آسمونی
سلامت روان و روانشناسی

تاب آوری

ثبت نام لاتاری

Endure تاب آوری

به نام یگانه عالم

افرادی که تاب آور هستند در مقابل افسردگی توان مقابله بیشتری دارند و این افراد به سرعت سازگار هستند.

تاب آوری یعنی توانایی زندگی در شرایط سخت و دشوار و حل مشکلات به طوری که دچار کمترین آسیب بشود. تاب آوری یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی انسان است.

کودکان تاب آور بهتر می توانند با دیگران دوستی برقرار کرده و در بزرگسالی موفقیت های شغلی بیشتری به دست آورند.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های مرتبط

یکی از مخرب ترین حس های انسان

با نظر خودتان دیگران را به هم وصل نکنید

طاهره رضایی

استرس چیست؟ و اثرش بر مفاصل

طاهره رضایی

چند نکته روانشناسی

به نظر شما شانس وجود داره؟

طاهره رضایی

مرگ راحت یا اتانازی ؛ پایان خودخواسته

ندا رحیمی

درج نظر