تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت خوزستان
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت
تبلیغات اینترنتی

پیش شماره تلفن های ثابت خوزستان

pre-phone-number-khuzestan

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خوزستان به مرکزیت شهر اهواز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خوزستان جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۵۸ اختصاص داده شد.

۰۶۱

آب گرمک علیا

۰۶۱

آبادان

۰۶۱

آبژدان

۰۶۱

آسیاب

۰۶۱

آغاجاری

۰۶۱

آل طیب

۰۶۱

آلبوعفری

۰۶۱

ابوالعباس

۰۶۱

ابوشانک /ثوامر

۰۶۱

ابوصدرین

۰۶۱

ابیتر

۰۶۱

احمدمولا

۰۶۱

ارمش

۰۶۱

اروندکنار

۰۶۱

اسدآباد

۰۶۱

اسلام آباد/مسجدسلیمان

۰۶۱

اسلام آباددزفول

۰۶۱

اسلام آبادعلیا

۰۶۱

الهائی

۰۶۱

ام الطمیر

۰۶۱

امامزاده /عبداله

۰۶۱

امیدیه

۰۶۱

امیرالمومنین

۰۶۱

انجیرک

۰۶۱

اندیمشک

۰۶۱

اهواز

۰۶۱

ایذه

۰۶۱

بارانگرد

۰۶۱

بازارچه مرزی /شلمچه

۰۶۱

باصدی

۰۶۱

باغملک

۰۶۱

بدرانی

۰۶۱

برآفتاب

۰۶۱

بروایه یوسف

۰۶۱

بستان

۰۶۱

بلادیه

۰۶۱

بلوارناظر

۰۶۱

بنارواجل

۰۶۱

بندبال پائین

۰۶۱

بندر/ماهشهر

۰۶۱

بنوت بالا

۰۶۱

بنه رحیمه

۰۶۱

بوزی

۰۶۱

بهبهان

۰۶۱

بیت صیوان

۰۶۱

بیت واوی

۰۶۱

بیدروبه /کلگه دره

۰۶۱

پایانه /بندر/امام /خمینی

۰۶۱

پایگاه /پنجم شکاری

۰۶۱

پتک جلالی

۰۶۱

پسکره

۰۶۱

پیرآباد

۰۶۱

تاکائیدی

۰۶۱

ترکالکی

۰۶۱

تکیه

۰۶۱

تل گوینه

۰۶۱

تلاوریک

۰۶۱

تنگه مرکزی

۰۶۱

جااردو

۰۶۱

جاته

۰۶۱

جایزان

۰۶۱

جایزان

۰۶۱

جایزان

۰۶۱

جریه سیدمحمد

۰۶۱

جزیره /مینو

۰۶۱

جسانیه بزرگ

۰۶۱

جفال

۰۶۱

جلالیه

۰۶۱

جلیزه عبدالرضا

۰۶۱

جلیزیه حنظله

۰۶۱

جنت مکان

۰۶۱

جنگیه /عمیره

۰۶۱

جولکی

۰۶۱

چاه سالم

۰۶۱

چغامیش

۰۶۱

چگارمان

۰۶۱

چلچلک

۰۶۱

چم

۰۶۱

چم خلف عیسی

۰۶۱

چمگلک

۰۶۱

چمیان

۰۶۱

چوئبده

۰۶۱

حاجی کمال

۰۶۱

حسام آباد

۰۶۱

حسین غلیم

۰۶۱

حسینیه

۰۶۱

حفارشرقی

۰۶۱

حمیدیه

۰۶۱

خرمشهر

۰۶۱

خشان

۰۶۱

خضرج /راضی حمد

۰۶۱

خلف مسلم

۰۶۱

خنافره

۰۶۱

دارخوین

۰۶۱

دالان

۰۶۱

درونک

۰۶۱

دره نی

۰۶۱

دریسیه سفلی

۰۶۱

دزفول

۰۶۱

دغاغله

۰۶۱

دودانگه

۰۶۱

دوراهی /اسلام آباد

۰۶۱

دوکوهه

۰۶۱

ده دز

۰۶۱

ده صفر

۰۶۱

ده کهنه موزرم

۰۶۱

ده کیان

۰۶۱

ده ملا

۰۶۱

دهلاویه

۰۶۱

دهلیز

۰۶۱

دیلم

۰۶۱

راسوند

۰۶۱

رامشیر

۰۶۱

رامهرمز

۰۶۱

رده سادات

۰۶۱

رستم آباد

۰۶۱

رضاآباد/عوض آباد

۰۶۱

رفیع

۰۶۱

رمیله /مشراگه

۰۶۱

رودزردماشین

۰۶۱

زرگان /ابوفاضل

۰۶۱

زویه ۲

۰۶۱

زیدون

۰۶۱

سادات حسینی /ملاح

۰۶۱

ساریه

۰۶۱

سالمی

۰۶۱

سددز/شهید/بهشتی

۰۶۱

سدشاور

۰۶۱

سربندر

۰۶۱

سرحانی

۰۶۱

سردارآباد

۰۶۱

سردشت

۰۶۱

سرگچ

۰۶۱

سرله

۰۶۱

سگورصالح /شیخ صالح

۰۶۱

سلطان آباد

۰۶۱

سماله

۰۶۱

سمیده

۰۶۱

سوره

۰۶۱

سوسنگرد

۰۶۱

سویره

۰۶۱

سیاه منصور

۰۶۱

سیدرضی /خویس

۰۶۱

سیدعباس

۰۶۱

شادگان

۰۶۱

شلیلی بزرگ

۰۶۱

شوش /عمله سیف /شهرک /شهید/دانش

۰۶۱

شوشتر

۰۶۱

شهرک /آزادی

۰۶۱

شهرک /ابوذرغفاری

۰۶۱

شهرک /امام /حسین /صفی آباد

۰۶۱

شهرک /امام /رضا/دوندار

۰۶۱

شهرک /امام خمینی

۰۶۱

شهرک /انقلاب

۰۶۱

شهرک /بنه حاجات

۰۶۱

شهرک /بهرام

۰۶۱

شهرک /توحید/شهرک /شمس آباد

۰۶۱

شهرک /حربن ریاحی

۰۶۱

شهرک /حمزه

۰۶۱

شهرک /خیبر

۰۶۱

شهرک /سلمان فارسی

۰۶۱

شهرک /سیدنور

۰۶۱

شهرک /شهید/اسدپور

۰۶۱

شهرک /شهید/بهشتی اهواز

۰۶۱

شهرک /شهید/بهشتی دزفول

۰۶۱

شهرک /شهید/چمران شوشتر

۰۶۱

شهرک /شهید/چمران ماهشهر

۰۶۱

شهرک /شهید/رایگانی

۰۶۱

شهرک /شهید/رجائی

۰۶۱

شهرک /شهید/شرافت

۰۶۱

شهرک /شهید/کریمی

۰۶۱

شهرک /شهید/محمدی

۰۶۱

شهرک /شهید/مدنی /دزفول

۰۶۱

شهرک /شهید/مدنی /سربندر

۰۶۱

شهرک /شهید/مطهری

۰۶۱

شهرک /شهید/منتظری

۰۶۱

شهرک /طالقانی /هفتگل

۰۶۱

شهرک /طالقانی دزفول

۰۶۱

شهرک /طالقانی ماهشهر

۰۶۱

شهرک /عدالت

۰۶۱

شهرک /محمدبن جعفر

۰۶۱

شهرک /مسلم ابن عقیل

۰۶۱

شهرک /مهاجرین

۰۶۱

شهرک /نورمحمدی

۰۶۱

شهرک /وحدت

۰۶۱

شهرک صنعتی /خرمشهر

۰۶۱

شهروئی

۰۶۱

شیبان

۰۶۱

شیخ زهراو

۰۶۱

شیخ علی اصغر

۰۶۱

شیرین آب

۰۶۱

صالح داوود

۰۶۱

صالح مشطط

۰۶۱

صیدون

۰۶۱

طراح یک /سیدعلی

۰۶۱

طره بخاخ

۰۶۱

طره خضر

۰۶۱

ططرآباد

۰۶۱

عبدالخان

۰۶۱

عبودی

۰۶۱

عرب اسد

۰۶۱

عرب حسن

۰۶۱

عشاره بزرگ

۰۶۱

علا

۰۶۱

علی آباد

۰۶۱

عوده

۰۶۱

عین دو

۰۶۱

غوابش

۰۶۱

غیزانیه بزرگ

۰۶۱

غیزانیه کوچک

۰۶۱

فالح

۰۶۱

فضیلی

۰۶۱

قالندعلیا

۰۶۱

قالندعلیا

۰۶۱

قلعه تل

۰۶۱

قلعه چنعان

۰۶۱

قلعه خواجه

۰۶۱

قلعه کعبی

۰۶۱

قلعه لور

۰۶۱

قلعه نوشمس آباد

۰۶۱

کایدان

۰۶۱

کردستان بزرگ

۰۶۱

کره سیاه تلخ

۰۶۱

کریت برومی

۰۶۱

کشتیرانی /بندر/امام /خمینی

۰۶۱

کلگه زار

۰۶۱

کنارپیر

۰۶۱

کوت سیدسلطان

۰۶۱

کوت سیدنعیم

۰۶۱

کوشک

۰۶۱

کوشکک

۰۶۱

کهباد

۰۶۱

کهنگ

۰۶۱

گبیریک

۰۶۱

گتوند

۰۶۱

گچ گرسا

۰۶۱

گروه /پدافندهوائی

۰۶۱

گلگه دره یک

۰۶۱

گلگیر

۰۶۱

گمبوعه بزرگ

۰۶۱

گوریه

۰۶۱

لالب

۰۶۱

لالی

۰۶۱

لران

۰۶۱

لنگر

۰۶۱

لنگر

۰۶۱

لنگیرات

۰۶۱

مالک اشتر

۰۶۱

مجتمع /پتروشیمی /بندر/امام /خمینی

۰۶۱

مجتمع /پتروشیمی /رازی سربندر

۰۶۱

مربچه

۰۶۱

مرعی

۰۶۱

مزرعه یک

۰۶۱

مسجدسلیمان

۰۶۱

مشهدتشان

۰۶۱

ملاثانی

۰۶۱

منازل سازمانی /دشت آزادگان

۰۶۱

منازل سازمانی /دشت آزادگان

۰۶۱

منصوریه

۰۶۱

منطقه اقتصادی /بندر/امام /خمینی

۰۶۱

منیخ

۰۶۱

منیوحی /ابوخضراوی

۰۶۱

منیوحی /ابوخضراوی

۰۶۱

مهدی آباد

۰۶۱

می داوودسفلی

۰۶۱

میان آب دزفول

۰۶۱

میانکوه

۰۶۱

میداوودسفلی

۰۶۱

ناصرآباد

۰۶۱

نهرحسین

۰۶۱

نهرمسلم

۰۶۱

نهرمضیف

۰۶۱

ویس اهواز

۰۶۱

ویسی

۰۶۱

هفت تپه

۰۶۱

هفت چشمه شهیدان

۰۶۱

هندیجان

۰۶۱

هورت عاگول

۰۶۱

هوفل شرقی

۰۶۱

هویزه

۰۶۱

یزدنو

۰۶۱

یکاویه یک

کاربر گرامی اگر شما دراستان خوزستان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41295
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.