آسمونی
سلامت روان و روانشناسی

نکات روانشناسی ، خودشیفتگی

ثبت نام لاتاری

narcissist signs نکات روانشناسی ، خودشیفتگی

به نام یگانه عالم

وقتی خودشیفته هستید ازدواج نکنید.

میدانید چرا؟

زیرا همیشه احساس می کنید حرف های شما و طرز حرف زدنتان، مطالعات و همه مسائلی که مورد اهمیت شماست خیلی خاصند و همسرتان باید فعلأ شما را و رازهای نبوغتان را کشف کند.

نکته بسیار حائز اهمیت این است که انسان های خودشیفته می توانند به راحتی احساسات و شعور دیگران را نادیده بگیرند و حق را همیشه به خودشان بدهند.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های مرتبط

نکته های روانشناسی

طاهره رضایی

نکته هایی برای زندگی

طاهره رضایی

نشخوار ذهنی ، توضیح روشهای جلوگیری یا مقابله با نشخوار

نشخوار ذهنی چیست ؟

طاهره رضایی

روانشناسی ، انرژی مثبت

طاهره رضایی

چند نکته روانشناسی برای زندگی

طاهره رضایی

درج نظر