تازه های آسمونی

شعر طنز

اشعار بامزه تولد

Funny-birthday-poems

یک سال بزرگتر شدی ، هنوز آدم نشدی تو ؟!!تا کـــی میخوای فرشتـــه بمونی هاااا !سالروز زمینی شدنت مبارک . . . مبارک بادت این روز جهانی که نوشیدی شراب …

مشاهده کامل

عشق اینترنتی-شعر طنز

Internet-love

الا ای یار دیجیتالی من!تو هستی باعث خوشحالی من به قصد ساعد سیمین ساقیبه توبرخورد کردم اتفاقی تورا در فیسبوکم اد نمودمخودم راپیش پایت سد نمودم! زمن ارسال کامنت ازتوهم …

مشاهده کامل
تبلیغات اینترنتی