آسمونی

بخش : بیماری و درمان

بیماری و درمان

رابطه دارچین و دیابت نوع 2

ندا رحیمی
دارچین یکی از مواد غذایی است که سرشار از ویتامین است و برای درکان و پیشگیری اکثر بیماری ها از آن استفاده می شود. آسمونی