تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت خوزستان
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • طراحی سایت
 • تبلیغات در آسمونی
 • پیش شماره تلفن های ثابت خوزستان

  pre-phone-number-khuzestan

  آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خوزستان به مرکزیت شهر اهواز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خوزستان جهت تماس بین شهری کد یکسان 058 اختصاص داده شد.

  061

  آب گرمک علیا

  061

  آبادان

  061

  آبژدان

  061

  آسیاب

  061

  آغاجاری

  061

  آل طیب

  061

  آلبوعفری

  061

  ابوالعباس

  061

  ابوشانک /ثوامر

  061

  ابوصدرین

  061

  ابیتر

  061

  احمدمولا

  061

  ارمش

  061

  اروندکنار

  061

  اسدآباد

  061

  اسلام آباد/مسجدسلیمان

  061

  اسلام آباددزفول

  061

  اسلام آبادعلیا

  061

  الهائی

  061

  ام الطمیر

  061

  امامزاده /عبداله

  061

  امیدیه

  061

  امیرالمومنین

  061

  انجیرک

  061

  اندیمشک

  061

  اهواز

  061

  ایذه

  061

  بارانگرد

  061

  بازارچه مرزی /شلمچه

  061

  باصدی

  061

  باغملک

  061

  بدرانی

  061

  برآفتاب

  061

  بروایه یوسف

  061

  بستان

  061

  بلادیه

  061

  بلوارناظر

  061

  بنارواجل

  061

  بندبال پائین

  061

  بندر/ماهشهر

  061

  بنوت بالا

  061

  بنه رحیمه

  061

  بوزی

  061

  بهبهان

  061

  بیت صیوان

  061

  بیت واوی

  061

  بیدروبه /کلگه دره

  061

  پایانه /بندر/امام /خمینی

  061

  پایگاه /پنجم شکاری

  061

  پتک جلالی

  061

  پسکره

  061

  پیرآباد

  061

  تاکائیدی

  061

  ترکالکی

  061

  تکیه

  061

  تل گوینه

  061

  تلاوریک

  061

  تنگه مرکزی

  061

  جااردو

  061

  جاته

  061

  جایزان

  061

  جایزان

  061

  جایزان

  061

  جریه سیدمحمد

  061

  جزیره /مینو

  061

  جسانیه بزرگ

  061

  جفال

  061

  جلالیه

  061

  جلیزه عبدالرضا

  061

  جلیزیه حنظله

  061

  جنت مکان

  061

  جنگیه /عمیره

  061

  جولکی

  061

  چاه سالم

  061

  چغامیش

  061

  چگارمان

  061

  چلچلک

  061

  چم

  061

  چم خلف عیسی

  061

  چمگلک

  061

  چمیان

  061

  چوئبده

  061

  حاجی کمال

  061

  حسام آباد

  061

  حسین غلیم

  061

  حسینیه

  061

  حفارشرقی

  061

  حمیدیه

  061

  خرمشهر

  061

  خشان

  061

  خضرج /راضی حمد

  061

  خلف مسلم

  061

  خنافره

  061

  دارخوین

  061

  دالان

  061

  درونک

  061

  دره نی

  061

  دریسیه سفلی

  061

  دزفول

  061

  دغاغله

  061

  دودانگه

  061

  دوراهی /اسلام آباد

  061

  دوکوهه

  061

  ده دز

  061

  ده صفر

  061

  ده کهنه موزرم

  061

  ده کیان

  061

  ده ملا

  061

  دهلاویه

  061

  دهلیز

  061

  دیلم

  061

  راسوند

  061

  رامشیر

  061

  رامهرمز

  061

  رده سادات

  061

  رستم آباد

  061

  رضاآباد/عوض آباد

  061

  رفیع

  061

  رمیله /مشراگه

  061

  رودزردماشین

  061

  زرگان /ابوفاضل

  061

  زویه 2

  061

  زیدون

  061

  سادات حسینی /ملاح

  061

  ساریه

  061

  سالمی

  061

  سددز/شهید/بهشتی

  061

  سدشاور

  061

  سربندر

  061

  سرحانی

  061

  سردارآباد

  061

  سردشت

  061

  سرگچ

  061

  سرله

  061

  سگورصالح /شیخ صالح

  061

  سلطان آباد

  061

  سماله

  061

  سمیده

  061

  سوره

  061

  سوسنگرد

  061

  سویره

  061

  سیاه منصور

  061

  سیدرضی /خویس

  061

  سیدعباس

  061

  شادگان

  061

  شلیلی بزرگ

  061

  شوش /عمله سیف /شهرک /شهید/دانش

  061

  شوشتر

  061

  شهرک /آزادی

  061

  شهرک /ابوذرغفاری

  061

  شهرک /امام /حسین /صفی آباد

  061

  شهرک /امام /رضا/دوندار

  061

  شهرک /امام خمینی

  061

  شهرک /انقلاب

  061

  شهرک /بنه حاجات

  061

  شهرک /بهرام

  061

  شهرک /توحید/شهرک /شمس آباد

  061

  شهرک /حربن ریاحی

  061

  شهرک /حمزه

  061

  شهرک /خیبر

  061

  شهرک /سلمان فارسی

  061

  شهرک /سیدنور

  061

  شهرک /شهید/اسدپور

  061

  شهرک /شهید/بهشتی اهواز

  061

  شهرک /شهید/بهشتی دزفول

  061

  شهرک /شهید/چمران شوشتر

  061

  شهرک /شهید/چمران ماهشهر

  061

  شهرک /شهید/رایگانی

  061

  شهرک /شهید/رجائی

  061

  شهرک /شهید/شرافت

  061

  شهرک /شهید/کریمی

  061

  شهرک /شهید/محمدی

  061

  شهرک /شهید/مدنی /دزفول

  061

  شهرک /شهید/مدنی /سربندر

  061

  شهرک /شهید/مطهری

  061

  شهرک /شهید/منتظری

  061

  شهرک /طالقانی /هفتگل

  061

  شهرک /طالقانی دزفول

  061

  شهرک /طالقانی ماهشهر

  061

  شهرک /عدالت

  061

  شهرک /محمدبن جعفر

  061

  شهرک /مسلم ابن عقیل

  061

  شهرک /مهاجرین

  061

  شهرک /نورمحمدی

  061

  شهرک /وحدت

  061

  شهرک صنعتی /خرمشهر

  061

  شهروئی

  061

  شیبان

  061

  شیخ زهراو

  061

  شیخ علی اصغر

  061

  شیرین آب

  061

  صالح داوود

  061

  صالح مشطط

  061

  صیدون

  061

  طراح یک /سیدعلی

  061

  طره بخاخ

  061

  طره خضر

  061

  ططرآباد

  061

  عبدالخان

  061

  عبودی

  061

  عرب اسد

  061

  عرب حسن

  061

  عشاره بزرگ

  061

  علا

  061

  علی آباد

  061

  عوده

  061

  عین دو

  061

  غوابش

  061

  غیزانیه بزرگ

  061

  غیزانیه کوچک

  061

  فالح

  061

  فضیلی

  061

  قالندعلیا

  061

  قالندعلیا

  061

  قلعه تل

  061

  قلعه چنعان

  061

  قلعه خواجه

  061

  قلعه کعبی

  061

  قلعه لور

  061

  قلعه نوشمس آباد

  061

  کایدان

  061

  کردستان بزرگ

  061

  کره سیاه تلخ

  061

  کریت برومی

  061

  کشتیرانی /بندر/امام /خمینی

  061

  کلگه زار

  061

  کنارپیر

  061

  کوت سیدسلطان

  061

  کوت سیدنعیم

  061

  کوشک

  061

  کوشکک

  061

  کهباد

  061

  کهنگ

  061

  گبیریک

  061

  گتوند

  061

  گچ گرسا

  061

  گروه /پدافندهوائی

  061

  گلگه دره یک

  061

  گلگیر

  061

  گمبوعه بزرگ

  061

  گوریه

  061

  لالب

  061

  لالی

  061

  لران

  061

  لنگر

  061

  لنگر

  061

  لنگیرات

  061

  مالک اشتر

  061

  مجتمع /پتروشیمی /بندر/امام /خمینی

  061

  مجتمع /پتروشیمی /رازی سربندر

  061

  مربچه

  061

  مرعی

  061

  مزرعه یک

  061

  مسجدسلیمان

  061

  مشهدتشان

  061

  ملاثانی

  061

  منازل سازمانی /دشت آزادگان

  061

  منازل سازمانی /دشت آزادگان

  061

  منصوریه

  061

  منطقه اقتصادی /بندر/امام /خمینی

  061

  منیخ

  061

  منیوحی /ابوخضراوی

  061

  منیوحی /ابوخضراوی

  061

  مهدی آباد

  061

  می داوودسفلی

  061

  میان آب دزفول

  061

  میانکوه

  061

  میداوودسفلی

  061

  ناصرآباد

  061

  نهرحسین

  061

  نهرمسلم

  061

  نهرمضیف

  061

  ویس اهواز

  061

  ویسی

  061

  هفت تپه

  061

  هفت چشمه شهیدان

  061

  هندیجان

  061

  هورت عاگول

  061

  هوفل شرقی

  061

  هویزه

  061

  یزدنو

  061

  یکاویه یک

  کاربر گرامی اگر شما دراستان خوزستان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4٫00 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41295
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.