خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت گلستان
تور اروپا - سرزمین میترا
املاک کوهک
تبلیغات اینترنتی

پیش شماره تلفن های ثابت گلستان

pre-phone-number-golestan-‎

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان گلستان به مرکزیت شهر گرگان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان گلستان جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۱۷ اختصاص داده شد.

آب پران۰۱۷
آبادان تپه۰۱۷
آرخ بزرگ۰۱۷
آزادتپه۰۱۷
آزادشهر۱۰۱۷
آزادشهر۲۰۱۷
آق آباد۰۱۷
آق امام۰۱۷
آق زبیر۰۱۷
آق قلا۰۱۷
آق قمیش۰۱۷
آقبند۰۱۷
آقچلی سفلی۰۱۷
آلتین تخماق۰۱۷
آلوکلاته۰۱۷
آهنگرمحله۰۱۷
اجن شیرملی۰۱۷
ارازگل۰۱۷
اسلام تپه۰۱۷
اصفهان کلاته۰۱۷
اگری بوغاز۰۱۷
امیرآباد/گز۰۱۷
امین آباد۰۱۷
انبارآلوم۰۱۷
انقلاب۰۱۷
اوبه محمدایمر۰۱۷
اوچ تپه۰۱۷
اودک دوجی /حسن طبیب۰۱۷
اونق یلقی۰۱۷
ایتمر۰۱۷
ایگدرسفلی۰۱۷
ایگدرعلیا۰۱۷
ایلوار۰۱۷
ایمرملاساری۰۱۷
اینچه برون۰۱۷
باغلی مرامه۰۱۷
باقرآباد۰۱۷
بالاجاده۰۱۷
بایلر۰۱۷
بدراق نوری۰۱۷
برفتان۰۱۷
بصیرآباد۰۱۷
بندر/ترکمن۰۱۷
بندر/گز۰۱۷
بهلکه داشلی۰۱۷
بهلکه شیخ موسی۰۱۷
بی بی شیروان۰۱۷
پاسنگ بالا۰۱۷
پنج پیکر۰۱۷
پیراوش سفلی۰۱۷
پیش کمر۰۱۷
تاتارسفلی۰۱۷
تاتارعلیا۰۱۷
تاش ده۰۱۷
تخت۰۱۷
تخشی محله۰۱۷
تراجیق۰۱۷
تقی آباد۰۱۷
تمرقره قوزی۰۱۷
تنگراه۰۱۷
توران ترک۰۱۷
توران فارس۰۱۷
تورنگ تپه۰۱۷
توسکستان۰۱۷
تیل آباد۰۱۷
جلین علیا۰۱۷
جهان آباد۰۱۷
چارقلی۰۱۷
چپق لقی۰۱۷
چناران۰۱۷
چنارلی۰۱۷
چهارباغ۰۱۷
چهارده۰۱۷
چین سبیلی۰۱۷
حاجی آباد۰۱۷
حاجی بیک علیا۰۱۷
حاجی قوشان۰۱۷
حاجی کلاته۰۱۷
حالی آخوند۰۱۷
حکیم آباد۰۱۷
حیدرآباد/گرگان۰۱۷
حیدرآباد/گنبدکاووس۰۱۷
خانببین۰۱۷
خواجه لر۰۱۷
خواجه نفس۰۱۷
خوش ییلاق۰۱۷
دارکلاته۰۱۷
داشلی برون۰۱۷
دلند۰۱۷
دنگلان۰۱۷
دوزالوم۰۱۷
دوزین۰۱۷
دوگنجی۰۱۷
ده چناشک۰۱۷
دهنه۰۱۷
دیگچه /سرگچن۰۱۷
رادکان۰۱۷
رامیان۰۱۷
رضاآباد۰۱۷
رودبارقشلاق۰۱۷
زندانچال۰۱۷
زنگیان۰۱۷
زیارت۰۱۷
زینب آباد۰۱۷
سارجه کر۰۱۷
سارلی سفلی۰۱۷
سارلی علیا۰۱۷
سالیکنده۰۱۷
سدن /سیدمیران۰۱۷
سرخن کلاته۰۱۷
سرطاق۰۱۷
سرکلاته۰۱۷
سعدآباد۰۱۷
سقرتپه۰۱۷
سلاق غایب۰۱۷
سلاق نوری۰۱۷
سلطان آباد۰۱۷
سلطانعلی۰۱۷
سنگ دوین۰۱۷
سوزش۰۱۷
سوسرا۰۱۷
سیجوال۰۱۷
سیدآباد۰۱۷
شاهکوه سفلی۰۱۷
شاهکوه علیا۰۱۷
شفت آلوباغ۰۱۷
شموشک سفلی۰۱۷
شورحیات۰۱۷
شهرک صنعتی /آق قلا۰۱۷
شهرک صنعتی /بندر/گز۰۱۷
شیرآباد۰۱۷
شیرنگ۰۱۷
صادق آباد۰۱۷
صحنه سفلی۰۱۷
صفی آباد۰۱۷
صوفی شیخ دازغراوی۰۱۷
صوفیان۰۱۷
عرب بوران۰۱۷
عرب سرنگ۰۱۷
عرب قاری حاجی۰۱۷
عزیزآباد۰۱۷
عطاآباد۰۱۷
علی آباد۰۱۷
علی آباد/کتول۰۱۷
علی آبادکنارشهر۰۱۷
فارسیان /قانچی۰۱۷
فارسیان فرنگ۰۱۷
فاضل آبادگرگان۰۱۷
فاضل آبادگنبدکاووس۰۱۷
فجر/قوینلی۰۱۷
فوجرد۰۱۷
قارقی بناور۰۱۷
قانقرمه۰۱۷
قپان۰۱۷
قدونه۰۱۷
قربان آباد۰۱۷
قرق۰۱۷
قرن آباد۰۱۷
قرناوه۰۱۷
قرنجیک پورامان۰۱۷
قرنجیک نظر۰۱۷
قره بلاغ۰۱۷
قره تپه۰۱۷
قره چشمه۰۱۷
قره سو۰۱۷
قره شور۰۱۷
قره قاشلی۰۱۷
قره ماخر۰۱۷
قزلجه آق امام۰۱۷
قزلی۰۱۷
قلعه جیق۰۱۷
قلعه قافه۰۱۷
قلعه محمود۰۱۷
قلمی۰۱۷
قلی آباد۰۱۷
قوچ مراد۰۱۷
قورچای۰۱۷
قوشجان آباد۰۱۷
قوشه سو۰۱۷
قول حاجی۰۱۷
کارکنده /سوته۰۱۷
کاشیدار۰۱۷
کاکا۰۱۷
کردکوی۰۱۷
کرند۰۱۷
کریم آباد۰۱۷
کسکن قوجق۰۱۷
کفشگیری۰۱۷
کلاجان قاجار۰۱۷
کلاسره۰۱۷
کلاله۰۱۷
کماسی۰۱۷
کنگور۰۱۷
کوچک خرطوم۰۱۷
کوچک نظرخانی۰۱۷
گالیکش۰۱۷
گرجی محله /سفیدآباد۰۱۷
گرگان۰۱۷
گری دوجی۰۱۷
گلها/حاجی نبی۰۱۷
گلیداغ۰۱۷
گمرک پل /تنگلی۰۱۷
گمیشان۰۱۷
گنبدکاووس۰۱۷
گوزن فارس۰۱۷
لمسک /ورسن۰۱۷
لیوان۰۱۷
محمدآباد۰۱۷
محمدزمان خان۰۱۷
مراوه تپه۰۱۷
مرزبان۰۱۷
مرزن کلاته۰۱۷
مزرعه کتول۰۱۷
معصوم آباد۰۱۷
ملاعلی تپه۰۱۷
ملک علی تپه۰۱۷
مهترکلاته۰۱۷
میاندره۰۱۷
میرزاعلی یلقی۰۱۷
میرمحله /شمس آباد۰۱۷
مینودشت۰۱۷
نارلی داغ۰۱۷
نراب۰۱۷
نصرآباد۰۱۷
نظام آباد۰۱۷
نوچمن۰۱۷
نوده خاندوز۰۱۷
نوده ملک۰۱۷
نودیجه۰۱۷
نوکنده۰۱۷
نومل۰۱۷
وامنان۰۱۷
وحدت۰۱۷
وطن۰۱۷
هاشم آباد۰۱۷
هوتن۰۱۷
یاسی تپه۰۱۷
یامپی۰۱۷
یساقی۰۱۷
یل چشمه۰۱۷
یلمه سالیان۰۱۷
ینقاق۰۱۷

کاربر گرامی اگر شما دراستان گلستان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41345
 • کانال تلگرام آسمونی
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • تبلیغات اینترنتی
 • اینم جالبه !

  کدپستی یا زیپ کد ایران و تهران چیست؟

  زیپ کد به شما این امکان را می دهد تا به آسانی زیپ کد یک …

  نظرات

  1. سلام ممنون از سایت خوبتون
   پیش شماره۰۱۷۳۵۸۶ داخل فهرست نیست

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.