آسمونی

بخش : شعر طنز

شعرهای طنز و خنده دار

شعر طنز

عشق اینترنتی-شعر طنز

آسمونی
الا ای یار دیجیتالی من!تو هستی باعث خوشحالی من به قصد ساعد سیمین ساقیبه توبرخورد کردم اتفاقی تورا در فیسبوکم اد نمودمخودم راپیش پایت سد
شعر طنز

شعر طنز زن ذلیل

آسمونی
گشته اسباب غرور و دلخوشییک زن لاغر سیاه و کشمشیبا قدی چون نردبانی بر چنارکی توانم راه رفتن در کنار دستها چون بیل و ناخن