تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت
تبلیغات اینترنتی

پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان شرقی

 

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان شرقی به مرکزیت شهر تبریز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان آذربایجان شرقی جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۴۱ اختصاص داده شد.

نام شهرکد شهر
آبریز۰۴۱
آبش احمد۰۴۱
آتش بیگ۰۴۱
آچاچی۰۴۱
آخولا۰۴۱
آخوندقشلاق۰۴۱
آذرشهر۰۴۱
آرالان۰۴۱
آرپادره سی۰۴۱
آرموداق۰۴۱
آروق۰۴۱
آس قدیم۰۴۱
آسایش۰۴۱
آشنار۰۴۱
آغ زیارت۰۴۱
آغ طورق۰۴۱
آغ کهریز۰۴۱
آغاجری۰۴۱
آغبلاغ جلفا۰۴۱
آغبلاغ سفلی۰۴۱
آغبلاغ علیا۰۴۱
آغبلاغ گورانلو۰۴۱
آغبلاغ مهمان۰۴۱
آغچه ریش۰۴۱
آغچه کند۰۴۱
آغچه کهل زمانی سراب۰۴۱
آغچه کهل مراغه۰۴۱
آغکندقره خضر۰۴۱
آغمنار۰۴۱
آغمیون۰۴۱
آق براز۰۴۱
آق درق۰۴۱
آق گنبد۰۴۱
آقابابافرامرزی۰۴۱
آقکند/کاغذکنان۰۴۱
آلاقیه۰۴۱
آلان۰۴۱
آلانق۰۴۱
آلقو۰۴۱
آلماچوان۰۴۱
آلمالو۰۴۱
آمستیجان۰۴۱
آمقان۰۴۱
آمندسراب۰۴۱
آمندشبستر۰۴۱
آوین /مسجدلو۰۴۱
آهق۰۴۱
ابراهیم سمیع۰۴۱
ابرغان سراب۰۴۱
ابرغان مرند۰۴۱
اجاق کندی۰۴۱
احمدآباد/سفلی۰۴۱
احمدآباد/کلیبر۰۴۱
احمدآباد/گروس۰۴۱
اذغان۰۴۱
اربط۰۴۱
اربطان سراب۰۴۱
اربطان مرند۰۴۱
اردلان۰۴۱
اردها۰۴۱
ارزنق۰۴۱
ارزیل۰۴۱
ارسی /هادیشهر۰۴۱
ارسی مرند۰۴۱
ارقنه۰۴۱
ارنان۰۴۱
اسبفروشان۰۴۱
اسبقران۰۴۱
استانجین۰۴۱
استمال۰۴۱
استیارتبریز۰۴۱
استیارسراب۰۴۱
اسدداغی۰۴۱
اسفستان۰۴۱
اسفنجان۰۴۱
اسفهلان۰۴۱
اسکانلوی علیا۰۴۱
اسکلو۰۴۱
اسکندان۰۴۱
اسکندر۰۴۱
اسکو۰۴۱
اسلام آباد۰۴۱
اسماعیل آباد۰۴۱
اسنجان۰۴۱
اشان۰۴۱
اشتبین۰۴۱
اشتلق علیا۰۴۱
اصفهانجیق۰۴۱
افشارمرند۰۴۱
افشارمیانه۰۴۱
افشردی۰۴۱
افیل۰۴۱
اکوزگنبدی۰۴۱
اکیس۰۴۱
اکین آباد۰۴۱
اللو۰۴۱
الماس۰۴۱
النجارق۰۴۱
الوارسفلی۰۴۱
الوارعلیا۰۴۱
الوانق۰۴۱
امام چائی۰۴۱
امیردیزج۰۴۱
امیرزکریا۰۴۱
انامق۰۴۱
انباردان۰۴۱
انباستیق۰۴۱
انجرد۰۴۱
اندبیل۰۴۱
اندراب۰۴۱
اندرگان /ارسباران۰۴۱
انرجان۰۴۱
اوان۰۴۱
اورتاسو۰۴۱
اوزی۰۴۱
اوشندل۰۴۱
اوغان۰۴۱
اولی قشلاق۰۴۱
اولی کندی۰۴۱
اولیق۰۴۱
اونلیق۰۴۱
اهر۰۴۱
ایده لو۰۴۱
ایده لوی بزرگ۰۴۱
ایرانق۰۴۱
ایری بوجاق۰۴۱
ایری سفلی۰۴۱
ایری علیا۰۴۱
ایشلق۰۴۱
ایشلق کندی۰۴۱
ایشیقلو۰۴۱
ایل باغی۰۴۱
ایل یوردی۰۴۱
ایلخچی۰۴۱
ایمشجه۰۴۱
اینجار۰۴۱
ایوق۰۴۱
ایوق۰۴۱
ایوند۰۴۱
باباباغی۰۴۱
باباجان۰۴۱
باباکلک۰۴۱
بابره سفلی۰۴۱
بابونه سفلی۰۴۱
بارانلو۰۴۱
بارگاه۰۴۱
باروج۰۴۱
باروق۰۴۱
باسمنج۰۴۱
باشکندی۰۴۱
باشماق میانه۰۴۱
باشماق هشترود۰۴۱
باشیزاوجان۰۴۱
باغ معروف /کجاآباد۰۴۱
باغ وزیر۰۴۱
باغجغازعلیا۰۴۱
بالسین۰۴۱
باللوجه۰۴۱
باللی قشلاق۰۴۱
باویل علیاسفلی۰۴۱
بایقراکوه۰۴۱
بایقوت۰۴۱
بخشایش۰۴۱
برآغوش۰۴۱
برانقار۰۴۱
برزلیق۰۴۱
برنلیق۰۴۱
بزوجیق۰۴۱
بستان آباد۰۴۱
بسطاملو۰۴۱
بسیط۰۴۱
بشاب۰۴۱
بقرآباد۰۴۱
بکرآباد۰۴۱
بلان لیق۰۴۱
بلفه تیمور۰۴۱
بلوک آباد۰۴۱
بناب تبریز۰۴۱
بناب مرند۰۴۱
بندر/شرفخانه۰۴۱
بنه کهل۰۴۱
بنیس۰۴۱
بوراچارلو۰۴۱
بوکت۰۴۱
بهرام۰۴۱
بهرمان۰۴۱
بهل۰۴۱
بهمن آباد۰۴۱
بهنق۰۴۱
بیات سفلی۰۴۱
بیانلوجه۰۴۱
بیجند۰۴۱
بیرق۰۴۱
بیک کندی۰۴۱
بیگجه خاتون۰۴۱
بیلوردی۰۴۱
پارام۰۴۱
پاشابیگ۰۴۱
پالچقلو۰۴۱
پاوارس۰۴۱
پایانه۰۴۱
پردول۰۴۱
پورسخلو۰۴۱
پیام۰۴۱
پیربالا۰۴۱
پیرچوپان۰۴۱
پیشیکلو۰۴۱
پیغام۰۴۱
تاتارعلیا۰۴۱
تازه قلعه۰۴۱
تازه کندآخوند۰۴۱
تازه کندپناهی۰۴۱
تازه کندتبریز۰۴۱
تازه کندچلقائی۰۴۱
تازه کندسراب۰۴۱
تازه کندسفلی۰۴۱
تازه کندقشلاق۰۴۱
تازه کندوینق۰۴۱
تبریز۰۴۱
تپه اسماعیل آباد۰۴۱
تپه قندیلو۰۴۱
تجرق مراغه۰۴۱
تجرق میانه۰۴۱
تخت سفلی۰۴۱
تخمدل۰۴۱
ترپ۰۴۱
ترک۰۴۱
ترکمن چای۰۴۱
ترکه داری۰۴۱
تسوج /دیزج شیخ مرجان۰۴۱
تکلدان۰۴۱
توپ آغاج۰۴۱
توپچی۰۴۱
توپقره۰۴۱
توتاخانه۰۴۱
تورچی۰۴۱
تیکمه داش۰۴۱
تیل۰۴۱
جاجان۰۴۱
جان بهان۰۴۱
جانانلو۰۴۱
جانقور۰۴۱
جغناب۰۴۱
جلده باخان۰۴۱
جلفا۰۴۱
جمال آباد۰۴۱
جواش۰۴۱
جوان قلعه۰۴۱
جوشین۰۴۱
جوقان کوچک۰۴۱
جهیزدان۰۴۱
جیران سفلی۰۴۱
جیغه۰۴۱
چاوان۰۴۱
چای کندی اهر۰۴۱
چای کندی سراب۰۴۱
چبینلو۰۴۱
چپقلو۰۴۱
چتاب علیا/سفلی۰۴۱
چرچر۰۴۱
چرزه خون۰۴۱
چرکنلو۰۴۱
چرلو۰۴۱
چرم خوران۰۴۱
چرن۰۴۱
چشمه کش۰۴۱
چشمه کنان۰۴۱
چگان۰۴۱
چلاقلو۰۴۱
چلان سفلی۰۴۱
چلان علیا۰۴۱
چلناب۰۴۱
چنار۰۴۱
چوان سفلی۰۴۱
چوان علیا۰۴۱
چوانباغ۰۴۱
چوبانلار۰۴۱
چول قشلاقی۰۴۱
چوللو۰۴۱
چه گوش۰۴۱
چهاربرود۰۴۱
چهرگان۰۴۱
چیناب۰۴۱
حاج یوسفلوی علیا۰۴۱
حاجی آقا۰۴۱
حاجی کندی۰۴۱
حاجی لار۰۴۱
حافظ۰۴۱
حبش۰۴۱
حدادان /آتی کندی۰۴۱
حسن کندی رود۰۴۱
حسین آباد۰۴۱
حلمسی۰۴۱
حوری۰۴۱
حوری درق۰۴۱
حیدرکانلو۰۴۱
خاتون آباد۰۴۱
خاصبان۰۴۱
خاکی۰۴۱
خالان۰۴۱
خامنه /دریان۰۴۱
خان کندی۰۴۱
خانقاه تبریز۰۴۱
خانقاه سراب۰۴۱
خانقاه مراغه۰۴۱
خانقاه میانه۰۴۱
خانه برق جدید۰۴۱
خانه برق قدیم۰۴۱
خراجو۰۴۱
خراسانک۰۴۱
خرم آباد۰۴۱
خرمازرد۰۴۱
خروانق۰۴۱
خسروشهر۰۴۱
خشکناب۰۴۱
خضرلو۰۴۱
خلجان۰۴۱
خلف بیگلو۰۴۱
خلیفه کندی /مراغه۰۴۱
خلیفه کندی /میانه۰۴۱
خمارلو۰۴۱
خواجه۰۴۱
خواجه ده /کلاله۰۴۱
خواجه دیزج۰۴۱
خواجه شاهی۰۴۱
خواجه غیاث۰۴۱
خواجه مرجان۰۴۱
خوبستان۰۴۱
خورخور۰۴۱
خورده بلاغ۰۴۱
خوشه مهر/ینگی کندی۰۴۱
خونیق۰۴۱
خویسرق۰۴۱
خیرآباد۰۴۱
دادلو۰۴۱
داراب۰۴۱
داران۰۴۱
داش آتان۰۴۱
داش آلمالو۰۴۱
داشبلاغ بازار۰۴۱
داشبلاغ مغار۰۴۱
داشبلاغ هشترود۰۴۱
داشکسن اهر۰۴۱
داشکسن تبریز۰۴۱
دامناب۰۴۱
دامنجان۰۴۱
دانباران۰۴۱
دایان۰۴۱
دایلار۰۴۱
دراج سفلی۰۴۱
دریلو۰۴۱
درین درق۰۴۱
دستجرداهر۰۴۱
دستجرد/بلوکان۰۴۱
دشدور۰۴۱
دغلیان۰۴۱
دلوحسن۰۴۱
دلی قیز۰۴۱
دمیرچی حدادان۰۴۱
دمیرچی سراب۰۴۱
دمیرچی ملکان۰۴۱
دوپیق۰۴۱
دوریق۰۴۱
دوزال /نوردوز۰۴۱
دوزدوزان۰۴۱
دوگیجان۰۴۱
دولت آباد۰۴۱
دولت آباد/سراب۰۴۱
دوه داشی۰۴۱
دوه یاتاقی۰۴۱
دیده بان۰۴۱
دیزج امیرمدار۰۴۱
دیزج پروانه۰۴۱
دیزج حسین بیک۰۴۱
دیزج خلیل۰۴۱
دیزج رضاقلی بیگ /دیزج علیقلی بیگ۰۴۱
دیزج قربان۰۴۱
دیزج لیلی خانی۰۴۱
دیزج ملک۰۴۱
دیل بیلمز۰۴۱
دین آباد۰۴۱
دیورزم۰۴۱
ذاکرکندی۰۴۱
ذولبین۰۴۱
رازلیق۰۴۱
رازیان۰۴۱
رزگاه۰۴۱
رشت آباد۰۴۱
رشیدآباد۰۴۱
روزی۰۴۱
روستای /هریس سراب۰۴۱
روشت بزرگ /دوش۰۴۱
ریحان۰۴۱
زال۰۴۱
زاوشت۰۴۱
زاویه مرند۰۴۱
زاویه میانه۰۴۱
زرغان۰۴۱
زرنق سراب۰۴۱
زرنق میانه۰۴۱
زرنکش۰۴۱
زغن آباد۰۴۱
زگیلیگ سفلی۰۴۱
زمهریر۰۴۱
زنبلان۰۴۱
زنجیره۰۴۱
زندآباد۰۴۱
زنوز۰۴۱
زنوزق۰۴۱
زوارق /کوته مهر۰۴۱
زین آباد۰۴۱
زین الحاجیلو۰۴۱
زیناب۰۴۱
زینتلو۰۴۱
زینجناب۰۴۱
ساتلو۰۴۱
سار۰۴۱
ساربانقلی۰۴۱
ساری تپه۰۴۱
ساری چمن۰۴۱
ساری قیه۰۴۱
سانیان سفلی۰۴۱
سبزارباط۰۴۱
ستن۰۴۱
سراب۰۴۱
سراسکندسفلی۰۴۱
سرای۰۴۱
سرای ده۰۴۱
سرج۰۴۱
سرخه دیزج۰۴۱
سردارآباد۰۴۱
سردها۰۴۱
سرگیزه۰۴۱
سرند۰۴۱
سریک۰۴۱
سرین دیزج۰۴۱
سعادتلو۰۴۱
سعیدآباد۰۴۱
سفیدکمر۰۴۱
سفیده خوان /اسپرج خوان۰۴۱
سقین سرا۰۴۱
سلطانگه۰۴۱
سلوک۰۴۱
سنزیق۰۴۱
سنقرآباد۰۴۱
سنوکش۰۴۱
سوین۰۴۱
سوینج۰۴۱
سهزاب۰۴۱
سهل آباد۰۴۱
سهلان۰۴۱
سیاه کمر۰۴۱
سیدبیگ۰۴۱
سیدلر۰۴۱
سیرک۰۴۱
سیس۰۴۱
سیلاب۰۴۱
سیلگرد۰۴۱
سیوان۰۴۱
سیه رود۰۴۱
سیه سران۰۴۱
سیه کلان۰۴۱
شادآبادعلیا۰۴۱
شادآبادمشایخ۰۴۱
شالغون۰۴۱
شاملوکلیبر۰۴۱
شاملوهریس۰۴۱
شانجان۰۴۱
شاه ولی۰۴۱
شاهقلی کندی۰۴۱
شبستر۰۴۱
شجاع۰۴۱
شجاع خانلو۰۴۱
شجایلو۰۴۱
شربیان۰۴۱
شرف آباد۰۴۱
شرفه۰۴۱
شریفلو۰۴۱
شلیلوند۰۴۱
شندآباد۰۴۱
شنگل آباد۰۴۱
شورجه طورآغای۰۴۱
شوردرق۰۴۱
شورقره کندی۰۴۱
شهرک /سهند۰۴۱
شهرک پائین۰۴۱
شهنوازوسطی۰۴۱
شیخ احمدلو۰۴۱
شیخ الاسلام۰۴۱
شیخ بابا۰۴۱
شیخ رجب۰۴۱
شیخ طبق۰۴۱
شیخ قشلاق۰۴۱
شیخ لر۰۴۱
شیخ ولی۰۴۱
شیخدرآباد۰۴۱
شیخلان سفلی۰۴۱
شیراز۰۴۱
شیرامین۰۴۱
شیربیت۰۴۱
شیروانه ده۰۴۱
شیره جین۰۴۱
شیرین کندی۰۴۱
صغایش۰۴۱
صفرلو۰۴۱
صوفیان /چله خانه۰۴۱
صوفیلار۰۴۱
صومعه دل۰۴۱
صومعه زرین۰۴۱
صومعه سفلی۰۴۱
صومعه علیامراغه۰۴۱
صومعه علیامیانه۰۴۱
صیفار۰۴۱
طارون۰۴۱
طرزم۰۴۱
طغای۰۴۱
طوعلی علیا۰۴۱
طوق۰۴۱
طوین۰۴۱
عاشقلو۰۴۱
عباس آباد۰۴۱
عبدالرزاق۰۴۱
عجب شیر۰۴۱
عربشاه خان۰۴۱
عرقطو۰۴۱
عریان تپه۰۴۱
علویق۰۴۱
علی آبادالوار۰۴۱
علی آبادگوراوان قشلاقی۰۴۱
علی آبادمیانه۰۴۱
علی آبادورزقان۰۴۱
علی قشلاقی۰۴۱
علیار۰۴۱
علیشاه۰۴۱
علیوردی اوشاقی۰۴۱
عمارت۰۴۱
عمواوغلی۰۴۱
عنصرود۰۴۱
عیش آباد۰۴۱
عین الدین۰۴۱
غریب دوست /مهماندوست۰۴۱
غلمانسرای۰۴۱
فارفار۰۴۱
فرگوش۰۴۱
فندقلو۰۴۱
قاپولوخ۰۴۱
قازالچای۰۴۱
قاسم درق۰۴۱
قاشقچی۰۴۱
قاضی جهان۰۴۱
قباق تپه۰۴۱
قپچاق۰۴۱
قتانلو۰۴۱
قدمگاه /بادامیار۰۴۱
قراجه سراب۰۴۱
قراجه فیض اله۰۴۱
قراجه میانه۰۴۱
قران قیه۰۴۱
قربان کندی۰۴۱
قرخ سقر۰۴۱
قرطاول۰۴۱
قرمزی قشلاق۰۴۱
قره آغاج شبستر۰۴۱
قره آغاج میانه۰۴۱
قره آور۰۴۱
قره بابا۰۴۱
قره بلاغ مرند۰۴۱
قره بلاغ میانه۰۴۱
قره تپه۰۴۱
قره چای حاجعلی۰۴۱
قره چمن۰۴۱
قره خضر۰۴۱
قره طورق۰۴۱
قره قشلاق۰۴۱
قره قشه۰۴۱
قره قیه۰۴۱
قره کلک۰۴۱
قره کوشن۰۴۱
قره گنای۰۴۱
قزل دیزج۰۴۱
قزل گچی۰۴۱
قزل یول۰۴۱
قزلجه۰۴۱
قزلچه میدان۰۴۱
قشلاق۰۴۱
قشلاق ازبک۰۴۱
قشلاق سیف الدین۰۴۱
قشلاق شاه وردی۰۴۱
قشلاق قره باغلو۰۴۱
قشلاق قره درق۰۴۱
قلعه جوق۰۴۱
قلعه خالصه۰۴۱
قلعه کندی اهر۰۴۱
قلعه کندی کلیبر۰۴۱
قلعه ملک۰۴۱
قلندر۰۴۱
قلیچ چی۰۴۱
قم تپه۰۴۱
قمیش آغل۰۴۱
قمیشلو۰۴۱
قواق علیا۰۴۱
قوجورعلیا۰۴۱
قوریجان۰۴۱
قوزلوجه۰۴۱
قوش قیه سی۰۴۱
قوشچی۰۴۱
قوشقرا۰۴۱
قوشه بلاغ۰۴۱
قولان۰۴۱
قویجاق۰۴۱
قویون قشلاقی۰۴۱
قیصرق۰۴۱
قیه باشی۰۴۱
کادیجان۰۴۱
کاسین۰۴۱
کاغلوگوزلو۰۴۱
کافی الملک /کوشک۰۴۱
کامل آباد۰۴۱
کدخدالوی بالا۰۴۱
کر۰۴۱
کراب۰۴۱
کرج آباد۰۴۱
کرجان۰۴۱
کردآباد۰۴۱
کردکندی۰۴۱
کردلراهر۰۴۱
کردلرتبریز۰۴۱
کرده ده۰۴۱
کرکج۰۴۱
کرگان قدیم۰۴۱
کرمجوان۰۴۱
کرینگان۰۴۱
کزرج۰۴۱
کسانق۰۴۱
کسلان۰۴۱
کشک سرای۰۴۱
کقالق۰۴۱
کلاش۰۴۱
کلالق۰۴۱
کلاله اسلامی۰۴۱
کلاله علیا۰۴۱
کلانترسفلی۰۴۱
کلانکش۰۴۱
کلجار۰۴۱
کلجاه۰۴۱
کلقان۰۴۱
کلوانق تبریز۰۴۱
کلوانق سراب۰۴۱
کلوچه خالصه۰۴۱
کله گرد۰۴۱
کله گرد۰۴۱
کلهراهر۰۴۱
کلهرمیانه۰۴۱
کلیان۰۴۱
کلیبر۰۴۱
کماجرود۰۴۱
کمارسفلی۰۴۱
کندرود/گل آبادشبستر۰۴۱
کندرودتبریز۰۴۱
کندلج۰۴۱
کندوان۰۴۱
کنزه رود۰۴۱
کنگاور۰۴۱
کوخالو۰۴۱
کوربلاغ۰۴۱
کوزه کنان۰۴۱
کولا۰۴۱
کوه کمر۰۴۱
کوهسالار۰۴۱
کهبنان۰۴۱
کهجوق۰۴۱
کهدولان۰۴۱
کهق۰۴۱
کهل بلاغی۰۴۱
کهنمو۰۴۱
گال۰۴۱
گاو۰۴۱
گاوینه رود۰۴۱
گدکلو۰۴۱
گرانکاه۰۴۱
گرده سنگ۰۴۱
گروس۰۴۱
گزافر۰۴۱
گشایش۰۴۱
گل۰۴۱
گل آخر۰۴۱
گل تپه۰۴۱
گل قاسم۰۴۱
گلبوس۰۴۱
گلستان سفلی۰۴۱
گلستان علیا۰۴۱
گله بان۰۴۱
گلی قوزی۰۴۱
گلی کندی۰۴۱
گلین قیه۰۴۱
گمند۰۴۱
گمیچی۰۴۱
گنبد/زاویه۰۴۱
گنبران۰۴۱
گنبرف۰۴۱
گنگل آباد۰۴۱
گوار۰۴۱
گواشین۰۴۱
گواهر۰۴۱
گوراند۰۴۱
گورچین۰۴۱
گورن۰۴۱
گوزالان۰۴۱
گوگان /آخی جهان /تیمورلو۰۴۱
گوگدرق۰۴۱
گون دوغدی۰۴۱
گون گورمز۰۴۱
گونجیک۰۴۱
گونلو۰۴۱
گونه باخان۰۴۱
گوی آغاج۰۴۱
گویج۰۴۱
گویجه قلعه۰۴۱
گویجه قملاق۰۴۱
لارشبستر۰۴۱
لاریجان۰۴۱
لامشان۰۴۱
لاهیجان۰۴۱
لکلر۰۴۱
لله لو۰۴۱
لمبران۰۴۱
لیقوان۰۴۱
لیلان۰۴۱
لیلی خانی۰۴۱
لیلی خانی۰۴۱
لیوار۰۴۱
ماهی آباد۰۴۱
مایان سفلی۰۴۱
مبارک آباد۰۴۱
متعلق۰۴۱
متنق۰۴۱
مجارشین۰۴۱
مجیدآباداهر۰۴۱
مجیدآبادمراغه۰۴۱
محبوب آباد۰۴۱
محسن آباد۰۴۱
محمودآباد۰۴۱
مرازاد۰۴۱
مراغه۰۴۱
مردانقم۰۴۱
مردق۰۴۱
مرزآباد۰۴۱
مرزرود۰۴۱
مرکید۰۴۱
مرند۰۴۱
مزرعه۰۴۱
مزرعه شادی۰۴۱
مسقران۰۴۱
مسن۰۴۱
مشک عنبر۰۴۱
مشنق۰۴۱
مغامیر۰۴۱
مغانجیق۰۴۱
مقصودلو۰۴۱
مکتو۰۴۱
ملاحاجی۰۴۱
ملایعقوب۰۴۱
ملک۰۴۱
ملک تالش۰۴۱
ملک کیان۰۴۱
ملکان۰۴۱
ممان۰۴۱
ممقان۰۴۱
منور۰۴۱
موجمبار۰۴۱
مولان۰۴۱
مولو۰۴۱
مهترلو۰۴۱
مهربان۰۴۱
مهماندارعجب شیر۰۴۱
مهماندارملکان۰۴۱
مهمانلو۰۴۱
میاب۰۴۱
میاردان۰۴۱
میانه۰۴۱
مینق۰۴۱
میوه رود۰۴۱
نادیلو۰۴۱
ناظم آباد۰۴۱
نبرین۰۴۱
نجف تراکمه۰۴۱
نچق۰۴۱
نخودآباد۰۴۱
نرج آباد۰۴۱
نشق۰۴۱
نصیرآبادسفلی۰۴۱
نظرکهریزی۰۴۱
نظرلو۰۴۱
نعمت اله۰۴۱
نقاباد۰۴۱
نقاره کوب۰۴۱
نقدوز۰۴۱
نمرور۰۴۱
نواسر۰۴۱
نوجده کوه /جوقان بزرگ۰۴۱
نوجه ده۰۴۱
نوجه ده بهشتی۰۴۱
نوجه ده رجائی۰۴۱
نوجه ده سادات۰۴۱
نوجه مهر۰۴۱
نودلق۰۴۱
نوشیروان۰۴۱
نهریق۰۴۱
نهند۰۴۱
نیچران۰۴۱
نیق۰۴۱
وانق سفلی۰۴۱
وانلوجق۰۴۱
وایقان اهر۰۴۱
وایقان شبستر۰۴۱
ورجوی۰۴۱
ورزقان اهر۰۴۱
ورزقان میانه۰۴۱
ورقه علیا۰۴۱
ورکش۰۴۱
ورگهان۰۴۱
ورنکش۰۴۱
وظیفه خوران۰۴۱
ولنجیق۰۴۱
ولی کندی۰۴۱
ونجان۰۴۱
ویجینی۰۴۱
ویران قیه۰۴۱
هادیشهر/علمدار/گرگر۰۴۱
هاوستین۰۴۱
هجران دوست۰۴۱
هراب۰۴۱
هرزندجدید۰۴۱
هرزندعتیق۰۴۱
هرکلان۰۴۱
هروان۰۴۱
هروی۰۴۱
هریس سراب۰۴۱
هریس شبستر۰۴۱
هریس مراغه۰۴۱
هزارباران۰۴۱
هشترود۰۴۱
هفت چشمه۰۴۱
هلان اهر۰۴۱
هلان صفرعلی۰۴۱
هلق۰۴۱
هندلان۰۴۱
هوجقان۰۴۱
هوراند۰۴۱
هولیق۰۴۱
هووای۰۴۱
یالقوزآغاج مرند۰۴۱
یالقوزآغاج میانه۰۴۱
یامچی۰۴۱
یانبلاغ۰۴۱
یانیق۰۴۱
یاورکندی۰۴۱
یایچی۰۴۱
یخفروزان۰۴۱
یدی بلاغ۰۴۱
یکان سعدی۰۴۱
یکان علیا۰۴۱
یکان کهریز۰۴۱
ینگجه اهر۰۴۱
ینگجه سراب۰۴۱
ینگجه عباسی۰۴۱
ینگجه عجب شیر۰۴۱
ینگجه مراغه۰۴۱
ینگجه میانه۰۴۱
ینگجه هریس۰۴۱
ینگی اسپران۰۴۱
یورقنلوی جدید۰۴۱
یوزباش کندی۰۴۱
یوزبند۰۴۱
یوسف آباد۰۴۱
یهرچی۰۴۱

 

کاربر گرامی اگر شما در استان آذربایجان شرقی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

 

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41080
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  نظرات

  1. سلام خسته نباشید شماره وکد موبایل های آذربایجانشرقی وتبریزنمایش داده نمیشود ویاروش دیگری دارد که با بقیه استانها متمایز میباشد لطفا راهنمایی فرمایید متشکرم

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.