آسمونی
سلامت روان و روانشناسی

روانشناسی ، بیان کردن مشکلات نزد همه

ثبت نام لاتاری

Expressing problems to everyone روانشناسی ، بیان کردن مشکلات نزد همه

به نام یگانه عالم

اگر شما عادت دارید مشکلات خود را نزد همه بیان کنید سعی کنید این عادت را ترک کنید.

زمانی که شما مشکلات زندگی خود را برای هر کسی بیان می کنید درد و مشکلات شما بار مضاعف می گیرد زیرا زمانی که سفره دلتان را برای کسی باز می کنید او هم برای شما درد و دل می کند و این باعث می شود که غصه های شما بیشتر گردد و زمانی که می توانستید با دوست خود خوش بگذرانید به بیان مشکلاتتان گذشته و تایم شادی خود را از دست داده اید.

در صورتی که می توانستید از فرصت در کنار دوست خود بودن بیشترین استفاده را ببرید.

پس سعی کنید زمانی که کنار دوست خود قرار می گیردشاد باشید و لذت ببرید و سعی کنید هرگز و همیشه سفره دلتان را برای همه و همه جا باز نکنید.

و دلیل آخر این که اگر سفره دلتان را برای کسی که ممکن است در ظاهر امین شما باشد باز کنید مطمئن باشید راز دلتان را همه خواهند فهمید پس سعی کنید برای اهل فن یا همان روانشناس مشکلات خود را بیان کنید.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی

تازه های مرتبط

نکته های روانشناسی

طاهره رضایی

نکته هایی برای زندگی

طاهره رضایی

نشخوار ذهنی ، توضیح روشهای جلوگیری یا مقابله با نشخوار

نشخوار ذهنی چیست ؟

طاهره رضایی

روانشناسی ، انرژی مثبت

طاهره رضایی

چند نکته روانشناسی برای زندگی

طاهره رضایی

درج نظر