آسمونی

بخش : حقوق و قوانین

حقوق و قوانین

مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

طاهره رضایی
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری آزادسازی هرچه بیشتر و اعطای حق انتخاب حداکثری به مردم و اپراتورها، عبور از حالت حجمی به حالت