آسمونی
سلامت روان و روانشناسی

علت محبت بیش از حد در روابط چیست؟

 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

cause of excessive love in relationships علت محبت بیش از حد در روابط چیست؟

به نام یگانه عالم

کسانی که در روابط خود بیش از اندازه محبت می کنند ترس و نگرانی درونی دارند.

ترس از تنها شدن و تنها ماندن و پذیرفته نشدن از سوی دیگران و دوست داشته نشدن.

نکته : اگر محبت شما تولید محبت نکند به ترسهای شما افزوده خواهد شد.

پس سعی می کنید بیشتر محبت کنید در نتیجه گرفتار عشق نامتناسب می شوید.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

تازه های مرتبط

نکات روانشناسی

با خودتان حرف بزنید + فواید با خود حرف زدن

لیلا شاهپوری

یکی از مخرب ترین حس های انسان

با نظر خودتان دیگران را به هم وصل نکنید

طاهره رضایی

استرس چیست؟ و اثرش بر مفاصل

طاهره رضایی

چند نکته روانشناسی

درج نظر