سلامت روان و روانشناسی

نقطه مقابل عشق چیست

opposite of love نقطه مقابل عشق چیستبه نام یگانه عالم

باید بدانید که نقطه مقابل عشق، عشق است و نقطه مقابل تنفر، شیفتگی است نه عشق. تنفر اوج انزجار است که هیچ کدام از خوبیهای کسی را ندیدن و شیفتگی اوج کشش با چشم بسته به طوری که بدی ها و اشکالات رابطه را نمی تواند ببیند. عشق نقطه مقابل ندارد، یا هست یا نیست. عشق مبرا از تصاحب، تملک جویی، نوسان است. عشق همیشه سیال است و هدف و شرط عشق لزومأ وصال نیست. اما همه این موارد شیفتگی است. 

آنچه را که امروزه تغییرشکل یافته از عشق در جامعه دیده می شود کاملأ متفاوت است.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

Related posts

چگونه جذابیت رفتاری داشته باشیم

طاهره رضایی

نکته ای از مهمترین مسائل زندگی

طاهره رضایی

خود باوری چیست؟

آسمونی

Leave a Comment