آسمونی
سلامت روان و روانشناسی

اثرات لبخند

جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

7b4f3b011c988511d400910406ada70c اثرات لبخند

به نام یگانه عالم

لبخند در انسان از علائم داشتن اعتماد به نفس و خود باوری و عامل ارتباطات زیبای انسانی است.

افرادی که سعی می کنند چهره ای گشاده و لبخند به لب داشته باشند کسانی هستند که خود را عالی باور دارند.

انسان هایی که کمتر لبخند می زنند نشان از این است که بسیار خجالتی و تحقیر شده اند.

با لبخند سعی کنید به اعتماد به نفس و خودباوری خویش کمک کنید.

پس سعی کنید چهره در هم خود را باز کنید.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های مرتبط

روانشناسی، خانواده شاد

چگونه می توانیم خودمان را باور داشته باشیم

روانشناسی زبان بدن

نکات روانشناسی

با خودتان حرف بزنید + فواید با خود حرف زدن

لیلا شاهپوری

یکی از مخرب ترین حس های انسان

درج نظر