آسمونی
مناسبت های روز

26 اردیبهشت ، اشتاد روز (گاهنبار سوم)

 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

Arshtat 26 اردیبهشت ، اشتاد روز (گاهنبار سوم)

اشتاد، نام ایزد پاسبان روز بیست و ششم هر ماه، اول گاهنبار سوم است. اصل آن (ارشتاد) به معنی راستی و درستی است که در فارسی اشتاد به کار می رود. اشتاد رهنمای مینویان و جهانیان است و زامیاد، موکل زمین. این ایزد با رشن ارتباط مخصوصی دارد و نامش اغلب با او یکجا می آید.

روانت باد ویژه حان ز دل شاد

نگهدارت سروش و رشن و اشتاد

خداوند در اشتاد روز زمین را بیافرید که مطابق روایات، روزی مبارک و خجسته است. پارسیان آن را روزی سنگین و نحس می دانند. امام صادق (ع) آن را به عنوان روزی سعید و مبارک ستود است.یعقوب در این روز زاده شده. سفر و خون گرفتن در این روز مبارک است.

همه ساله ز اشتاد و از آسمان

تن و جانت با شادی و کامتان (شاهنامه)

 

تازه های مرتبط

1 آبان ، روز آمار و برنامه ریزی

آسمونی

29 مهر ، روز کوهنورد

29 مهر ، روز ملی صادرات

آسمونی

20 اکتبر ، روز جهانی آمار

طاهره رضایی

26 مهر ، روز تربیت بدنی و ورزش

آسمونی

7 صفر ، روز بزرگداشت سلمان فارسی

درج نظر