آسمونی

بخش : بانک اطلاعات

حقوق و قوانین

قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

ندا رحیمی
تأمین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند ابلاغ می‌شود. قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، سازمانی
حقوق و قوانین

کیفرخواست (ادعانامه دادستان) در چه مواردی صادر می شود

ندا رحیمی
کیفرخواست همان ادعانامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر می‌شود. آسمونی در این بخش در مورد کیفرخواست و نحوه
اطلاعات تجاری

بزرگترین شرکت های داروسازی جهان

ندا رحیمی
در دنیا شرکت ها داروسازی زیادی وجود دارد که در میان آن ها، تعدادی از شهرت و معروفیت بیشتری نسبت به دیگر شرکت ها برخوردارند.