آسمونی
سلامت روان و روانشناسی

با نظر خودتان دیگران را به هم وصل نکنید

جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

به نام یگانه عالم

آنچه را که دو طرف می خواهند به آنها معرفی کنید نه آنچه را که می خواهید.

باید یک شناخت از خانواده های دو طرف داشته باشید نه به صرف آن که سن و سال دختر و پسر متناسب بود به هم معرفی کنید.

هیچ گاه خیلی اصرار نکنید. بگویید که شناخت صد در صد ندارید و بعد از معرفی کنار بکشید.

ویژگی های یک واسطه خوب: متدین باشد، عاقل باشد، فهیم و دلسوز باشد و خیرخواه باشد.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های مرتبط

روانشناسی، خانواده شاد

چگونه می توانیم خودمان را باور داشته باشیم

روانشناسی زبان بدن

نکات روانشناسی

با خودتان حرف بزنید + فواید با خود حرف زدن

لیلا شاهپوری

یکی از مخرب ترین حس های انسان

درج نظر