تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل
 • طراحی سایت
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • loading...

  پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

  آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان اردبیل جهت تماس بین شهری کد یکسان 045 اختصاص داده شد.

  آبی بیگلو045
  آتشگاه /ارجستان045
  آراللو045
  آرخازلو045
  آزادلو045
  آغبلاغ آقاجان045
  آغبلاغ رستم خان045
  آغبلاغ کرد045
  آغبلاغ گدوک045
  آغبلاغ مشکین شهر045
  آق درق045
  آق قباق045
  آقاباقر045
  آقاحسن بیگلو045
  آقامحمدبیگلو045
  آقامیرلو045
  آقچه کند045
  آلمای علیا045
  آلنی045
  آلوارس045
  آلوچه فولادلو045
  آنی علیا045
  آهو045
  ابراهیم آباد/آغدام045
  ابراهیم کندی وسطی045
  ابربکوه045
  ابلی سفلی045
  اجیرلو045
  احمدآباد045
  احمدبیگلو045
  ادلو045
  ارباب کندی045
  ارجق045
  اردبیل045
  اردیموسی045
  اسب مرز045
  اسکستان045
  اسلام آباد/جدید045
  اسلام آباد/قدیم045
  اسماعیل کندی045
  اصلان دوز045
  اظماره045
  اکبرآباد045
  الداشین045
  الماس045
  ام آباد045
  امیدچه045
  انار045
  اناویز045
  انزاب سفلی045
  انزاب علیا045
  انزان045
  انگوتلار045
  اواشانق045
  اوجاق قشلاق خروسلو045
  اوچ بلاغ045
  اوزون قوئی045
  اولتان045
  اوماسلان045
  ایدر045
  ایران آباد045
  ایرینجی /خانه شهر045
  ایلخچی کوثر045
  ایلخچی گرمی045
  ایمیر045
  اینجلو045
  اینلو045
  ایوریق045
  باباش علیا045
  بابک045
  باروق045
  بالوجه میرک045
  بران علیا045
  برک چای045
  برندق045
  بریس045
  بفراجرد045
  بقرآباد045
  بلقیس آباد045
  بلوکانلو045
  بنماران045
  بنه045
  بنیادآباد045
  بودالالو045
  بودجه سفلی045
  بورستان045
  بوسجین045
  بویاغچلو045
  بیجق045
  بیلداشی045
  بیله سوار045
  بینه045
  پاراقشلاق045
  پارس آباد045
  پرچین045
  پرمهر045
  پریخان045
  پریواتلو045
  پیرآغاج045
  پیراقوم045
  پیربداغ045
  پیله رود045
  تازه کندانگوت045
  تازه کندشریف آباد045
  تازه کندقدیم045
  تازه کندقره بلاغ045
  تپراقلو045
  ترزنق045
  تقی دیزج045
  تک بلاغ045
  تکانلو045
  تکچی045
  تکله کندی045
  تولون045
  تیل045
  ثمرین045
  جبارلو045
  جبدرق045
  جبه دار045
  جدا045
  جعفرآباد045
  جعفرلو045
  جمال آباد045
  جمایران045
  جید045
  جین قشلاقی045
  چاپاقان045
  چالگرود045
  چملوگبین045
  چنارخروسلوداغ045
  چنارساریخان بیگلو045
  چناقرود045
  چونگنش045
  چونه خانلو045
  حاج خانعلی کندی045
  حاج عوض قشلاقی045
  حاجی تاپدوق045
  حاجی دولت045
  حاجی محمود045
  حسن باروق045
  حفظ آباد045
  حکیم قشلاقی045
  حمزه خانلو/حسن کندی045
  حور045
  خان قشلاقی045
  خانقاه بفراجرد045
  خانقاه سفلی045
  خانقاه علیا045
  خانه شیر045
  خرم آباد045
  خلخال045
  خلیفه لوبیله سوار045
  خلیفه لومشکین شهر045
  خلیل آباد045
  خمس045
  خواجه بلاغی045
  خورخورعلیا045
  خوشنامه045
  خیارک045
  دده بیگلو045
  درگاهلو045
  دره آباد/کلور045
  دستگیر045
  دشت مغان /شهرک /مغان045
  دلیک یاریقان /طاهرآباد045
  دم صغرلو045
  دمیرچی045
  دمیرچی خرابه سی045
  دوشانلو045
  دولت آباد045
  دوه چی045
  دیزج045
  دیکداش045
  دیولق045
  رضاقلی قشلاقی045
  رضی045
  رضی آباد045
  روح کندی045
  زاویه سنگ045
  زاویه کرد045
  زرج آباد045
  زردآلو045
  زرگر045
  زنگبار045
  زنگیر045
  زیوه045
  ساره بانلار045
  سامانلو045
  سامیان045
  سرخای کندی045
  سرعین045
  سروآغاجی045
  سریخانلو045
  سکرآباد045
  سلطان آباد045
  سنگ آباد045
  سوسهاب045
  شال045
  شام اسبی045
  شایق045
  شریف بیگلو045
  شعبانلو045
  شکراب /هاچاکندی045
  شورستان045
  شورگل045
  شهرک /بعثت045
  شهرک /صنعتی /اردبیل045
  شیخ احمد045
  شیرین بلاغ045
  صفرلو045
  صلوات045
  صوفلو045
  صومعه045
  صومعه رودبار045
  طالب قشلاقی045
  طاووس دره سی045
  طولش045
  عباسعلیلو045
  علی کهریز045
  عمارات045
  عمران آباد045
  عنبران سفلی045
  عنبران علیا045
  فاراب045
  فخرآباد045
  فولادلوقوئی045
  فیروزآباد045
  قاسم کندی045
  قربانلو045
  قره آغاج045
  قره آغاج پشته045
  قره باغلار045
  قره تپه سبلان045
  قره تکانلو045
  قره خان بیگلو045
  قره شیران045
  قره قشلاق045
  قره قیه045
  قره لر045
  قزل درق045
  قزل قیه045
  قشلاق اینالی برات045
  قشلاق جلیللو045
  قشلاق حاج طهراج045
  قشلاق ساری قوئی شاهمار045
  قشلاق عبا045
  قصابه045
  قلعه برزند045
  قلعه جوق سبلان045
  قلی بیگلو045
  قلیچ خانلو045
  قورت تپه045
  قورت تپه مرادلو045
  قورتولموش045
  قوزلو045
  قوشاقشلاق045
  قوشه سفلی045
  قوناق قران045
  قیدقشلاقی045
  کجل045
  کدخدالو045
  کردلر045
  کرکرق045
  کرگان045
  کرندق045
  کریق045
  کریق بزرگ045
  کرین045
  کزج045
  کلورامام رود045
  کله سرسفلی045
  کله سرنیر045
  کلی علیا045
  کمال آباد045
  کنجوبه045
  کنده کندی045
  کنزق045
  کنگرلو045
  کوجنق045
  کورائیم045
  کورعباسلو045
  کوهساره045
  کهریز045
  گرجان045
  گرده045
  گرمی /شهرک /ولیعصر045
  گزاز045
  گلشن045
  گللو045
  گلنوجه045
  گلوزان045
  گلیجان045
  گنجگاه045
  گندیشمین045
  گوده کهریز045
  گورادل045
  گورانسراب045
  گوردیگل045
  گوشلو045
  گوگ تپه045
  گوگرچین045
  گونی کندی045
  گیلانده045
  گیلوان045
  گیوی /کوثر045
  گیوی زاویه045
  لاهرود045
  لرد045
  لکرآبادسفلی045
  لکندشت045
  لمعه دشت045
  لنبر045
  ماجولان045
  مازافا045
  مجره045
  مجنده045
  مجیدلو045
  محمدتقی کندی045
  محمودآباد045
  مرادلو045
  مرشت045
  مرنی045
  مشکین شهر045
  مشیران045
  مقصودلو045
  ملااحمد045
  منامین045
  موئیل045
  مهماندوست045
  میانرودان045
  میجنده /اور/اندزگ045
  میرزانق045
  میرکندی045
  میرودی کندی045
  میزان045
  مین آباد045
  نجفقلی قشلاقی045
  نساز045
  نقدی علیا045
  نمهیل045
  نمین045
  ننه کران045
  نوجه ده045
  نورمحمدکندی045
  نوشنق045
  نوشهر045
  نیارق045
  نیر045
  نیلق045
  وان045
  ولیعصرنیر/ایلانجیق045
  ویرثق045
  ویلادرق045
  هزارکندی045
  هشتجین045
  هشین045
  هل آباد045
  هیبت جهانخانلو045
  هیر045
  یزن آباد045
  یونجالو045

  کاربر گرامی اگر شما در استان اردبیل ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1٫00 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41085
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  3 دیدگاه

  1. اده جمع کنین این مسخره بازی رو این چه سایتیه دنبال یه شماره هستیم نمیشه پیدا کرد اه اه

  2. شماره۰۴۵۳۹۳۸مربوط به کجای اردبیله؟

  3. سلام پیش شماره وشماره روستای توسانلو(گرمی-بخش برزند)رومیخواستم.ممنون

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.