تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان
ثبت نام لاتاری
اخبار تکنولوژِی

پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان

pre-phone-number-isfahan

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اصفهان به مرکزیت شهر اصفهان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان اصفهان جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۳۱ اختصاص داده شد.

آب پونه۰۳۱
آبشیرین۰۳۱
آبگرم۰۳۱
آران /بیدگل۰۳۱
آزران۰۳۱
آغچه۰۳۱
آنالوچه۰۳۱
ابوزیدآباد۰۳۱
ابیانه۰۳۱
احمدآباد/گلزارمحمد۰۳۱
اذان۰۳۱
اراضی /باغ ملک۰۳۱
ارجنگ /کهرت۰۳۱
اردستان۰۳۱
اردیب۰۳۱
اریسمان۰۳۱
ازناوله۰۳۱
ازوار۰۳۱
اژیه۰۳۱
اسپارت۰۳۱
استرک۰۳۱
اسحاق آباد۰۳۱
اسفرجان۰۳۱
اسفنداران۰۳۱
اسکندری۰۳۱
اسلام آباد۰۳۱
اسلام آباد/شهرضا۰۳۱
اشکاوند۰۳۱
اشکهران۰۳۱
اشن۰۳۱
اصغرآباد۰۳۱
اصفهان۰۳۱
افجان۰۳۱
افوس۰۳۱
الوار۰۳۱
اله آباد۰۳۱
امامزاده /علی اکبر۰۳۱
امیرآباد۰۳۱
امین آباد۰۳۱
انارک۰۳۱
اورگان۰۳۱
اوره۰۳۱
اوزنبلاغ۰۳۱
اوشیان۰۳۱
ایچی /جار/یفران۰۳۱
ایراج نائین۰۳۱
ایمان شهر/اشترجان۰۳۱
ایمان شهر/مینادشت۰۳۱
بادجان۰۳۱
بادرودنطنز۰۳۱
باغ ابریشم /یزدآباد۰۳۱
باغ بهادران۰۳۱
بافران۰۳۱
باقرآباد/اردستان۰۳۱
باقرآباد/کوهپایه۰۳۱
بتلیجه۰۳۱
برز۰۳۱
برزوک۰۳۱
برسیان۰۳۱
بروزاد/میرآباد۰۳۱
بزم۰۳۱
بلان نائین۰۳۱
بلطاق۰۳۱
بلمیر۰۳۱
بنویدعلیا۰۳۱
بوان۰۳۱
بوئین /میاندشت۰۳۱
بودان۰۳۱
بیاضه۰۳۱
بیدشک /دهلر۰۳۱
بیده۰۳۱
بیدهند۰۳۱
پایگاه /هشتم شکاری۰۳۱
پایگاه هوایی /هاشم آباد۰۳۱
پرکستان۰۳۱
پلارتگان /دارافشان۰۳۱
پوده /قهه۰۳۱
پیربکران۰۳۱
پیکان۰۳۱
پیله وران۰۳۱
تجره /مهرآباد۰۳۱
تخماقلو۰۳۱
تلک آباد۰۳۱
تندران۰۳۱
تودشک۰۳۱
تیران۰۳۱
تیرانچی۰۳۱
تیکن۰۳۱
تیمیارت /فساران۰۳۱
جرم افشار۰۳۱
جزه اصفهان۰۳۱
جزه کاشان۰۳۱
جعفرآباد/ابراهیم آباد۰۳۱
جعفرآباد/خمیران۰۳۱
جعفرآباد/زرین شهر۰۳۱
جعفرآباد/نائین۰۳۱
جنبه۰۳۱
جندابه۰۳۱
جندان۰۳۱
جندق نائین۰۳۱
جور/اسفینا۰۳۱
جوزدان برآن۰۳۱
جوزدان /نجف آباد۰۳۱
جوشقان۰۳۱
جوشقان استرک۰۳۱
جوشقان قالی۰۳۱
جهادآباد۰۳۱
جهق۰۳۱
جیلان آباد۰۳۱
چادگان۰۳۱
چاه ملک۰۳۱
چرمهین۰۳۱
چغا۰۳۱
چقیورت۰۳۱
چم طاق /چم حیدر۰۳۱
چم نور/چم یوسفعلی۰۳۱
چمگردان۰۳۱
چوپانان۰۳۱
چهارراه /سعادت آباد۰۳۱
چهل خانه۰۳۱
چیمه۰۳۱
حاجی آباد۰۳۱
حبیب آبادبرخوار۰۳۱
حبیب آباد/آذرخواران۰۳۱
حجت آباد۰۳۱
حسن آباد/آبریزه۰۳۱
حسن آباد/تنگ بیدکان۰۳۱
حسن آباد/جرقویه۰۳۱
حسن آباد/علیا۰۳۱
حسن آباد/قهاب۰۳۱
حسن رباط۰۳۱
حسنارود۰۳۱
حسین آباد/اردستان۰۳۱
حسین آباد/عربستان۰۳۱
حسین آباد/کویر۰۳۱
حنا۰۳۱
حوض ماهی /آبرو۰۳۱
حیدرآباد۰۳۱
خرم /خورچان۰۳۱
خرمدشت۰۳۱
خرمنان۰۳۱
خزاق۰۳۱
خشوئیه۰۳۱
خفرشهرضا۰۳۱
خفرکاشان۰۳۱
خلج /قوهک۰۳۱
خم پیچ۰۳۱
خمسلو۰۳۱
خمینی شهر۰۳۱
خوانسار۰۳۱
خوراسگان /قهجاورستان۰۳۱
خور/بیابانک۰۳۱
خورزق /برخوار۰۳۱
خولنجان /آدرگان /لنج /زیباشهر۰۳۱
خونداب۰۳۱
خویگان سفلی۰۳۱
خویگان علیا۰۳۱
خیرآباد/کاشان۰۳۱
خیرآباد/نجف آباد۰۳۱
داران۰۳۱
دارگان۰۳۱
دامنه۰۳۱
در۰۳۱
درباغ۰۳۱
درچه پیاز۰۳۱
دره۰۳۱
دره بید/نجف آباد۰۳۱
دره بیدخوانسار۰۳۱
دزج۰۳۱
دستجرد/برخوار۰۳۱
دستجرد/کمال آباد۰۳۱
دستگردقداده۰۳۱
دشتی۰۳۱
دماب۰۳۱
دماب /نجف آباد۰۳۱
دنارت۰۳۱
دوتو۰۳۱
دوشخراط۰۳۱
دولت آباد۰۳۱
دولت آباد/صنعتی۰۳۱
دولت آباد/نجف آباد۰۳۱
ده آباد/متین آباد/فهی۰۳۱
ده سرخ۰۳۱
ده کرم۰۳۱
دهاقان۰۳۱
دهسور۰۳۱
دهق۰۳۱
دیزیچه۰۳۱
رامشه۰۳۱
راوند۰۳۱
رحمت آباد/خوانسار۰۳۱
رحمت آباد/کاشان۰۳۱
رحمت آباد/نجف آباد۰۳۱
رحیم آباد۰۳۱
ردان فیزادان۰۳۱
رزوه۰۳۱
رضوانشهر۰۳۱
روران۰۳۱
رهق۰۳۱
ریجان۰۳۱
زازران۰۳۱
زاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی /بیستجان۰۳۱
زردنجان۰۳۱
زرین شهر۰۳۱
زفره فلاورجان۰۳۱
زفره کوهپایه۰۳۱
زمان آباد۰۳۱
زواره کاشان۰۳۱
زیار۰۳۱
زیارتگاه۰۳۱
سجزی۰۳۱
سدزاینده رود۰۳۱
سده لنجان۰۳۱
سراور۰۳۱
سرشبادران۰۳۱
سعیدآباد۰۳۱
سفتجان۰۳۱
سفیده۰۳۱
سمیرم۰۳۱
سن سن۰۳۱
سنگ سفید۰۳۱
سواران۰۳۱
سوران۰۳۱
سولار۰۳۱
سونیچی۰۳۱
سه برخوار۰۳۱
سهر۰۳۱
سهران۰۳۱
سهرفیروزان۰۳۱
سهروفیروزان۰۳۱
سهیل /سپرو۰۳۱
سیان /گنج آباد۰۳۱
سیاه افشار۰۳۱
سیبک۰۳۱
سین۰۳۱
سیور۰۳۱
شادگان /فاویان۰۳۱
شاهپورآباد۰۳۱
شاهین شهر۰۳۱
شهراب۰۳۱
شهرضا۰۳۱
شهرک بهاران /سهلوان /آبنیل /باغکومه۰۳۱
شهرک /بهارستان۰۳۱
شهرک /صفائیه۰۳۱
شهرک /علامه مجلسی۰۳۱
شهرک /۲۲بهمن۰۳۱
شهرک صنعتی /امیرکبیر۰۳۱
شهرک صنعتی /سجزی۰۳۱
شهرک صنعتی /مبارکه۰۳۱
شیدان۰۳۱
طاد/ونهر۰۳۱
طار۰۳۱
طالخونچه۰۳۱
طامه۰۳۱
طاهرآباد۰۳۱
طرق رود۰۳۱
طره۰۳۱
طهمورثات۰۳۱
ظفرقند۰۳۱
عادگان۰۳۱
عروسان گلستان۰۳۱
عزیزآباد۰۳۱
عسگران۰۳۱
علوان آباد۰۳۱
علوی۰۳۱
علویجه۰۳۱
علی آباد/قلعه شاهرخ۰۳۱
علی آباد/محمدآباد۰۳۱
علی آبادجمبزه شهرضا۰۳۱
علی آبادفخره۰۳۱
علی آبادملاعلی۰۳۱
علی آبادمهردشت۰۳۱
علیشاهدان۰۳۱
فتح آباد۰۳۱
فرخی نائین۰۳۱
فریدونشهر۰۳۱
فریزهند۰۳۱
فلاورجان۰۳۱
فوداز۰۳۱
فولادشهر۰۳۱
فولادمبارکه۰۳۱
فیض آباد/شریف آباد۰۳۱
قائم آباد۰۳۱
قاسم آباد۰۳۱
قره بلطاق۰۳۱
قزاآن۰۳۱
قصرچم۰۳۱
قفر۰۳۱
قلعه امیریه۰۳۱
قلعه سرخ۰۳۱
قلعه میر۰۳۱
قلعه ناظر۰۳۱
قمبوان۰۳۱
قمصرکاشان۰۳۱
قمیشلو۰۳۱
قودجان /تیدجان۰۳۱
قودجانک۰۳۱
قورتان۰۳۱
قه۰۳۱
قهدریجان۰۳۱
قهرود۰۳۱
قهریزجان۰۳۱
قهساره۰۳۱
قهی۰۳۱
کارخانه /ذوب آهن۰۳۱
کاشان۰۳۱
کامو۰۳۱
کاویان۰۳۱
کاهریز۰۳۱
کبوترآباد۰۳۱
کته شور/صادق آباد۰۳۱
کجان نائین۰۳۱
کچوئیه۰۳۱
کچورستاق /امیران۰۳۱
کچومثقال۰۳۱
کرچ۰۳۱
کرچگان۰۳۱
کردسفلی۰۳۱
کردعلیا۰۳۱
کرسکان۰۳۱
کرکوند۰۳۱
کره۰۳۱
کشه۰۳۱
کفران /فارفان۰۳۱
کفرود۰۳۱
کله /ارمک۰۳۱
کله مسلمان /کله مسیح۰۳۱
کلهرود۰۳۱
کلیشاد/هرند۰۳۱
کلیشادرخ۰۳۱
کلیشادفلاورجان۰۳۱
کلیشادفلاورجان۰۳۱
کمجان۰۳۱
کمشچه۰۳۱
کمه۰۳۱
کمیتک۰۳۱
کنجدجان۰۳۱
کندلان /دستجا۰۳۱
کنهران۰۳۱
کوشک۰۳۱
کوشکیچه /بارچان /دستگردمهرآوران۰۳۱
کوهان برآن۰۳۱
کوهان نجف آباد۰۳۱
کوهپایه۰۳۱
کهرویه۰۳۱
کهریزسنگ۰۳۱
کهنگ۰۳۱
کیفته پادنا۰۳۱
گرگاب۰۳۱
گرموک۰۳۱
گرمه۰۳۱
گزبرخوار۰۳۱
گشنیزجان۰۳۱
گلپایگان /نیوان۰۳۱
گلدره۰۳۱
گلدشت۰۳۱
گنجه۰۳۱
گیشی /قمشنان /قلعه بالا۰۳۱
لارگان /لارگیجی۰۳۱
لای بید۰۳۱
لای بید/حاجت آقا۰۳۱
مالواجرد۰۳۱
مبارکه۰۳۱
مجتمع /صنایع دفاع۰۳۱
مجتمع /کالای الکتریک۰۳۱
محمدآبادجرقویه۰۳۱
مدیسه۰۳۱
مرق /سادیان۰۳۱
مزرعه شور۰۳۱
مشکان۰۳۱
مشکنان۰۳۱
مشهدکاوه۰۳۱
معروف آباد/قرقر۰۳۱
معصوم آباد۰۳۱
مقصودبیک /وشاره /باغ سرخ۰۳۱
منشیان۰۳۱
منظریه۰۳۱
موته۰۳۱
مورچه خورت۰۳۱
مورکان۰۳۱
موسی آباد۰۳۱
موغار۰۳۱
مولنجان۰۳۱
مهاباد۰۳۱
مهدی آبادنجف آباد۰۳۱
مهرآدران۰۳۱
مهرجان نائین۰۳۱
مهرگان۰۳۱
مهرگرد۰۳۱
مهیار۰۳۱
میرآبادخوانسار۰۳۱
میرآبادنجف آباد۰۳۱
میمه /وزوان۰۳۱
نائین۰۳۱
نجف آباد۰۳۱
نسران۰۳۱
نشلج۰۳۱
نصرآبادجرقویه۰۳۱
نصرآبادکاشان۰۳۱
نطنز۰۳۱
نقل /دنگزلو۰۳۱
نکوآباد۰۳۱
نماگرد۰۳۱
ننادگان۰۳۱
نوش آباد۰۳۱
نوگوران۰۳۱
نهرخلج۰۳۱
نهضت آبادخوانسار۰۳۱
نهضت آبادنجف آباد۰۳۱
نهوج۰۳۱
نیاسر۰۳۱
نیستانک۰۳۱
نیسیان۰۳۱
نیک آباد۰۳۱
نیه۰۳۱
وادقان۰۳۱
وانشان۰۳۱
ورپشت۰۳۱
ورتون۰۳۱
ورزنه۰۳۱
ورزنه گلپایگان۰۳۱
ورکان۰۳۱
ورنامخواست۰۳۱
ولوجرد۰۳۱
ونداده۰۳۱
ونک۰۳۱
ویدوج /ویدوجا۰۳۱
ویست۰۳۱
ویلاشهر۰۳۱
هاردنگ۰۳۱
هاشم آباد۰۳۱
هراتمه۰۳۱
هرمدان۰۳۱
هرند۰۳۱
هفتومان۰۳۱
هماآباد۰۳۱
همگین۰۳۱
هنجن۰۳۱
هندوکش۰۳۱
هنده۰۳۱
هونجان۰۳۱
هویه /ریاخون۰۳۱
یارند۰۳۱
یزدانشهر۰۳۱
یزدل۰۳۱

کاربر گرامی اگر شما در اصفهان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41087
 • کانال تلگرام آسمونی
 • تبلیغات اینترنتی
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • اینم جالبه !

  کدپستی یا زیپ کد ایران و تهران چیست؟

  زیپ کد به شما این امکان را می دهد تا به آسانی زیپ کد یک …

  ۲ دیدگاه

  1. میخوام بدونم این شماره ماله کجای اصفهان دقیقا؟۰۳۱۵۳۵

  2. سلام ،اگه میشد جستجو کرد بهتر میشد

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.