آسمونی
سلامت روان و روانشناسی

نحوه برخورد با پرسنل خدمات

ثبت نام لاتاری

deal with service personnel نحوه برخورد با پرسنل خدمات

به نام یگانه عالم

گاهی اوقات از عملکرد پرسنل و خدمات رسانی آنها ناراضی هستیم.

اشکالی ندارد که با اشاره ابراز کنید و گاهی اوقات به خاطر نداشتن وضع مالی مناسب بخواهید از تذکر دادن منصرف شوید و اگر از وضع مالی مناسبی برخوردار هستید درست نیست که با کارمندان و پرسنل طوری رفتار کنید که انگار آنها مستخدم شما هستند.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های مرتبط

نکته های روانشناسی

طاهره رضایی

نکته هایی برای زندگی

طاهره رضایی

نشخوار ذهنی ، توضیح روشهای جلوگیری یا مقابله با نشخوار

نشخوار ذهنی چیست ؟

طاهره رضایی

روانشناسی ، انرژی مثبت

طاهره رضایی

چند نکته روانشناسی برای زندگی

طاهره رضایی

درج نظر