر و وکالت بلا عزل جهت انتقال سند به ایشان داده ام در ضمن این ملک وام مسکن داشته ولی خریدار اقساط را نمیپردازد آیا میتوانم وکالت را باطل کنم .

  12. سلام
   یه نفر برای کاری از پدرم وکالت گرفته . پدرم فکر کرده او همان قرارداد غیر محضری که قبلا نوشته بودن رو نوشته و چون چشمانش ضعیفه و کم سواد هم هست متن قرارداد که بسیار ریز بوده رو نخونده و امضا کرده حالا فهمیدیم که طرف وکالت تام الاختیار بلا عزل از پدرم گرفته و به احتمال قوی کلاه بردار هم هست حالا چیکار کنیم اگه زمین ما رو بفروشه و در بره پدر من تو زندان می افته هر کاری کردیم نمی یاد وکالتش رو پس بده چیکار کنیم که حاصل عمر چهل سال زندگی مون به باد نره و کارمون به گوشه خیابون نیفته .

   • در هر دفتر خانه ای که نوشتید بروید عزلش کنید از همان دفترخانه اظهارنامه ای مبنی بر عزل وی به آدرس منزل یا کار وی ارسال کنید که بعد از این هر کاری به آون وکالت نامه بکند باطل بوده وکلاهبرداری محسوب می شود

  13. سلام
   من به اجبار مادرم و بدون رضایت خودم بالاجبار یه وکالت تام بلاعزل برای انجام یک سری امور مالی و اداری به مادرم دادم چون خودم مدرسه میرم و نمیتونم دنبال این کارها برم
   حالا با توجه ب اینکه این وکالت بلاعزل هست هیچ راهی وجود نداره ک این وکالت رو چند سال بعد باطل کنم؟

  14. خوب است مرسی از مطالب عالیتون خیلی استفاده کردیم مرسی

  15. پنج سال پیش وکالت بلاعزل به همسرم دادم برا انجام کارهای اداری و انجام عوادض شهرداری و دارایی و ثبت اسناد که سند منزلم را بنام خودم بگیره ولی ایشون سو استفاده کرو و با در دست داشتن همان وکالت نامه طی یک بگو مگو کوچک دیگر اجازه نداد وارد منزل خودم بشم و گفت خونه برا خودمه و تا اینکه از هم جدا شدین و از آنجا کهخدا برحق است خودم بدنبال گرفتن سند رفته و سند منزلم را گرفتم و الان اقدام به شکایتو خلع ید کردم ولی همسرم شکایت کرده وکالت بلاعزل خودش بهن داه چطور میتونه سند بگیره .آیا موکل یعن خودم کار غیر قانونی کرده ام چون موارد مورد وکالت را که به وکیل همسرم داده بودم خودم انجام دادم .آیا شکایت همسرم برا ابطال سند قطعی من رسیدگی میشود.

  16. باسلام من بعلت مریضی ام۲سال پیش وکلت بلاعز به شریکم دادم و هیچ مبایعه نامه ندادم آیا می توانم وکلت را ابطال کنم. ..باتشکر

  17. سلام پدر من همراه عموهام وعمه هام به یکی از عمو هام وکالت بلاعزل دادن برای فروش زمین هاشون ولی چند نفر از عمه هام اصلا به دفتر خانه برای امضای وکالت نرفتن خواستم ببینم کلا وکالت باطله یا برای کسایی که امضاش کردن اجرا میشه

  18. باسلام
   شوهرمیک واحد آپارتمان بنام من کرده . من به این سند شک دارم که آیا شش دانگ سند بنام من شده یا سند عمری با فسخ و با وکالت بلا اصل است… من خیلی شک دارم. از کجا بفهمم که سند به جه صورتی بنام من شده؟ درضمن ریس ثبت اسناد دوست صمیمی.شوهرم است . من خیلی مشکوک هستم … لطفا مرا راهنمایی کنید.

  19. باسلام ۰آیا وکیلی که باعث ضرر وزیان موکل گشته نافذ هست ۰آیا میشود عمل او از طریق دادگاه ابطال کرد

   • سلام اگه کارهایی که وکیل برای موکلش انجام داده خارج از اختیارات تصریح شده اش تو وکالت نامه باشه کارش غیر نافذ و قابل ابطال هست

  20. کوروش حاجیان

   سلام
   پدرم ۳ سال پیش وکالت بلاعزل فروش خانه اش رو به من داد. و در صحت و سلامت بود.
   حال برادران به استناد پرونده پزشکی سکته مغزی ایشان که از بیمارستان گرفته اند و تاریخ ۴۰ روز قبل از وکالت نامه می باشد.می توانند وکالت منو باطل کنند؟

  21. با سلام : اینجانب زمینی راباوکالت بلاعزل خریداری کردم.الآن آن را گم کرده ام. چکار باید بکنم؟

  22. یک نفر از اداره ای زمین خریده است قسطی
   اداره وکالت فروش داده است
   آن نفر به من وکالت فروش داده است
   حال آن نفر ورشکستگی خودش را اعلام کرده است
   چیکار میشه کرد
   آیا وکالت ابطال میشود??

  23. با سلام، من حدود ١٠-١٢ سال پیش به همسر مادرم وکالت بلاعزل و جامع دادم البته به خواست خودم نبود و مجبور به این کار بودم و در ان زمان سنم کم بود و اگاهی لازم از وکالتی که دادم را نداشتم. به من گفتند که وکالت را باطل کرده اند . من حتی یادم نیست در چه دفتر خانه ای وکالت دادم. چگونه می توانم متوجه شوم که وکالت باطل شده یا نه؟ اگر باطل نشده باشد چگونه می توانم ان را باطل کنم ؟ چون الان ازدواج کردم و کل دارایی همسرم به نام من است. ممنون اگر پاسخ مرا بدهید.

   • سلام میتوانید از طریق دفتر خانه اول رونوشت از وکالت بگیرید بعد اقدام به ابطال نمایید شرایط وکالت برای ابطال لازم است

  24. باسلام ، شرکتی اقدام به فروش اقساطی خودرو های وارداتی که دارای مجوز ویژه جانبازان میباشد مینماید. این خودروها قابل فروش به غیر نمیباشد. شرکت مذکور مدعی است که از طریق وکالتی که از جانبازان اخذ شده است میتواند خودرو را به سایر متقاضیان بصورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک بعد از وصول اقساط ۵ ساله واگذار نماید.
   ۱_ آیا از لحاظ قانونی این کار مجاز میباشد ؟
   ۲_ اگر چنانچه در مدت ۵سال با فرض بر اینکه اقساط بطور منظم از طرف خریدار پرداخت شود ، وکیل یا موکل فوت شوند ، وضعیت انتقال اسناد خودرو به نفع خریدار چگونه خواهد شد؟

   • با سلام.باید دید قابلیت فروش اینگونه خودروها چگونه از مالک سلب شده اگر با لفظ “حق فروش اسقاط گردید “باشد چون اساسا قابل فروش نبوده وکالت دادن برای ان نیز بی معنا می باشد و لذا به احتمال زیاد وکالت ادعایی رسمی نمی باشد اما اگر گفته شده که “مالک حق فروش ندارد”بنابراین احتمال دارد که وکالت رسمی اخذ شده باشد اما باز در این مورد نیز همان ایراد دوم (فوت) پیش می آید.از منظر حقوقی بهترین کار در صورت امکان،انعقاد قرارداد با خود مالک تحت همان عنوان اجاره به شرط تملیک می باشد که در هر دو صورت فوق قابلیت ان وجود دارد.

  25. بنده به همسر خودم حق طلاق دادهام که در ان دوره دچار بیماری افسردگی شده بودم ایا میتوان ان حق طلاق را ابطال کرد

  26. وکالت بلاعزل در شروط ضمن عقد ازدواج چگونه قابل ابطال است؟ همسرم با آگاهی کامل از ناباروری ام ازدواج را پذیرفت حالا بعد از ۵ سال ادعای تحقق شرط ضمن عقد دهم و با استفاده از وکالت بلاعزل داده شده که توسط امضایم زیر این بند اعمال شده است تقاضای طلاق با کلیه حقوق شرعی و قانونی نموده است.

   • سلام.من یک وکالت بلاعزل طلاق باکلیه حقوق به همسرم دادم آیاقابل عزل یاباطل شدن است ؟؟؟
    چندماه قبل وکالت دادن به همسرم معتادموادمخدرشیشه شدم وبعدیک ماهش ترک کردم توکمپ.

  27. سلام چرا جواب نمیدهید؟ این ۳دانگ خانه که بدهکار در آن زندگی نمیکند جزء مستسنیات دین محسوب میشود؟

  28. سلام بنده وکالت بلاعزل از شخص الف دارم آیا من میتوانم وکالت فروش از طرف شخص الف به فرد دیگری بدهم.ممنونم

  29. با سلام تازه وارد شدم ونظی ندارم اما با یک مشکل پرداخت به بانک ملت مواجه شدم از طریق کارت بانک ملی متاسفانه به علت اینکه رمز اینترنتی بانک ملی دارای حروف نیز هست در فیلد امکان زدن حروف نبود وفقط شماره برنامه ریزی شده بود امیدوارم رفع اشکال بشود ممنون

  30. باسلام
   احتراما پدرمان منزلش را جهت رهایی از درخواست مهریه همسردومش به نام برادرمان کرده و از ایشان وکالت بلاعزل گرفته تا بعدا منزل را برگرداند ولی بعدا پدر فوت نموده حال ایا وراث میتوانند از طریق همان وکالت مدعی احقاق حق شوند ?

  31. با سلام ، پدر من از مادرم وکالت گرفته و توسط وکالت به طور پنهانی خونه رو ازش گرفته ، راهی برای پس گرفتن خونه هست، میشه به صورت پنهانی از پدرم وکالت رو باطل کرد؟

  32. سلام اینجانبه درسال ۸۷ شش دانگ منزلی رابا همسرم خریداری کردم که سه دانگ به نام من وسه دانگ دیگر به نام همسرم است وچون وام راازشخص دیگری خریدیم به هر دوی ما یک وکالتنامه بلاعزل ومبایعه نامه داده وسند رسمی به نام خودش (صاحب وام) است حال ۳سال است ازهمسرم طلاق گرفتم و او شاکی من شده که ۶دانگ منزل مال خودش است و۴سال است که پول اجاره رابرای خودش میبرد واقساط وام رانمیدهد کمکم کنید حقم ضایع نشود آیا دادگاه به نفع او حکم میدهد؟ خیلی استرس دارم

  33. با سلام بنده خانه ای خریداری کردم و از آنجایی که از وام بنیاد شهید استفاده کنیم بناچار سند خانه را به نام پدرم کردم ، حال آنکه صاحب خانه بنده می باشم و چون سند در رهن بانک است و سند بنام پدرم می باشد ، چه وکالتی را در دفترخانه ثبت کنم که بعد از فوت پدرم به مشکل بر نخورم ، با تشکر .

  34. آیا در وکالت نوشتن عبارت حق عزل ندارد بطور کلی صحیح است؟آیا با این عبارت وکالت بلاعزل محسوب میشود؟

  35. حمید رضا ملک زاده

   قرارداد کاری با دو نفر امضا کردم که در آن تعهدات طرفین کاملا مشخص و رقم قرار داد نیز مشخص است و وکالت بلا عزل هم به آنان داده ام من تعهدات خود را انجام داده ام ولی آنها هیچ یک از تعهدات خود را انجام نداده اند و به تماسهای من هم جواب نمیدهند چه باید بکنم و آیا میتوانم یک طرفه فسخ کنم.

  36. از شخصی که یک آپارتمان ۵واحدی احداث نموده ویکی ازواحدها را که من خریده ام تفکیک ، و بنام من سند ششدانگ صادر نموده وطوری که خودم درجریان امضاهایی که ازمن میگرفت بعدا متوجه شدم ازمن وکالت فروش اموال غیرمنقول بلاعزل گرفته وقتی به وی اعتراض کردم ایشان گفت برای اینکه اگر من خواسته باشم طبقات دیگر را تفکیک وبفروشم نیاز به حضور شما نباشد و وقت شما گرفته نشود ولی من قانع نشده و کپی وکالت فروش را از دفترخانه اولیه گرفته وبه چند دفترخانه نشان دادم تا من را روشن کنند همه دفاتر اظهار داشتند وکیل اختیارفروش کل ساختمان ازجمله واحدی که به من فروخته را هم دارد خواهشمندم من را راهنمایی کنید چگونه میتوانم وکیل را که مالک چهار واحد دیگر هم هست عزل نمایم باتشکر من الله التوفیق

  37. ﺑﺎ ﺳﻼﻡ, ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻭﺧﻮاﻫﺮﻫﺎ ﻭﺑﺮاﺩﺭاﻧﺶ ﺑﺮاﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺭﺙ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ اﺩاﺭﻱ ﺁﻥ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﻧﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ اﻡ ﻛﻪ ﻭﻛﻴﻟﻪ, ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻼ ﻋﺰﻝ ﺩاﺩﻩ اﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﺰﻟﺶ ﻛﻨﻨﺪ. ﺁﻳﺎ ﺑﺎ اﺭاﻳﻪ اﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭﻛﻳﻞ ﻋﺰﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ? ﻟﻂﻔﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﺪ.

  38. fبا سلام
   من یک ملکی از کسی خریدم طرف قبل سند به مان خودم بزنم مرده است بچه هاشم ایران نیستند که وکالت دوباره بدهند میگن باید صبرکنی تا بیاییم حالا راه دادگاه ام خیلی طولانی هیت ایا راه دیگری وجود دارد

  39. انتقال سه دانگ منزل مسکونی دامادم را شرط طلاق توافقی دخترم قرار داده ایم اما ایشان حق انتقال را به صورت وکالت بلاعزل به دخترم میدهد ایا میتواند پس از طلاق وکالت را باطل نماید واز انجام انتقال ملک به همسرش خودداری کند؟لطفا هرچه زودتر پاسخ دهید متشکرم

  40. همسر من بزور در دفترخانه وکالت بلاعذل گرفته برای منزل مسکونی منهم سنددرا به نام دخترم کردهام او می تواند ازمن شکایت کند با تشکر

   • خیر!برای اطلاع بیشتر با شماره ۰۹۳۳***** تماس بگیرید!یا به ایمیل elyas*****@yahoo.com مراجعه کنید.

   • خیر خانم نمی تونه چون وکالت در واقع نائب گرفتن برای انجام کاری است که خود شما هم کی توانید آن را انجام دهید و با انجام آن از طرف شما دیگر موضوعی نمی ماند که وکیل انجام دهد.

   • اگر قرارداد داشته باشین میتونه اگه نداشته باشین خیر

  41. آیا با سند ملکی که بنام اینجانب است و اینجانب وکالت بلا عزل به مادرم را داده ام،میتوانم ملک را هر وقت که خواستم بفروشم؟

  42. من خودرو خریدم طرف نگفته اطاق تعویض می باشد و به من در تعویض پلاک گیر داده اند و طرف خودش وکالتی نداشته ماشینو به من فروخته و خریدو فروش کننده است باید چکار کنم لطفاًکمکم کنید

   • شما باید به مالک اصلی مراجعه کرده و فسخ معامله را بخواهید! جهت مشاوره بیشتر ۰۹۳۳***** تماس بگیرین!

  43. سلام قراراست خونه ورثه ای رابه کسی وکالت کاری بلاعزل بدهم وبقیه وراث وکالت فروش بلاعزل،جه خطراتی متوجه من باوکالت کاریم خواهدبودواینکه وکالت کاری بلاعزل راهروقت بخواهم میتوانم عزل کنم وراهش چیست

  44. سلام .بنده در جوانی و وکالتی بلاعزل جهت فروش خودرو به کسی دادم.ولی بدلیل عدم آگاهی دقیق از محتویات آن ، اکنون دچار نگرانی هستم که آیا ممکن است این وکالتنامه برای بنده مشکل ساز شود؟لطفا راهنمایی فرمایید. با تشکر

  45. با درود . من یک وکالت بلاعزل به یکی از نزدیکانم داده ام که در وکالت نامه رسمی ، حق عزل را از خودم سلب کرده ام ، ولی این وکالت بدلیل فروش و یا بدهی من نبوده ، بلکه بدلایل شخصی این وکالت بلاعزل را داده بودم و هیچ گونه قولنامه و رسید و پولی بین ما رد و بدل نشده است . پس از یکسال من آن ملک را به همراه وام بانک مسکن به شخص دیگری بطور رسمی فروختم . آیا مشکلی پیش می آید ؟ آیا آن شخص میتواند اقدام به شکایت کند؟؟؟

  46. سلام
   بنده مغازهای خریدم به ارزش ۱۸۵۰۰۰۰۰۰تومان وبعد از اینکه سند بنام شد متوجه شدم قبل از خرید من در طرح تفضیلی شهرداری کاربری مغازه از تجاری به اداری تغییر یافته راهنمایی کنید

   • دوست گرامی اگر پیش از خرید کاربری تغییر نموده و در زمان خرید در قرارداد شما ذکر شده کاربری تجاری است میتوانید شکایت کنید
    اما اگر غیر از این باشد کاری نمیتوان انجام داد

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.