تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت مازندران
 • طراحی سایت
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • loading...

  پیش شماره تلفن های ثابت مازندران

  pre-phone-number-mazandaran

  آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان مازندران به مرکزیت شهر ساری به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان مازندران جهت تماس بین شهری کد یکسان 011 اختصاص داده شد.

  آب اسک011
  آبگرم011
  آری011
  آغوزبن بابل011
  آغوزگله011
  آکند/پنبه زارکتی011
  آلاشت011
  آلوکنده /حاجی محله011
  آمل011
  آهنگرکلا011
  آهنگرکلا/شهدای /دابو/مرزنگو011
  آهودشت011
  آهی محله011
  آیت محله011
  ابوالحسن کلا011
  ابوخیل ارطه011
  اتو011
  اجارستاق011
  اجوارکلا011
  احمدآباد/کلیج011
  ارات بن011
  ارضت011
  ازباران011
  ازنی011
  اسب چین011
  اسب شورپی011
  اسبوکلا011
  اسبوکلا/ولاشد011
  استخرپشت011
  اسرم /جامخانه011
  اسکنده /وازیک011
  اسکومحله /امامزاده عبداله011
  اسلام آباد011
  اطرب /بهزادکلا011
  اکراسر011
  المشیر011
  اله رودبار011
  اله شاه /علی آباد011
  امام /ده011
  امامزاده /قاسم011
  امره011
  امیرآباد011
  امیرآباد/ایزدشهرشرقی011
  امین آباد011
  اناده011
  انارمرز011
  انجیلسی011
  اندوار011
  اندیکلا011
  اوارد011
  اوجاک011
  اوجامحله011
  اوجی آباد011
  اورست /مالخواست011
  اوزکلا011
  اومال /بریجان011
  اهلم /آزادمون011
  ایثارده011
  ایرا011
  ایزدشهرمرکزی011
  ایل وکلا011
  ایوک /بورخیل011
  ایول011
  بائوده سفلی011
  بائیکلا/شهیدآباد011
  بابل011
  بابل پشت011
  بابلسر/دریاکنار/خزرشهر/باقرتنگه011
  بادله011
  بالااحمدچاله پی011
  بالابازیار011
  بالامیرکلا011
  بانصرکلا011
  بایجان011
  بایع کلا011
  برجنده /شرفتی011
  برسه011
  برگه011
  برما011
  بزمین آباد011
  بشل /چاکسر011
  بطاهرکلا011
  بلده011
  بندر/امیرآباد011
  بنفشه ده011
  بورخانی011
  بولی کلا/درویش خیل011
  بهشهر011
  بهنمیر011
  بیزکی011
  بیشه بنه011
  بیشه سر011
  بیشه کلا011
  پائین احمدچاله پی011
  پائین کلا011
  پاجی /میانا011
  پاشاکلاآمل011
  پاشاکلادودانگه011
  پاشاکلاساری011
  پاشاکلاکسلیان011
  پاوند011
  پردمه011
  پردنگون011
  پرکلا011
  پل سفید011
  پل کرات011
  پلور011
  پنبه چوله011
  پنجاب011
  پوروا011
  پوست کلا011
  پول011
  پهناب011
  پهنه کلا011
  پی قلعه011
  پیته نو011
  پیچاکلا011
  پیشنبور011
  پیمود011
  تازه آباد011
  تازه آباد/سپاه011
  تاکر011
  تلمادره011
  تلوک011
  تمسک /سرخکلا011
  تمل011
  تنکابن /خرم آباد011
  تنگه لته011
  تیرکلا/ماچک پشت011
  تیله نو011
  جلیکان علیا011
  جلیل آباد/کراتچال011
  جنت رودبار011
  جواهرده011
  جوربند011
  جویبار011
  چاری011
  چالکرود011
  چالوس011
  چالیسیو011
  چرته011
  چفته کلا011
  چل011
  چلمردی011
  چلندر011
  چمان011
  چمستان011
  چورت011
  حاجی کلابزرگ011
  حریث011
  حسن آباد011
  حسین آباد/لله مرز011
  حسین آباد/لیتکو011
  حمیدآباد011
  حیرت011
  خارکش011
  خال خیل011
  خانه دریا011
  خانه سرمرز011
  خجیرکلا011
  خرم آباد011
  خرماکلا011
  خزرآباد011
  خشت سر011
  خشرودپی011
  خشکرود011
  خطیرکلا/باغدشت011
  خلیل محله011
  خورشید011
  خیرود/مزگاه011
  خیرودکنار/سیدعلی کیا011
  خیره سر011
  دارابکلا011
  دارکلا011
  دازمیرکنده011
  دامیر/دینک011
  درازکلا011
  دراسرا011
  درزی کلا/کریم کلا011
  درزیکلاآخوندی011
  درونکلای شرقی011
  درونکلای غربی011
  دلسم /ویسر011
  دنگ پیا011
  دنگ سرک011
  دوک /زیلت011
  دونا011
  دونکوه011
  دونه چال011
  دونه سر011
  دینارسرا011
  دینان011
  دیوا011
  دیودشت011
  دیوکلا011
  رامسر011
  رئیس آباد011
  رئیس کلا011
  رزکه011
  رزن011
  رستم رود/آکامشهرمخابراتی011
  رستم رود/ایزدشهرغربی011
  رستم کلا011
  رسکت011
  رکابدارکلا011
  رکن کلا011
  رمنت011
  رودبار/اورطشت011
  رودبست011
  رودگر/پل سرا011
  روشن آباد011
  رویان011
  ریحان آباد/ولمازو011
  ریکنده011
  رینه لاریجان011
  زاغمرز011
  زاهدکلا011
  زرگرمحله /آرادکلا011
  زرندین011
  زرین آباد011
  زوارده011
  زیارت کلا011
  زیدسفلی011
  زیراب011
  سائیچ محله011
  ساروپسند011
  ساری011
  سرخ کریه011
  سرخرود011
  سرخکلا/شهرک /فرهنگیان011
  سرکا011
  سرکت011
  سروکلا011
  سعادت آباد011
  سعیدآباد011
  سفیداب011
  سفیدتمشک011
  سلطان محمدطاهر011
  سلمان شهر011
  سلمل011
  سلیاکتی011
  سلیمان آباد011
  سما011
  سمسکنده011
  سنارسفلی011
  سنگ تراشان011
  سنگتاب011
  سنگچال011
  سنگده011
  سوا011
  سوتکلا/دادکلا011
  سوته /فریدون کنار011
  سوچلما011
  سوربن /برارده011
  سورک آمل011
  سورک ساری011
  سه کیله011
  سیاهدشت011
  سیدابوصالح011
  سیدمحله011
  شارقلت011
  شاندشت /شنگلده /وانا011
  شاه کتی011
  شرفدارکلا011
  شوبکلا/معلم کلا011
  شورکا011
  شومیا011
  شهرک /صنعتی /ساری011
  شهرک /نمک آبرود011
  شهرک صنعتی /آمل011
  شهرک صنعتی /بهشهر011
  شهرک صنعتی /دانیال011
  شهنه کلا011
  شیخ محله011
  شیرخوارکلا011
  شیرکلا011
  شیرگاه011
  شیرود011
  صاحبی011
  صالحان011
  صفرخیل /میارکلا011
  صلاح الدین کلا/ونوش011
  صنایع /چوب /کاغذساری011
  طارسی کلا011
  طالب آملی011
  طبقده011
  طوسکلا/سیاوشکلا011
  طوقدار011
  طوله سرا011
  عالمکلا011
  عالیکلاآهی011
  عباس آباد011
  عبداله آباد011
  عرب خیل011
  عزت الدین011
  عزت /منوچهرکلا011
  عزیزک011
  عسگرآباد011
  عظیمیه چالکش011
  علویکلا011
  علی آباد/آمل011
  علی آباد/ساری011
  علی آباد/عسگرخان011
  عیسی خندق011
  غریب محله011
  فریدون کنار011
  فریم011
  فریمک011
  فقیه آباد011
  فلورد011
  فولادکلا/پازوار011
  فیروزکلاآمل011
  فیروزکلاچالوس011
  فیروزکنده011
  قائم شهر011
  قائمیه011
  قادیکلاچهاردانگه011
  قادیکلای بزرگ011
  قراخیل011
  قرتیکلا011
  قره تپه011
  قلعه پایان011
  قلعه سر011
  قلعه کش011
  قلعه گردن011
  کاردرکلا011
  کاردگرمحله آمل011
  کاردگرمحله بابل011
  کارکنده011
  کارمزد011
  کاظم بیگی011
  کاظم کلا011
  کترا011
  کتی لته011
  کجور011
  کردکلا/کوهی خیل011
  کردیچال011
  کرسب /مسکوپا011
  کرسی011
  کرفون011
  کرکنار011
  کشتله011
  کشتی سازی /ایران صدرا011
  کشکسرا011
  کشکوه011
  کلا011
  کلارآباد011
  کلاردشت /حسن کیف011
  کلارستاق011
  کلاگرده011
  کلاگرمحله011
  کلت011
  کلوده011
  کله بست011
  کله مرز/رودپشت011
  کله نو011
  کلیج خیل011
  کلیکسر011
  کمانگربرسمنان011
  کمانگرکلا011
  کمربن011
  کمرود011
  کمیشان011
  کنس مرز011
  کنیم011
  کورکورسر011
  کوکده011
  کوهپر011
  کوهسارکنده011
  کوهستان /آسیابسر011
  کیاسرچهاردانگه011
  کیاکلا011
  گالشپل011
  گاوان کلا/سیدکلا011
  گاوبر011
  گتاب011
  گرسماسر011
  گزنک011
  گل علی آباد011
  گلما011
  گلندرود011
  گلوگاه011
  گلوگاه بندپی011
  گله محله سیرجارون011
  گلیجان011
  گلین /چی لی لی سر011
  گنج افروز011
  گویتر011
  گیله کلا/باریک آبسر011
  لاجیم011
  لاریم011
  لاسم011
  لاشک011
  لالا011
  لاویج011
  لتاک011
  لتینگان011
  لرگان011
  لشتو/لزربن011
  لشکنار011
  لله بند011
  لمراسک /تیرتاش /سراج محله011
  لنگر011
  لیماک011
  لیند011
  ماکران011
  ماهفروجک011
  ماهفروزمحله011
  متکازین011
  محمدآباد011
  محمدآباددودانگه011
  محمودآباد011
  مرزن آباد011
  مرزیکلا/بابل کنار011
  مرگاو011
  مرمت011
  مریج محله011
  مزید011
  مشک آباد011
  معلم کلا011
  ملک خیل011
  منطقه اقتصادی /بندر/امیرآباد/011
  موزیکله011
  مهدی رجه011
  میانده011
  میانگله /چناربن011
  میخران011
  میخساز/کندلوس011
  میررودپشت011
  میناک011
  ناحیه011
  ناندل011
  نانواکلا011
  نج011
  نسن011
  نشتارود011
  نشل011
  نعمت آباد011
  نکا011
  نمار011
  نوا011
  نوائی محله011
  نوذرآباد011
  نور/علمده011
  نوسر011
  نوشهر011
  نوشیروانکلا011
  نیاک011
  نیالا011
  نیچکوه011
  نیرس011
  نیم ور011
  واز011
  ورازان011
  ورسک011
  ورکاده011
  ورکلا/ورندان011
  ورمتون011
  وری011
  وسطی کلاآمل011
  وسطی کلاقائم شهر011
  ولشکلا011
  ولوجا011
  ولوکلا011
  ولی آباد011
  ولیکرودپشت011
  ولیکستان011
  هچیرود/هرطه کلا011
  هریکنده011
  هشتل011
  هلیدشت011
  همراه روستائی /تنکابن /و/توابع011
  همراه روستائی /چالوس /و/توابع011
  همراه روستائی /چالوس /و/توابع011
  همراه روستائی /رامسر/و/توابع011
  همراه روستائی /نکا/و/توابع011
  هولار011
  یالرود011
  یخکش011
  یمچی متوریج011
  یوش011

  کاربر گرامی اگر شما دراستان مازندران ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3٫50 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41352
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  2 دیدگاه

  1. هموطن عزیز سلام ,پیش شماره تلفن های تمام شهرهای استان مازندارن عوض شده است.خدا نگهدارت

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.