آسمونی
مناسبت های روز

11 اردیبهشت ، روز جهانی کار و کارگر

ثبت نام لاتاری

آسمونی : روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکائی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود.مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند.

world day of work and labour 11 اردیبهشت ، روز جهانی کار و کارگردر سال ۱۸۸۹، کنگره بين المللي کارگران در پاريس ، به پيشنهاد نماينده کارگران آمريکا ، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهاني کارگر برگزيد ، و در پي آن در بسياري از کشورهاي دنيا ، کارگران با برپایی اعتصاب و تظاهرات گسترده ، اين روز را گرامي داشتند و ياد و خاطره کارگران به خاک و خون کشيده شده را زنده نگه داشتند.

سازمان بين المللي کار

اين سازمان به عنوان يک نهاد خود مختار، و وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۱۹ براساس معاهده ورسای برپا شد. موافقت نامه مربوط به برقراری رابطه بين اين سازمان و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ به تصويب رسيد و آن را به صورت نخستين کارگزاری تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآورد.

تازه های مرتبط

29 مهر ، روز ملی صادرات

آسمونی

20 اکتبر ، روز جهانی آمار

طاهره رضایی

26 مهر ، روز تربیت بدنی و ورزش

آسمونی

7 صفر ، روز بزرگداشت سلمان فارسی

7 صفر ، شهادت امام مجتبی علیه السلام ، به روایتی

آسمونی

24 مهر ، روز ملی پارا المپیک

درج نظر