تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • طراحی سایت
 • تبلیغات در آسمونی
 • پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

  pre-phone-number-khorasan-razavi

  آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر مشهد به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خراسان رضوی جهت تماس بین شهری کد یکسان 051 اختصاص داده شد.

  نام شهرها و توابعکد شهرها و توابع
  آب جهان /رهورد051
  آبروان051
  آبرودتربت حیدریه051
  آبرودسبزوار051
  آبقه051
  آبگرگ051
  آبگرم051
  آبینه051
  آریان051
  آزادمنجیر051
  آزادوار051
  آزاده ده051
  آق کاریز051
  آلماجوق051
  آلی051
  آهنگ051
  آهنگران051
  ابارش051
  ابدال آباد051
  ابراهیم آبادتربت حیدریه051
  ابراهیم آبادمشهد051
  ابراهیمی051
  ابوچناری051
  احمدآباد/بالاجوین051
  احمدآباد/تبادگان051
  احمدآباد/تربت جام051
  احمدآباد/خزائی051
  احمدآباد/خواف051
  احمدآباد/رشتخوار051
  احمدآباد/سرجام051
  احمدآباد/قوچان051
  احمدآباد/محولات051
  احمدآباد/نیشابور051
  اخلمد051
  اردمه051
  اردوغش051
  ارزنه051
  ارسک051
  ارغا051
  ارگ نوجوی051
  اره آبمال051
  ازغد051
  ازغند051
  استاج051
  استاد051
  استای051
  استایش051
  استیر051
  اسجیل051
  اسحاق آبادتربت حیدریه051
  اسحاق آبادنیشابور051
  اسدآباد/خواف051
  اسدآباد/دربندی051
  اسدآبادرخ051
  اسفیز051
  اسفیوخ051
  اسلام آباد/تربت حیدریه051
  اسلام آباد/نیشابور051
  اسلامیه051
  اسماعیل آباد/گرجی051
  افچنگ051
  اقرعلیا051
  اکبرآباد/رشتخوار051
  اکبرآبادریوش051
  المجوق051
  النگ امان آباد051
  الهیان051
  امام /تقی051
  امام وردیخان051
  امامقلی051
  امان آباد051
  امرغان سفلی051
  امغان051
  انابد051
  انارستانک /خانیک برون051
  انداد051
  انداده051
  اوارشک051
  اوندر051
  ایده لیک051
  ایزی051
  ایورتربت حیدریه051
  باب الحکم051
  باجگیران051
  باخرز051
  بار051
  باسفر051
  باشتین051
  باغ خیرات051
  باغ عباسی051
  باغ کشمیر051
  باغجر051
  باغستان051
  باغشن گچ051
  باغشن نیشابور051
  بایگ051
  بتو051
  بجدن تکاب051
  بجدن خواشد051
  بجستان051
  بجنو051
  بداغ آباد051
  برآباد/تربت حیدریه051
  برآباد/سبزوار051
  برازق051
  براکوه051
  برج قلعه051
  برجک051
  بردسکن051
  برزش آباد051
  برزنون051
  برزو051
  برس051
  برغمد051
  برقبان051
  برود/علی آباد051
  برون051
  بزجانی051
  بزد051
  بزق051
  بزنگان051
  بزوشک051
  بشرآباد051
  بشرویه051
  بشنج051
  بقمج051
  بقیع051
  بلقان آباد051
  بندازبک051
  بنددیوان051
  بندقرا051
  بنی تاک051
  بنیاباد051
  بوری آباد051
  بوژآباد051
  بوژان051
  بوژمهران051
  بهار051
  بهارستان051
  بهدادین051
  بهمن جان سفلی051
  بهمن جان علیا051
  بیاس آباد051
  بید051
  بیدخت051
  بیدسکان051
  بیدوی051
  بیزه051
  بیگ نظر051
  بیگلر051
  بیمرغ051
  بینالود051
  پالکانلو051
  پرکند051
  پرمه /فارمد051
  پس کمر051
  پشته051
  پطرو051
  پل بند051
  پیوه ژن051
  تاج الدین051
  تام میرزاحسن051
  تایباد051
  تبادگان051
  تپه سلام051
  تپه میراحمد051
  تربت جام051
  تربت حیدریه051
  تربقان051
  تقی آباد051
  تقی آبادکلات051
  تکمار051
  تگن051
  تلخ بخش051
  تندک051
  تنگل شورعلیا051
  تنورچه051
  تورانه051
  تولی /بختیار051
  توندر051
  تیرگان051
  تیزآب051
  تیمنک /علیا/سفلی051
  جابوز051
  جاغرق051
  جردوی051
  جزین051
  جشن آباد051
  جعفرآباد/تربت جام051
  جعفرآباد/زاوه051
  جعفرآباد/کاشمر051
  جعفریه051
  جغتای051
  جغری051
  جلال آباد051
  جلمبادان051
  جلین051
  جنت آباد/تربت جام051
  جنت آباد/جنگل051
  جنت آباد/محولات051
  جنداب051
  جنگل051
  جوادیه051
  جوزان /شیرزن051
  جوزقان051
  جهان آباد051
  جیزآباد051
  جیلو051
  جیم آباد051
  چاپشلو051
  چاله زرد051
  چاه زول051
  چاه سالار051
  چاه نسر051
  چاهشک051
  چاهشورک051
  چاهک051
  چخماق051
  چرمشهر051
  چرو051
  چزگ051
  چشام051
  چشمه گل051
  چقر051
  چکودر051
  چگنه سفلی051
  چمگرد051
  چمن آباد051
  چناران051
  چناران نیشابور051
  چنارتربت حیدریه051
  چنارقوچان051
  چنارک051
  چنارمشهد051
  چنبرجوق051
  چهاربرج مشهد051
  چهاربرجی تایباد051
  چهارده051
  چهچهه /پائین ده051
  چهچهه کلات051
  چیتگر051
  حاتم قلعه051
  حاجی آباد/تربت جام051
  حاجی آباد/تربت حیدریه051
  حاجی آباد/خواف051
  حاجی آباد/نیشابور051
  حاجی بیگی051
  حارث آباد051
  حسن آباد/بردسکن051
  حسن آباد/پائین051
  حسن آباد/تربت جام051
  حسن آباد/خواف051
  حسن آباد/درگز051
  حسن آباد/صوفی051
  حسن آباد/قوچان051
  حسن آباد/محولات051
  حسن آباد/نیشابور051
  حسین آباد/جنگل051
  حسین آباد/چنگه عباسی051
  حسین آباد/رازون051
  حسین آباد/رحیم خان051
  حسین آباد/سرجام051
  حسین آباد/شامکان051
  حسین آباد/قرقی051
  حسین آباد/کاریون051
  حسین آباد/میرزامومن051
  حسین آباد/ناوی051
  حسینی051
  حصارتربت حیدریه051
  حصارزبرخان051
  حصارسرخ /سرآسیاب سوران051
  حصارسرخ نیشابور051
  حصارمشهد051
  حکم آباد051
  حکیم آباد051
  حوض سرخ051
  خانکوک051
  خانلق051
  خانیک بشرویه /یگی051
  خانیک تربت حیدریه051
  خرسف051
  خرگرد051
  خرم آباد/تربت جام051
  خرم آباد/سبزوار051
  خرم آباد/قوچان051
  خرم /عمادیه051
  خرمبک /سه چوب051
  خروعلیا051
  خسروآباد051
  خسروجرد051
  خشت051
  خضربیگ051
  خلق آباد051
  خلیل آباد051
  خمارتاش051
  خواجه آباد051
  خواف051
  خور/بیجورد051
  خورعلیا051
  خوشدره051
  خیرآباد/تایباد051
  خیرآباد/تربت جام051
  خیرآباد/تربت حیدریه051
  خیرآباد/خواف051
  خیرآباد/سبزوار051
  داغدار051
  داغی051
  داغیان051
  دافی051
  داودلی051
  داورزن051
  درازآب تربت جام051
  درخت بید051
  دررود051
  درزآب051
  درفک051
  درگز051
  درونه051
  دزق051
  دستجردآقابزرگ051
  دستجردطاقانکوه051
  دوسنگ051
  دوغ آباد051
  دوغائی051
  دولت آباد/تربت جام051
  دولت آباد/تربت حیدریه051
  دولت آباد/رشتخوار051
  دولت آباد/سبزوار051
  دولت آباد/قوچان051
  دوین /چنارسوخته051
  ده امام051
  ده برزو051
  ده پائین051
  ده سرخ051
  ده غیبی051
  ده میان051
  دهبار051
  دهرود/گرجی سفلی /همت آباد051
  دهنو/سبزوار051
  دهنوتلخی051
  دیزادیز/کچلانلو051
  دیزباد051
  دیزبادعلیا051
  دیسفان051
  دیش دیش051
  رادکان051
  رامشین051
  راه چمن051
  رئیسی051
  رباط جز051
  رباط سرپوش051
  رباط سفید051
  رباط سمنگان051
  رباط سنگ051
  رحمت آباد/تربت جام051
  رحمت آباد/تربت حیدریه051
  رحمت آباد/سبزوار051
  رخنه گل051
  رزدآب051
  رزق آباد051
  رزگ051
  رشتخوار051
  رضوان051
  رقه051
  رکن آباد051
  روچی051
  روح آباد/تربت حیدریه051
  روح آباد/نیشابور051
  رودخانه051
  رودمعجن051
  روشن آباد051
  روشناوند051
  رونج051
  رهن051
  رهن کاریز/کفکی051
  ریاب051
  ریگان051
  ریگی /زمه051
  ریوش051
  ریوند051
  زاوه051
  زاوین051
  زرقان051
  زرکک051
  زرمهر051
  زشک051
  زمند051
  زنگانلو051
  زورآباد051
  زهان051
  زیبد051
  زیدانلو051
  زیرآباد051
  زیرجان051
  زیرک آباد051
  زین آباد051
  زیندانلو051
  ژرف051
  ساق051
  ساقی بیک051
  سالارآباد051
  سالاری051
  سبزوار051
  سده خواف051
  سرآسیاب051
  سربالا051
  سرچاه051
  سرحوضک051
  سرخ آباد051
  سرخس051
  سردشت051
  سردق051
  سرغایه051
  سرک051
  سرگلان051
  سرند051
  سروآباد/بازمرگی051
  سرهنگ051
  سریده051
  سعادت آباد051
  سعدالدین051
  سعدیه051
  سفیدسنگ051
  سقی051
  سلامی051
  سلطان آباد051
  سلطان آبادسبزوار051
  سلطان آبادنمک051
  سلطان میدان051
  سلمان /خلیل آباد051
  سلوگرد/محسن آباد051
  سلیمانی مشهد051
  سلیمانی میان جلگه051
  سلیمانی نیشابور051
  سملخون051
  سمیع آباد051
  سنقرآباد051
  سنگ بست051
  سنگان بالا051
  سنگان پائین051
  سنگر051
  سنگل آباد051
  سنو051
  سوران051
  سورستان051
  سویز051
  سهل آباد051
  سیجاوند051
  سیدآبادچناران051
  سیدآبادسبزوار051
  سیدآبادنیشابور051
  سیر051
  سیف آباد051
  سیوکی051
  شاداب051
  شادمهر051
  شارک051
  شامکان051
  شاندیز051
  شاهرگ051
  شاهین علیا051
  شترک051
  ششتمد051
  شعبه051
  شغل آباد051
  شفیع051
  شفیع آباد051
  شم آباد051
  شمس آبادتربت حیدریه051
  شمس آبادسبزوار051
  شوراب051
  شوررود051
  شورستان051
  شورگشت051
  شوری بزرگ /رشیدآباد051
  شوریاب051
  شوی051
  شهرآباد/بردسکن051
  شهرآباد/نیشابور051
  شهر/طوس /فردوسی051
  شهرستانک051
  شهرصنعتی /سبزوار051
  شهرفیروزه051
  شهرک /امام /خمینی051
  شهرک /خواف051
  شهرک /رضوی051
  شهرک /صنعتی /طوس051
  شهرک /صنعتی /کلات051
  شهرک صنعتی /کاشمر051
  شهرک صنعتی /کاویان051
  شهرکهنه051
  شهن آباد051
  شهوار051
  شهید/هنرمند051
  شیخ لو051
  شیرتپه051
  شیرخان051
  شیلیگان051
  صالح آباد051
  صدخرو051
  صفی آبادتربت حیدریه051
  صمدیه051
  صنوبر051
  صومعه051
  صیدآباد051
  طالبی051
  طبس051
  طرسک051
  طرق051
  طرقبه051
  ظاهرآبادبردسکن051
  عارف آباد051
  عباس آباد051
  عباس آبادخواف051
  عباس آبادفرامیشان051
  عباس آبادقندی051
  عباس آبادملک051
  عبدآباد051
  عبداله آبادنیشابور051
  عبداله گیو051
  عبدل آبادتربت حیدریه051
  عبدل آبادسبزوار051
  عبس آباد051
  عزیزآباد051
  عسگریه051
  عشرت آباد/ممرآباد051
  عشق آبادفریمان051
  عشق آبادنیشابور051
  عطائیه051
  عظیم آباد051
  علاقه051
  علی آباد/خواف051
  علی آباد/سیاسک051
  علی آباددامن051
  علی آبادشور051
  علی آبادفیض آباد051
  علی آبادقوچان051
  علی آبادکشمر051
  علیک تربت حیدریه051
  علیک سبزوار051
  عمارت051
  عنبرسرا051
  غنی آباد051
  فاردق051
  فاز051
  فایندر051
  فتح آبادارسک051
  فتح آبادتربت حیدریه051
  فتح آبادفردوس051
  فخرآبادتربت حیدریه051
  فخرآبادخواف051
  فخرداود051
  فدافن051
  فدرد051
  فدیشه051
  فدیهه051
  فراشیان051
  فرخار051
  فرخان051
  فرخد051
  فرخک051
  فردوس051
  فرزنه051
  فرشه051
  فرگ051
  فرمان آباد051
  فرهادگرد051
  فریزی051
  فریمان051
  فریمانه051
  فسنقر051
  فودنجان051
  فوشنجان051
  فهندر051
  فهنه051
  فیض آبادتربت حیدریه051
  فیض آبادداورزن051
  قادرآباد051
  قازان بیک051
  قازقان051
  قاسم آباد/بزرگ051
  قاسم آباد/دهنه051
  قاسم آبادتربیت حیدریه051
  قاسم آبادفردوس051
  قدمگاه051
  قراچه051
  قره باغ فیروزه051
  قره شاه وردی051
  قره قلی051
  قره قویونلو051
  قزل قارشی051
  قصون051
  قطن آباد051
  قلعه آقاحسن051
  قلعه باخزر051
  قلعه بالا051
  قلعه جوق051
  قلعه سرخ باخرز051
  قلعه سرخ تربت جام051
  قلعه شیر051
  قلعه گک051
  قلعه نو/شفیع آباد051
  قلعه نوجمشید051
  قلعه نوروداب051
  قلعه نوصفی آباد051
  قلعه نوکلات051
  قلعه نومشهد051
  قلعه نی051
  قلعه یزدان051
  قلندرآباد051
  قله زو051
  قوچ پلنگ051
  قوچان051
  قوژد051
  قوش خزاعی /قوش علیجان051
  قوش سربوزی051
  قوش عظیم051
  قیاص آباد051
  کاخک051
  کارخانه /قند/فریمان051
  کارخانه /قندجوین051
  کاریز051
  کاریزحاج محمدجان051
  کاریزک خلیل آباد051
  کاریزک ناگهانی051
  کاریزکهندل051
  کاریزنو051
  کاسف051
  کاشمر051
  کاظم آباد051
  کاظم آباد051
  کافج051
  کال چغوکی051
  کال زرکش051
  کال شور/تپه خان051
  کالو051
  کامه علیا051
  کاهوچناران051
  کاهودرگز051
  کاهه051
  کاهیجه051
  کبودان051
  کت051
  کته شمشیرسفلی051
  کته شمشیرعلیا051
  کچولی051
  کدکن051
  کراب051
  کرات051
  کردیان051
  کرناوه شیرین051
  کرند051
  کریز051
  کریم آباد051
  کریم آبادکلات051
  کسرینه051
  کسکن051
  کشکک051
  کلات تربت حیدریه051
  کلات نادر051
  کلاته اله نظر051
  کلاته بزرگ051
  کلاته پایه051
  کلاته تیرکمان051
  کلاته زنگنه051
  کلاته شادی051
  کلاته صوفی051
  کلاته عرب051
  کلاته علی زینل051
  کلاته محمدجان051
  کلاته مزینان051
  کلاته ملامحمد/قاچکانلو051
  کلاته میمری051
  کلاته نو051
  کلاته نوبهار051
  کلوخی051
  کلیدر051
  کمیز051
  کندرخلیل آباد051
  کندکلی051
  کنگ051
  کنگ علیا051
  کنه بیست051
  کورده051
  کوشه بردسکن051
  کوشه کوه سرخ051
  کوه آباد051
  کوه سخت051
  کوه سفید051
  کهنه051
  کهنه فرود051
  کیذور051
  گاج051
  گراخک051
  گرماب تربت حیدریه051
  گرماب نیشابور051
  گروقوچان051
  گرومشهد051
  گرینه051
  گستج051
  گلبو051
  گلبهار051
  گلسرا051
  گلشن آباد051
  گلمکان051
  گمرک دوغارون051
  گناباد051
  گنبدلی051
  گوارشک051
  گوجه051
  گوجی051
  گوش051
  گوش لاغر051
  گیسور051
  لائین نو051
  لطف آبادقوچان051
  لطف آبادنیشابور051
  مارشک051
  ماروسک051
  ماریان /زاک051
  مایان051
  مجتمع /فولاد/نیشابور051
  مچ051
  محسن آباد051
  محمدآبادتربت جام051
  محمدآبادرشتخوار051
  محمدآبادقوچان051
  محمدآبادگفت051
  محمدتقی بیگ051
  محمدولی بیک051
  محمودآبادسفلی051
  محمودآبادعلیا051
  مرزان051
  مرغزار051
  مرندیز051
  مزار051
  مزداوند051
  مزرج051
  مزرعه شیخ051
  مزینان051
  مژن آباد051
  مشکان051
  مشکانلو051
  مشهد051
  مشهدریزه051
  مظفرآباد051
  معتمدیه051
  معدن /زغال سنگ051
  معدن سنگان051
  معدن فیروزه051
  مغان051
  مقصودآباد051
  مقیسه051
  مکی051
  ملک آبادتربت حیدریه051
  ملک آبادمشهد051
  ملوند051
  ممیزآب تربت جام051
  منصوری051
  موچنان051
  موچنان051
  موسی آباد051
  موشک051
  مومن آباد051
  مهدی آبادرشتخوار051
  مهدی آبادکاشمر051
  مهر051
  مهرآباد051
  مهران کوشک051
  مهنه051
  مهوید051
  میاب051
  میامی051
  میاندهی فریمان051
  میاندهی فیض آباد051
  میرآباد051
  ناظریه051
  نامق051
  نامن051
  نای051
  نریمانی051
  نزل آباد051
  نسر051
  نشتیفان051
  نصرآباد051
  نصیرآباد051
  نعتو051
  نقاب تربت حیدریه051
  نقاب سبزوار051
  نقندر051
  نوبهار051
  نوخندان051
  نوده انقلاب051
  نوده /بیهود051
  نوده پشنگ051
  نوده تربت جام051
  نودهان051
  نوروزآباد051
  نوسرانومیری051
  نوق تربت حیدریه051
  نوق خواف051
  نهالدان051
  نیازآباد051
  نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو051
  نیشابور051
  نیگنان051
  نیل آباد051
  ویرانی051
  هاشم آباد051
  هدایت آباد051
  هدک /سربرج051
  هزارخوشه051
  هفت خانه051
  همائی051
  همت آبادتربت جام051
  همت آبادزمانی051
  همت آبادشهرکهنه051
  همت آبادفیض آباد051
  هندل آباد051
  یادگار051
  یاس تپه051
  یاقوتین051
  یحیی آباد051
  یدک051
  یک لنگی علیا051
  یکه پسته051
  یکه توت051
  ینگجه051
  ینگه قلعه /شمس051
  یوسفخان051
  یونسی051

  کاربر گرامی اگر شما در خراسان رضوی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2٫50 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41278
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  نظرات

  1. سلام من دنبال پیششماره روستای کلاته منار و روستای رضویه بودمکه در لیست نبود با توجه به این که این دو روستا ی اصلی هستند که چند روستا زیر مجموعه شون هست . هر دو در جاده مشهد سرخس هستند

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.